סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
------------------------------------------------------------
תואר שני MA
32 ש"ס מסלול עם עבודת גמר
שנה א': 16ש"ס סמינריונים
כתיבת עבודת סמינ' והגשת שני רפרטים בחוג
ורפרט מהתוכנית הבינתחומית
שנה ב': 16 ש"ס סמינריונים.
כתיבת עבודת סמינר ושתי עבודות רפרט בחוג
ורפראט מהתכנית הבינתחומית
סמינריונים מסגרת - 602
א'0811404501הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיותד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00212מכסיקו4
ב'0811481001מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראליד"ר להבי שרון
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
א'0811124301משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמיד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00409רקנאטי4
ב'0811455001הדרך הביתה: אתרים ביתיים בתיאטרון ובמופעד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0811615601"ביצועי הריטואל היהודי:טקסט,טקס, ותיאטרון"ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0016:0001קיקואין4
א'0811701101Stage Design in Europe: 1970 - present***ד"ר Taubert Sofie
סמינרב12:0016:00211מכסיקו4
א'0811701101Stage Design in Europe: 1970 - present***ד"ר Taubert Sofie
סמינרה16:0020:00209מכסיקו4
•Condensed course: twice a week (8 hours a week)- 6 Weeks
•שישה שבועות - 8 שעות בשבוע
סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
שיעורים מתכנית הלימודים הבינתחומית
מסגרת 603
א'0810509501רוחות רפאים באמנויותדר' אלפנדרי עידית
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
א'0810508901פורנוגרפיה בראי התרבותד"ר ברוך בליך
סמינרג14:0018:00211מכסיקו4
א'0810507601ארכיאולוגיה של החושיםד"ר רועי ברנד
סמינרד14:0018:0002קיקואין4
ב'0810509401ברבור שחור - אירועי קיצון וייצוגם באמנויותד"ר אייל דותן
סמינרד10:0014:0002קיקואין4
ב'0810508001מושגי יסוד בתרבות חזותיתד"ר אהד זהבי
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810509601על יצירתיות באמנות ובמדעד"ר רז-דגני אירית
סמינרג10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810508801גוף-מכונה: רובוטים, סייבורגים ומה שביניהםד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרב10:0014:0002קיקואין4