סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תשעו
שנה א'
מבואות - שנה א'
א'0851652901מבוא לתולדות הקולנוע-א'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
• אסיסטנט עופר ליברגל
ב'0851653001מבוא לתולדות הקולנוע-ב'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
• אסיסטנט עידו רוזן
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותפרופ' יוסף רז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851654801מבע קולנועימר אינגבר נחמן
שיעורד12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• אסיסטנט עופר ליברגל
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851618901מבוא לקולנוע ומדיה דיגיטאליים ואינטראקטיבייםד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851618901מבוא לקולנוע ומדיה דיגיטאליים ואינטראקטיביים (הקרנה)ד"ר לנדסמן אוהד
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו0
• תלמידי דו- חוגי ניתן להרשם לקורס כשיעור בחירה משנים ב' ג'
אב0851000501בקיאות בסרטיםמר ליברגל עופר
קולוק'ה18:0021:00115 פאסטליכטמכסיקו1
א'0851653801מבוא לתסריטאות לקולנועמר ניב יעקב
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851621701יסודות בצילום ועריכהמר לרנר דן
שיעורה16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851653901מבוא לתסריטאות לטלוויזיהמר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•מבואות תסריטאות - תלמידי דו חוגי יבחרו מבוא אחד
•מבין שני המבואות
מבואות חובה מחוץ לחוג
אב0861121001תחנות בתרבות המערבד"ר אונגר הנריך
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
סדנאות מקצועיות מרוכזות ( ללא קרדיט אקדמי)
א'0851001201בטיחות כללית וחשמלסדנה
• להלן תאריכי סדנאות הבטיחות לתלמידי שנה א'
• חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
• הסדנאות יתקיימו שבוע לפני תחילת הלימודים
•11.10.2015
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - בטיחות כללית , בטיחות אש, בטיחות צבע
•10:45-12:15 - בטיחות בחשמל
•12:15-12:30 הפסקה
• 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
• 13:15-14:00- הפסקת צהריים
• 14:00-15:30 הרמה נכונה ומניעת כאבי כב
• 12.10.2015
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - עזרה ראשונה ואחייאה
•10:30-10:45 הפסקה
• 10:45-14:15 המשך עזרה ראשונה והחייאה
• 12:15-13:00 הפסקת צהריים
• 13:100-14:30 בטיחות בעבודה בגובה סולמות ובמות
•14:30-15:00 מבחן
א'0851151801סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהג14:0016:00208מכסיקו0
א'0851151802סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהג14:0016:00208מכסיקו0
א'0851151803סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהה14:0016:00208מכסיקו0
א'0851151804סדנת צילוםמר גולדווסר תום
סדנהה14:0016:00208מכסיקו0
•אחת לשבועיים
א'0851151901סדנת עריכהמר שטויר דב בוריס
סדנהג14:0016:00120מכסיקו0
א'0851151902סדנת עריכהמר שטויר דב בוריס
סדנהג14:0016:00120מכסיקו0
א'0851151903סדנת עריכהמר שטויר דב בוריס
סדנהה14:0016:00120מכסיקו0
א'0851151904סדנת עריכהמר שטויר דב בוריס
סדנהה14:0016:00120מכסיקו0
•אחת לשבועיים
תרגילים - שנה א'
תרגיל בתיאוריות קולנועיות
א'0851652701תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר רוזנבוים אביעד
תרגילא10:0012:00119מכסיקו2
א'0851652702תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' מזור יעל
תרגילג14:0016:00209מכסיקו2
א'0851652703תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר נהלוני מתן
תרגילד16:0018:00119מכסיקו2
א'0851652704תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר נדלר גל
תרגילג14:0016:00117מכסיקו2
א'0851652705תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' לנציאנו אדוה
תרגילא14:0016:00213מכסיקו2
א'0851652706תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר כהן אבנר
תרגילא14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851652707תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' אלפרשטיין טל
תרגילד16:0018:00120מכסיקו2
קריאה וכתיבה מודרכת
ב'0851654601קריאה וכתיבה מודרכתגב' לנציאנו אדוה
תרגילא14:0016:00211מכסיקו2
ב'0851654602קריאה וכתיבה מודרכתמר פלדמן אופיר
תרגילא10:0012:00ג206מכסיקו2
ב'0851654603קריאה וכתיבה מודרכתמר נהלוני מתן
תרגילד16:0018:00120מכסיקו2
ב'0851654604קריאה וכתיבה מודרכתגב' לנציאנו אדוה
