-קורסי ליבה
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
•יש לשים לב לדרישות קדם של קורסים
• אין להרשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
אב0861121001תחנות בתרבות המערבד"ר אונגר הנריך
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0861158901האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנסד"ר שטרן אפרת
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה להקבץ אדריכלות
•דו-חוגי בהקבץ תולדות האמנות לא ילמדו קורס זה
ב'0861159001האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו **ד"ר שטרן אפרת
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
• דרישת קדם: האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנס
•לתלמידים במסלול דו-חוגי: חובה להקבץ אדריכלות
•דו-חוגי בהקבץ תולדות האמנות לא ילמדו קורס זה
א'0861130101מבוא לשפת המוזיקהד"ר אופנהיים רועי
שיעורד12:0016:00א206מכסיקו4
א'0861110601תיאטרון ומחול כשפה בימתיתד"ר מלכא ליאורה
שיעורג14:0016:00א206מכסיקו2
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה בהקבץ תיאטרון וקולנוע
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג18:0020:00א206מכסיקו2
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
•בקורס מתקיימות הקרנות שאינן נכללות בשעות הקורס
•לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה בהקבץ תיאטרון וקולנוע
• לימודי אנגלית
א'2171811401מתקדמים ב' אמנויותגב' אביבה סוסמן
שו"תב18:0020:00212מכסיקו
א'2171811401מתקדמים ב' אמנויותגב' אביבה סוסמן
שו"תד18:0020:00212מכסיקו
א'2171811402מתקדמים ב' אמנויותגב' אביבה סוסמן
שו"תג08:0010:00212מכסיקו
א'2171811402מתקדמים ב' אמנויותגב' אביבה סוסמן
שו"תה14:0016:00209מכסיקו