���� ��� ����� - ����� �����-�����
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שיעורים ייעודיים רב-תחומיים:
•שיעורים אלה מיועדים לתלמידי השנה השנייה והשלישית של התכנית
•יש ללמוד 8 ש"ס במהלך התואר, החל משנה ב':
א'0861600301נזירים ופופ-קורן: אמנות ימי הביניים בקולנועפרופ' פינקוס אסף
שיעורג18:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0861600101ניהול מוסדות תרבותמר גלעד מלצר
שיעורב16:0018:00209מכסיקו2
ב'0861600201ביקורת אמנות, ביקורת תרבותד"ר סתר שאול
שיעורג14:0016:00ג206מכסיקו2