סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תשע"ה
שנה א' 38 ש"ס
תכנית חד-חוגית
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה; ;
12ש"ס מעבדה
התכנית הדו-חוגית - 24 ש"ס
14ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4שעור הפקה;6 ש"ס מעבדה
שיעורי יסוד - חובה (מסגרת 104)
א'0811120001תולדות הדרמה והתאטרון:יוון ורומא***פרופ' יערי נורית
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
א'0811132301תרגיל חובה בתולדות התאטרון יוון ורומא***גב' חבין עדי
תרגילא10:0012:00א119מכסיקו2
א'0811132302תרגיל חובה בתולדות התאטרון יוון ורומא***גב' חבין עדי
תרגילג14:0016:00212מכסיקו2
•*השיעור והתרגיל -חובה לחד חוגי ולדו חוגי
ב'0811119501תולדות התאטרון: ימי הביניים והרנסנס***ד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0811132401תרגיל חובה בתולדות התאטרון ימי הביניים והרנסאנס***גב' חבין עדי
תרגילב14:0016:00213מכסיקו2
ב'0811132403תרגיל חובה בתולדות התאטרון ימי הביניים והרנסאנס***גב' חבין עדי
תרגילב08:0010:00200מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811220201מבוא לתאטרון יהודי עברי***פרופ' קינר גד
שיעורג12:0014:00213מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי
א'0811113401מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיני***פרופ' קינר גד
שיעורב12:0014:00213מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התאטרוני***ד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא12:0014:00א206מכסיקו2
•*צפייה בהצגות + כתיבה
•*חובה לחד חוגי
ב'0811121501תאטרון, חברה,קהילה***ד"ר הריס פיטר
שיעורד10:0012:00211מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי
אב0811114901קריאת מחזות**ד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
•אחת לשבועיים
א'0811119401תרגיל בקריאת מחזות**מר שאולוף ניר
תרגילד10:0012:00200מכסיקו1
ב'0811119401תרגיל בקריאת מחזות**מר שאולוף ניר
תרגילג08:0010:00120מכסיקו1
א'0811119402תרגיל בקריאת מחזות***מר שאולוף ניר
תרגילד12:0014:00210מכסיקו1
ב'0811119402תרגיל בקריאת מחזות**מר שאולוף ניר
תרגילג12:0014:00120מכסיקו1
•*שיעור ותרגיל חובה לחד חוגי ולדו חוגי
•*אחת לשבועיים
א'0811109601יסודות ההפקה***מר ברעוז גד
שיעורא14:0016:00213מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
שעורי הפקה (מסגרת 450)
א'0811108301שעור הפקה 1מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00208מכסיקו4
א'0811108401שעור הפקה 2מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811108501שעור הפקה 3מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811108601שעור הפקה 4פרופ' גורצקי מרים
שיעורה16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0811108601שעור הפקה 4פרופ' גורצקי מרים
שיעורה18:0020:00212מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי, יש לבחור סמ' א' או ב'
-שעורי מעבדה-מסגרת 107
א'0811135101מעבדת משחק 1פרופ' לב אלג'ם שולי
מעבדהב14:0017:00א207מכסיקו3
א'0811135101מעבדת משחק 1פרופ' לב אלג'ם שולי
מעבדהד14:0017:00א207מכסיקו3
ב'0811140101מעבדת משחק 2גב' קרק טלי
מעבדהב10:0013:00א207מכסיקו3
ב'0811140101מעבדת משחק 2גב' קרק טלי
מעבדהד12:0015:00א207מכסיקו3
כל אחד משיעורי המשחק יסתיים בפרויקט כיתתי
תלמידי חד חוגי ישתתפו בשני הקורסים
תלמידי דו חוגי ישתתפו בקורס אחד
א'0811100601הדרכת בטיחותעבודה מעשית
קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
להשתתפות בשעורי ההפקה.
=============================
שנה ב'
תכנית חד חוגית 44ש"ס
18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
; 18 ש"ס מעבדה
שנה ב' מסלול דו חוגי סה"כ 20 ש"ס
6 ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4 ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעור הפקה*
6 ש"ס שעורי מעבדה.
