-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שיעורים מחוץ לחוג - שיעורים מומלצים (מסגרת 100)
מיועד רק לתלמידי חד חוגי
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר טל דקל
שיעורה14:0016:00001ווב
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר מירי רוזמרין
שיעורה08:0010:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0608112201פמיניזמים, משפט וחברה בישראלפרופ' דפנה הקר
שיעורה10:0012:00326גילמן0
א'0608340101כשפסיכואנליזה פוגשת מגדרד"ר אפי זיו
שיעורג12:0014:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
ב'0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותד"ר להד כנרת
שיעורג16:0018:00281גילמן0
ב'0608330201קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?**ד"ר משעלי יעל
שיעורג18:0020:00307גילמן0
ב'0607540201חיות בסרטד"ר רוני הלפרן
שיעורה16:0018:00281גילמן0
א'0662222701לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרניתד"ר וייסמן כרמל
שיעורג12:0014:00326גילמן
א'0662196201תרבות וקוגניציהד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורב10:0012:00326גילמן
ב'0662310301שיח דיגיטליד"ר וייסמן כרמל
שיעורב16:0018:00326גילמן0
א'0662101101מבוא למחשבה הומאניסטיתד"ר יקותיאל שהם
שיעורג16:0018:00326גילמן
ב'0662133801מהי יצירתיות?ד"ר ירון כהן צמח
שיעורג18:0020:00326גילמן
א'0662224101פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשוויתד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעורב16:0018:00277גילמן0
א'0662223701מבוא לתיאוריות של מיתוסים**ד"ר מעין מזור
שיעורג10:0012:00280גילמן0
א'0662222701לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרניתד"ר וייסמן כרמל
שיעורג12:0014:00326גילמן
א'0662116001כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח ומערבד"ר אביב לבנת
שיעורד10:0012:00279גילמן0
א'0662145001מבוא לרטוריקהפרופ' שי פרוגל
שיעורד12:0014:00282גילמן
א'0662225801החיים החדשים של המיתוסד"ר טטיאנה לנדא
שיעורד16:0018:00278גילמן
ב'0662223101תרבות זמננו: רעיון המודרניותד"ר נועה גדי
שיעורב10:0012:00326גילמן0
ב'0662209901ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עםד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעורב16:0018:00278גילמן
ב'0662225401רטוריקה ויזואליתד''ר שרון אביטל
שיעורג10:0012:00279גילמן
ב'0662196501פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטלייםד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורג16:0018:00326גילמן0
ב'0662211901הפילוסופיה של הטכנולוגיהד"ר גלית ולנר
שיעורג18:0020:00278גילמן
ב'0662225301תרבות הסייבר כתרבות נוערד"ר יובל גוז'נסקי
שיעורה08:0010:00326גילמן