-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
מבואות חובה שנה ב'
א'0851661601מבוא לקולנוע בן זמננו א'מר אינגבר נחמן
שיעורד16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• אסיסטנט גל נדלר
ב'0851664801מבוא לקולנוע בן זמננו ב'מר אינגבר נחמן
שיעורד16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• אסיסטנט גל נדלר
אב0851000601בקיאות בסרטים ב'מר נדלר גל
קולוק'ה18:0021:00א206מכסיקו1
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
תרגיל בקולנוע ישראלי
ב'0851655301תרגיל בקולנוע ישראלימר אלחנן גל
תרגילה08:0010:00212מכסיקו2
ב'0851655302תרגיל בקולנוע ישראליגב' בקרמן אביטל
תרגילב08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851655303תרגיל בקולנוע ישראלימר ברוך ירון
תרגילב08:0010:00209מכסיקו2
ב'0851655304תרגיל בקולנוע ישראלימר ברוך ירון
תרגילה08:0010:00120מכסיקו2
ב'0851655305תרגיל בקולנוע ישראלימר נהלוני מתן
תרגילב16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851655306תרגיל בקולנוע ישראלימר נהלוני מתן
תרגילד14:0016:00120מכסיקו2
ב'0851655307תרגיל בקולנוע ישראלימר אלחליבי עובד
תרגילג18:0020:00120מכסיקו2
ב'0851655308תרגיל בקולנוע ישראלימר נהלוני מתן
תרגילג10:0012:00119מכסיקו2
ב'0851655309תרגיל בקולנוע ישראלימר נהלוני מתן
תרגילג12:0014:00120מכסיקו2