-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תשע"ו
שנה א' 38 ש"ס
תכנית חד-חוגית
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס שיעורים מעשיים
התכנית הדו-חוגית - 24 ש"ס
14ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4שעור הפקה;6 ש"ס שיעורים מעשיים
שיעורי יסוד - חובה (מסגרת 104)
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא***ד"ר שלגו שלומית
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
א'0811132301תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא***גב' להב יעל
תרגילד10:0012:00120מכסיקו2
א'0811132302תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא***גב' להב יעל
תרגילב14:0016:00208מכסיקו2
•*השיעור והתרגיל -חובה לחד חוגי ולדו חוגי
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס***ד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811220201מבוא לתיאטרון יהודי עברי***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורג14:0016:00211מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי
ב'0811113401מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיני***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא08:0010:00213מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי
ב'0811100701תיאוריות בימויד"ר משה פרלשטיין
שיעורה10:0012:00213מכסיקו2
ב'0811119301שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני***ד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
•*צפייה בהצגות + כתיבה
•*חובה לחד חוגי
ב'0811121501תיאטרון, חברה,קהילה***פרופ' לב אלג'ם שולי
שיעורד10:0012:00211מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי
ב'0811114901קריאת מחזות**ד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0811119401תרגיל בקריאת מחזות**מר שאולוף ניר
תרגילא14:0016:00209מכסיקו2
ב'0811119402תרגיל בקריאת מחזות**מר שאולוף ניר
תרגילא10:0012:00211מכסיקו2
•*שיעור ותרגיל חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811109601יסודות ההפקה***מר ברעוז גד
שיעורה13:0015:0001קיקואין2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
שעורי הפקה (מסגרת 450)
א'0811000201שעור הפקה 1מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00208מכסיקו4
א'0811000301שעור הפקה 2מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811000401שעור הפקה 3מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811000501שעור הפקה 4מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:0001קיקואין4
שיעורים מעשיים-מסגרת 107
א'0811135101משחק :מטקסט עצמי לעצמי כטקסטפרופ' לב אלג'ם שולי
עבודה מעשיתג10:0013:00121מכסיקו3
ב'0811135101משחק: מטקסט עצמי לעצמי כטקסטפרופ' לב אלג'ם שולי
עבודה מעשיתג12:0015:00121מכסיקו3
א'0811136201משחק: יסודות המשחק לפי שיטת סטניסלבסקי***מר ברזין איגור
עבודה מעשיתה10:0013:00121מכסיקו3
ב'0811136201משחק: יסודות המשחק לפי שיטת סטניסלבסקי**מר ברזין איגור
עבודה מעשיתה12:0015:00ב206מכסיקו3
•*שיעור חובה למסלול בימוי
•*פתוח לכל הסטודנטים בשנים א חד חוגי
א'0811023201בימוי: מצילום דקומנטרי למופע***פרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד12:0015:00121מכסיקו3
ב'0811023201בימוי: מצילום דקומנטרי למופע***פרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתד12:0015:00315ביה"ס להנדסאים3
•*שיעור חובה למסלול בימוי
•*פתוח לכל תלמידי שנה א' בחוג
כל אחד משיעורי המשחק יסתיים בפרויקט כיתתי
א'0811100601הדרכת בטיחותעבודה מעשית
קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
להשתתפות בשעורי ההפקה.
