-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
לימודי הכשרה בקולנוע וטלוויזיה
סדנאות מקצועיות חובה
א'0851001202בטיחות כללית וחשמלסדנה
•חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
• הסדנאות יתקיימו בשבוע שלפני תחילת הלימודים
6.10.19
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - הרמה נכונה
• 10:30-10:45 הפסקה
•10:45-12:15 - בטיחות בחשמל
• 12:15-12:30 הפסקה
• 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
• 13:15-14:00 הפסקת צהריים
• 14:00-15:30 בטיחות בעבודה בגובה
7.10.19
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - בטיחות כללית,בטיחות אש,בטיחות צבע
• 10:30-10:45 הפסקה
•10:45-12:15- עזרה ראשונה והחייאה
• 12:15-13:00 הפסקת צהריים
• 13:00-14:30 עזרה ראשונה והחייאה
•14:30-15:00 מבחן
א'0851001002סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנה
הסדנה תתקיים בתאריך 23.10.19 בשעות 10:30-12:30
ב'0851001102סדנה למקצועות הסטגב' שושני שירי
סדנה
• סדנה מרוכזת - בתאריך 3.2.20 בשעות 09:30-14:00
שיעורים עיוניים
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר חגין בועז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851623401תולדות הקולנוע א'ד"ר חיוטין דן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
• הקרנה תתקיים ביום ג' 18:00-20:00 בחדר
ב'0851623501תולדות הקולנוע ב'ד"ר חיוטין דן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
• הקרנה תתקיים ביום ג' 18:00-20:00 בחדר
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
שיעורים מעשיים:
א'0853101001תסריטאות - מושגי יסודגב' נמדר אסתר
סדנהג14:0016:00117מכסיקו2
א'0853101201צילום ותאורהמר מנדלסון רן
סדנהד12:0014:00א122מכסיקו2
א'0853100001בימוי קולנועי 1מר טל רן
סדנהד14:0016:00212מכסיקו2
א'0853100501עריכה 1גב' עוזר איריס
סדנהד16:0018:00א117מכסיקו2
ב'0853101101תסריטאות - סרט קצרגב' נמדר אסתר
סדנהג14:0016:00120מכסיקו2
ב'0853100101בימוי קולנועי 2מר טל רן
סדנהד10:0012:00211מכסיקו2
ב'0853101401בימוי שחקניםגב' שרון טלי
סדנהד12:0014:00א122מכסיקו2
ב'0853101501צילום ופסקולמר מנדלסון רן
סדנהד14:0016:00א122מכסיקו2
ב'0853100601עריכה 2גב' עוזר איריס
סדנהד16:0018:00א119מכסיקו2