סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שנה ג' להשלמת BA חד חוגי
מעבדה לפרויקט גמר - שנה ג'
א'0851850001פורמטים חדשים בפלטפורמות דיגיטליות א'מר שפירא ערן
מעבדהד16:0018:00208 מולטימדיהמכסיקו2
ב'0851851801פורמטים חדשים בפלטפורמות דיגיטליות ב'מר שפירא ערן
מעבדהד12:0014:00208 מולטימדיהמכסיקו2