-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שנה ה'
א'0881510101סטודיו ה'1אדר' צרויה שם טוב
סדנהא16:0019:00325ביה"ס להנדסאים3
א'0881510101סטודיו ה'1אדר' צרויה שם טוב
סדנהד10:0019:00325ביה"ס להנדסאים9
א'0881510102סטודיו ה'1אדר' קיסלוב תאה
קיסלוב - קיי ליאורה
סדנהא16:0019:00326ביה"ס להנדסאים3
א'0881510102סטודיו ה'1אדר' קיסלוב תאה
קיסלוב - קיי ליאורה
סדנהד10:0019:00326ביה"ס להנדסאים9
א'0881510103סטודיו ה'1אדר' מן אמיר
סדנהא16:0019:00323ביה"ס להנדסאים3
א'0881510103סטודיו ה'1אדר' מן אמיר
סדנהד10:0019:00323ביה"ס להנדסאים9
א'0881510104סטודיו ה'1פרופ' רונאל אילה
סדנהא16:0019:00320ביה"ס להנדסאים3
א'0881510104סטודיו ה'1פרופ' רונאל אילה
סדנהד10:0019:00320ביה"ס להנדסאים9
א'0881510105סטודיו ה'1פרופ' לזר דני
סדנהא16:0019:00324ביה"ס להנדסאים3
א'0881510105סטודיו ה'1פרופ' לזר דני
סדנהד10:0019:00324ביה"ס להנדסאים9
א'0881510106סטודיו ה'1אדר' בודק מוטי
סדנהא16:0019:00321ביה"ס להנדסאים
א'0881510106סטודיו ה'1אדר' בודק מוטי
סדנהד10:0019:00321ביה"ס להנדסאים
ב'0881510201סטודיו ה'2אדר' צרויה שם טוב
סדנהא16:0019:00325ביה"ס להנדסאים3
ב'0881510201סטודיו ה'2אדר' צרויה שם טוב
סדנהד10:0019:00325ביה"ס להנדסאים9
ב'0881510202סטודיו ה'2אדר' קיסלוב תאה
קיסלוב - קיי ליאורה
סדנהא16:0019:00326ביה"ס להנדסאים3
ב'0881510202סטודיו ה'2אדר' קיסלוב תאה
קיסלוב - קיי ליאורה
סדנהד10:0019:00326ביה"ס להנדסאים9
ב'0881510203סטודיו ה'2אדר' מן אמיר
סדנהא16:0019:00323ביה"ס להנדסאים3
ב'0881510203סטודיו ה'2אדר' מן אמיר
סדנהד10:0019:00323ביה"ס להנדסאים9
ב'0881510204סטודיו ה'2פרופ' רונאל אילה
סדנהא16:0019:00320ביה"ס להנדסאים3
ב'0881510204סטודיו ה'2פרופ' רונאל אילה
סדנהד10:0019:00320ביה"ס להנדסאים9
ב'0881510205סטודיו ה'2פרופ' לזר דני
סדנהא16:0019:00324ביה"ס להנדסאים3
ב'0881510205סטודיו ה'2פרופ' לזר דני
סדנהד10:0019:00324ביה"ס להנדסאים9
ב'0881510206סטודיו ה'2אדר' בודק מוטי
סדנהא16:0019:00321ביה"ס להנדסאים
ב'0881510206סטודיו ה'2אדר' בודק מוטי
סדנהד10:0019:00321ביה"ס להנדסאים
א'0881530101מבנים 3ד"ר מוסרי אברהם
שו"תה09:0012:00203דן-דוד3
א'0881530501מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'ד"ר מוסרי אברהם
שיעורה12:0014:00203דן-דוד2
א'0881521101גוף האדם ואדריכלותד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורא09:0013:00201דן-דוד4
א'0881440401סוגיות סביבתיות,חברתיות ופוליטיות בתכנוןד"ר מרגלית טליה
שו"תא13:0016:00201דן-דוד3