-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
08118029סמינרשיעור 4
08118030סמינרשיעור 4
לימודים ישומיים
08118031משחקעבודה מעשית 12
08118032תנועה ומחולעבודה מעשית 4
08118033משחק יפניעבודה מעשית 4
08118034פיתוח קולעבודה מעשית 4
08118035עבודת שחקן-במאיעבודה מעשית 6
תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק
שנה ד' 24 ש"ס***
•*ייתכנו שינויים
2 סמינרים 8 ש"ס;לימודים יישומיים 16 ש"ס
08118036סמינרשיעור 4
08118037סמינרשיעור 4
08118038פרויקט במשחק עם במאי חיצוניעבודה מעשית 6
08118039פרויקט במשחק ובימויעבודה מעשית 6
08118040משחק בהפקה סטאז'עבודה מעשית 4
------------------------------------------------------------
תואר שני MA
32 ש"ס מסלול עם עבודת גמר
שנה א':4 ש"ס שעורי ליבה פקולטטיים ; 8 ש"ס סמינריונים בחוג
כתיבת עבודת סמינ' והגשת רפרט;
שנה ב': 12 ש"ס סמינריונים בחוג
(כתיבת עבודת סמינר והגשת שני רפרטים)
4 ש"ס שיעוריבחירה בפקולטה.; 4 ש"ס קולוקוויום
סמינריונים מסגרת - 602
ב'0811401101הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיותד"ר רז-דגני אירית
סמינרד10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0811401601תאטרליות ואנטי-תאטרליות:מאפלטון ועד האינטרנטד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרד14:0018:00212מכסיקו4
א'0811453601פרדוקס הטרגדיהד"ר שכטר מדלן
סמינרד14:0018:00200מכסיקו4
א'0811404401הדרמה היוונית: טקסט וקונטקסטפרופ' יערי נורית
סמינרא14:0018:00209מכסיקו4
אב0811614601קולוקוויום שנה ב'***פרופ' יערי נורית
קולוק'א12:0014:00210מכסיקו4
א'0811615301פרפורמנס אני/אתר***ד"ר בן - שאול דפנה
ד"ר הררי דרור
סמינרא10:0012:00210מכסיקו2
א'0811615301פרפורמנס אני/אתר***ד"ר בן - שאול דפנה
ד"ר הררי דרור
סמינרד10:0012:00210מכסיקו2
ב'0811615401פרפורמנס אני/אתר***ד"ר בן - שאול דפנה
ד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00210מכסיקו4
•*חובה להרשם לשני סמינריוני הפרפורמנס
•*מטלת סיום קורס פרפורמנס סמסטר א' - רפראט,
•*מטלת סיום קורס פרפורמנס סמסטר ב' - סמינר
============================
מסלול MA עם בחינת גמר 36 ש"ס
שנה א':4 ש"ס שעורי ליבה כלל פקולטטיים ;
12 ש"ס סמינריונים בחוג;
כתיבת עבודת סמינריונית והגשת שני רפרטים
2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
שנה ב': 16 ש"ס סמינריונים בחוג**
כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
שעורי ליבה בחוג - מסגרת 420**
•ניתן ללמוד את שיעורי הליבה בשנה א' או ב'
ב'0810600301סוגיות נבחרות באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנותד"ר שכטר מדלן
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
א'0810600501מתודולוגיות במאה העשרים - הסטרוקטורליזם ויורשיוד"ר אונגר הנריך
שיעורא16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ניתן לקחת קורס ליבה אחד בלבד של הנרי במהלך התואר
סמינריונים (כתיבת שתי עבודות סמינר-חובה) -מסגרת 602
ב'0811401101הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיותד"ר רז-דגני אירית
סמינרד10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0811401601תאטרליות ואנטי-תאטרליות:מאפלטון ועד האינטרנטד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרד14:0018:00212מכסיקו4
א'0811453601פרדוקס הטרגדיהד"ר שכטר מדלן
סמינרד14:0018:00200מכסיקו4
א'0811404401הדרמה היוונית: טקסט וקונטקסטפרופ' יערי נורית
סמינרא14:0018:00209מכסיקו4
אב0811614601קולוקוויום שנה ב'***פרופ' יערי נורית
קולוק'א12:0014:00210מכסיקו4
א'0811615301פרפורמנס אני/אתר***ד"ר בן - שאול דפנה
ד"ר הררי דרור
סמינרא10:0012:00210מכסיקו2
א'0811615301פרפורמנס אני/אתר***ד"ר בן - שאול דפנה
ד"ר הררי דרור
סמינרד10:0012:00210מכסיקו2
ב'0811615401פרפורמנס אני/אתר***ד"ר בן - שאול דפנה
ד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00210מכסיקו4
•*חובה להרשם לשני סמינריוני הפרפורמנס
•*מטלת סיום קורס פרפורמנס סמסטר א' - רפראט,
•*מטלת סיום קורס פרפורמנס סמסטר ב' - סמינר
=============================
תואר שני MFA
המגמה היישומית המשולבת - 46 ש"ס
שנה א': 8 ש"ס סמינריון בחוג(כתיבת עבודה סמינריונית ורפרט)
4 ש"ס שעור הפקה
12 ש"ס שיעורי התמחות חובה;
שנה ב': 8 ש"ס סמינריון בחוג(כתיבת עבודה סמינריונית ורפראט )
; 4 ש"ס ש' הפקה;10 ש"ס קורסי התמחות חובה;
סמינריונים - כתיבת שתי עבודות חובה - מסגרת 602
ב'0811401101הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיותד"ר רז-דגני אירית
סמינרד10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0811401601תאטרליות ואנטי-תאטרליות:מאפלטון ועד האינטרנטד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרד14:0018:00212מכסיקו4
א'0811453601פרדוקס הטרגדיהד"ר שכטר מדלן
סמינרד14:0018:00200מכסיקו4
א'0811404401הדרמה היוונית: טקסט וקונטקסטפרופ' יערי נורית
סמינרא14:0018:00209מכסיקו4
אב0811614601קולוקוויום שנה ב'***פרופ' יערי נורית
קולוק'א12:0014:00210מכסיקו4
א'0811615301פרפורמנס אני/אתר***ד"ר בן - שאול דפנה
ד"ר הררי דרור
סמינרא10:0012:00210מכסיקו2
א'0811615301פרפורמנס אני/אתר***ד"ר בן - שאול דפנה
ד"ר הררי דרור
סמינרד10:0012:00210מכסיקו2
ב'0811615401פרפורמנס אני/אתר***ד"ר בן - שאול דפנה
ד"ר הררי דרור
סמינרא14:0018:00210מכסיקו4
•*חובה להרשם לשני סמינריוני הפרפורמנס
•*מטלת סיום קורס פרפורמנס סמסטר א' - רפראט
•*מטלת סיום קורס פרפורמנס סמסטר ב' - סמינר
שעורי הפקה - מסגרת 450
•*רישום לשעורי הפקה במכרז :-בחר/י קבוצה בסמסטר א' או ב'
א'0811108301שעור הפקה 1מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00208מכסיקו4
א'0811108401שעור הפקה 2מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811108501שעור הפקה 3מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811108601שעור הפקה 4פרופ' גורצקי מרים
שיעורה16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0811108601שעור הפקה 4פרופ' גורצקי מרים
שיעורה18:0020:00212מכסיקו2
שעורי התמחות
מסגרות: שחקן יוצר 614;בימוי קהילתי 615;
בימוי כתיבה ודרמטורגיה 613
שיעורים משולבים לתלמידי בימוי, כתיבה, דרמטורגיה, בימוי קהלת
•*חובה על כל הסטודנטים בתואר MFA שלא עברו את ההשתלמות בתואר
•*ההדרכה תתקיים שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים
התמחויות
שחקן יוצר מסגרת 614,
שנה א'
א'0811404101ניתוח טקסט לביצועפרופ' קינר גד
מעבדהב14:0016:00209מכסיקו2
אב0811404001עיבוד טקסטים לביצוע בימתימר תבורי דורון
מעבדהה10:0013:00ב206מכסיקו6
ב'0811135001אני במהפרופ' לוי שמעון
מעבדהד10:0014:00121מכסיקו4
שחקן יוצר שנה ב'
שיעור הפקה 450***
•*יש לבחור שעור הפקה אחד
א'0811431301פרויקטים מתקדמים במשחק***גב' קרמסקי יעל
ד"ר אלון חן
מעבדהב17:0019:00ב206מכסיקו2
ב'0811431301פרויקטים מתקדמים במשחק***גב' קרמסקי יעל
ד"ר אלון חן
מעבדהב10:0012:00121מכסיקו2
ב'0811422801עיצוב ליוצרי תאטרוןפרופ' גורצקי מרים
מעבדהב13:0016:00ג206מכסיקו3
ב'0811422801עיצוב ליוצרי תאטרוןפרופ' גורצקי מרים
מעבדהא09:0012:00120מכסיקו3
א'0811403801מכניזם של מופעגב' קרמסקי יעל
מעבדהד15:0019:00ב206מכסיקו4
כתיבה ודרמטורגיה שנה א' -מסגרת 613
א'0811404101ניתוח טקסט לביצועפרופ' קינר גד
מעבדהב14:0016:00209מכסיקו2
אב0811404001עיבוד טקסטים לביצוע בימתימר תבורי דורון
מעבדהה10:0013:00ב206מכסיקו6
א'0811403801מכניזם של מופעגב' קרמסקי יעל
מעבדהד15:0019:00ב206מכסיקו4
כתיבה ודרמטורגיה שניה ב'-מסגרת 613
א'0811404301פרויקטים בכתיבהפרופ' קינר גד
מעבדהג14:0018:00 4
א'0851653801מבוא לתסריטאות לקולנועמר ניב יעקב
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
קורסי התמחות לפי ייעוץ 8 ש"ס
בימוי שנה א' - מסגרת 613
התמחויות מסגרת 613
א'0811404101ניתוח טקסט לביצועפרופ' קינר גד
מעבדהב14:0016:00209מכסיקו2
א'0811403801מכניזם של מופעגב' קרמסקי יעל
מעבדהד15:0019:00ב206מכסיקו4
אב0811431401עבודת הבמאי שלב א'פרופ' הניג אופירה
מעבדהב16:0020:00121מכסיקו8
בימוי שנה ב' - מסגרת 613
שיעור הפקה***מסגרת 450
אב0811420901פרויקטים מתקדמים בבימוי***פרופ' הניג אופירה
מר גדי רול
מעבדהב09:0011:00ב206מכסיקו4
א'0811403901עבודת הבמאי שלב ב'פרופ' הניג אופירה
מעבדהב14:0016:00121מכסיקו2
ב'0811422801עיצוב ליוצרי תאטרוןפרופ' גורצקי מרים
מעבדהב13:0016:00ג206מכסיקו3
ב'0811422801עיצוב ליוצרי תאטרוןפרופ' גורצקי מרים
מעבדהא09:0012:00120מכסיקו3
אב0811453901בימוי למתקדמיםמר גדי רול
מעבדהב11:0013:00ב206מכסיקו4
התמחויות 615
קהילתי שנה א-מסגרת 615
אב0811109101פרויקט בתאטרון קהילתיד"ר אלון חן
מעבדהא18:0021:00 6
א'0851653801מבוא לתסריטאות לקולנועמר ניב יעקב
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0811135001אני במהפרופ' לוי שמעון
מעבדהד10:0014:00121מכסיקו4
קהילתי שנה ב' - מסגרת 615
אב0811109101פרויקט בתאטרון קהילתיד"ר אלון חן
מעבדהא18:0021:00 6
א'0811403801מכניזם של מופעגב' קרמסקי יעל
מעבדהד15:0019:00ב206מכסיקו4
א'0811404301פרויקטים בכתיבהפרופ' קינר גד
מעבדהג14:0018:00 4
•*לבחירה באחד משני הקורסים
אב0811431401עבודת הבמאי שלב א'פרופ' הניג אופירה
מעבדהב16:0020:00121מכסיקו8