שנה ב'
תכנית חד חוגית 44ש"ס
18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
18 ש"ס שיעורים מעשיים
שנה ב' מסלול דו חוגי סה"כ 20 ש"ס
6 ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4 ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעור הפקה*
6 ש"ס שיעורים מעשיים
שעורי יסוד חובה - מסגרת 105
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון במאה ה 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב10:0012:00120מכסיקו2
ב'0811213801תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להןד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא14:0016:00212מכסיקו2
ב'0811210001תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיותד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורד10:0012:00208מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון הפוסט מודרניד"ר הררי דרור
שיעורא12:0014:00212מכסיקו2
א'0811107201שעור בכתיבה אקדמית***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00120מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811107301קריאה בקלאסיקות של הדרמה***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00213מכסיקו2
•*מחליף את הקורס קריאה ביצירות מופת-לא ניתן להרשם לקורס פעמ
א'0811106801חשיבה חזותיתגב' קיש כנרת
שיעורא14:0016:00209מכסיקו2
ב'0811106801חשיבה חזותיתגב' קיש כנרת
ב10:0012:00208מכסיקו2
סמינריונים- מסגרת 303
א'0811106701שאלת הזמן בתיאטרון העבריד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב12:0016:00120מכסיקו4
ב'0811122701משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמיד"ר הררי דרור
סמינרג10:0014:00120מכסיקו4
ב'0811106501רטוריקה דרמטית כצופן: מבנה, דינמיקה, אנטי-מבנהד"ר שלגו שלומית
סמינרד12:0016:00317ביה"ס להנדסאים4
א'0811106401שייקספיר ותרבות חזותית: דימויים כיסוד דרמטי ובימתיד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:00212מכסיקו4
ב'0811106301חנוך לוין והטרגדיה היווניתפרופ' יערי נורית
סמינרב12:0016:00208מכסיקו4
א'0811106201תיאוריות של משחק ומופע פוליטיד"ר חן אלון
סמינרד12:0016:00119מכסיקו4
4 ש"ס שעורי הפקה -מסגרת 450
על הסטודנטים לבחור בשעור הפקה אחד בשנה
רישום לשעורי הפקה במכרז :-בחר/י קבוצה בסמסטר א' או ב'
החלוקה להפקות השונות תתבצע ידנית בתחילת שנת הלימודים
א'0811000201שעור הפקה 1מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00208מכסיקו4
א'0811000301שעור הפקה 2מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811000401שעור הפקה 3מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811000501שעור הפקה 4מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:0001קיקואין4
שיעורים מעשיים* - מסגרת 107
אב0811123901משחק: עבודה באמצעות פרוטוקולים של בתי משפטפרופ' הניג אופירה
עבודה מעשיתב16:0019:00315ביה"ס להנדסאים6
•*שיעור חובה למסלול בימוי
•*פתוח לכל תלמידי שנה ב' בחוג
א'0811176901משחק ואקטיביזם: בין סטניסלבסקי לבואלד"ר חן אלון
עבודה מעשיתה13:0016:00121מכסיקו3
ב'0811176901משחק ואקטיביזם: בין סטניסלבסקי לבואלד"ר חן אלון
עבודה מעשיתא16:0019:00121מכסיקו3
אב0811136301פרויקט קהילתיד"ר הריס פיטר
עבודה מעשיתד17:0020:00121מכסיקו6
א'0811136201משחק: יסודות המשחק לפי שיטת סטניסלבסקי***מר ברזין איגור
עבודה מעשיתה10:0013:00121מכסיקו3
ב'0811136201משחק: יסודות המשחק לפי שיטת סטניסלבסקי**מר ברזין איגור
עבודה מעשיתה12:0015:00ב206מכסיקו3
•*שיעור חובה למסלול בימוי
•*פתוח לכל תלמידי שנה ב' בחוג
א'0811135901קדם בימוי***גב' ברון דדי
עבודה מעשיתג14:0017:00121מכסיקו3
•*שיעור חובה למסלול בימוי
•*פתוח לכל תלמידי שנה ב' בחוג
ב'0811148701כתיבה***פרופ' קינר גד
עבודה מעשיתג14:0017:00317ביה"ס להנדסאים3
•*שיעור חובה למסלול בימוי
•*פתוח לכל תלמידי שנה ב' בחוג
א'0811140101עבודת השחקן-גוף,קול,טקסטגב' קרק טלי
עבודה מעשיתד16:0019:00א207מכסיקו3
ב'0811140101עבודת השחקן-גוף,קול,טקסטגב' קרק טלי
עבודה מעשיתד16:0019:00א207מכסיקו3
שנה ג'
מסלול חד חוגי - סה"כ 40 ש"ס
10ש"ס חובה ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
18 ש"ח שיעורים מעשיים
דו-חוגי 18ש"ס
4 ש"ס שעורי חובה;4 ש"ס סמינריון; 4 שעור הפקה;
6 ש"ס שיעורים מעשיים
שעורי חובה שנה ג' - מסגרת 106
ב'0811124001אחרים בתיאטרון ובמופע הישראליד"ר הררי דרור
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
א'0811123301רוח האוונגרד בתיאטרון המודרני:בין העממי לקיצוניד"ר הררי דרור
שיעורא10:0012:00א119מכסיקו2
ב'0811154501מבט על תפקיד הצופהד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד10:0012:00213מכסיקו2
אב0811123501זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורב10:0012:00ב207מכסיקו4
שעורי הפקה - מסגרת 450
רישום לשעורי הפקה במכרז :-בחר/י קבוצה בסמסטר א' או ב'
החלוקה להפקות השונות תתבצע ידנית בתחילת שנת הלימודים
