סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שיעורי בחירה מהחוג לאמנות התאטרון
ב'0811119501תולדות התאטרון: ימי הביניים והרנסנס***ד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811120001תולדות הדרמה והתאטרון:יוון ורומא***פרופ' יערי נורית
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
א'0811220201מבוא לתאטרון יהודי עברי***פרופ' קינר גד
שיעורג12:0014:00213מכסיקו2
א'0811113401מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיני***פרופ' קינר גד
שיעורב12:0014:00213מכסיקו2
ב'0811121501תאטרון, חברה,קהילה***ד"ר הריס פיטר
שיעורד10:0012:00211מכסיקו2
א'0811213601תולדות הדרמה והתאטרון במאה ה 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב10:0012:00210מכסיקו2
א'0811213801תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להןד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא14:0016:00210מכסיקו2
ב'0811210001תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיותד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811213701מבוא לתאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
ב'0811134301מבוא לתאטרון הפוסט מודרניד"ר הררי דרור
שיעורב10:0012:00209מכסיקו2
ב'0811173701יסודות בחשיבה חזותיתפרופ' גורצקי מרים
שיעורג14:0018:00120מכסיקו4
ב'0811123101הפואטיקה של אריסטו ומורשתה בתאוריה של התאטרוןד"ר שכטר מדלן
שיעורב10:0012:00210מכסיקו2
•* מיועד לשנה ג' בלבד.
ב'0811123201גישות בחקר הביצועפרופ' יערי נורית
שיעורג14:0016:00211מכסיקו2
•* מיועד לשנה ג' בלבד
א'0811123301אוונגרד ותאטרוןד"ר שכטר מדלן
שיעורב10:0012:00120מכסיקו2
•* מיועד לשנה ג' בלבד
א'0811123401מפתח מושגי לחקר המופעד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד14:0016:00211מכסיקו2
•* מיועד לשנה ג' בלבד
אב0811123501זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורב08:0010:00ב207מכסיקו4
א'0811107301קריאה ביצירות מופתד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00120מכסיקו2
אב0811114901קריאת מחזות**ד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התאטרוני***ד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא12:0014:00א206מכסיקו2
שיעורי בחירה מהחוג לתולדות האמנות
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א'מורי החוג
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב'מורי החוג
שיעורא16:0018:0001קיקואין
א'0821100501מבוא לאמנות קלאסית: אמנות יוונית ואמנות הלניסטיתד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821113101מבוא לאמנות קלאסית: האימפריה הרומית והפרובינקיה יהודה: מרכזד"ר פישר מתי
שיעורב14:0016:00120מכסיקו2
א'0821100901המיתולוגיה באמנות (קורס חתך)ד"ר מיכאלי טלילה
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
א'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים המוקדמים: דימויי פולחןד"ר פינקוס אסף
שיעורב12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821131201מבוא לאמנות ימי הביניים בשיאם: אמנות בזמן האלף; רומנסק וגותיד"ר פינקוס אסף
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0821131401הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי (קורס חתך)ד"ר פישהוף גיל
שיעורד12:0014:0001קיקואין2
א'0821133101מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בהתגבשותהפרופ' טרגן חנה
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821134001מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בתפארתה, דימוי מילה, זהופרופ' טרגן חנה
שיעורג16:0018:0001קיקואין2
ב'0821134101תולדות הדימוי באסלאם: מהנביא מוחמד ועד הטליבאן (שיעור חתך)ד"ר אריה קפיטיקין
שיעורב12:0014:00120מכסיקו2
א'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: מרד הנפילים: תגובה ודחיה באמנות האיטלקיתד"ר ספי הנדלר
שיעורג16:0018:0001קיקואין2
ב'0821143101אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הריאליזם ברנסנס הצפוניד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821150901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-20ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821162201***מבוא לאמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציהד"ר זהר אילת
שיעורד14:0016:00א206מכסיקו2
א'0821616001על הרצפה ועל הקירות: היבטים איקונוגרפיים וסגנוניים בפסיפס בעד"ר מיכאלי טלילה
שיעורג10:0012:00208מכסיקו
ב'0821616301האמנות האטרוסקית ויחסי הגומלין שלה עם התרבויות בנות הזמןד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא12:0014:00120מכסיקו
א'0821615001ארוס והפוליס: מגדר באמנות העולם הקלאסיד"ר שדה נאוה
שיעורד16:0018:00120מכסיקו
ב'0821615801מטמורפוזות: מיתוסים ומחשבה קלאסית באמנות ישראלית עכשוויתד"ר שדה נאוה
שיעורד18:0020:00213מכסיקו2
ב'0821620701עלילות הקדושים באמנות ימי הביניים: נראטיב, קהל ופטרוןד"ר פישהוף גיל
שיעורד10:0012:00212מכסיקו
א'0821637901השאהנאמה: סיפורי אהבה וגבורה בספר המלכים הפרסיד"ר הגר נעמי
שיעורב16:0018:00208מכסיקו2
ב'0821638301אמנות וארכיטקטורה בעידןד"ר הגר נעמי
שיעורב16:0018:00208מכסיקו4
א'0821665301האמנות בפירנצה 1400-1600: בין רפובליקה לדוכסותד"ר בלס גולדה
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו
ב'0821665601האמנות באיטליה בתקופת הבארוקד"ר בלס גולדה
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו
ב'0821665801פריס, ניו יורק, ולונדון, המרחב העירוני וחווית המודרניותד"ר קלורמן-עראקי נעמה
שיעורה16:0018:00211מכסיקו2
ב'0821666301דמות האדם באמנות הבריטית במאה העשריםד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורג10:0012:00208מכסיקו
א'0821666901פרצופיות: בין הפנים לדיוקןד"ר אהד זהבי
שיעורג16:0018:00120מכסיקו
ב'0821620001סימולקרום גותי: זהות ורגש בפיסול בגרמניה במאות ה-13 וה-14ד"ר פינקוס אסף
שיעורד14:0016:00213מכסיקו
א'0821621101מול הבתולה מוולדימיר: האמנות הרוסית בימי הבינייםד"ר קשמן אנסטסיה
שיעורג14:0016:00208מכסיקו
ב'0821667501"על הרוחני באמנות" קנדינסקי ו"הפרש הכחול"ד"ר ארונוב איגור
שיעורד12:0014:00212מכסיקו4
ב'0821643001אדריכלות, מרחב ואידיאולוגיה בארץ ישראל (בלאד אל שאם) בימיפרופ' טרגן חנה
שיעורג14:0016:00210מכסיקו
ב'0821668101צילום עכשוויד"ר מיימון ורד
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו
ב'0821669301מלחמה, זכרון, גוף ומקום: צילום יפני אחרי 1945ד"ר זהר אילת
שיעורג12:0014:00208מכסיקו
א'0821669801צילום באסיה: קולוניאליזם, אנתרופולוגיה, מלחמה וצילום עכשוויד"ר זהר אילת
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו
שיעורי בחירה מהחוג לקולנוע וטלוויזיה
א'0851654801מבע קולנועימר אינגבר נחמן
שיעורד12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
א'0851653801מבוא לתסריטאות לקולנועמר ניב יעקב
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851653901מבוא לתסריטאות לטלוויזיהמר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
שיעורי בחירה מהתכנית הרב תחומית באמנויות
א'0861130101מבוא לשפת המוזיקהמר אופנהיים רועי
שיעורא16:0020:00א206מכסיקו4
א'0861158801אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקהד"ר שכטר מדלן
שיעורג10:0014:00210מכסיקו4
א'0861158501אמת וייצוג באמנויותד"ר רז-דגני אירית
שיעורד16:0018:00211מכסיקו2
ב'0861158601זרמים בביקורת המאה העשריםד"ר רז-דגני אירית
שיעורב16:0018:0001קיקואין2
א'0861110601מבוא לשפת התאטרוןד"ר מלכא ליאורה
שיעורג14:0016:00א206מכסיקו2
א'0861158201מבוא לתולדות הקולנוע א'ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861158301מבוא לתולדות הקולנוע ב' **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•דרישת קדם: מבוא לתולדות הקולנוע א'
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנוע **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו4
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
אב0861121001פרקים בתולדות תרבות המערבד"ר אונגר הנריך
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0861158901האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנסד"ר שטרן אפרת
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
ב'0861159001האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו **ד"ר שטרן אפרת
שיעורד10:0012:00210מכסיקו2
שיעורי בחירה מביה"ס לאדריכלות
א'0881120701תולדות אדריכלות א': העת העתיקהד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
ב'0881121701תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוקד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעורג12:0016:00א206מכסיקו4
א'0881121101מבוא לניתוח יצירות אמנותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881121201מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881221201תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19ד"ר מרגלית דנה
שיעורא10:0012:0001קיקואין2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורה08:0010:00א206מכסיקו2
א'0881421601מבוא לתיאוריות ביקורתיותד"ר נוימן ערן
שיעורא14:0016:0001קיקואין2
א'0881350301תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינופרופ' בר-אור אמנון
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
ב'0881440701מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלותד"ר נוימן ערן
שיעורא14:0016:0001קיקואין2