-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שנה ד'
א'0881311201סטודיו מגורים 1אדר' מתוק דפנה
סדנהא16:0019:00001אסנרט3
א'0881311201סטודיו מגורים 1אדר' מתוק דפנה
סדנהד10:0015:00001אסנרט5
א'0881320901סטודיו מגורים 2אדר' יחיאלי אוהד
אדר' פלג עמיר
סדנהא16:0019:00214סנרט3
א'0881320901סטודיו מגורים 2אדר' יחיאלי אוהד
אדר' פלג עמיר
סדנהד10:0015:00214סנרט5
א'0881311401סטודיו שימור 3פרופ' בר-אור אמנון
סדנהא16:0019:00209סנרט3
א'0881311401סטודיו שימור 3פרופ' בר-אור אמנון
סדנהד10:0015:00209סנרט5
א'0881411101סטודיו אורבני 4אדר' הראל צבי
סדנהא16:0019:00001בסנרט3
א'0881411101סטודיו אורבני 4אדר' הראל צבי
סדנהד10:0015:00001בסנרט5
א'0881411201סטודיו אורבני 5אדר' קלאוס שרה
סדנהא16:0019:00210סנרט3
א'0881411201סטודיו אורבני 5אדר' קלאוס שרה
סדנהד10:0015:00210סנרט5
א'0881411801סטודיו מבנה מורכב 7אדר' פנחס אורית
סדנהא16:0019:00211סנרט3
א'0881411801סטודיו מבנה מורכב 7אדר' פנחס אורית
סדנהד10:0015:00211סנרט5
א'0881412001סטודיו מבנה מורכב 8אדר' גיל רמי
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנהא16:0019:00216סנרט3
א'0881412001סטודיו מבנה מורכב 8אדר' גיל רמי
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנהד10:0015:00216סנרט5
א'0881411901סטודיו דיגיטלי 9אדר' כרמון איילת
אדר' לביא תמיר
סדנהא16:0019:00215סנרט3
א'0881411901סטודיו דיגיטלי 9אדר' כרמון איילת
אדר' לביא תמיר
סדנהד10:0015:00215סנרט5
א'0881312701סטודיו נוף 10אדר' ליבנה חוי
סדנהא16:0019:00001גסנרט3
א'0881312701סטודיו נוף 10אדר' ליבנה חוי
סדנהד10:0015:00001גסנרט5
ב'0881311202סטודיו מגורים 1אדר' מתוק דפנה
סדנהא16:0019:00001אסנרט3
ב'0881311202סטודיו מגורים 1אדר' מתוק דפנה
סדנהד10:0015:00001אסנרט5
ב'0881320902סטודיו מגורים 2אדר' אליקים אלי
אדר' יחיאלי אוהד
סדנהא16:0019:00214סנרט3
ב'0881320902סטודיו מגורים 2אדר' אליקים אלי
אדר' יחיאלי אוהד
סדנהד10:0015:00214סנרט5
ב'0881311402סטודיו שימור 3פרופ' בר-אור אמנון
סדנהא16:0019:00209סנרט3
ב'0881311402סטודיו שימור 3פרופ' בר-אור אמנון
סדנהד10:0015:00209סנרט5
ב'0881411102סטודיו אורבני 4אדר' הראל צבי
סדנהא16:0019:00001בסנרט5
ב'0881411102סטודיו אורבני 4אדר' הראל צבי
סדנהד10:0015:00001בסנרט5
ב'0881411202סטודיו אורבני 5אדר' קלאוס שרה
סדנהא16:0019:00210סנרט3
ב'0881411202סטודיו אורבני 5אדר' קלאוס שרה
סדנהד10:0015:00210סנרט5
ב'0881411302סטודיו אורבני 6אדר' כרמלי אודי
סדנהא16:0019:00001גסנרט3
ב'0881411302סטודיו אורבני 6אדר' כרמלי אודי
סדנהד10:0015:00001גסנרט5
ב'0881411802סטודיו מבנה מורכב 7אדר' פנחס אורית
סדנהא16:0019:00211סנרט3
ב'0881411802סטודיו מבנה מורכב 7אדר' פנחס אורית
סדנהד10:0015:00211סנרט5
ב'0881412002סטודיו מבנה מורכב 8אדר' גיל רמי
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנהא16:0019:00216סנרט3
ב'0881412002סטודיו מבנה מורכב 8אדר' גיל רמי
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנהד10:0015:00216סנרט5
ב'0881311302סטודיו ירוקאדר' בודק מוטי
סדנהא16:0019:00001דסנרט3
ב'0881311302סטודיו ירוקאדר' בודק מוטי
סדנהד10:0015:00001דסנרט5
ב'0881430101אקוסטיקהשיעורב12:0014:00203דן-דוד2
ב'0881350901תולדות התיכנון הנוף והמרחבד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורא08:0010:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881430201מבנים 2 א'ד"ר גילת רבקה
שו"תא12:0014:00203דן-דוד2
ב'0881430501מבנים 2 ב'ד"ר גילת רבקה
שו"תא10:0012:00203דן-דוד2
ב'0881422101סטודיו טכנולוגי ב'אדר' גזית טל
סדנהה09:0013:00209סנרט4
ב'0881422102סטודיו טכנולוגי ב'אדר' קלפר ארז
סדנהה09:0013:00210סנרט4
ב'0881422103סטודיו טכנולוגי ב'גב' פרידמן סימון
סדנהה09:0013:00211סנרט4
ב'0881422104סטודיו טכנולוגי ב'אדר' יעבץ צ'ארלס
סדנהה09:0013:00214סנרט4
א'0881410001עיצוב פניםאדר' כרמון אסתר
סדנהה09:0013:00209סנרט4
א'0881410002עיצוב פניםאדר' מנדלקרן עמית
סדנהה09:0013:00210סנרט4
א'0881410003עיצוב פניםפרופ' פרידמן יוסי
סדנהה09:0013:00211סנרט4
א'0881410004עיצוב פניםאדר' רימור גיא
סדנהה09:0013:00214סנרט4
א'0881440901היבטים משפטיים באדריכלותהשופט הס גלעד
עו"ד מונטיפיורי גילן שרון
שיעורב15:0018:00203דן-דוד3
א'0881440101תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה א'אדר' שפירא רות
שו"תב12:0015:00203דן-דוד3
ב'0881441001תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב'אדר' שפירא רות
שו"תב09:0012:00203דן-דוד3
א'0881450601מרחבים ירוקיםגב' רונן-רותם אורלי
שיעורב10:0012:00203דן-דוד2
ב'0881250201אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנהמר מיטלמן גור
שיעורה14:0017:00201דן-דוד3
ב'0881451601מקום אדריכלות מקוםד"ר בטרמן גרבינ אסתר
סמינרב14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0881452201תרבות חזותית - בין מקור למקוריותד"ר מאירי-דן נעמי
סמינרב14:0018:00 4
ב'0881452301סוגיות בהסטוריה ותיאוריה של האדריכלות:ילדות ואדריכלותד"ר קוזלובסקי רועי
סמינרא12:0016:00200מכסיקו4
•לבחירה סמינר אחד מבין השלושה הנ"ל