סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
רשימת שעורי החובה לתואר ראשון
המגמה האינסטרומנטלית
שנה א'
אב0842000000שיעור אישי בכלישיעור 2
אב0842141201מבוא ליסודות המוזיקהמר רוזנקרנץ עדי
שו"תד10:0012:00מ002ביה"ס למוזיקה4
אב0842120601יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תה10:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0842120602יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תה12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
אב0842120603Analysis and Harmony Iשו"ת 4
•לא יתקיים בתשע"ה
אב0842140001פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילא12:0013:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842140001פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילד12:0013:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0842140002פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילא13:0014:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842140002פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילד13:0014:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילא12:0013:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילד12:0013:00מ002ביה"ס למוזיקה2
•ניתן לקבל פטור על סמך בחינה
• לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
• החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
אב0842140003Ear training Iתרגיל 2
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה
א'0842100102Academic writingשו"ת 2
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה
ב'0842100101כתיבה אקדמית הלכה למעשהגב' בלושטיין מירי
שו"תב10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה2
א'0842182601תולדות המוזיקה Iד"ר קליינר בוריס
שו"תג08:0010:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
ב'0842182701תולדות המוזיקה Iד"ר קליינר בוריס
שו"תג08:0010:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
•הנוכחות בקורס תולדות המוזיקה חובה
אב0842139001מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842129001תזמורת סימפוניתפרופ' דורמן זאב
מר תלמי יואב
סדנהא16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842129001תזמורת סימפוניתפרופ' דורמן זאב
מר תלמי יואב
סדנהד16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842128901רפרטואר תזמורתימורים שונים
סדנהא19:0020:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה2
אב0842128901רפרטואר תזמורתימורים שונים
סדנהד19:0020:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842130001מוזיקה קאמריתמר ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
אב0842101501האזנה א'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
אב0842122601מיומנות מקלדתמר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
•לכלי תזמורת בלבד
שיעורים מיוחדים למחלקה לפסנתר
אב0842133301מוזיקה לכלי מקלדת עד 1750פרופ' גורין אלכסנדר
שו"תג14:0016:00015ביה"ס למוזיקה4
אב0842120101בימת ביצועגב' אפלבוים (צבי) עידית
סדנהב16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
ב'0842130301מוזיקה קאמרית ב-4 ידיים/2 פסנתריםמר ארז ארנון
מורים שונים
סדנהג11:0012:00016ביה"ס למוזיקה1
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה
אב0842128601סדנת כלי נשיפה מעץמר עין-הבר איל
סדנהג16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842118601סדנת כלי נשיפה ממתכתמר סלטקין מיכאל
סדנהג14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה בטבלת המגמה
שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
אב0842128101סדנת כלי הקשהמר בור אלון
סדנה 4
שנה ב'
אב084200000שיעור אישי בכלישיעור 2
אב0842220601יסודות המרקם והצורה IIד"ר רום אורי
שו"תה10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0842220602יסודות המרקם והצורה IIד"ר רום אורי
שו"תה12:0014:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0842220603Analysis and harmony IIד"ר רום אורי
שו"תד13:0015:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0842240001פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילא14:0015:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842240001פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילד14:0015:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0842240002פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילא15:0016:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842240002פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילד15:0016:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0845200501פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילא14:0015:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845200501פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילד14:0015:00מ002ביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842240003Ear training IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילב09:0010:00013ביה"ס למוזיקה2
א'0842282601תולדות המוזיקה IIשו"ת 2
ב'0842282701תולדות המוזיקה IIשו"ת 2
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה. תלמידי שנה ב' ילמדו עם א'
אב0842239001מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842229001תזמורת סימפוניתפרופ' דורמן זאב
מר תלמי יואב
סדנהא16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842229001תזמורת סימפוניתפרופ' דורמן זאב
מר תלמי יואב
סדנהד16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842228901רפרטואר תזמורתימורים שונים
סדנהא19:0020:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה2
אב0842228901רפרטואר תזמורתימורים שונים
סדנהד19:0020:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842230001מוזיקה קאמריתמר ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
אב0842201501האזנה ב'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים למחלקה לפסנתר
אב0842221001ספרות הפסנתר IIשו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה. תלמידי שנה ב' ילמדו עם ד'
אב0842221101ליווי כלימר ארז ארנון
שו"תג12:0014:00016ביה"ס למוזיקה4
