-שיעורי יסוד
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורד10:0012:00203דן-דוד2
א'0811022801לקראת הצגה: מחקר, דרמטורגיה, תכנייהמר עירא אבנרי
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
ב'0811022801לקראת הצגה: מחקר, דרמטורגיה, תכנייהמר עירא אבנרי
שיעורב12:0014:00213מכסיקו2
ב'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0811213801תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להןד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00213מכסיקו2
ב'0811210001תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיותד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון הפוסט מודרניד"ר הררי דרור
שיעורג12:0014:00209מכסיקו2
א'0811107701זהות, מגדר ומעמד במחזאות מודרנית ועכשוויתד"ר להבי שרון
שיעורא12:0014:00209מכסיקו2
ב'0811107701זהות, מגדר ומעמד במחזאות מודרנית ועכשוויתד"ר להבי שרון
שיעורא12:0014:00213מכסיקו2


שיעורי הפקה
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811025201מעיצוב לביצוע בהפקות תיאטרון האוניברסיטהמר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0018:00212מכסיקו2
א'0811025201שיבוץ בהפקות ב+געבודה מעשיתה18:0020:00 2
ב'0811025301מעיצוב לביצוע בהפקות תיאטרון האוניברסיטהמר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0018:0001קיקואין2
ב'0811025301שיבוץ בהפקות שנים ב' + ג'עבודה מעשיתה18:0020:00 2
א'0811025201מעיצוב לביצוע בהפקות תיאטרון האוניברסיטהמר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0018:00212מכסיקו2
א'0811025201שיבוץ בהפקות ב+געבודה מעשיתה18:0020:00 2
ב'0811025301מעיצוב לביצוע בהפקות תיאטרון האוניברסיטהמר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0018:0001קיקואין2
ב'0811025301שיבוץ בהפקות שנים ב' + ג'עבודה מעשיתה18:0020:00 2


שיעורים מעשיים
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811082101משחקן למדריך שחקנים - יסודות המשחק והדרכת השחקן הלא שחקןד"ר הריס פיטר
עבודה מעשיתה09:0012:00א207מכסיקו3
ב'0811082101משחקן למדריך שחקנים - יסודות המשחק והדרכת השחקן הלא שחקןד"ר הריס פיטר
עבודה מעשיתה09:0012:00121מכסיקו3
•חובה למסלול קהילתי
אב0811101001פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00 6
•חובה להרשם לסמינר תיאוריות של משחק ומופע פוליטי 0811106201
א'0811140101עבודת השחקן-גוף,קול,טקסטגב' קרק טלי
עבודה מעשיתב10:0013:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811140101עבודת השחקן-גוף,קול,טקסטגב' קרק טלי
עבודה מעשיתג14:0017:00121מכסיקו3
א'0811081501עבודה בחלל-פעולה ותנועהגב' גודר יסמין
עבודה מעשיתב10:0013:00א207מכסיקו3
א'0811101801חשיבה דרמטית-מניתוח טקסטואלי לביצוע בימתימר ברגמן נמרוד
עבודה מעשיתג14:0017:00א207מכסיקו3
ב'0811148701כתיבהפרופ' קינר גד
עבודה מעשיתא14:0017:00ג206מכסיקו3
ב'0811135901קדם בימויגב' ברון דדי
עבודה מעשיתה14:0017:00121מכסיקו3


סמינרים
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811021501מופע הריק: עיונים בתיאטרון מאייןד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00209מכסיקו4
א'0811024401שיקספיר ותרבות חזותיתד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:00212מכסיקו4
א'0811024601תיאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
סמינרד14:0018:00א119מכסיקו4
אב0811107601יזמות וארטיביזם : אמנות ותיאטרון בקהילה ובמרחב הציבוריד"ר חן אלון
סמינרב15:0017:00לא לשיבוץלא נדרשת כיתה4
•הסמינר מחייב השתתפות בקורס פרויקט תיאטרון קהילתי 08111010
•חובה למסלול קהילתי
•סמינר עיוני מעשי
•הסמינר יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
ב'0811024701קומדיה: דרמה ,תיאוריה, פרשנותד"ר שלגו שלומית
סמינרד10:0014:00328ביה"ס להנדסאים4
ב'0680421801חנוך לוין: על גופניות, כוח וזהותד"ר דנה אולמרט
סמינרה10:0014:00458 חדר עיון ע"שגילמן
א'0821371301אמנות ואידיאולוגיה במודרניזם של המאה ה-20ד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00200מכסיקו4
ב'0821373701מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהותד"ר מיימון ורד
סמינרה16:0020:00200מכסיקו4