-שיעורי יסוד
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורד10:0012:00213מכסיקו2
א'0811022801דרמטורגיה לבמהמר אבנרי עירא
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
ב'0811213801תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להןד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00213מכסיקו2
ב'0811210001תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיותד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב10:0012:00209מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון הפוסט מודרניד"ר הררי דרור
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0811021901על הבמה! מחזאות עולמית במאה העשרים ואחתד"ר להבי שרון
שיעורא12:0016:00212מכסיקו4
ב'0811107301קריאה בקלאסיקות של הדרמה***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא08:0010:00213מכסיקו2
•*מחליף את הקורס קריאה ביצירות מופת-לא ניתן להרשם לקורס פעמ


שיעורי הפקה
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811101301שעור הפקה 1מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00212מכסיקו4
א'0811101401שעור הפקה 2מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:00209מכסיקו4
ב'0811101501שעור הפקה 3מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811101601שעור הפקה 4מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:0001קיקואין4


שיעורים מעשיים
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811123901בימוי באמצעות פרוטוקולים של בתי משפטפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב16:0019:00121מכסיקו3
ב'0811123901בימוי באמצעות פרוטוקולים של בתי משפטפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב16:0019:00121מכסיקו3
אב0811081601אימפרוביזציה ויסודות המשחקד"ר הריס פיטר
עבודה מעשיתה09:0012:00121מכסיקו6
אב0811081801פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00 6
א'0811082001עבודת השחקן-גוף,קול,טקסטגב' קרק טלי
עבודה מעשיתב10:0013:00ב206מכסיקו3
ב'0811082001עבודת השחקן-גוף,קול,טקסטגב' קרק טלי
עבודה מעשיתה12:0015:00121מכסיקו3
א'0811081501עבודה בחלל-פעולה ותנועהגב' גודר יסמין
עבודה מעשיתב12:0015:00א207מכסיקו3
א'0811135901סצינה דרמטית מהדף לבמהמר ניב רפי
עבודה מעשיתג14:0017:00121מכסיקו3
ב'0811101801חשיבה דרמטית-מניתוח טקסטואלי לביצוע בימתימר ברגמן נמרוד
עבודה מעשיתה09:0012:00א207מכסיקו3
ב'0811148701כתיבהפרופ' קינר גד
עבודה מעשיתג14:0017:00120מכסיקו3


סמינרים
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811024101מופע הרפלקסיבי:התיאטרון של נרקיס ואכוד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא14:0018:00209מכסיקו4
א'0811023801דמויות שקספיריות: פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויותד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:00212מכסיקו4
א'0811024001ארטיביזם; משחקים שינוי חברתיד"ר חן אלון
סמינרד12:0016:00120מכסיקו4
א'0811023901דרמה קלאסית ותיאטרון ניסיוני בישראלד"ר להבי שרון
סמינרד16:0020:00203דן-דוד4
ב'0811023501קווי שבר בתיאטרון היידיד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב12:0016:00213מכסיקו4
ב'0811023601תיאטרון לפניםד"ר הררי דרור
סמינרג10:0014:00120מכסיקו4
ב'0811023701ייצוגי מלחמה בתיאטרון המודרני, טקסט דרמטי בקונטקסט אידאולוגיד"ר שלגו שלומית
סמינרד12:0016:00317ביה"ס להנדסאים4