סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
לימודים עיוניים חובה
א'0851900101נרטיב טלוויזיוניד"ר ברנשטיין עלינא
שיעורד12:0016:00120מכסיקו4