אב0842220101בימת ביצועגב' אפלבוים (צבי) עידית
סדנהב16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה
אב0842228601סדנת כלי נשיפה מעץמר עין-הבר איל
סדנהג16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842218601סדנת כלי נשיפה ממתכתמר סלטקין מיכאל
סדנהג14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה
שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
אב0842228101סדנת כלי הקשהמר בור אלון
סדנה 4
א'0842228201הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842228301הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
שנה ג'
אב0842000000שיעור אישי בכלישיעור 2
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20ד"ר גוטר ענבל
שו"תג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0845310301מוזיקה אמנותית בישראלשו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה
אב0842339001מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842329001תזמורת סימפוניתפרופ' דורמן זאב
מר תלמי יואב
סדנהא16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842329001תזמורת סימפוניתפרופ' דורמן זאב
מר תלמי יואב
סדנהד16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842328901רפרטואר תזמורתימורים שונים
סדנהא19:0020:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה2
אב0842328901רפרטואר תזמורתימורים שונים
סדנהד19:0020:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842330001מוזיקה קאמריתמר ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
א'0842328201סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842328301סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842301501האזנה ג'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים המחלקה לפסנתר
אב0842321001ספרות הפסנתר IIIשו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה. תלמידי שנה ג' ילמדו עם ד'
אב0842321101ליווי ווקאליפרופ' זק יהונתן
שו"תב14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842320101בימת ביצועגב' אפלבוים (צבי) עידית
סדנהב16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842320501מתודיקה של הוראת הפסנתר IIמר רוזנקרנץ עדי
שו"תא16:0018:00013ביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי קשת
אב0842325501מתודיקה של הוראת הכינור והויולה II Iדר' לבנון לילך
שו"תה12:0014:00030ביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה מעץ
אב0842310401מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץ II Iגב' אלבז שרה
שו"תג12:0014:00מ002ביה"ס למוזיקה4
אב0842328601סדנת כלי נשיפה מעץמר עין-הבר איל
סדנהג16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה ממתכת
אב0842318601סדנת כלי נשיפה ממתכתמר סלטקין מיכאל
סדנהג14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה
שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
אב0842328101סדנת כלי הקשהמר בור אלון
סדנה 4
שנה ד'
אב0842000000שעור אישי בכלישיעור 2
אב0842429001תזמורת סימפוניתפרופ' דורמן זאב
מר תלמי יואב
סדנהא16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842429001תזמורת סימפוניתפרופ' דורמן זאב
מר תלמי יואב
סדנהד16:0019:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842428901רפרטואר תזמורתימורים שונים
סדנהא19:0020:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה2
אב0842428901רפרטואר תזמורתימורים שונים
סדנהד19:0020:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842430001מוזיקה קאמריתמר ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
אב0842401501האזנה ד'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים המחלקה לפסנתר
אב0842320501מתודיקה של הוראת הפסנתר IIמר רוזנקרנץ עדי
שו"תא16:0018:00013ביה"ס למוזיקה4
אב0842421001ספרות הפסנתר במאה העשרים IVדר' פבריקנט עינת
שו"תג16:0018:00016ביה"ס למוזיקה4
אב0842420101בימת ביצועגב' אפלבוים (צבי) עידית
סדנהב16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי קשת
אב0842325501מתודיקה של הוראת הכינור והויולה II Iדר' לבנון לילך
שו"תה12:0014:00030ביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה מעץ
אב0842428601סדנת כלי נשיפה מעץמר עין-הבר איל
סדנהג16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842310401מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץ II Iגב' אלבז שרה
שו"תג12:0014:00מ002ביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה ממתכת
אב0842418601סדנת כלי נשיפה ממתכתמר סלטקין מיכאל
סדנהג14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה 1.1
שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
אב0842428101סדנת כלי הקשהמר בור אלון
סדנה 4
א'0842428201סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842428301סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
המסלול לזמרה ואנסמבל האופרה
•על תלמידי המגמה הווקאלית להשתתף בחזרות התזמורת
•לקראת פרוייקטים בימי א' ו-ד' 16:00-20:00
שנה א'
אב08427זמרה - שעור אישישיעור 2
אב0842138201הדרכה ברפרטואר ווקאלימורים שונים
מעבדה 1
אב0842141201מבוא ליסודות המוזיקהמר רוזנקרנץ עדי
שו"תד10:0012:00מ002ביה"ס למוזיקה4
אב0842140001פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילא12:0013:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842140001פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילד12:0013:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0842140002פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילא13:0014:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842140002פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילד13:0014:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילא12:0013:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילד12:0013:00מ002ביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
אב0842120601יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תה10:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0842120602יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תה12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
ב'0842100101כתיבה אקדמית הלכה למעשהגב' בלושטיין מירי
