-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
קורס חובה בתואר שני במגמות ביצוע במסלול ללא עבודת גמר
למעט המסלול לקומפוזיציה
אב0842543001אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיוםד"ר קליינר בוריס
שו"תג16:0018:00031ביה"ס למוזיקה4
•לשנה ב' בלבד. קורס זה יועבר בשפה האנגלית
שיעורי בחירה - תואר שני (פתוחים גם לשנים ג' ד' מתואר ראשון)
קורסי בחירה - סמינרים
א'0845411801Expressions of loneliness in 19th and 20th-century music andפרופ' פריגיסי יהודית
סמינרד08:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
אב0845512601סרגיי פרוקופייב - מבט על סגנוןדר קרביץ נלי
סמינרג14:0016:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0845410401תולדות התיאוריה המוזיקליתפרופ' טנאי דורית
סמינרב12:0014:00 4
קורסי בחירה אחרים
אב0842543201אלבן ברג: המוזיקה והאדם (הראי של נשמה רגישה)פרופ' סדאי יצחק
שיעורד16:0018:00013ביה"ס למוזיקה4
אב0845410301נושאי חזרהד"ר קליינר בוריס
שיעורד10:0012:00031ביה"ס למוזיקה4
ב'0845410201ניתוח יצירותפרופ' איתן זהר
שו"תב14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה2
ב'0845410201ניתוח יצירותפרופ' איתן זהר
שו"תד14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה2
א'0845510601המוזיקולוגיה כדיסציפלינהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורב14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה2
א'0845510601המוזיקולוגיה כדיסציפלינהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורד14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0842345801אנליזה בעקבות רפרטואר שינוגן בתזמורת הסימפוניתמר שרון ישראל
שו"תא12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0842345802Analysis of Orchestral Repertoireמר שרון ישראל
שו"תא14:0016:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
ב'0845311701המוח המוזיקלי - מאות ועד תפיסהפרופ' גלוברזון איתן
גב' זינגר נעמי
שיעורה14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0842439101מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842439101מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
•הקבלה למקהלה מותנית באודיציות
•הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
א'0842538101אנסמבל האופרהפרופ' רחום תמר
סדנהא12:0016:00סטודיו ווקאליביה"ס למוזיקה4
•ההשתפות באנסמבל האופרה מותנית באודיציות
אב0842321801פרקטיקום בליווימורים שונים
תרגיל 4
•לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
אב0842321701פרקטיקום בליווי IIמורים שונים
תרגיל 4
•לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
אב0842230001מוזיקה קאמריתמר ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
•פרט לפסנתרנים
•הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
אב0843355501תיזמור IIמר ברדנשוילי יוסף
שו"תג14:0016:00033ביה"ס למוזיקה4
•מותנה באישור המורה. הקורס פתוח למלחינים ולנגני כלי תזמורת
א'0842128201סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128301סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
•למעט תלמידי מוזיקולוגיה
•ההשתפות בקורס מותנית באישור המורה