תרגילא10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851654605קריאה וכתיבה מודרכתמר נדלר גל
תרגילג16:0018:00213מכסיקו2
ב'0851654606קריאה וכתיבה מודרכתמר נהלוני מתן
תרגילה10:0012:00211מכסיקו2
ב'0851654607קריאה וכתיבה מודרכתמר פלדמן אופיר
תרגילג16:0018:00203דן-דוד2
תרגיל במבע קולנועי 1
א'0851655101תרגיל במבע קולנועי 1מר רוזן עידו
תרגילא10:0012:00208מכסיקו2
א'0851655102תרגיל במבע קולנועי 1מר ליברגל עופר
תרגילא10:0012:00211מכסיקו2
א'0851655103תרגיל במבע קולנועי 1גב' מור ג'ני
תרגילא16:0018:00213מכסיקו2
א'0851655104תרגיל במבע קולנועי 1מר קרבלניק משה
תרגילה14:0016:00212מכסיקו2
א'0851655105תרגיל במבע קולנועי 1מר קרבלניק משה
תרגילא14:0016:00211מכסיקו2
א'0851655106תרגיל במבע קולנועי 1מר ליברגל עופר
תרגילג18:0020:00212מכסיקו2
תרגיל בלימודי טלוויזיה
•תרגיל "בלימודי טלוויזיה" יינתן אחת לשבועיים
ב'0851655401תרגיל בלימודי טלוויזיהמר ברוך ירון
תרגילה16:0018:00209מכסיקו1
ב'0851655402תרגיל בלימודי טלוויזיהמר ברוך ירון
תרגילה16:0018:00209מכסיקו1
ב'0851655403תרגיל בלימודי טלוויזיהגב' ידין שירה
תרגילג16:0018:00א117מכסיקו1
ב'0851655404תרגיל בלימודי טלוויזיהגב' ידין שירה
תרגילג16:0018:00א117מכסיקו1
ב'0851655405תרגיל בלימודי טלוויזיהגב' לנציאנו אדוה
תרגילה16:0018:00120מכסיקו1
ב'0851655406תרגיל בלימודי טלוויזיהגב' לנציאנו אדוה
תרגילה16:0018:00120מכסיקו1
ב'0851655407תרגיל בלימודי טלוויזיהמר ברוך ירון
תרגילה14:0016:00213מכסיקו1
תרגיל בכתיבת תסריט
ב'0851151601כתיבת תסריטגב' איטה שיר
תרגילא14:0016:00ג206מכסיקו2
ב'0851151602כתיבת תסריטמר רוזנבוים אביעד
תרגילא16:0018:00א117מכסיקו2
ב'0851151603כתיבת תסריטמר רונן ארז
תרגילה16:0018:0002קיקואין2
ב'0851151604כתיבת תסריטמר לרון עומרי
תרגילא14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851151605כתיבת תסריטמר לרון עומרי
תרגילא10:0012:00208מכסיקו2
ב'0851151606כתיבת תסריטמר רונן ארז
תרגילא10:0012:00א119מכסיקו2
סדנאות - שנה א'
יש להרשם לאותה קבוצה ואותו מרצה בסמסטר ב'
א'0851659101יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851658801יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד16:0018:00119מכסיקו2
א'0851659102יסודות בבימוי קולנועי א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד16:0018:00117מכסיקו2
ב'0851658802יסודות בבימוי קולנועי ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד16:0018:00213מכסיקו2
א'0851659103יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' גרין איתן
סדנהב12:0014:00119מכסיקו2
ב'0851658803יסודות בבימוי קולנועיב'פרופ' גרין איתן
סדנהב12:0014:00119מכסיקו2
א'0851659104יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:00213מכסיקו2
ב'0851658804יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:00א119מכסיקו2
א'0851659105יסודות בבימוי קולנועי א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד18:0020:00209מכסיקו2
ב'0851658805יסודות בבימוי קולנועי ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד18:0020:00119מכסיקו2
א'0851659106יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' גרין איתן
סדנהה12:0014:00119מכסיקו2
ב'0851658806יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' גרין איתן
סדנהה12:0014:00א119מכסיקו2
א'0851659107יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' הקר ראובן
סדנהד16:0018:00209מכסיקו2
ב'0851658807יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' הקר ראובן
סדנהד16:0018:00117מכסיקו2
*יסודות בבימוי קולנועי ב' פתוח לתלמידי הדו חוגי
• כקורס בחירה עיוני שנים ב' ג'
•קורס זה יוכר במסגרת מכסת השעות המעשיות
•שניתן לקחת בתכנית הדו חוגית
אב0851151101יסודות ביצירה לטלוויזיהמר שפירא ערן
סדנהב08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151102יסודות ביצירה לטלוויזיהמר שפירא ערן
סדנהב08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151103יסודות ביצירה לטלוויזיהגב' בנאי סיגלית
סדנהה08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151106יסודות ביצירה לטלוויזיהמר שפירא ערן
סדנהה08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151104יסודות ביצירה לטלוויזיהמר נחמיאס משה
סדנהא14:0020:00א122מכסיקו4
אב0851151105יסודות ביצירה לטלוויזיהמר נחמיאס משה
סדנהא14:0020:00א122מכסיקו4
•הקורס " יסודות ביצירה בטלוויזיה" יינתן פעם בשבועיים
מבואות חובה שנה ב'
א'0851661601מבוא לקולנוע בן זמננו א'מר אינגבר נחמן
שיעורד16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• אסיסטנט עופר ליברגל
ב'0851664801מבוא לקולנוע בן זמננו ב'מר אינגבר נחמן
שיעורד16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• אסיסטנט עידו רוזן
אב0851000601בקיאות בסרטיםמר ליברגל עופר
קולוק'ה18:0021:00120מכסיקו1
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליפרופ' יוסף רז
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
תרגיל בקולנוע ישראלי
ב'0851655301תרגיל בקולנוע ישראלימר ברוך ירון
תרגילה08:0010:00212מכסיקו2
ב'0851655302תרגיל בקולנוע ישראליגב' אלפרשטיין טל
תרגילב08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851655303תרגיל בקולנוע ישראלימר רוזנבוים אביעד
תרגילב08:0010:00209מכסיקו2
ב'0851655304תרגיל בקולנוע ישראלימר נהלוני מתן
תרגילה08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851655305תרגיל בקולנוע ישראלימר נהלוני מתן
תרגילב16:0018:00119מכסיקו2
תיאוריות קולנועיות עכשוויות
•ריכוז: פרופ' ענת זנגר
א'0851400001תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוין אורי
פרו"סג10:0014:00209מכסיקו4
א'0851400002תיאוריות קולנועיות עכשוויותד"ר בן דוד בני
פרו"סד10:0014:0002קיקואין4
א'0851400003תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר דבורה ארז
פרו"סב16:0020:00211מכסיקו4
א'0851400004תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' קוגלר תרזה
פרו"סד12:0016:00120מכסיקו4
א'0851400005תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר פרבר ניר
פרו"סב16:0020:00213מכסיקו4
א'0851400006תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוין אורי
פרו"סה10:0014:0002קיקואין4
ב'0851400007תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוי יעל
פרו"סד10:0014:00203דן-דוד4
ב'0851400008תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' עוזרי יערה
פרו"סה14:0018:00208מכסיקו4
ב'0851400009תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר פרבר ניר
פרו"סה10:0014:00200מכסיקו4
חטיבת לימודים עיוניים - שנים ב' ג'
הקבץ התמחות בתחום העיוני
• קורסים יעודים בעדיפות לתלמידי המגמות :
• החד חוגי עיוני, והדו חוגי, ולסטודנטים מצטיינים
• ממוצע 90 ומעלה בשיעורים העיוניים
שיעורי בחירה מתקדמים
א'0851753201ביקורת קולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורא10:0012:00209מכסיקו2
ב'0851669701דויד לינץ'ד"ר בידרמן שי
שיעורג08:0010:00208מכסיקו2
ב'0851620801אירועי 9/11 בטלוויזיה האמריקאיתמר אבישר אריאל
שיעורב16:0018:00א119מכסיקו2
סמינר מצטיינים -( כתב עת ) רישום באישור ראש התכנית העיונית
אב0851510701לא באנו להנות: גועל,עצב ושעמום בקולנועד"ר חגין בועז
סמינרא12:0014:00209מכסיקו4
• מותנה בממוצע 90 ומעלה בתחום העיוני
הקבץ ללימודי קולנוע ומדיה דיגיטליים ואינטראקטיביים
מרכז: פרופ' בן שאול ניצן
שיעורי בחירה שנים ב' ג'
א'0851617801תיאוריות קוגניטיביות קולנועיותד"ר רז גל
שיעורא14:0016:00212מכסיקו2
ב'0851621001בין משחקיות לסרטד"ר רז גל
שיעורא16:0018:00213מכסיקו2
א'0851620001הנרטיב הקולנועי :מהקלאסי למורכבמר לויט עידו
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
הקבץ ללימודי קולנוע ומדיה דיגיטליים ואינטראקטיביים
סמינרים
ב'0851507501היפר נרטיביות,אינטראקציה וקולנועפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00213מכסיקו4
א'0851509801מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשוויפרופ' בן שאול ניצן
סמינרה10:0014:00208מכסיקו4
ב'0851906301נוירו אסתטיקה וקולנועד"ר רז גל
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
הקבץ ללימודי קולנוע ומדיה דיגיטליים ואינטראקטיביים
קורסים מעשיים
א'0851269501מבוא למדיה דיגיטליתמר בן אריה אהוד
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851268801מבוא למדיה דיגיטלית 2מר שפירא ערן
סדנהד14:0016:00117מכסיקו2
אב0851359701הפקה לפלטפורמות דיגיטליותמר בן אריה אהוד
סדנהא14:0016:00
•הקורסים המעשיים בהקבץ יוכרו במסגרת מכסת השעות
•המעשיות המותרות במסגרת התכנית העיונית:
•לתלמידי המסלול החד-חוגי עד 8 שס
•תלמידי המסלול הדו-חוגי עד 2 ש"ס
•הרישום לקורסים אלו הוא ידני באישור ודרך ראש מגמת הפקה
ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
שיעורים
א'0851761501פילם נואר/ נאו נוארד"ר כהן רז אודיה
שיעורג16:0020:00208מכסיקו2
א'0851669801תחנות יסוד בקולנוע הלטינו-אמריקאי "הסטוריה,אסתטיקה ופוליטיקהד"ר אוטין פבלו
שיעורב10:0014:00א206מכסיקו2
א'0851664701פרקים בתולדות הקולנוע התיעודיד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב10:0014:00212מכסיקו2
ב'0851669901בקצה אירופה:קולנוע מזרח אירופאי בשנות ה- 60ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורא14:0018:00א206מכסיקו2
ב'0851614801הקולנוע האמריקאי בשנות ה- 70:מארתור פן עד סטיבן ספילברגמר דבורה ארז
שיעורב18:0020:00212מכסיקו2
ב'0851616501אוטופיה /דיסטופיה:מדע בדיוני בקולנוע ובטלוויזיהמר דבורה ארז
שיעורג16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851620601עולמות מונפשים:אנימציה ולימודי קולנועד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד12:0014:00213מכסיקו2
ב'0851621801קולנוע גרמני חדשגב' דן ענת
שיעורב16:0020:00209מכסיקו2
ב'0851615301תיאו אנגלופולוסמר אינגבר נחמן
שיעורד12:0016:00א206מכסיקו2
ב'0851621501הסרטים של האחים כהן:היבטים קרניבליסטיםד"ר אונגר הנריך
שיעורה12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0851621601הקולנוע העכשווי של מרטין סקורסזהד"ר אונגר הנריך
שיעורה14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851621301אגדות ( וס)אנדרסון:רטוריקה חדשנית בניאו -פוסטמודרניזםד"ר אונגר הנריך
שיעורה16:0018:00א206מכסיקו2
א'0851613701קולנוע צרפתי חדשד"ר יעל מונק
שיעורג16:0020:00 2
• הקורס מבוטל בתשע"ו
א'0851610901ריאליטי: החומר של הטלוויזיהד"ר יורן נועם
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
סמינריונים
ב'0851510901הוליווד: סוגיות ומחלוקות במחקר העכשוויד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00209מכסיקו4
א'0851507201הנאו -ריאליזם האיטלקי והשפעותיו בעולםד"ר שוייצר אריאל
סמינרב16:0020:00209מכסיקו4
א'0851905601חלף עם הסיקסטיז:שנות ה-60 בקולנועפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0018:00211מכסיקו4
א'0851905901טלוויזיה בריטיתד"ר ברנשטיין עלינא
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
א'0687335501הקולנוע היפניפרופ' סרפר צביקה
סמינרג10:0014:00262גילמן
•סטודנטים שהשלימו את הפרו"ס "תיאוריה קולנועית עכשוית"
•יכולים לקחת סמינריון כבר בסמ' ב שנה ב'.
תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטאלית
שיעורים
ב'0851615001קולנוע ופילוסופיה :כל ההקשריםד"ר בידרמן שי
שיעורג10:0012:00212מכסיקו2
ב'0851620701יחסי קול ותמונה בקולנועד"ר כהן רז אודיה
שיעורה14:0018:00א206מכסיקו2
א'0851620001הנרטיב הקולנועי :מהקלאסי למורכבמר לויט עידו
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
א'0851620901סוגיות בחקר הטלוויזיה :טקסט וקונטקסטד"ר טלמון מירי
שיעורג12:0014:00208מכסיקו2
א'0851620301נקמתה של עקרת הבית: נשים ובית בקולנוע ובטלוויזיה האמריקנייםגב' לוי יעל
שיעורא14:0016:00א206מכסיקו2
א'0851669601הקולנוע הקווירי החדשד"ר ניר קדם
שיעורב12:0016:0001קיקואין2
א'0851617801תיאוריות קוגניטיביות קולנועיותד"ר רז גל
שיעורא14:0016:00212מכסיקו2
ב'0851621001בין משחקיות לסרטד"ר רז גל
שיעורא16:0018:00213מכסיקו2
א'0851621401אתיקה ושאלת הרוע בקולנועד"ר אונגר הנריך
שיעורה14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה
סמינריונים
ב'0851506401מ"חמים וטעים" ועד "הר ברוקבק" : תיאוריה קווירית וקולנועפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851507501היפר נרטיביות,אינטראקציה וקולנועפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00213מכסיקו4
א'0851507301סירק, פאסבינדר, אלמודובר: גישות למלודרמה קולנועיתפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
א'0851509801מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשוויפרופ' בן שאול ניצן
סמינרה10:0014:00208מכסיקו4
ב'0851906301נוירו אסתטיקה וקולנועד"ר רז גל
סמינרב14:0018:00א117מכסיקו4
א'0851511301הזמן והמרחב של הטלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
סמינרג10:0014:0002קיקואין4
א'0851906201שחזור והעמדה מחדש בקולנוע התיעודיד"ר לנדסמן אוהד
סמינרב10:0016:0002קיקואין4
א'0851511001סוגיות תיאורטיות בז'אנר סרטי האימהד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00א119מכסיקו4
ב'0851511201סיפורי תעלומה ובילוש בסרטים מודרנים ופוסמודרנייםגב' קוגלר תרזה
סמינרג12:0018:00211מכסיקו4
•סטודנטים שהשלימו את הפרו"ס "תיאוריה קולנועית עכשוית"
•יכולים לקחת סמינריון כבר בסמ' ב שנה ב'.
קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
שיעורים
ב'0851615401קולנוע ישראלי של נשיםד"ר יעל מונק
שיעורג16:0020:00209מכסיקו2
ב'0851621201האור הגנוז:דת ויהדות בקולנוע הישראלי החדשמר חיוטין דן
שיעורג10:0014:00 2
• הקורס לא יפתח בסמסטר ב'
ב'0851669201דרמה בטלוויזיה הישראליתד"ר חרל"פ איתי
שיעורד14:0018:00211מכסיקו2
א'0851621901הקולנוע של אורי זהרד"ר שוייצר אריאל
שיעורב14:0016:00211מכסיקו2
ב'0851669401מונוגרפיה - דוד פרלובפרופ' הקר ראובן
שיעורא16:0020:00209מכסיקו2
קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
סמינריונים
א'0851906101האביב הערבי: מהפכת הקולנוע בעולם הערביד"ר רינאוי חליל
סמינרד10:0014:00212מכסיקו4
ב'0851510201מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראלי :שנות ה 60 וה-70ד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0016:00120מכסיקו4
א'0851509601טלוויזיה ישראלית ואמריקנית בפרספקטיבה בין תד"ר טלמון מירי
סמינרא16:0020:00208מכסיקו4
•סטודנטים שהשלימו את הפרו"ס "תיאוריה קולנועית עכשוית"
•יכולים לקחת סמינריון כבר בסמ' ב שנה ב'.
שיעורי תסריטאות - שנה ב'
שיעורי חובה
א'0851205601יסודות מתקדמים בכתיבת תסריטפרופ' גרין איתן
שו"תב10:0012:00119מכסיקו2
א'0851212201מספור לסרט - פרוזה מול דרמהמר כץ יואב
שו"תא18:0020:00119מכסיקו2
א'0851200501הרגע הדרמטי 1מר צפור אסף
שו"תג08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851206001מרעיון לתקציר בסרט קולנועפרופ' גרין איתן
שו"תב10:0012:00117מכסיקו2
ב'0851210401תיאוריות בתסריטאותגב' נמדר אסתר
שו"תג10:0012:00117מכסיקו2
ב'0851212301רעיון לסדרת טלוויזיהמר צפור אסף
שיעורה10:0012:00119מכסיקו2
שיעורי תסריטאות - שנה ג'
שיעורי חובה
א'0851300101מתקציר לטריטמנט בסרט קולנועפרופ' גרין איתן
שו"תב14:0016:00117מכסיקו2
א'0851300501פיתוח סדרת טלוויזיהגב' מרום תמר
שו"תב08:0010:00א117מכסיקו2
ב'0851300601מטריטמנט לתסריט באורך מלאפרופ' גרין איתן
שו"תב14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851300301פרק בסדרת טלוויזיהגב' נמדר אסתר
שו"תג12:0014:00117מכסיקו2
ב'0851301101פורמטים אלטרנטיבים לסדרת טלוויזיה ואינטרנטמר צפור אסף
שו"תד08:0010:00119מכסיקו2
שיעורי בחירה לשנים ב' ג'
א'0851922601תחבולות בכתיבה קולנועיתשו"תה12:0014:00 2
א'0851211601כתיבה קומיתגב' מרום תמר
שו"תא10:0012:00א117מכסיקו2
ב'0851212001הסדרה הקומית לטלוויזיה ולאינטרנטגב' מרום תמר
שו"תב18:0020:00א117מכסיקו2
ב'0851211901כתיבה לאינטרנטמר צפור אסף
שו"תג08:0010:00א117מכסיקו2
ב'0851211301נתוח תסריטים בקולנוע הישראלי-מתסריט לסרטמר ניב יעקב
שו"תד12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0851211401פרקטיקות של עבודת התסריטאיגב' הפנר מאיה
שו"תא12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0851211801סצינה סיפור בתמונותגב' הפנר מאיה
שו"תא10:0012:00א117מכסיקו2
ב'0851209501משחק לתסריטאיםמר נוי מנשה
שו"תה16:0018:00211מכסיקו2
ב'0851922901קונפליקט ודרמהמר קו אל ארז
שו"תג16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851922401כתיבת דיאלוגיםמר ניב יעקב
שו"תד10:0012:00א119מכסיקו2
ב'0851922101אדפטציהמר קוסושווילי דובר
שו"תג18:0020:00117מכסיקו2
• חנכות אישית לשנה ג' בלבד
א'0851302201חונכות אישית לפרוייקט הגמר קולנועמר קו אל ארז
שו"תג14:0016:00ג122מכסיקו2
• או
א'0851302401חונכות אישית לפרוייקט הגמר טלוויזיהמר ניב יעקב
שו"תד12:0014:00ג122מכסיקו2
•ניתן לבחור במקום שעורי הבחירה בתסריטאות,קורסים מהקבץ הפקה
•באישור ראש מגמת ,הפקה בלבד
ב'0851268801מבוא למדיה דיגיטלית 2מר שפירא ערן
סדנהד14:0016:00117מכסיקו2
א'0851269501מבוא למדיה דיגיטליתמר בן אריה אהוד
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
אב0851359701הפקה לפלטפורמות דיגיטליותמר בן אריה אהוד
סדנהא14:0016:00
•הרישום לקורסים אלו הוא ידני על בסיס מקום פנוי
•ודרך ראש מגמת הפקה
הפקה
הקבץ הפקה 1 - שנה ב'
•סמסטר א' - סה"כ 16 ש"ס
סדנאות מקצועיות מרוכזות
• הסדנאות ללא קרדיט אקדמי
א'0851001001סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנהג 0
•13.10.2015 (12:00-14:30 קבוצה 1) (14:30-17:00 קבוצה 2)
א'0851001101סדנה למקצועות הסטיפורסם
סדנה 0
• הסדנה תתקיים בחופשת סמסטר א'
א'0851268601סדנת תאורהיפורסם
סדנה 0
• הסדנה תתקיים בחופשת סמסטר א'
א'0851462101סדנת צילוםמר פרידמן סרגיי
הדרכה אישיתא09:0012:00ב122מכסיקו0
•תרגיל לשיעורי צילום הוא ללא קרדיט אקדמי
א'0851254601עריכה ממוחשבת - AVIDמר גשרי משה
סדנהד12:0014:00א117מכסיקו0
•השיעור עריכה ממוחשבת AVID הוא ללא קרדיט אקדמי
ב'0851254602עריכה ממוחשבת - AVIDמר גשרי משה
סדנהה16:0018:00א119מכסיקו0
•הקורס "עריכה ממוחשבת -AVID" הוא ללא קרדיט אקדמי
• שיעורי חובה קולנוע וטלוויזיה
• הקבץ הפקה 1
• סדנאות ושיעורים
• שיעורים שנתיים
אב0851253401סדנת בימוי לסרט קיץמר פיצ'חדזה יוסף
סדנהב10:0012:00א119מכסיקו4
א'0851253402סדנת בימוי לסרט קיץמר שני ירון
סדנהה12:0014:00212מכסיקו2
ב'0851253402סדנת בימוי לסרט קיץמר שני ירון
סדנהה12:0014:00211מכסיקו2
אב0851253403סדנת בימוי לסרט קיץמר קוסושווילי דובר
סדנהג16:0018:00117מכסיקו4
אב0851252901סדנת ,תסריט לסרט קיץמר בלוך ירון
סדנהב16:0018:00117מכסיקו4
אב0851252902סדנת תסריט לסרט קיץגב' ויניק מיכל
סדנהד12:0014:00211מכסיקו4
אב0851252903סדנת תסריט לסרט קיץגב' דרייפוס מיה
סדנהה16:0018:00117מכסיקו4
א'0851256201משחק 1גב' בת אדם מיכל
סדנהא14:0016:00ב122מכסיקו2
א'0851256202משחק 1גב' בת אדם מיכל
סדנהא16:0018:00ב122מכסיקו2
א'0851256203משחק 1מר שני ירון
סדנהג14:0016:00א122מכסיקו2
א'0851255801עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה10:0012:00213מכסיקו2
א'0851255802עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה14:0016:00213מכסיקו2
א'0851255803עריכה 1מר שטויר דב בוריס
סדנהא14:0016:00119מכסיקו2
א'0851250901סינמטוגרפיה 1מר פיצ'חדזה יוסף
שו"תב12:0016:00213מכסיקו2
א'0851261501כתיבה לטלוויזיה 1מר צפור אסף
סדנהא18:0020:00א119מכסיקו2
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקירגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851269501מבוא למדיה דיגיטליתמר בן אריה אהוד
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
א'0851252101מבוא לסרט דוקומנטריפרופ' הקר ראובן
שיעורד10:0012:00211מכסיקו2
א'0851266701עיצוב הצליל 1מר חן נפתלי
סדנהו09:0013:00117מכסיקו2
• הקורס מתקיים אחת לשבועיים
א'0851269801בימוי על נייר (סטורי בורד)פרופ' קמינסקי חנן
סדנהא16:0018:00200מכסיקו2
א'0851250501הפקה 1מר רוזנבאום מארק
סדנהג18:0020:00120מכסיקו2
א'0851263701מבוא לקולנוע נסיוני 1גב' טל שגב דנה
סדנהא12:0014:00119מכסיקו2
א'0851260901בדייה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתיפרופ' אביעד מיכל
סדנהד14:0016:00213מכסיקו2
הקבץ הפקה 2 - שנה ב'
•סמסטר ב' - סה"כ 16 ש"ס
• סדנאות ושיעורים
ב'0851261801סינמטוגרפיה 2מר כצנלסון רוני
סדנהא14:0017:00א119מכסיקו3
ב'0851261802סינמטוגרפיה 2מר לרנר דן
סדנהד10:0013:00120מכסיקו3
ב'0851261803סינמטוגרפיה 2מר רז גיא
סדנהג13:0016:00א119מכסיקו3
ב'0851255901עריכה 2גב' פרלוב יעל
סדנהה10:0012:00ג206מכסיקו2
ב'0851255902עריכה 2גב' פרלוב יעל
סדנהה14:0016:00ג206מכסיקו2
ב'0851255903עריכה 2מר גרינפלד יוסף
סדנהג10:0012:00119מכסיקו2
ב'0851256401משחק 2גב' בת אדם מיכל
סדנהב16:0019:00א122מכסיקו3
ב'0851256402משחק 2מר קוסושווילי דובר
סדנהה11:0014:00121מכסיקו3
ב'0851256403משחק 2מר קולירין ערן
סדנהג09:3012:30א122מכסיקו3
ב'0851262701כתיבה דרמטית לטלוויזיה 2גב' מרום תמר
סדנהד08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851258301פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיהגב' בן נתן נעמי
סדנהה16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851268801מבוא למדיה דיגיטלית 2מר שפירא ערן
סדנהד14:0016:00117מכסיקו2
ב'0851252601ניתוח תסריטים לבימויפרופ' רובינשטיין דובי
שו"תה14:0016:00209מכסיקו2
ב'0851258001בימוי דוקומנטרי 1פרופ' הקר ראובן
סדנהא10:0012:00119מכסיקו2
ב'0851266801עיצוב הצליל 2מר רשף אורי
סדנהג12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0851269101ליהוק שחקניםגב' אזולאי אורית
סדנהד10:0012:00117מכסיקו2
ב'0851263901מבוא לקולנוע נסיוני 2גב' טל שגב דנה
סדנהא12:0014:00119מכסיקו2
• חונכויות אישיות
ב'0851252401חונכות תסריט לסרט קיץפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתה16:0018:00116מכסיקו2
ב'0851252402חונכות תסריט לסרט קיץפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתג18:0020:00116מכסיקו2
ב'0851252801חונכות לסרטי קיץמר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתא14:0016:00ב020מכסיקו2
ב'0851252802חונכות לסרטי קיץמר בלוך ירון
הדרכה אישיתה12:0014:00 2
ב'0851252803חונכות לסרטי קיץפרופ' הקר ראובן
הדרכה אישיתד14:0016:00 2
לימודי הפקה שנה ג' - סה"כ 20 ש"ס
הקבץ הפקה 3
סמסטר א' - קולנוע
סדנאות מרוכזות
א'0851352401סינמטוגרפיה 3מר פלג שי
סדנה 3
• אסיסטנט - שי סקיף
•סדנה מרוכזת בסוף סמסטר א'
שבועיים מרוכזים בחודש פברואר 2016
ב'0851352501סינמטוגרפיה 4מר קלמן פרד
סדנה 3
•סדנה מרוכזת בסוף סמסטר ב'
• אסיסטנט שי סקיף
סדנאות מקצועיות
ב'0851354401עריכה ממוחשבת למתקדמיםמר גשרי משה
סדנהא14:0016:00213מכסיקו2
• דרישת קדם : הקורס עריכה ממוחשבת AVID
•הקורס עריכה ממוחשבת למתקדמים הינו ללא קרדיט אקדמי
סדנאות ושיעורים
אב0851366201בימוי דוקומנטרי 2פרופ' הקר ראובן
סדנהד12:0014:00117מכסיקו4
אב0851359701הפקה לפלטפורמות דיגיטליותמר בן אריה אהוד
סדנהא14:0016:00
• הקורס הפקה לפלטפורומות דיגיטליות לא יפתח השנה
אב0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהד10:0012:00119מכסיקו4
אב0851359801בימוי דרמה לטלוויזיהמר סער רן
סדנהא10:0014:00א122מכסיקו8
א'0851354801סדנת במאי דמות שחקןפרופ' לוי רם
סדנהד14:0020:00א122מכסיקו4
א'0851354601סדנת רעיון לסרט גמרמר בלוך ירון
סדנהא16:0020:00117מכסיקו4
ב'0851362101צילום דוקומנטרימר כצנלסון רוני
סדנהא12:0014:00א119מכסיקו2
א'0851352601עריכה 3גב' פרלוב יעל
סדנהה12:0014:00213מכסיקו2
א'0851352602עריכה 3מר שטויר דב בוריס
סדנהב18:0020:00
הקורס עריכה 3 קב' 02 לא יינתן השנה
א'0851115301הפקת ארועי קולנועמר עצמור לירן
סדנהב16:0018:00א119מכסיקו2
א'0851370501פרוייקט תיעודי חברתימר טאוזינגר אמיר
סדנהד18:0020:00 2
א'0851352201ניתוח סרטי קיץפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהג16:0020:00א117מכסיקו4
א'0851367101סדנת בימוי - אדפטציהמר פיצ'חדזה יוסף
סדנהה10:0012:00117מכסיקו2
א'0851369701סדנת בימוי - ז'אנריםמר לרנר דן
סדנהג14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851353801סרט גמר - סדנת בימוי מתקדמתפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד18:0020:00117מכסיקו2
א'0851355101תמונה - פוסט פרודקשןמר רז גיא
סדנהד10:0012:00א122מכסיקו2
א'0851931801פסקול פוסט פרודקשןגב' דרור רותם
סדנהה14:0016:00119מכסיקו2
א'0851931801פסקול פוסט פרודקשןסדנה 2
•הקורס מתקיים בשני החדרים בתיאום עם המרצה
א'0851911401סגנונות בעריכה אמר שטויר דב בוריס
סדנהא16:0018:00א119מכסיקו2
א'0851914801תהליכי חשיבה באמנות ובקולנועגב' היימן מיכל
סדנהב16:0018:00212מכסיקו2
א'0851260901בדייה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתיפרופ' אביעד מיכל
סדנהד14:0016:00213מכסיקו2
חונכויות
א'0851362801חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמרגב' פרלוב יעל
הדרכה אישיתה16:0018:00א014מכסיקו2
ב'0851362802חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמרמר שטויר דב בוריס
הדרכה אישיתא18:0020:00א119מכסיקו2
• פגישות אשיות בתיאום עם המרצה
סמסטר ב'
סדנאות ושיעורים
ב'0851369801סדנת בימוי- מוסיקהמר קולירין ערן
סדנהג18:0020:00119מכסיקו2
ב'0851369901סדנת בימוי - ריאליזםגב' ויניק מיכל
סדנהד14:0016:00ג206מכסיקו2
ב'0851352301ייצוגי המרחב הקולנועיפרופ' רובינשטיין דובי
שיעורג14:0016:00117מכסיקו2
א'0851358701דרמה סינגולריתמר שני ירון
סדנהג10:0014:00א122מכסיקו4
ב'0851352701עריכה 4גב' פרלוב יעל
סדנהה12:0014:00ג206מכסיקו2
ב'0851352702עריכה 4מר גרינפלד יוסף
סדנהג12:0014:00119מכסיקו2
ב'0851352801תסריט לסרט גמר 1מר בלוך ירון
שו"תב14:0016:00117מכסיקו2
ב'0851352802תסריט לסרט גמר 1גב' דרייפוס מיה
סדנהה14:0016:00א119מכסיקו2
ב'0851359101הפקה 2מר עצמור לירן
סדנהב12:0015:0002קיקואין3
ב'0851914101הפקה והפצהמר שחורי כתריאל
סדנה 2
ב'0851370601פרוייקט תיעודי חברתימר טאוזינגר אמיר
סדנהד18:0020:00209מכסיקו2
סרטי גמר חונכויות
א'0851355001חונכות תסריט לסרט גמרמר בלוך ירון
הדרכה אישיתב14:0016:00 2
א'0851355002חונכות תסריט לסרט גמרגב' דרייפוס מיה
הדרכה אישיתב16:0018:00119מכסיקו2
א'0851355003חונכות תסריט לסרט גמרפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתג14:0016:00 2
א'0851370901חונכות לסרט גמר דוקומנטריפרופ' הקר ראובן
הדרכה אישיתה14:0016:00 2
א'0851370301חונכות ליהוק לפרויקט גמרגב' אזולאי אורית
הדרכה אישיתד14:0016:00212מכסיקו2
א'0851367001חונכות בימוי לפרוייקט גמרמר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתה14:0016:00ב020מכסיקו2
ב'0851366901חונכות בימוי לפרוייקט גמרמר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתה10:0012:00ב020מכסיקו2
ב'0851363001חונכות תסריט לסרט גמרפרופ' רובינשטיין דובי
הדרכה אישיתד18:0020:00117מכסיקו2
ב'0851371001חונכות תסריט לסדנאות בימוי קולנועימר בלוך ירון
הדרכה אישיתה14:0016:00 2
ב'0851371101חונכות פוסט פרודקשן לסדנאות בימוי קולנועימר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתב12:0014:00ב020מכסיקו2