שו"תב10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה2
א'0842182601תולדות המוזיקה Iד"ר קליינר בוריס
שו"תג08:0010:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
ב'0842182701תולדות המוזיקה Iד"ר קליינר בוריס
שו"תג08:0010:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
•הנוכחות בקורס תולדות המוזיקה חובה
אב0842139001מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•סטודנטים שלא יתקבלו למקהלה הקאמרית יירשמו למקהלה האורטורי
אב0842439101מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842439101מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
•הקבלה למקהלה הקאמרית ע"פ אודיציות בלבד
•הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
אב0842138701היגויגב' גלזר דנה
שו"תג10:0011:00032ביה"ס למוזיקה2
אב0842101501האזנה א'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
אב0842122601מיומנות מקלדתמר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שנה ב'
אב084299999זמרה - שעור אישישיעור 2
אב0842238201הדרכה ברפרטואר ווקאלימורים שונים
מעבדה 1
אב0842240002פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילא15:0016:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842240002פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילד15:0016:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0842240001פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילא14:0015:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842240001פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילד14:0015:00014ביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842220601יסודות המרקם והצורה IIד"ר רום אורי
שו"תה10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0842220602יסודות המרקם והצורה IIד"ר רום אורי
שו"תה12:0014:00מ001ביה"ס למוזיקה4
א'0842282601תולדות המוזיקה IIשו"ת 2
ב'0842282701תולדות המוזיקה IIשו"ת 2
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה. תלמידי שנה ב' ילמדו עם א'
אב0842238701היגויגב' אפרתי ענת
שו"תד09:0010:00032ביה"ס למוזיקה2
אב0842439101מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842439101מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
•הקבלה למקהלה הקאמרית ע"פ אודיציות בלבד
•הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
אב0842239001מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•סטודנטים שלא יירשמו למקהלה הקאמרית יירשמו
•למקהלה האורטורית
084209שפה זרה נוספת לזמרים 0
אב0842201501האזנה ב'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שנה ג'
אב08429זמרה - שיעור אישישיעור 2
אב0842338201הדרכה ברפרטואר ווקאלימורים שונים
מעבדה 1
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20ד"ר גוטר ענבל
שו"תג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0845310301מוזיקה אמנותית בישראלשו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה
אב0842337901כיתת אופרה Iשו"תד14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•כיתת האופרה תתקיים בין השעות 14:00-15:30
א'0842333333אנסמבל האופרהפרופ' רחום תמר
שו"תא12:0016:00סטודיו ווקאליביה"ס למוזיקה0
•ההשתתפות באנסמבל האופרה מותנת באודיציות
• הפעילות באנסמבל אינה נכללת במניין השעות לתואר
אב0842338901כיתת ליד Iפרופ' זכאי מירה
מר צירולניק בוריס
שו"תה14:0016:00סטודיו ווקאליביה"ס למוזיקה4
אב0842321101ליווי ווקאליפרופ' זק יהונתן
שו"תב14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842343901משחקגב' קרמסקי יעל
שו"תג12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842338701היגויגב' נזרי סופי
שו"תד16:0017:00032ביה"ס למוזיקה2
אב0842431401השיר הארצישראלי האמנותימר כהן שמעון
שו"תג14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה4
א'0842328201סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842328301סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842439101מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842439101מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
•הקבלה למקהלה הקאמרית ע"פ אודיציות בלבד
•הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
אב0842339001מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•סטודנטים שלא יתקבלו למקהלה הקאמרית יירשמו
•למקהלה האורטורית
אב084210שפה זרה נוספת לזמריםשיעור 0
אב0842301501האזנה ג'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שנה ד'
אב0842000זמרה - שיעור אישישיעור 2
אב0842438201הדרכה ברפרטואר ווקאלימורים שונים
מעבדה 1
אב0842437901כיתת אופרה IIפרופ' רחום תמר
שו"תד14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•כיתת האופרה תתקיים בין השעות 14:00-15:30
א'0842333333אנסמבל האופרהפרופ' רחום תמר
שו"תא12:0016:00סטודיו ווקאליביה"ס למוזיקה0
•ההשתתפות באנסמבל האופרה מותנית באודיציות
• הפעילות באנסמבל אינה נכללת במניין השעות לתואר
אב0842438901כיתת ליד IIפרופ' זכאי מירה
מר צירולניק בוריס
שו"תה14:0016:00סטודיו ווקאליביה"ס למוזיקה4
אב0842338801אורטוריה - רפרטואר סולו ווקאליפרופ' זכאי מירה
שו"תה12:0014:00סטודיו ווקאליביה"ס למוזיקה4
אב0842443901משחקגב' קרמסקי יעל
שו"תג12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842438701היגויגב' נזרי סופי
שו"תד16:0017:00032ביה"ס למוזיקה2
אב0842439101מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842439101מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
•הקבלה למקהלה הקאמרית ע"פ אודיציות בלבד
•הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
אב0842439001מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•סטודנטים שלא יתקבלו למקהלה הקאמרית יירשמו
•למקהלה האורטורית
אב084210שפה זרה נוספת לזמריםשיעור 0
אב0842401501האזנה ד'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
המגמה לקומפוזיציה ולניצוח
שנה א'
אב0843150001פיתוח שמיעה וסולפג' Iד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילד14:0015:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0843150001פיתוח שמיעה וסולפג' Iד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילה15:0016:00013ביה"ס למוזיקה2
•ניתן לקבל פטור על סמך בחינה.
