-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תשעז
שנה א'
מבואות - שנה א'
א'0851652901מבוא לתולדות הקולנוע-א'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
• אסיסטנט גל נדלר
ב'0851653001מבוא לתולדות הקולנוע-ב'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
• אסיסטנט גל נדלר
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותפרופ' יוסף רז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851654801מבע קולנועימר אינגבר נחמן
שיעורד12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• אסיסטנט גל נדלר
א'0851619001מבוא לקולנוע תיעודי [1]ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851621701יסודות בצילום ועריכהמר לרנר דן
שיעורה16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטליד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851618901מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה)ד"ר לנדסמן אוהד
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
אב0851000501בקיאות בסרטיםמר נדלר גל
קולוק'ה18:0021:00115 פאסטליכטמכסיקו1
ב'0851653901מבוא לתסריטאות [1]מר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• [1] על תלמידי דו חוגי חובה להשלים:
• או מבוא לקולנוע תיעודי או מבוא לתסריטאות.
•לתלמידי דו חוגי שישלימו את שניהם יחשב הקורס השני
• לקורס בחירה עיוני שנים ב' ג' מסגרת 600.
תרגילים - שנה א'
תרגיל בתיאוריות קולנועיות
א'0851652701תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר רוזנבוים אביעד
תרגילא18:0020:00211מכסיקו2
א'0851652702תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' אלפרשטיין טל
תרגילג14:0016:00209מכסיקו2
א'0851652703תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר נהלוני מתן
תרגילד16:0018:00119מכסיקו2
א'0851652704תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' גזית אירית
תרגילג14:0016:00117מכסיקו2
א'0851652705תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' לנציאנו אדוה
תרגילא14:0016:00213מכסיקו2
א'0851652706תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר נהלוני מתן
תרגילא14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851652707תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' אלפרשטיין טל
תרגילד16:0018:00120מכסיקו2
א'0851652708תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר אלחנן גל
תרגילג14:0016:00211מכסיקו2
א'0851652709תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר עוזיאל שלמה
תרגילא14:0016:00119מכסיקו2
א'0851652710תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר נדלר גל
תרגילג14:0016:00א117מכסיקו2
תרגיל במבע קולנועי 1
א'0851655101תרגיל במבע קולנועי 1מר נדלר גל
תרגילא10:0012:00208מכסיקו2
א'0851655102תרגיל במבע קולנועי 1מר ברוך ירון
תרגילא10:0012:00211מכסיקו2
א'0851655103תרגיל במבע קולנועי 1גב' מור ג'ני
תרגילא16:0018:00213מכסיקו2
א'0851655104תרגיל במבע קולנועי 1מר קרבלניק משה
תרגילה14:0016:00212מכסיקו2
א'0851655105תרגיל במבע קולנועי 1גב' מור ג'ני
תרגילא14:0016:00208מכסיקו2
א'0851655106תרגיל במבע קולנועי 1מר קרבלניק משה
תרגילג18:0020:00212מכסיקו2
א'0851655107תרגיל במבע קולנועי 1מר קרבלניק משה
תרגילב14:0016:00209מכסיקו2
א'0851655108תרגיל במבע קולנועי 1מר נדלר גל
תרגילא16:0018:00212מכסיקו2
א'0851655109תרגיל במבע קולנועי 1גב' לנציאנו אדוה
תרגילא10:0012:00ג206מכסיקו2
קריאה וכתיבה מודרכת
ב'0851654601קריאה וכתיבה מודרכתגב' לנציאנו אדוה
תרגילא14:0016:00211מכסיקו2
ב'0851654602קריאה וכתיבה מודרכתמר פלדמן אופיר
תרגילא10:0012:00209מכסיקו2
ב'0851654603קריאה וכתיבה מודרכתמר נהלוני מתן
תרגילד16:0018:00120מכסיקו2
ב'0851654604קריאה וכתיבה מודרכתגב' לנציאנו אדוה
תרגילא10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851654605קריאה וכתיבה מודרכתמר פלדמן אופיר
תרגילג16:0018:00213מכסיקו2
ב'0851654606קריאה וכתיבה מודרכתמר נדלר גל
תרגילה10:0012:00211מכסיקו2
ב'0851654607קריאה וכתיבה מודרכתמר נהלוני מתן
תרגילה16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851654608קריאה וכתיבה מודרכתמר אלחליבי עובד
תרגילה14:0016:00120מכסיקו2
ב'0851654609קריאה וכתיבה מודרכתמר נדלר גל
תרגילה14:0016:00117מכסיקו2
תרגיל בלימודי טלוויזיה
•תרגיל "בלימודי טלוויזיה" יינתן אחת לשבועיים
ב'0851655401תרגיל בלימודי טלוויזיהמר ברוך ירון
תרגילה16:0018:00209מכסיקו1
ב'0851655402תרגיל בלימודי טלוויזיהמר ברוך ירון
תרגילה16:0018:00209מכסיקו1
ב'0851655403תרגיל בלימודי טלוויזיהגב' ידין שירה
תרגילג16:0018:00211מכסיקו1
ב'0851655404תרגיל בלימודי טלוויזיהגב' ידין שירה
תרגילג16:0018:00211מכסיקו1
ב'0851655405תרגיל בלימודי טלוויזיהגב' לנציאנו אדוה
תרגילה16:0018:00120מכסיקו1
ב'0851655406תרגיל בלימודי טלוויזיהגב' לנציאנו אדוה
תרגילה16:0018:00120מכסיקו1
ב'0851655407תרגיל בלימודי טלוויזיהמר ברוך ירון
תרגילה14:0016:00213מכסיקו1
ב'0851655408תרגיל בלימודי טלוויזיהמר ברוך ירון
תרגילה14:0016:00213מכסיקו1
ב'0851655409תרגיל בלימודי טלוויזיהמר עוזיאל שלמה
תרגילג16:0018:00ב122מכסיקו1
תרגיל בכתיבת תסריט
ב'0851151601כתיבת תסריטגב' איטה שיר
תרגילא14:0016:00ג206מכסיקו2
ב'0851151602כתיבת תסריטגב' איטה שיר
תרגילא16:0018:00א117מכסיקו2
ב'0851151603כתיבת תסריטמר רונן ארז
תרגילה16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851151604כתיבת תסריטמר לרון עומרי
תרגילא14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851151605כתיבת תסריטגב' תשרי עדי
תרגילא10:0012:00208מכסיקו2
ב'0851151606כתיבת תסריטמר רונן ארז
תרגילא10:0012:00א119מכסיקו2
ב'0851151607כתיבת תסריטמר לרון עומרי
תרגילב14:0016:00212מכסיקו2
ב'0851151608כתיבת תסריטמר גבסו שי
תרגילא16:0018:00208מכסיקו2