-קורסים
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
ב'0821134101מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821603401ארוטיקה ומיניות באמנות האסלאמיתדר' קרן צדפי
שיעורג14:0016:00212מכסיקו2
ב'0821645501בדרך לגן העדן: מוות וקבורה בארכיטקטורה המוגוליתד"ר הגר נעמי
שיעורד18:0020:00213מכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובלית:תרבות חזותית,קולוניאליזם וגלובליזציה באסד"ר אילת זהר
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
א'0821604601פטרונות נשים ודימויי נשים באסלאם הטרום מודרניד"ר הגר נעמי
שיעורד18:0020:00211מכסיקו2
א'0821656501זכרון, זהות ומגדר: אמנות עכשווית באסיה (1945-2017)ד"ר אילת זהר
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
א'0821601301פוסט-אימפרסיוניזם, קוביזם, סוריאליזם, ואקספרסיוניזם במצריםדר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00120מכסיקו2
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הבינייםד"ר ברטל רננה
ד"ר שדה נאוה
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
א'0687206201אדריכלות וסביבה ביפן המסורתיתמר אריה קוץ
שיעורב18:0020:00326גילמן0
ב'0687245401הפילוסופיה של האין בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפןגב' גליה דור
שיעורא10:0012:00279גילמן
ב'0687245601אנשים,מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואןד"ר עדיאל פורטוגלי
שיעורה08:0010:00279גילמן
א'0687248101סוגיות באמנות יפןד"ר שלמית בג'רנו
שיעורה10:0012:00281גילמן
ב'0687246401מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפןד"ר רז גרינברג
שיעורא12:0014:00279גילמן
א'0851670501הקולנוע הפלסטיני:זהות, מרחב, וזיכרוןד"ר שיטרית אריאל
שיעורג14:0018:0001קיקואין2
א'0662116001כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח ומערבד"ר אביב לבנת
שיעורד10:0012:00279גילמן0
ב'0671246301מבוא לאמנות חזותית בדרום הלבנט: 5,000 - 300 לפני הספירהד"ר עדו קוך
שיעורא12:0014:00277גילמן
א'0687241101מדיה ומסורת ביפן ובקוריאהד"ר ליאורה צרפתי
שיעורג10:0012:00307גילמן


�������
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0851906101האביב הערבי: מהפכת הקולנוע בעולם הערביד"ר רינאוי חליל
סמינרד10:0014:00212מכסיקו4
א'0851511701לראות את האור:על אסתטיקה רוחנית בקולנועד"ר חיוטין דן
סמינרב16:0020:00119מכסיקו4
א'0687448901רגעים נשגבים בתולדות הציור והקליגרפיה בסיןפרופ' יואב אריאל
סמינרא16:0020:00282גילמן
א'0687335501הקולנוע היפניפרופ' סרפר צביקה
סמינרה14:0018:00262גילמן