-שנה א'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0861800101יסודות העיצוב א'פרופ' גורצקי מרים
שו"תב13:0016:00210 עיצובמכסיקו3
ב'0861800201יסודות העיצוב ב'מר דולב עידו
שו"תא09:0012:00210 עיצובמכסיקו3
א'0861800301ציור תלבושותפרופ' גורצקי מרים
שו"תד13:0016:00213מכסיקו3


שנה ב'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0861801101סגנונות בעיצוב במה א'גב' קיש כנרת
סדנהד16:0019:00210 עיצובמכסיקו3
א'0861801201סגנונות בעיצוב תלבושות א'פרופ' גורצקי מרים
שו"תה16:0019:00210 עיצובמכסיקו3
ב'0861801501סגנונות בעיצוב במה ותלבושות ב'פרופ' גורצקי מרים
שו"תד14:0018:00210 עיצובמכסיקו4
ב'0861702101עיצוב תלבושות מתקדםגב' קלריך-דרץ' ילנה
סדנהג16:0018:00210 עיצובמכסיקו2


שנה ג'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811133401עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתא15:0018:00209מכסיקו3