סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
רשימת השיעורים
•קורס ליבה של התכנית הבינתחומית באמנויות
א'0810600301יסודות האסתטיקהד"ר אונגר הנריך
שיעורא16:0018:00א206מכסיקו2
סמינריונים של התכנית הבינתחומית באמנויות.
א'0810502801יופי צדק ורועדר' אלפנדרי עידית
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
א'0810507101אידאלוגיה, חול ומלטד"ר שוש רותם
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0810507201גבולות האדפטציה: אלטמן וקרבר בונים יצירת מופתד"ר אונגר הנריך
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
א'0810507401הפואטיקה של המקריד"ר אייל דותן
סמינרב10:0012:00211מכסיקו2
ב'0810503701מוורטיגו ועד קראש: קולנוע ופסיכואנליזהדר' אלפנדרי עידית
סמינרד14:0016:00213מכסיקו2
א'0810507501תרבות / אמנות / ארוטיקה, או: גופו של האמןד"ר ברוך בליך
סמינרג14:0018:00212מכסיקו4
ב'0810507601ארכיאולוגיה של החושיםד"ר רועי ברנד
סמינרג14:0018:00120מכסיקו4
ב'0810504301לחשוב מחדש: מוזיאונים בעידן הדיגיטלי מייצוג לפרפורמנסד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרה10:0014:00208מכסיקו4
א'0810506401סכיזואנליזהד"ר אהד זהבי
סמינרד10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810507301משחק השחמט כמודל וכמטפורה - בפילוסופיה בספרות ובאמנותד"ר רז-דגני אירית
סמינרה14:0018:00212מכסיקו4
ב'0810503601תאוריות של סובייקטד"ר אייל דותן
סמינרד10:0014:00209מכסיקו4
סמינריון מחלקתי של התכנית הבינתחומית.
ב'0810507701אמנות ומחאהד"ר שוש רותם
סמינרד16:0018:00א206מכסיקו2
סמינריונים של החוגים
סמינריונים מהחוג לתולדות האמנות
א'0821513201ספורט ופנאי בעולם היווני והרומיד"ר מיכאלי טלילה
סמינרב08:0012:00200מכסיקו4
ב'0821568501אמניות בישראל - סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומיד"ר דקל טל
סמינרג16:0020:00208מכסיקו4
ב'0821558701פסול בקמפוס אוניברסיטת תל אביבד"ר שוסטרמן רבקה
סמינרד10:0014:00201דן-דוד4
א'0821558601אמנות והחושיםד"ר לוריא-חיון עדי
סמינרא16:0020:00ג206מכסיקו4
ב'0821556801דימיון צילומיד"ר מיימון ורד
סמינרה16:0020:00200מכסיקו4
א'0821567701תאוריות ומתודות בתולדות האמנותד"ר מיימון ורד
סמינרב12:0016:00200מכסיקו4
א'0821591301סוגיות נבחרות בהיסטוריה ותאוריה של הצילום ביפאןד"ר זהר אילת
סמינרה16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821568801הפוליטיקה העכשווית של הדימוי החזותיד"ר אהד זהבי
סמינרב10:0014:00200מכסיקו4
א'0821569601גנו של הגמד: מסע אינטר-דיסיפלינרי סביב ציור הדיוקן של מורגנטד"ר ספי הנדלר
סמינרג14:0018:00200מכסיקו4
• תלמיד שלמד קורס 0810504801 הדימוי המהורהר לא רשאי ללמוד ק
שעורים מביה"ס למוזיקה
•נדרש רקע במוזיקה וידיעת תווים
הקורסים מופיעים ברשימת הקורסים של ביה"ס למוזיקה
סמינריונים מהחוג לקולנוע וטלויזיה
ב'0851906301נוירו אסתטיקה וקולנועד"ר רז גל
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
