סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שיעורי בחירה - תואר ראשון (שנתונים ג' ד' יכולים לבחור
גם משיעורי הבחירה של תואר שני)
שיעורי בחירה - סמינרים
א'0845412701Bela Bartok and a philosophy of modernismפרופ' פריגיסי יהודית
סמינרד08:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
ב'0845412801ניסים ונפלאות: המוזיקה של קלאודיו מונטורדיפרופ' טנאי דורית
סמינרג14:0018:00מ002ביה"ס למוזיקה4
אב0845215401"קולה שלה"פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
סמינרב14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה4
שיעורי בחירה נוספים
ב'0842346701מוזיקה לעוגב במאה ה-20פרופ' גורין אלכסנדר
שיעורג12:0014:00015ביה"ס למוזיקה2
•שנה א' באישור המרצה
א'0845215501החוויה המוזיקאלית: היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים ומוחיים א'פרופ' איתן זהר
גב' זינגר נעמי
שו"תב12:0014:00מ014ביה"ס למוזיקה2
ב'0845215601החוויה המוזיקאלית: היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים ומוחיים ב'פרופ' איתן זהר
גב' זינגר נעמי
שו"תב12:0014:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0845211901בטהובן - התקופה האמצעיתפרופ' איתן זהר
שיעורד10:0012:00מ002ביה"ס למוזיקה4
ב'0845210401מיניאטורות מוזיקאליותפרופ' איתן זהר
שיעורד14:0016:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0842540001פיתוח שמיעה וסולפג' מתקדם למבצעים - ממיומנות לאמנותמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה12:0014:00מ002ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בעברית ובאנגלית במקביל
א'0843351901מוזיקה אלקטרו-אקוסטית: אמנות השילוב בין ביצוע חי ואלקטרוניקהגב' פארי הדס
שיעורב10:0012:00מ002ביה"ס למוזיקה2
ב'0842346901Piano repertoire after 1945פרופ' מרגוליס טלי
שיעורד12:0014:00מ014ביה"ס למוזיקה2
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
אב0842346801Master Composers through their Lettersפרופ' קופר קריסטינה
שיעורה14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
אב0842245901Analysis of Orchestral Repertoireמר שרון ישראל
שו"תא12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית. ניתן לקחת קורס זה פעמיים בלבד
א'0845200301מוזיקולוגיות א'פרופ' איתן זהר
שיעורב16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה2
•משנה ב' בלבד
ב'0845200401מוזיקולוגיות ב'פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורב16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה2
•משנה ב' בלבד
אב0842345401יסודות ניצוח תזמורת למבצעיםד"ר רום אורי
שו"תד14:0016:00017ביה"ס למוזיקה4
אב0842140401הרמוניה ליד המקלדתד"ר גוטר ענבל
תרגילב16:0018:00016ביה"ס למוזיקה4
•לפסנתרנים ותיאורטיקנים. יש לשים לב לדרישות קדם בסילבו
•תינתן עדיפות לסטודנטים בשנתונים מתקדמים
אב0842140402הרמוניה ליד המקלדתד"ר יצחקי עפרה
תרגילג14:0016:00016ביה"ס למוזיקה4
•לפסנתרנים ותיאורטיקנים. יש לשים לב לדרישות קדם בסילבו
•תינתן עדיפות לסטודנטים בשנתונים מתקדמים
אב0842126301וויולה משנה לכנריםדר' לבנון לילך
שיעור 2
•באישור המורה האישי לכינור. קביעת מועד השיעור בתאום אישי
•מספר המקומות מוגבל
אב0842322101פרקטיקום בליווימורים שונים
תרגיל 4
•לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
אב0842326601The Art of the Auditionמר קונובלוב איליה
סדנהא14:0015:00מ017ביה"ס למוזיקה2
•לכנרים בלבד. הקורס יועבר בשפה האנגלית
קורסי חובה לתואר ראשון הפתוחים גם כקורסי בחירה
•ניתן לקחת קורסי בחירה אלו פעם אחת בלבד במהלך התוא