א'0811000201שעור הפקה 1מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00208מכסיקו4
א'0811000301שעור הפקה 2מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811000401שעור הפקה 3מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811000501שעור הפקה 4מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:0001קיקואין4
שיעורים מעשיים* - מסגרת 107
א'0811136101פרויקט משחק חד חוגי***מר תבורי דורון
עבודה מעשיתא12:0015:00ב206מכסיקו6
ב'0811136101פרויקט משחק חד חוגי***מר תבורי דורון
עבודה מעשיתא12:0015:00א207מכסיקו
•*שיעור חובה למסלול בימוי
•*פתוח לכל הסטודנטים בשנה ג'
אב0811109501משחק דו חוגיפרופ' צ'לטון-אורבוך נולה
עבודה מעשיתא12:0015:00121מכסיקו6
אב0811136301פרויקט קהילתיד"ר הריס פיטר
עבודה מעשיתד17:0020:00121מכסיקו6
א'0811134201מבוא לעיצוב לבימאים***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתא16:0019:0002קיקואין3
א'0811134201מבוא לעיצוב לבימאים***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתג14:0017:00213מכסיקו3
•*שיעור חובה למסלול בימוי
•*פתוח לכל הסטודנטים בשנה ג'
א'0811148801יסודות הבימוי***גב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתה12:0015:00ב207מכסיקו3
ב'0811148801יסודות הבימוי***גב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתא18:0021:00315ביה"ס להנדסאים3
•*שיעור חובה למסלול בימוי
•*פתוח לכל הסטודנטים בשנה ג'
סמינרים - מסגרת 303
א'0811106701שאלת הזמן בתיאטרון העבריד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב12:0016:00120מכסיקו4
ב'0811122701משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמיד"ר הררי דרור
סמינרג10:0014:00120מכסיקו4
ב'0811106501רטוריקה דרמטית כצופן: מבנה, דינמיקה, אנטי-מבנהד"ר שלגו שלומית
סמינרד12:0016:00317ביה"ס להנדסאים4
א'0811106401שייקספיר ותרבות חזותית: דימויים כיסוד דרמטי ובימתיד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:00212מכסיקו4
ב'0811106301חנוך לוין והטרגדיה היווניתפרופ' יערי נורית
סמינרב12:0016:00208מכסיקו4
א'0811106201תיאוריות של משחק ומופע פוליטיד"ר חן אלון
סמינרד12:0016:00119מכסיקו4
=============================
תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק
שנה א' - 52 שעות
שעורים עיוניים 20ש"ס; שעורים מעשיים 32ש"ס
שעורי יסוד חובה - מסגרת 104
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא***ד"ר שלגו שלומית
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
א'0811132303תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומאגב' ענבר ליהיא
שיעורג12:0014:00213מכסיקו2
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס***ד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811220201מבוא לתיאטרון יהודי עברי***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורג14:0016:00211מכסיקו2
ב'0811113401מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיני***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא08:0010:00213מכסיקו2
ב'0811119301שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני***ד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
ב'0811121501תיאטרון, חברה,קהילה***פרופ' לב אלג'ם שולי
שיעורד10:0012:00211מכסיקו2
ב'0811114901קריאת מחזות**ד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0811119403תרגיל קריאת מחזות-מצטייניםמר שאולוף ניר
שיעורג14:0016:00213מכסיקו2
א'0811109601יסודות ההפקה***מר ברעוז גד
שיעורה13:0015:0001קיקואין2
שיעורים מעשיים - מסגרת 107
אב0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתב14:0017:00ב206מכסיקו3
אב0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
עבודה מעשיתד12:0015:00ב206מכסיקו3
א'0811022401טכניקות תנועה מזרח אסיאניותפרופ' סרפר צביקה
עבודה מעשיתא14:0016:00א207מכסיקו2
א'0811022201תנועה:שילוב של תנועה עם טכניקה של מחולמר אליה דומנוב
עבודה מעשיתג10:0012:00א207מכסיקו2
ב'0811022201תנועה:שילוב של תנועה עם טכ' של מחולגב' קופרברג אודליה
עבודה מעשיתג12:0014:00א207מכסיקו2
א'0811022501פיתוח קולמר מנהיים גיא
עבודה מעשיתא12:0014:00א207מכסיקו2
ב'0811022501פיתוח קולגב' רייזמן שושנה
עבודה מעשיתא10:0012:00ב206מכסיקו2
א'0811022601הגיה ודיבורד"ר כהן בן שאול דפנה
עבודה מעשיתא16:0019:00א207מכסיקו3
ב'0811022601הגיה ודיבורד"ר כהן בן שאול דפנה
עבודה מעשיתב11:0014:00א207מכסיקו3
שעורי הפקה - מסגרת 450
א'0811000201שעור הפקה 1מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00208מכסיקו4
א'0811000301שעור הפקה 2מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811000401שעור הפקה 3מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811000501שעור הפקה 4מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:0001קיקואין4