-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
המגמה למוזיקולוגיה - תואר שני
שיעורים וסמינריונים חובה
אב0845410301נושאי חזרהד"ר קליינר בוריס
שיעורד10:0012:00031ביה"ס למוזיקה4
ב'0845410201ניתוח יצירותפרופ' איתן זהר
שו"תב14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה2
ב'0845410201ניתוח יצירותפרופ' איתן זהר
שו"תד14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0845410401תולדות התיאוריה המוזיקליתפרופ' טנאי דורית
סמינרב12:0014:00 4
א'0845510601המוזיקולוגיה כדיסציפלינהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורב14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה2
א'0845510601המוזיקולוגיה כדיסציפלינהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורד14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0845555555קולקוויום - מוזיקולוגיהמורים שונים
קולוק'ב18:0020:00מ014ביה"ס למוזיקה0
שיעורי ליבה פקולטטים - לתלמידי מוזיקולוגיה תואר שני בלבד
א'0810600501מתודולוגיות במאה העשרים - הסטרוקטורליזם ויורשיוד"ר אונגר הנריך
שיעורא16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0810600301סוגיות נבחרות באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנותד"ר שכטר מדלן
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
שיעורי בחירה - תואר ראשון (שנתונים ג' ד' יכולים לבחור
גם משיעורי הבחירה של תואר שני)
שיעורי בחירה - סמינרים
א'0845411801Expressions of loneliness in 19th and 20th-century music andפרופ' פריגיסי יהודית
סמינרד08:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
ב'0845311501הגשר הרומנטי בין המאותד"ר פלטי ארנון
סמינרה12:0014:00מ014ביה"ס למוזיקה2
ב'0845311601Christian and Jewish Ritual in classical and contemporary muד"ר גולומב אורי
סמינרה10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
ב'0845311401מוזיקה, טקסט וקשרים בין החושיםמר אדלר מוטי
סמינרב12:0014:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0845410401תולדות התיאוריה המוזיקליתפרופ' טנאי דורית
סמינרב12:0014:00 4
•משנה ב' באישור המרצה
ב'0845214701איך מתווים רעש? התפתחות המוזיקה הקונקרטית והשפעתה על מוזיקהגב' פארי הדס
סמינרא16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה2
•משנה ב'
שיעורי בחירה נוספים
אב0842346401ספרות העוגב מהבארוק עד המאה ה-20פרופ' גורין אלכסנדר
שו"תב12:0014:00015ביה"ס למוזיקה4
אב0842333701יסודות הנגינה בעוגבפרופ' גורין אלכסנדר
סדנהב14:0016:00015ביה"ס למוזיקה4
•נדרשת שליטה טובה בכלי מקלדת
•עד 8 משתתפים בלבד
אב0842126201וויולה משנה לכנריםדר' לבנון לילך
סדנהג12:0014:00030ביה"ס למוזיקה4
•באישור המורה האישי לכינור
אב0842346501Jewish composers: Historical Perspectiveגב' קופר קריסטינה
שיעורג12:0014:00מ001ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
אב0845214601"יצירה בהפרעה" - "קיטוע" כמודל צורני מרכזי בניתוח שנקריאניגב' גבאי אלין
שו"תא12:0014:00מ001ביה"ס למוזיקה4
•שנים א'-ב' באישור המרצה
אב0842345801אנליזה בעקבות רפרטואר שינוגן בתזמורת הסימפוניתמר שרון ישראל
שו"תא12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•ניתן לקחת קורס זה פעמיים בלבד במהלך התואר
אב0842345802Analysis of Orchestral Repertoireמר שרון ישראל
שו"תא14:0016:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
אב0842345401יסודות הניצוח לאינסטרומנטליסטיםמר פפיאן ואגן
שו"תד11:0012:00017ביה"ס למוזיקה2
אב0842321801פרקטיקום בליווימורים שונים
תרגיל 4
•לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
א'0842138501היגוי ו-IPA באנגליתגב' טלר-בלום פרידל
שו"תד10:0012:00030ביה"ס למוזיקה2
•קורס זה מיועד לזמרים ומנצחים בלבד
אב0845410301נושאי חזרהד"ר קליינר בוריס
שיעורד10:0012:00031ביה"ס למוזיקה4
•משנה ב' באישור המרצה
ב'0845410201ניתוח יצירותפרופ' איתן זהר
שו"תב14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה2
•משנה ב' באישור המרצה
ב'0845410201ניתוח יצירותפרופ' איתן זהר
שו"תד14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה2
•משנה ב' באישור המרצה
א'0845510601המוזיקולוגיה כדיסציפלינהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורב14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה2
•משנה ב' באישור המרצה
א'0845510601המוזיקולוגיה כדיסציפלינהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורד14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה2
•משנה ב' באישור המרצה
אב0842346601מוזיקה לסרטים (דיאלוג בין מלחין לבמאי סרטים )מר ברדנשוילי יוסף
שיעורה16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה4
קורסי חובה לתואר ראשון הפתוחים גם כקורסי בחירה
•ניתן לקחת קורסי בחירה אלו פעם אחת בלבד במהלך התוא
אב0843139501יסודות ניצוח מקהלהמר בורשבסקי רונן
שו"תא14:0016:00014ביה"ס למוזיקה4
•באישור המורה
אב0842321101ליווי ווקאליפרופ' זק יהונתן
שו"תב14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842338801אורטוריה - רפרטואר סולו ווקאליפרופ' זכאי מירה
שו"תה12:0014:00סטודיו ווקאליביה"ס למוזיקה4
א'0842128201סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128301סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
•ההשתפות בסדנא מותנית באישור המורה
אב0842439101מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842439101מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
•הקבלה למקהלה הקאמרית מותנית באודיציות
•הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
אב0842439001מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•ההשתתפות בקורס מותנית באישור המורה
אב0842431401השיר הארצישראלי האמנותימר כהן שמעון
שו"תג14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה4
אב0843152301תורת הכליםמר כהן שמעון
שיעורא12:0014:00מ014ביה"ס למוזיקה4
אב0842230001מוזיקה קאמריתמר ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
•במגמה הווקאלית לשנים ג', ד' בלבד
•פרט לפסנתרנים
•הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
אב0843153201ניתוח וכתיבה לפי מודלים Iד"ר קליינר בוריס
שו"תד16:0018:00031ביה"ס למוזיקה4
•לתלמידי המגמה למוזיקולוגיה בלבד
אב0843151201אולפן אלקטרוני : אנלוגי ודיגיטלימר מזור יצחק
סדנהה16:0018:00מ013 אולפן הקלטותביה"ס למוזיקה4
•על בסיס מקום פנוי ובאישור המורה
אב0843232301סדנת תוכנה והפקה מוזיקליתמר מזור יצחק
סדנהה14:0016:00מ013 אולפן הקלטותביה"ס למוזיקה4
•על בסיס מקום פנוי ובאישור המורה
קורס חובה בתואר שני במגמות ביצוע במסלול ללא עבודת גמר
למעט המסלול לקומפוזיציה
אב0842543001אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיוםד"ר קליינר בוריס
שו"תג16:0018:00031ביה"ס למוזיקה4