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0843150501הרמוניה Iמר סרוסי ראובן
שו"תג12:0014:00032ביה"ס למוזיקה4
אב0843151501קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה Iד"ר קליינר בוריס
שו"תג10:0012:00031ביה"ס למוזיקה4
אב0843153201ניתוח וכתיבה לפי מודלים Iד"ר קליינר בוריס
שו"תד16:0018:00031ביה"ס למוזיקה4
אב0843152301תורת הכליםמר כהן שמעון
שיעורא12:0014:00מ014ביה"ס למוזיקה4
א'0843100101כתיבה אקדמית הלכה למעשהגב' בלושטיין מירי
שו"תב10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה2
א'0842182601תולדות המוזיקה Iד"ר קליינר בוריס
שו"תג08:0010:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
ב'0842182701תולדות המוזיקה Iד"ר קליינר בוריס
שו"תג08:0010:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
אב0842139001מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0843150701יסודות תורת הצליל ומבוא למחשבשו"ת 2
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה
אב0842101501האזנה א'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
אב0842122601מיומנות מקלדתמר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים לקומפוזיציה
אב0843151201אולפן אלקטרוני : אנלוגי ודיגיטלימר מזור יצחק
סדנהה16:0018:00מ013 אולפן הקלטותביה"ס למוזיקה4
אב0843333333סמינריון מחלקתי לקומפוזיציהמר סרוסי ראובן
סמינרג16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה0
שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
אב0843254001יסודות ניצוח תזמורתמר שו אי אן
שו"תא14:0016:00017ביה"ס למוזיקה4
אב0843129001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
אב0843129001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
אב0843139501יסודות ניצוח מקהלהמר בורשבסקי רונן
שו"תא14:0016:00014ביה"ס למוזיקה4
אב0842138701היגויגב' גלזר דנה
שו"תג10:0011:00032ביה"ס למוזיקה2
שנה ב'
אב0843250001פיתוח שמיעה וסולפג' IIד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילד15:0016:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0843250001פיתוח שמיעה וסולפג' IIד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילה13:0014:00013ביה"ס למוזיקה2
•ניתן לקבל פטור על סמך בחינה
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0843250501הרמוניה IIד"ר רום אורי
שו"תד10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה4
א'0843251501קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה IIמר יוהס דן
שו"תד12:0014:00031ביה"ס למוזיקה2
ב'0843251601קונטרפונקט בסגנון באך Iד"ר קליינר בוריס
שו"תד12:0014:00031ביה"ס למוזיקה2
אב0843253201ניתוח וכתיבה לפי מודלים IIמר סרוסי ראובן
שו"תג14:0016:00032ביה"ס למוזיקה4
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20ד"ר גוטר ענבל
שו"תג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0843255501תיזמור Iמר כהן שמעון
שו"תג12:0014:00מ014ביה"ס למוזיקה4
אב0843254501קריאת פרטיטורה Iמר ברדנשוילי יוסף
שו"תה12:0013:00033ביה"ס למוזיקה2
•חלוקה לפי רמות ע"פ קביעת המורה
א'0842282601תולדות המוזיקה IIשו"ת 2
ב'0842282701תולדות המוזיקה IIשו"ת 2
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה
אב0842239001מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
א'0842228201הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842228301הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842201501האזנה ב'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
אב084300001שיעור אישישיעור 1
אב0843254001יסודות ניצוח תזמורתמר שו אי אן
שו"תא14:0016:00017ביה"ס למוזיקה4
אב0843232301סדנת תוכנה והפקה מוזיקליתמר מזור יצחק
סדנהה14:0016:00מ013 אולפן הקלטותביה"ס למוזיקה4
אב0843333333סמינריון מחלקתי לקומפוזיציהמר סרוסי ראובן
סמינרג16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה0
שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
אב0843254101ניצוח תזמורת מתקדמיםמר שו אי אן
שו"תא12:0014:00017ביה"ס למוזיקה4
אב0843139501יסודות ניצוח מקהלהמר בורשבסקי רונן
שו"תא14:0016:00014ביה"ס למוזיקה4
אב0843229001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
אב0843229001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
אב0843239401ניצוח מקהלה מתקדמיםשו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה
אב0843254001יסודות ניצוח תזמורתמר שו אי אן
שו"תא14:0016:00017ביה"ס למוזיקה4
אב0842238701היגויגב' אפרתי ענת
שו"תד09:0010:00032ביה"ס למוזיקה2
שנה ג'
