סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0881440401סוגיות סביבתיות,חברתיות ופוליטיות בתכנוןד"ר מרגלית טליה
שו"תא09:0012:00201דן-דוד3
לימודים לתואר שני
קורסי ליבה/חובה - מסגרת 500
א'0881600001שיטות מחקרד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעורב10:0012:00ג206מכסיקו2
א'0881600101תיאוריות ביקורתיות מתקדמותד"ר שבי אורלי
שיעורב08:0010:00ג206מכסיקו2
ב'0881600401חשיבה מדעית והנדסית באדריכלות ובאמנות בעידן טכנולוגיה מתקדמתד"ר מוסרי אברהם
שיעורה08:0010:0002קיקואין2
א'0881603201קולקוויוםד"ר מרגלית טליה
שיעורב14:0016:00ג206מכסיקו2
ב'0881603201קולקוויוםד"ר מרגלית טליה
שיעורה10:0012:0002קיקואין2
א'0881601901כתיבה אקדמיתד"ר מרגלית טליה
שיעורב12:0014:00ג206מכסיקו2
סמינריונים בחירה מחייבת - מסגרת 501 - חובה לבחור 2 מתוך 5
ב'0881603801פריפריה ומרכז בתכנון עירוניד"ר מרגלית טליה
סמינרג08:0012:00ג206מכסיקו4
ב'0881604001המרחב הציבורי:תכנון ואתגרי העתידד"ר טלי חתוקה
סמינרד10:0014:00104יד אבנר 4
א'0881603701סוגיות בהסטוריה של האדריכלות נוף ותשתיותד"ר קוזלובסקי רועי
סמינרב16:0020:00ג206מכסיקו4
ב'0881603601מקום קדוש: זמן, מרחב ואידיאולוגיה באדריכלות האסלאםפרופ' טרגן חנה
סמינרג16:0020:00ג206מכסיקו4
א'0881603901שימור מורשת אורבנית והתחדשות עירוניתד"ר מטרני קרן
סמינרד16:0020:00ג206מכסיקו4