-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק
שנה א' - 52 שעות
שעורים עיוניים 22 ש"ס; שעורים מעשיים 30 ש"ס
שעורי יסוד חובה - מסגרת 104
א'0811120001תולדות הדרמה והתאטרון:יוון ורומא***פרופ' יערי נורית
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
א'0811132303תרגיל חובה בתולדות התאטרון יוון ורומאגב' גור חמוטל
תרגילד10:0012:00120מכסיקו2
ב'0811119501תולדות התאטרון: ימי הביניים והרנסנס***ד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0811132402תרגיל חובה בתולדות התאטרון ימי הביניים והרנסאנסגב' גור חמוטל
תרגילב12:0014:00117מכסיקו2
א'0811220201מבוא לתאטרון יהודי עברי***פרופ' קינר גד
שיעורג12:0014:00213מכסיקו2
א'0811113401מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיני***פרופ' קינר גד
שיעורב12:0014:00213מכסיקו2
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התאטרוני***ד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא12:0014:00א206מכסיקו2
•*צפיה בהצגות+כתיבה
ב'0811121501תאטרון, חברה,קהילה***ד"ר הריס פיטר
שיעורד10:0012:00211מכסיקו2
אב0811114901קריאת מחזות**ד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
א'0811119403תרגיל בקריאת מחזות***מר שאולוף ניר
שיעורג14:0016:00120מכסיקו1
ב'0811119403תרגיל בקריאת מחזות***מר שאולוף ניר
תרגילב10:0012:00120מכסיקו1
•*שעור ותרגיל אחת לשבועיים
•*אחת לשבועיים
א'0811109601יסודות ההפקה***מר ברעוז גד
שיעורא14:0016:00213מכסיקו2
שעורי מעבדה - מסגרת 107
אב0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
מעבדהב14:0017:00ב206מכסיקו6
א'0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
מעבדהד12:0015:00ב206מכסיקו3
ב'0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
מעבדהד14:3017:30ב206מכסיקו3
א'0811022401טכניקות תנועה מזרח אסיאניותפרופ' סרפר צביקה
מעבדהא10:0012:00א207מכסיקו2
א'0811022201תנועהמר אליה דומנוב
מעבדהג16:0018:00א207מכסיקו2
ב'0811022201תנועהמר אליה דומנוב
מעבדהג14:0016:00א207מכסיקו2
א'0811022501פיתוח קולגב' רייזמן שושנה
מעבדהא16:0018:00א207מכסיקו2
ב'0811022501פיתוח קולגב' רייזמן שושנה
מעבדהג12:0014:00א207מכסיקו2
א'0811022601הגיה ודיבורד"ר כהן בן שאול דפנה
מעבדהג10:0012:00א207מכסיקו2
ב'0811022601הגיה ודיבורד"ר כהן בן שאול דפנה
מעבדהד12:0014:00ב206מכסיקו2
שעורי הפקה - מסגרת 450
א'0811108301שעור הפקה 1מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00208מכסיקו4
א'0811108401שעור הפקה 2מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811108501שעור הפקה 3מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811108601שעור הפקה 4פרופ' גורצקי מרים
שיעורה18:0020:00212מכסיקו2
ב'0811108601שעור הפקה 4פרופ' גורצקי מרים
שיעורה16:0018:00א206מכסיקו2
תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק***
•*ייתכנו שינויים
שנה ב' 50 ש"ס
12 ש"ס עיוני;
08118010תולדות הדרמה והתאטרון במאה ה- 17 ועד איבסןשיעור 2
08118011מבוא לתיאטרון המודרנישיעור 2
08118012תיאוריות וביקורת:תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להןשיעור 2
08118013שיעור בכתיבה אקדמיתשיעור 2
08118014מבוא לתאטרון פוסט מורדנישיעור 2
08118015קריאה בקלאסיקות של הדרמהשיעור 2
סמינרים - לבחירה סמינר אחד 4 ש"ס
08118016שאלת הזמן בתיאטרון העברישיעור 4
08118017משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמישיעור 4
08118018רטוריקה דרמטית כצופן: מבנה, דינמיקה, אנטי-מבנהשיעור 4
08118019שייקספיר ותרבות חזותיתשיעור 4
08118020התקבלות הטרגדיה היוונית ביצירתו של חנוך לויןשיעור 4
08118021סמינרשיעור 4
שיעורים יישומיים - 32 ש"ס
08118022משחקעבודה מעשית 12
08118023סגנונות משחקעבודה מעשית 4
08118024תנועה לשחקניםעבודה מעשית 4
08118025קול ודיבורעבודה מעשית 7
08118026דיבורעבודה מעשית 2
08118027שירה בקולעבודה מעשית 3
תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק
שנה ג' -42 ש"ס***
•*ייתכנו שינויים
3 סמינרים;30 ש"ס לימודים יישומיים
08118028סמינרשיעור 4
08118029סמינרשיעור 4
08118030סמינרשיעור 4
לימודים ישומיים
08118031משחקעבודה מעשית 12
08118032תנועה ומחולעבודה מעשית 4
08118033משחק יפניעבודה מעשית 4
08118034פיתוח קולעבודה מעשית 4
08118035עבודת שחקן-במאיעבודה מעשית 6
תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק
שנה ד' 24 ש"ס***
•*ייתכנו שינויים
2 סמינרים 8 ש"ס;לימודים יישומיים 16 ש"ס
08118036סמינרשיעור 4
08118037סמינרשיעור 4
08118038פרויקט במשחק עם במאי חיצוניעבודה מעשית 6
08118039פרויקט במשחק ובימויעבודה מעשית 6
08118040משחק בהפקה סטאז'עבודה מעשית 4