שעורי יסוד חובה - מסגרת 105
א'0811213601תולדות הדרמה והתאטרון במאה ה 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורב10:0012:00210מכסיקו2
א'0811213801תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להןד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא14:0016:00210מכסיקו2
ב'0811210001תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיותד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811213701מבוא לתאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
ב'0811134301מבוא לתאטרון הפוסט מודרניד"ר הררי דרור
שיעורב10:0012:00209מכסיקו2
ב'0811173701יסודות בחשיבה חזותיתפרופ' גורצקי מרים
שיעורג14:0018:00120מכסיקו4
א'0811107201שעור בכתיבה אקדמית***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00213מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811107301קריאה ביצירות מופתד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00120מכסיקו2
סמינריונים- מסגרת 303
א'0811122601תאטרון בעקבות המקרא:טרגדיה, קומדיה, פסטורליהד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב12:0016:00120מכסיקו4
ב'0811122701משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמיד"ר הררי דרור
סמינרב12:0016:00209מכסיקו4
א'0811132501ייצוגי מלחמה-טקסט דרמטי בקונטקסט אידיאולוגיד"ר שלגו שלומית
סמינרד10:0014:00213מכסיקו4
א'0811107801שקספיר: דמות, דימוי ופוליטיקה של זהויותד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:00120מכסיקו4
ב'0811123001אלוני ולוין בין מיתוס להיסטוריהפרופ' יערי נורית
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
4 ש"ס שעורי הפקה -מסגרת 450
על הסטודנטים לבחור בשעור הפקה אחד בשנה
רישום לשעורי הפקה במכרז :-בחר/י קבוצה בסמסטר א' או ב'
החלוקה להפקות השונות תתבצע ידנית בתחילת שנת הלימודים
א'0811108301שעור הפקה 1מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00208מכסיקו4
א'0811108401שעור הפקה 2מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811108501שעור הפקה 3מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811108601שעור הפקה 4פרופ' גורצקי מרים
שיעורה18:0020:00212מכסיקו2
ב'0811108601שעור הפקה 4פרופ' גורצקי מרים
שיעורה16:0018:00א206מכסיקו2
שעורי מעבדה* - מסגרת 107
אב0811108701משחק למתקדמים חד-חוגימר גדי רול
מעבדהה13:0016:00ב206מכסיקו6
אב0811108801משחק דו חוגיד"ר הריס פיטר
מעבדהה13:0016:00121מכסיקו6
ב'0811109001דיבור ופיתוח קולגב' רייזמן שושנה
מעבדהא12:0015:00א207מכסיקו3
א'0811150801קדם בימויגב' ברון דדי
מעבדהג14:0017:00121מכסיקו3
א'0811148701כתיבהפרופ' קינר גד
מעבדהב16:0019:00210מכסיקו3
•*פתוח לכולם,חובה למתעתדים להתמחות במסלול בימוי משחק כתיבה
אב0811109101פרויקט בתאטרון קהילתיד"ר אלון חן
מעבדהא18:0021:00 6
אב0811109301משחק לחד חוגימר ברזין איגור
מעבדהה10:0013:00121מכסיקו6
==============================
שנה ג'
מסלול חד חוגי - סה"כ 40 ש"ס
10ש"ס חובה ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה; 18 ש"ס מעבדה
•*תלמידי חד חוגי יבחרו 10 שעות מתוך 12 שעורי חובה
דו-חוגי 18ש"ס
4 ש"ס שעורי חובה;4 ש"ס סמינריון; 4 שעור הפקה;6 ש"ס שעור מעבד
שעורי חובה שנה ג' - מסגרת 106
•*תלמידי דו חוגי שנה ג' בשנת תשע"ה חייבים ב 6 ש"ס שעורי חוב
ב'0811123101הפואטיקה של אריסטו ומורשתה בתאוריה של התאטרוןד"ר שכטר מדלן
שיעורב10:0012:00210מכסיקו2
ב'0811123201גישות בחקר הביצועפרופ' יערי נורית
שיעורג14:0016:00211מכסיקו2
