-קורסים
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
•תלמיד בהקבץ תולדות האמנות לא יוכל ללמוד
•הקבץ אמנות ישראלית
א'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881350901תולדות התיכנון הנוף והמרחבד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורא08:0010:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881350301תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינופרופ' בר-אור אמנון
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851670601קולנוע תיעודי ישראלי עכשוויד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב10:0014:00212מכסיקו2
ב'0851622901ייצוג- עצמי מזרחי בטלוויזיה ובקולנוע הישראליים העכשווייםד"ר אלוש לברון מירב
שיעורג16:0020:00209מכסיקו2
ב'0851669201דרמה ישראלית בטלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד14:0016:00212מכסיקו2
א'0851670701קולנוע ישראלי חדשד"ר שוייצר אריאל
שיעורה14:0016:0002קיקואין2
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורג10:0012:00211מכסיקו2
ב'0811113401מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיניד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
ב'0811220201מבוא לתיאטרון היהודי והעבריד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב12:0014:0001קיקואין2
ב'0662133801מהי יצירתיות?ד"ר ירון כהן צמח
שיעורג18:0020:00326גילמן


�������
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0851906701נוסטלגיה, רטרו וזיכרון בטלוויזיה ובקולנוע בישראל ובארה"בד"ר טלמון מירי
סמינרא16:0020:00120מכסיקו4
ב'0821359001תל אביב בציור הישראליד"ר שוסטרמן רבקה
סמינרה10:0014:00213מכסיקו4
ב'0881451601מקום אדריכלות מקוםד"ר בטרמן גרבינ אסתר
סמינרב14:0018:00ג206מכסיקו4