-שיעורי יסוד
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811123301רוח האוונגרד בתיאטרון המודרני:בין העממי לקיצוניד"ר הררי דרור
שיעורא12:0014:00212מכסיקו2
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורג10:0012:00211מכסיקו2
ב'0811154501מבט על תפקיד הצופהד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא14:0016:00213מכסיקו2
אב0811123501זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורא10:0012:00ב207מכסיקו4


שיעורי הפקה
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
•*השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
א'0811025001ניהול הפקה, ניהול הצגה וספר בימוי בתיאטרון האוניברסיטהמר אלון גיא
שיעורה14:0016:00ג206מכסיקו2
א'0811025001שיבוץ בהפקות בימוי ב+געבודה מעשיתה18:0020:00 2
ב'0811025101ניהול הפקה, ניהול הצגה וספר בימוי בתיאטרון האוניברסיטהמר אלון גיא
שיעורב16:0018:00212מכסיקו2
ב'0811025101שיבוץ בהפקות בימוי ב+געבודה מעשיתה16:0018:00 2
•*השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
•*השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
א'0811025001ניהול הפקה, ניהול הצגה וספר בימוי בתיאטרון האוניברסיטהמר אלון גיא
שיעורה14:0016:00ג206מכסיקו2
א'0811025001שיבוץ בהפקות בימוי ב+געבודה מעשיתה18:0020:00 2
ב'0811025101ניהול הפקה, ניהול הצגה וספר בימוי בתיאטרון האוניברסיטהמר אלון גיא
שיעורב16:0018:00212מכסיקו2
ב'0811025101שיבוץ בהפקות בימוי ב+געבודה מעשיתה16:0018:00 2
•*השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות


שיעורים מעשיים
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811081401תחביר הבימוימר רול גדי
עבודה מעשיתג15:0018:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811081401תחביר הבימוימר רול גדי
עבודה מעשיתד15:0018:00315ביה"ס להנדסאים3
א'0811133401עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתב12:0015:00120מכסיקו3
ב'0811133501עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתג14:0017:00א117מכסיקו3
•*חובה לתלמידי בימוי (2 סמסטרים)
•*חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר ראשון סמ' א'
•*חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר שני סמ' ב'
א'0811148801יסודות הבימויגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתד15:0018:00ב206מכסיקו3
ב'0811148801יסודות הבימויגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתה10:0013:00ב206מכסיקו3


סמינרים
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811021501מופע הריק: עיונים בתיאטרון מאייןד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00209מכסיקו4
א'0811024401שיקספיר ותרבות חזותיתד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:00212מכסיקו4
א'0811024601תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרד14:0018:00א119מכסיקו4
ב'0811024701קומדיה: דרמה ,תיאוריה, פרשנותד"ר שלגו שלומית
סמינרד10:0014:00328ביה"ס להנדסאים4
ב'0680421801חנוך לוין: על גופניות, כוח וזהותד"ר דנה אולמרט
סמינרה10:0014:00458 חדר עיון ע"שגילמן
א'0821371301אמנות ואידיאולוגיה במודרניזם של המאה ה-20ד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00200מכסיקו4
ב'0821373701מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהותד"ר מיימון ורד
סמינרה16:0020:00200מכסיקו4