א'0851905601חלף עם הסיקסטיז:שנות ה-60 בקולנועפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00211מכסיקו4
א'0851905901טלוויזיה בריטיתד"ר ברנשטיין עלינא
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851906201שחזור והעמדה מחדש בקולנוע התיעודיד"ר לנדסמן אוהד
סמינרב10:0016:0002קיקואין4
א'0851906101האביב הערבי: מהפכת הקולנוע בעולם הערביד"ר רינאוי חליל
סמינרד10:0014:00212מכסיקו4
א'0851905301האתיקה של הדימוי התיעודיד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0016:00
ב'0851982601חשיבה אופציונאלית וקולנוע נרטיביפרופ' בן שאול ניצן
סמינרג16:0020:00א119מכסיקו4
ב'0851983801סרטי השואה:אתגרים אומנותיים ועיצוב הזכרון ההיטוריפרופ' אבישר אילן
סמינרג14:0020:0002קיקואין4
ב'0851985901ארכאולוגיה של המדיה - מקולנוע מוקדם לקולנוע דיגיטליפרופ' אלזסר תומס
סמינרב16:0020:00ג206מכסיקו4
ב'0851985901ארכאולוגיה של המדיה - מקולנוע מוקדם לקולנוע דיגיטליפרופ' אלזסר תומס
סמינרג10:0014:0002קיקואין0
ב'0851986001ייצוגים וזהויות בטלוויזיהד"ר ברנשטיין עלינא
סמינרד10:0014:0002קיקואין4
ב'0851984701מלחמה וקולנועפרופ' נאמן יהודה
סמינרה14:0018:00א117מכסיקו4
ב'0851982901רק בישראל- טלוויזיה ישראליתד"ר טלמון מירי
סמינרד12:0016:00א119מכסיקו4
א'0851986101" יש טקסט בכיתה הזו?-גישות פרשניות בקולנוע וטלוויזיהפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0014:00א117מכסיקו4
א'0851984401ה"אחר" הפוסטקולוניאלי: גזע, כוח, ייצוגפרופ' יוסף רז
סמינרד10:0016:00א119מכסיקו4
סמינריונים מהחוג לאמנות התאטרון
א'0811139801מדע בקדמת הבמה:ניסויים מחשבתיים, יחסות וקוונטים על בימת התאטד"ר רז-דגני אירית
סמינרד10:0014:00213מכסיקו4
ב'0811134401פרפורמנס ארט ותיאטרון הרחוב הערבי בישראל***ד"ר נאסרה מחאג'נה
סמינרד08:0010:00120מכסיקו4
א'0811134501פרפורמנס ופוסטמודרניזםד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
ב'0811410701הארוע התיאטרוני: גישות פרשניותפרופ' לב אלג'ם שולי
סמינרד14:0018:00212מכסיקו4
א'0811107401היבטים חברתיים של התיאטרון הישראליד"ר שם-טוב נפתלי
סמינרד14:0018:0002קיקואין4
סמינריונים מהתכנית ללימודי נשים ומגדר
א'0607531801תנועות נשים ופמיניזמים במזרח התיכוןד"ר תגריד יחיא-יונס
סמינרד14:0018:00212רוזנברג0
א'0607531901רווקות כמקרה מבחן לסוגיות תיאורטיות,פמינסטיות וסוציולוגיותד"ר להד כנרת
סמינרג16:0020:00455גילמן
ב'0607541601תיאוריה קווירית - אז והיוםד"ר ניר קדם
סמינרד14:0016:00211דן-דוד
א'0607541401לאן נעלמו היוצרות ? ציירות, פסלות ומוזיקאיות בפרספקטיבת מגדרד"ר זק אדית
שיעורד10:0012:00107רוזנברג
ב'0607540201חיות בסרטד"ר רוני הלפרן
שיעורה16:0018:00282גילמן0
ב'0607540701פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21ד"ר יאלי השש
שיעורד10:0014:00305גילמן
שיעורים מביה"ס לאדריכלות
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר נוימן ערן
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
א'0881421601מבוא לתיאוריות ביקורתיותד"ר נוימן ערן
שיעורא12:0014:0001קיקואין2