-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שיעורים מחוץ לחוג - שיעורים מומלצים (מסגרת 100)
מיועד רק לתלמידי חד חוגי
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר מירי רוזמרין
שיעורה08:0010:00001ווב0
ב'0608340101כשפסיכואנליזה פוגשת מגדרד"ר אפי זיו
שיעורג12:0014:00001רוזנברג0
ב'0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותד"ר להד כנרת
שיעורג16:0018:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
ב'0608330201קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?**ד"ר משעלי יעל
שיעורג18:0020:00278גילמן0
א'0608320001גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער**ד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורב16:0018:00001ווב0
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתד"ר דקל טל
שיעורה10:0012:00282גילמן
א'0608114401היסטוריה ומגדר בתרבות המערבד"ר מיכל שפירא
שיעורה16:0018:00001רוזנברג
ב'0607540201חיות בסרטד"ר רוני הלפרן
שיעורה16:0018:00001ווב0
א'0662222701לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרניתד"ר וייסמן כרמל
שיעורא12:0014:00326גילמן
א'0662196201תרבות וקוגניציהד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורב10:0012:00326גילמן
א'0662212101הולדת הפילוסופיה של פריז: פוקו, דלז ודרידהד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעורב16:0018:00326גילמן0
א'0662103901חורים שחורים: ייצוגי השואה על מסכי הקולנועד"ר אביב לבנת
שיעורד10:0012:00279גילמן0
א'0662209601מבוא לפסיכואנליזה לאקאניאניתד"ר שלומית גדות
שיעורה10:0012:00220גילמן
א'0662209001מפגש בין פסיכואנליזה לקולנועד"ר אורנה ראובן
שיעורה14:0016:00282גילמן0
ב'0662310301שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשיםד"ר וייסמן כרמל
שיעורא12:0014:00326גילמן0
ב'0662104101ממשיכי דרכו של פרויד: קריאה בטקסטים מרכזייםמר רענן שניר
שו"תב10:0012:00278גילמן0
ב'0662209401מיתוסים בראי הפסיכואנליזהד"ר מעין מזור
שיעורג10:0012:00326גילמן0
ב'0662212301הספה והחוץ: השפעות היסטוריות על הפסיכואנליזהד"ר ערן רולניק
שיעורד14:0016:00326גילמן
ב'0662103801שכול וטראומה באמנותד"ר אביב לבנת
שיעורד14:0016:00280גילמן0