אב0843350001פיתוח שמיעה וסולפג' IIIד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילד12:0013:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0843350001פיתוח שמיעה וסולפג' IIIד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילה12:0013:00013ביה"ס למוזיקה2
•ניתן לקבל פטור על סמך בחינה
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842339001מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842340701הרמוניה IIIד"ר רום אורי
שו"תה14:0016:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0843351601קונטרפונקט בסגנון באך IIד"ר קליינר בוריס
שו"תג12:0014:00031ביה"ס למוזיקה4
אב0843353201ניתוח וכתיבה לפי מודליםמר סרוסי ראובן
שו"תד14:0016:00032ביה"ס למוזיקה4
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20ד"ר גוטר ענבל
שו"תג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0845310301מוזיקה אמנותית בישראלשו"ת 4
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה
אב0843355501תיזמור IIמר ברדנשוילי יוסף
שו"תג14:0016:00033ביה"ס למוזיקה4
אב0843354501קריאת פרטיטורה IIמר ברדנשוילי יוסף
שו"תה13:0014:00033ביה"ס למוזיקה2
•חלוקה לפי רמות ע"פ קביעת המורה
א'0842328201סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842328301סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842301501האזנה ג'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
אב0843000002שיעור אישישיעור 1
אב0843333333סמינריון מחלקתי לקומפוזיציהמר סרוסי ראובן
סמינרג16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה0
אב0843139501יסודות ניצוח מקהלהמר בורשבסקי רונן
שו"תא14:0016:00014ביה"ס למוזיקה4
שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
אב0843354001ניצוח תזמורת מתקדמיםמר שו אי אן
שו"תא12:0014:00017ביה"ס למוזיקה4
אב0843354002ניצוח תזמורת מתקדמיםשו"ת 2
אב0843354002ניצוח תזמורת מתקדמיםשו"ת 2
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה
אב0843329001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
אב0843329001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
אב0843339501ניצוח מקהלה מתקדמיםמר בורשבסקי רונן
שו"תד10:0012:00014ביה"ס למוזיקה4
אב0843350201סדנה קולית למנצחי מקהלותסדנה 2
•לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה
אב0842338701היגויגב' נזרי סופי
שו"תד16:0017:00032ביה"ס למוזיקה2
אב0842439101מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842439101מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
שנה ד'
אב0842440701הרמוניה IVמר סרוסי ראובן
שו"תד12:0014:00032ביה"ס למוזיקה4
א'0843451601קונטרפונקט בסגנון באך IIIד"ר קליינר בוריס
שיעורד14:0016:00031ביה"ס למוזיקה2
א'0842428201סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842428301סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
אב0842401501האזנה ד'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
אב084300000שעור אישי בקומפוזיציהשיעור 2
אב0843333333סמינריון מחלקתי לקומפוזיציהמר סרוסי ראובן
סמינרג16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה0
שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
אב0843454001ניצוח תזמורת מתקדמיםמר שו אי אן
שו"תא12:0014:00017ביה"ס למוזיקה4
אב0843454002ניצוח תזמורת מתקדמיםמר תלמי יואב
שו"תב10:0012:00017ביה"ס למוזיקה2
אב0843454002ניצוח תזמורת מתקדמיםמר תלמי יואב
שו"תה10:0012:00017ביה"ס למוזיקה2
אב0843429001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
אב0843429001נוכחות בתזמורתמורים שונים
סדנה 0
שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
אב0843439501ניצוח מקהלה מתקדמיםמר בורשבסקי רונן
שו"תד10:0012:00014ביה"ס למוזיקה4
אב0842439001מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
אב0842439101מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
אב0842439101מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה3
המגמה למוזיקולוגיה ע"ש סמואל רובין
תואר ראשון - שיעורי חובה
שנה א'
אב0842141201מבוא ליסודות המוזיקהמר רוזנקרנץ עדי
שו"תד10:0012:00מ002ביה"ס למוזיקה4
א'0843100101כתיבה אקדמית הלכה למעשהגב' בלושטיין מירי
שו"תב10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה2
א'0845100101תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנספרופ' טנאי דורית
שיעורב14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0845100201תולדות המוזיקה-בארוקפרופ' טנאי דורית
שיעורב14:0018:00117מכסיקו4
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילא12:0013:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845100501פיתוח שמיעה וסולפג' Iמר רוזנקרנץ עדי
