-שיעורי יסוד
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811100601הדרכת בטיחותעבודה מעשית
•קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
•שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
•להשתתפות בשעורי ההפקה.
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומאד"ר שלגו שלומית
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0811132301תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומאגב' ענבר ליהיא
תרגילב14:0016:0001קיקואין2
א'0811132302תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומאגב' להב יעל
תרגילד12:0014:00213מכסיקו2
א'0811114901קריאת מחזותד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
א'0811107201כתיבה אקדמיתד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב08:0010:00213מכסיקו2
א'0811109601מבוא לניהול הפקהמר ברעוז גד
שיעורה14:0016:0001קיקואין2
א'0811220201מבוא לתיאטרון היהודי והעבריד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב12:0014:00209מכסיקו2
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התיאטרוניד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד10:0012:00120מכסיקו2
•*צפייה בהצגות + כתיבה
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0811121501תיאטרון, חברה,קהילהד"ר חן אלון
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
ב'0811113401מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיניד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
ב'0811100701תיאוריות בימויד"ר משה פרלשטיין
שיעורא08:0010:00120מכסיקו2


שיעורי הפקה
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811101301שעור הפקה 1מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00212מכסיקו4
א'0811101401שעור הפקה 2מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:00209מכסיקו4
ב'0811101501שעור הפקה 3מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811101601שעור הפקה 4מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:0001קיקואין4


שיעורים מעשיים
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811136201שיטת סטניסטבסקי לבמאיםמר ברזין איגור
עבודה מעשיתג10:0013:00315ביה"ס להנדסאים3
ב'0811136201שיטת סטניסלבסקי לבמאיםמר ברזין איגור
עבודה מעשיתג12:0015:00315ביה"ס להנדסאים3
א'0811023201בימוי: מצילום דקומנטרי למופעפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד15:0018:00121מכסיקו3
ב'0811023201בימוי: מצילום דקומנטרי למופעפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד12:0015:00315ביה"ס להנדסאים3