-שנה א'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
•מותנה בריאיון קבלה בביה"ס למוזיקה
•ובעמידה בבחינות הכניסה
א'0845100101תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנספרופ' טנאי דורית
שיעורא16:0020:00ג206מכסיקו4
אב0842141201מבוא ליסודות המוזיקהמר רוזנקרנץ עדי
שו"תב12:0014:00מ002ביה"ס למוזיקה4


שנים ב'-ג'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20שו"ת 4
א'0845200101תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורב10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0842120601יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תב12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילב16:0017:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה16:0017:00מ002ביה"ס למוזיקה2
א'0842182601תולדות המוזיקה Iשיעור 2
א'0842282601תולדות המוזיקה IIד"ר קליינר בוריס
שיעורג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
ב'0845100201תולדות המוזיקה-בארוקפרופ' טנאי דורית
שיעורא16:0020:00200מכסיקו4


סמינרים
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
ב'0845410801בימוי קולות באופרהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
סמינרב12:0014:00מ014ביה"ס למוזיקה2
ב'0845310201ניתוח מוזיקאלי והמאזיןפרופ' איתן זהר
סמינרד10:0012:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845215901סוגיות באתנוגרפיה של סאונדד"ר גזית עופר
סמינרב16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה4