-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
לימודי הכשרה בקולנוע וטלוויזיה
סדנאות מקצועיות חובה
א'0851001202בטיחות כללית וחשמלסדנה
•חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
• הסדנאות יתקיימו בשבוע שלפני תחילת הלימודים
•20.10.14
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - בטיחות כללית , בטיחות אש, בטיחות צבע
• 10:30-10:45 הפסקה
•10:45-12:15 - בטיחות בחשמל
• 12:15-12:30 הפסקה
• 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
• 13:15-14:00 הפסקת צהריים
• 14:00-15:30 הרמה נכונה ומניעת כאבי גב
• 21.10.14
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - עזרה ראשונה והחייאה
• 10:30-10:45 הפסקה
•10:45-12:15-המשך עזרה ראשונה והחייאה
• 12:15-13:00 הפסקת צהריים
• 13:00-14:30 בטיחות בעבודה בגובה סולמות ובמות
•14:30-15:00 מבחן
א'0851001002סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנה
•תאריכי הסדנה יפורסמו בהמשך
ב'0851001102סדנה למקצועות הסטיפורסם
סדנה
שיעורים עיוניים
א'0851652901מבוא לתולדות הקולנוע-א'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר חרל"פ איתי
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851653001מבוא לתולדות הקולנוע-ב'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנוע **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו4
שיעורים מעשיים:
א'0853101001תסריטאות - מושגי יסודגב' נמדר אסתר
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
א'0853101201צילום ותאורהמר מנדלסון רן
סדנהד12:0014:00א122מכסיקו2
א'0853100001בימוי קולנועי 1מר טל רן
סדנהד14:0017:00א117מכסיקו3
א'0853100501עריכה 1גב' עוזר איריס
סדנהד17:0019:00א117מכסיקו2
ב'0853101101תסריטאות - סרט קצרגב' נמדר אסתר
סדנהג14:0016:00208מכסיקו2
ב'0853100101בימוי קולנועי 2מר טל רן
סדנהד09:0012:00א117מכסיקו3
ב'0853101401בימוי שחקניםגב' שלום עזר טלי
סדנהד12:0014:00א122מכסיקו2
ב'0853101501צילום ופסקולמר מנדלסון רן
סדנהד14:0016:00117מכסיקו2
ב'0853100601עריכה 2גב' עוזר איריס
סדנהד16:0018:00213מכסיקו2