א'0811123301אוונגרד ותאטרוןד"ר שכטר מדלן
שיעורב10:0012:00120מכסיקו2
א'0811123401מפתח מושגי לחקר המופעד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד14:0016:00211מכסיקו2
אב0811123501זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורב08:0010:00ב207מכסיקו4
שעורי הפקה - מסגרת 450
רישום לשעורי הפקה במכרז :-בחר/י קבוצה בסמסטר א' או ב'
החלוקה להפקות השונות תתבצע ידנית בתחילת שנת הלימודים
א'0811108301שעור הפקה 1מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00208מכסיקו4
א'0811108401שעור הפקה 2מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811108501שעור הפקה 3מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811108601שעור הפקה 4פרופ' גורצקי מרים
שיעורה18:0020:00212מכסיקו2
ב'0811108601שעור הפקה 4פרופ' גורצקי מרים
שיעורה16:0018:00א206מכסיקו2
שעורי מעבדה* - מסגרת 107
אב0811188001משחק חד חוגימר תבורי דורון
מעבדהה13:0016:00א207מכסיקו6
אב0811109501משחק דו חוגיפרופ' צ'לטון-אורבוך נולה
מעבדהא11:0014:00121מכסיקו6
אב0811109101פרויקט בתאטרון קהילתיד"ר אלון חן
מעבדהא18:0021:00 6
ב'0811134201מבוא לעיצוב לבימאים***מר צ'ך לוקאס
פרופ' גורצקי מרים
מעבדהה10:0013:00210מכסיקו3
ב'0811134201מבוא לעיצוב לבימאים***מר צ'ך לוקאס
מעבדהב16:0019:00א119מכסיקו3
•*פתוח לכולם, חובה למתעתדים להתמחות בבימוי
א'0811148801יסודות הבימוי***גב' קרמסקי יעל
מעבדהג14:0017:00ב206מכסיקו3
ב'0811148801יסודות הבימוי***גב' קרמסקי יעל
מעבדהג16:0019:00ב206מכסיקו3
•*חובה למתעתדים להתמחות בבימוי,קהילתי,שחקן יוצר
אב0811109301משחק לחד חוגימר ברזין איגור
מעבדהה10:0013:00121מכסיקו6
סמינרים - מסגרת 303
א'0811122601תאטרון בעקבות המקרא:טרגדיה, קומדיה, פסטורליהד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב12:0016:00120מכסיקו4
ב'0811122701משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמיד"ר הררי דרור
סמינרב12:0016:00209מכסיקו4
א'0811132501ייצוגי מלחמה-טקסט דרמטי בקונטקסט אידיאולוגיד"ר שלגו שלומית
סמינרד10:0014:00213מכסיקו4
א'0811107801שקספיר: דמות, דימוי ופוליטיקה של זהויותד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:00120מכסיקו4
ב'0811123001אלוני ולוין בין מיתוס להיסטוריהפרופ' יערי נורית
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
=============================
תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק
שנה א' - 52 שעות
שעורים עיוניים 22 ש"ס; שעורים מעשיים 30 ש"ס
שעורי יסוד חובה - מסגרת 104
א'0811120001תולדות הדרמה והתאטרון:יוון ורומא***פרופ' יערי נורית
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
א'0811132303תרגיל חובה בתולדות התאטרון יוון ורומאגב' גור חמוטל
תרגילד10:0012:00120מכסיקו2
ב'0811119501תולדות התאטרון: ימי הביניים והרנסנס***ד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0811132402תרגיל חובה בתולדות התאטרון ימי הביניים והרנסאנסגב' גור חמוטל
תרגילב12:0014:00117מכסיקו2
א'0811220201מבוא לתאטרון יהודי עברי***פרופ' קינר גד
שיעורג12:0014:00213מכסיקו2
א'0811113401מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיני***פרופ' קינר גד
שיעורב12:0014:00213מכסיקו2
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התאטרוני***ד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא12:0014:00א206מכסיקו2
•*צפיה בהצגות+כתיבה
ב'0811121501תאטרון, חברה,קהילה***ד"ר הריס פיטר
שיעורד10:0012:00211מכסיקו2
