-שנה א'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא***ד"ר שלגו שלומית
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811114901קריאת מחזותד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
א'0861801801הפקה בתיאטרון-שנה א'עבודה מעשיתא14:0016:00
ב'0861801802הפקה בתיאטרון-שנה א'עבודה מעשיתא14:0016:00
• עבור ההשתתפות בשיעורי ההפקה לא יינתן קרדיט של שעות


שנה ב'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00209מכסיקו2
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורב12:0014:00א206מכסיקו2
א'0811123501מבוא לעיצוב תאורהמר פרידמן במבי עודד
שיעורד14:0016:00121מכסיקו2
ב'0811123501מבוא לעיצוב תאורהמר פרידמן במבי עודד
שיעורג12:0014:00121מכסיקו2
א'0861801901הפקה בתיאטרון-שנה ב'עבודה מעשיתב14:0016:00219ביה"ס להנדסאים0
• עבור ההשתתפות בשיעורי ההפקה לא יינתן קרדיט של שעות


שנה ג'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
ב'0811134301מבוא לתיאטרון פוסט-מודרניד"ר הררי דרור
שיעורג12:0014:0001קיקואין2