תרגילד12:0013:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0842140001פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילא12:0013:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842140001פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילד12:0013:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0842140002פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילא13:0014:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842140002פיתוח שמיעה וסולפג' Iגב' בורשטיין דבורה
תרגילד13:0014:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0843150001פיתוח שמיעה וסולפג' Iד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילד14:0015:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0843150001פיתוח שמיעה וסולפג' Iד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילה15:0016:00013ביה"ס למוזיקה2
•ניתן לקבל פטור על סמך בחינה
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
אב0842120601יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תה10:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0842120602יסודות המרקם והצורה Iד"ר גוטר ענבל
שו"תה12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•החלוקה לקבוצות תתבצע ביום הייעוץ
אב0843150501הרמוניה Iמר סרוסי ראובן
שו"תג12:0014:00032ביה"ס למוזיקה4
•החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
ב'0845100601מבוא לניתוח מוזיקאלי א'פרופ' איתן זהר
שו"תב10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0843151501קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה Iד"ר קליינר בוריס
שו"תג10:0012:00031ביה"ס למוזיקה4
•קורס זה מיועד לתלמידים הלומדים הרמוניה בלבד
אב0845555555קולקוויום - מוזיקולוגיהמורים שונים
קולוק'ב18:0020:00מ014ביה"ס למוזיקה0
אב0842201501האזנה ב'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
אב0842122601מיומנות מקלדתמר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שנה ב'
ב'0845100201תולדות המוזיקה-בארוקפרופ' טנאי דורית
שיעורב14:0018:00117מכסיקו4
א'0845200101תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורב10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
א'0845200101תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורד10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה2
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20ד"ר גוטר ענבל
שו"תג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0845200501פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילא14:0015:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845200501פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילד14:0015:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0842240001פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילא14:0015:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842240001פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילד14:0015:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0842240002פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילא15:0016:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0842240002פיתוח שמיעה וסולפג' IIגב' בורשטיין דבורה
תרגילד15:0016:00014ביה"ס למוזיקה2
אב0843250001פיתוח שמיעה וסולפג' IIד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילד15:0016:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0843250001פיתוח שמיעה וסולפג' IIד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילה13:0014:00013ביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0842220601יסודות המרקם והצורה IIד"ר רום אורי
שו"תה10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0842220602יסודות המרקם והצורה IIד"ר רום אורי
שו"תה12:0014:00מ001ביה"ס למוזיקה4
אב0843250501הרמוניה IIד"ר רום אורי
שו"תד10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה4
ב'0843251601קונטרפונקט בסגנון באך Iד"ר קליינר בוריס
שו"תד12:0014:00031ביה"ס למוזיקה2
אב0845100401קריאת פרטיטורהד"ר גלפרין איגור
תרגילג12:0013:00033ביה"ס למוזיקה2
אב0845555555קולקוויום - מוזיקולוגיהמורים שונים
קולוק'ב18:0020:00מ014ביה"ס למוזיקה0
אב0842301501האזנה ג'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שנה ג'
אב0845210901המוזיקה במאה ה-20ד"ר גוטר ענבל
שו"תג10:0012:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0845555555קולקוויום - מוזיקולוגיהמורים שונים
קולוק'ב18:0020:00מ014ביה"ס למוזיקה0
אב0842401501האזנה ד'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0