אב0811114901קריאת מחזות**ד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
א'0811119403תרגיל בקריאת מחזות***מר שאולוף ניר
שיעורג14:0016:00120מכסיקו1
ב'0811119403תרגיל בקריאת מחזות***מר שאולוף ניר
תרגילב10:0012:00120מכסיקו1
•*שעור ותרגיל אחת לשבועיים
•*אחת לשבועיים
א'0811109601יסודות ההפקה***מר ברעוז גד
שיעורא14:0016:00213מכסיקו2
שעורי מעבדה - מסגרת 107
אב0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
מעבדהב14:0017:00ב206מכסיקו6
א'0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
מעבדהד12:0015:00ב206מכסיקו3
ב'0811022301יסודות המשחקגב' קרמסקי יעל
מעבדהד14:3017:30ב206מכסיקו3
א'0811022401טכניקות תנועה מזרח אסיאניותפרופ' סרפר צביקה
מעבדהא10:0012:00א207מכסיקו2
א'0811022201תנועהמר אליה דומנוב
מעבדהג16:0018:00א207מכסיקו2
ב'0811022201תנועהמר אליה דומנוב
מעבדהג14:0016:00א207מכסיקו2
א'0811022501פיתוח קולגב' רייזמן שושנה
מעבדהא16:0018:00א207מכסיקו2
ב'0811022501פיתוח קולגב' רייזמן שושנה
מעבדהג12:0014:00א207מכסיקו2
א'0811022601הגיה ודיבורד"ר כהן בן שאול דפנה
מעבדהג10:0012:00א207מכסיקו2
ב'0811022601הגיה ודיבורד"ר כהן בן שאול דפנה
מעבדהד12:0014:00ב206מכסיקו2
שעורי הפקה - מסגרת 450
א'0811108301שעור הפקה 1מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00208מכסיקו4
א'0811108401שעור הפקה 2מר ברעוז גד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811108501שעור הפקה 3מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0020:00213מכסיקו4
ב'0811108601שעור הפקה 4פרופ' גורצקי מרים
שיעורה18:0020:00212מכסיקו2
ב'0811108601שעור הפקה 4פרופ' גורצקי מרים
שיעורה16:0018:00א206מכסיקו2
תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק***
•*ייתכנו שינויים
שנה ב' 50 ש"ס
12 ש"ס עיוני;
08118010תולדות הדרמה והתאטרון במאה ה- 17 ועד איבסןשיעור 2
08118011מבוא לתיאטרון המודרנישיעור 2
08118012תיאוריות וביקורת:תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להןשיעור 2
08118013שיעור בכתיבה אקדמיתשיעור 2
08118014מבוא לתאטרון פוסט מורדנישיעור 2
08118015קריאה בקלאסיקות של הדרמהשיעור 2
סמינרים - לבחירה סמינר אחד 4 ש"ס
08118016שאלת הזמן בתיאטרון העברישיעור 4
08118017משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמישיעור 4
08118018רטוריקה דרמטית כצופן: מבנה, דינמיקה, אנטי-מבנהשיעור 4
08118019שייקספיר ותרבות חזותיתשיעור 4
08118020התקבלות הטרגדיה היוונית ביצירתו של חנוך לויןשיעור 4
08118021סמינרשיעור 4
שיעורים יישומיים - 32 ש"ס
08118022משחקעבודה מעשית 12
08118023סגנונות משחקעבודה מעשית 4
08118024תנועה לשחקניםעבודה מעשית 4
08118025קול ודיבורעבודה מעשית 7
08118026דיבורעבודה מעשית 2
08118027שירה בקולעבודה מעשית 3
תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק
שנה ג' -42 ש"ס***
•*ייתכנו שינויים
3 סמינרים;30 ש"ס לימודים יישומיים
08118028סמינרשיעור 4
08118029סמינרשיעור 4
08118030סמינרשיעור 4
לימודים ישומיים
08118031משחקעבודה מעשית 12
08118032תנועה ומחולעבודה מעשית 4
08118033משחק יפניעבודה מעשית 4
08118034פיתוח קולעבודה מעשית 4
08118035עבודת שחקן-במאיעבודה מעשית 6
תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק
שנה ד' 24 ש"ס***
•*ייתכנו שינויים
2 סמינרים 8 ש"ס;לימודים יישומיים 16 ש"ס
08118036סמינרשיעור 4
08118037סמינרשיעור 4
08118038פרויקט במשחק עם במאי חיצוניעבודה מעשית 6
08118039פרויקט במשחק ובימויעבודה מעשית 6
08118040משחק בהפקה סטאז'עבודה מעשית 4