��� �'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
•תלמיד שלומד בהקבץ תולדות האמנות
•לא יוכל ללמוד גם הקבץ אמנות ישראלית
א'0821100501מבוא לאמנות קלאסית: מבוא לאמנות יווניתד"ר שדה נאוה
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
ב'0821113101מבוא לאמנות קלאסית : רומא ויהודה, מרכז ושוליים באמנות הרומיתד"ר פישר מתי
שיעורג14:0016:00209מכסיקו2
א'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים: דימויי פולחן, משלהי העת העתיקה ועדפרופ' פינקוס אסף
שיעורב12:0014:0001קיקואין2
ב'0821131201מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקהפרופ' פינקוס אסף
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
א'0821133101מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשיתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821134101מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארתד"ר אריה קפיטיקין
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקיד"ר ספי הנדלר
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
ב'0821143101מבוא לאמנות הרנסנס: אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם ברד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורג16:0018:00א206מכסיקו2
א'0821143201מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821100901מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות - קורס חתךד"ר יעל יונג
שיעורב18:0020:00א206מכסיקו2
ב'0821131401מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי (קד"ר ברטל רננה
שיעורה10:0012:0001קיקואין2
א'0821171101יסודות הכתיבה האקדמית: "העט היא לשון המחשבה"ד"ר צ'ולקמן תמר
תרגילג12:0014:00200מכסיקו2
ב'0821171102יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר ברטל רננה
תרגילה12:0014:00212מכסיקו2
ב'0821171103יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר ברטל רננה
תרגילא10:0012:00200מכסיקו2


���� �'-�'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
ב'0821150901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורג12:0014:0001קיקואין2
א'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821162201מבוא לאמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821600101סמלי עושר ויוקרה בעולם היווני והרומי: מסתורי הגמות ואבני החןד"ר עדית שגיב
שיעורא12:0014:00213מכסיקו2
א'0821665301האמנות בפירנצה 1400-1600: בין רפובליקה לדוכסותד"ר בלס גולדה
שיעורג12:0014:00א206מכסיקו2
א'0821668001ההיסטוריה של הצילום במאה ה-19ד"ר שבי אורלי
שיעורב16:0018:0001קיקואין2
א'0821600901נשים קוראות, כותבות ומאיירות בימי הבינייםד"ר ברטל רננה
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
א'0821601301פוסט-אימפרסיוניזם, קוביזם, סוריאליזם, ואקספרסיוניזם במצריםדר' קרן צדפי
שיעורג16:0018:00120מכסיקו2
ב'0821668301Post War: Art after the Atomic Bomb, 1945-1969ד"ר רייצ'ל פרי
שיעורה14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821645501בדרך לגן העדן: מוות וקבורה בארכיטקטורה המוגוליתד"ר הגר נעמי
שיעורד18:0020:00213מכסיקו2
ב'0821603401ארוטיקה ומיניות באמנות האסלאמיתדר' קרן צדפי
שיעורג14:0016:00212מכסיקו2
ב'0821612501לבוש ועירום באמנות יוון ורומא: ייצוגים של זהויותד"ר יעל יונג
שיעורג16:0018:00120מכסיקו2
ב'0821668101צילום עכשוויד"ר מיימון ורד
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו2
א'0881121101מבוא לניתוח יצירות אמנותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881121201מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821635901הגבולות המשתנים של המדיום האמנותי והשלכותיו על האמנות החזותיד"ר מירה בנאי
שיעורד16:0018:0001קיקואין2
ב'0821668601הרס הדימוי: איקונוקלזם מימה"ב לדאע"שד"ר עינת קלפטר
שיעורג18:0020:00213מכסיקו2
א'0821645401סיפורים גותיים: זהות ורגש ופנטזיה בגרמניה של ימי-הבינייםפרופ' פינקוס אסף
שיעורד14:0016:00209מכסיקו2
ב'0821665901גופניות ומיניות ביצירתו של פיטר פול רובנסד"ר שרה בנינגה
שיעורד12:0014:00212מכסיקו2
ב'0821662101צילום משחק ופרפורמטיביות: היבטים פוליטייםד"ר קלורמן-עראקי נעמה
שיעורג10:0012:00209מכסיקו
ב'0821643201ראשים מדברים: ברניני ואמנות הפורטרט המפוסלד"ר ספי הנדלר
שיעורב16:0018:00א206מכסיקו
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הבינייםד"ר ברטל רננה
ד"ר שדה נאוה
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרניתד"ר ספי הנדלר
ד"ר הגר נעמי
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובלית:תרבות חזותית,קולוניאליזם וגלובליזציה באסד"ר אילת זהר
שיעורד14:0016:0001קיקואין2


�������
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0821368401חוד לי חידה-אמנות האמבלמה בעת החדשה המוקדמתד"ר צ'ולקמן תמר
סמינרד16:0020:00200מכסיקו4
א'0821371301אמנות ואידיאולוגיה במודרניזם של המאה ה-20ד"ר ארונוב איגור
סמינרד12:0016:00200מכסיקו4
א'0821312301כנסיית הקבר בין עבר, הווה ונצחד"ר קשמן אנסטסיה
סמינרא12:0016:00ג206מכסיקו4
ב'0821373701מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהותד"ר מיימון ורד
סמינרה16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821343401מיסטריה: משחק חברתי או נשגב אלוהי? סוגיות בניתוח פסיפס וציורד"ר שדה נאוה
סמינרב10:0014:00ג206מכסיקו4
ב'0821359001תל אביב בציור הישראליד"ר שוסטרמן רבקה
סמינרה10:0014:00213מכסיקו4
א'0687448901רגעים נשגבים בתולדות הציור והקליגרפיה בסיןפרופ' יואב אריאל
סמינרא16:0020:00282גילמן