-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תשעה
שנה א'
מבואות - שנה א'
א'0851652901מבוא לתולדות הקולנוע-א'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
• אסיסטנט עופר ליברגל
ב'0851653001מבוא לתולדות הקולנוע-ב'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
• אסיסטנט עופר ליברגל
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר חרל"פ איתי
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851654801מבע קולנועימר אינגבר נחמן
שיעורד12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• אסיסטנט עופר ליברגל
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851618901מבוא לקולנוע ומדיה דיגיטאליים ואינטראקטיבייםד"ר לנדסמן אוהד
שיעורד14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• תלמידי דו- חוגי ניתן להרשם לקורס כשיעור בחירה משנים ב' ג'
אב0851000501בקיאות בסרטיםמר ליברגל עופר
קולוק'ה18:0021:00115 פאסטליכטמכסיקו1
א'0851653801מבוא לתסריטאות לקולנועמר ניב יעקב
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851653901מבוא לתסריטאות לטלוויזיהמר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•מבואות תסריטאות - תלמידי דו חוגי יבחרו מבוא אחד
•מבין שני המבואות
מבואות חובה מחוץ לחוג
אב0861121001פרקים בתולדות תרבות המערבד"ר אונגר הנריך
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
סדנאות מקצועיות
א'0851001201בטיחות כללית וחשמלסדנה
• להלן תאריכי סדנאות הבטיחות לתלמידי שנה א'
• חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
• הסדנאות יתקיימו שבוע לפני תחילת הלימודים
•20.10.14
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - בטיחות כללית , בטיחות אש, בטיחות צבע
•10:45-12:15 - בטיחות בחשמל
•12:15-12:30 הפסקה
• 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
• 13:15-14:00- הפסקת צהריים
• 14:00-15:30 הרמה נכונה ומניעת כאבי כב
•21.10.14
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - עזרה ראשונה ואחייאה
•10:30-10:45 הפסקה
• 10:45-14:15 המשך עזרה ראשונה והחייאה
• 12:15-13:00 הפסקת צהריים
• 13:100-14:30 בטיחות בעבודה בגובה סולמות ובמות
•14:30-15:00 מבחן
תרגילים - שנה א'
תרגיל בתיאוריות קולנועיות
א'0851652701תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' מזור יעל
תרגילא10:0012:00119מכסיקו2
א'0851652702תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' דן ענת
תרגילג14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851652703תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר אבישר אריאל
תרגילד16:0018:00119מכסיקו2
א'0851652704תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר אבישר אריאל
תרגילג14:0016:00210מכסיקו2
א'0851652705תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' דן ענת
תרגילה16:0018:00119מכסיקו2
א'0851652706תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר כהן אבנר
תרגילא14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851652707תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' אלפרשטיין טל
תרגילד16:0018:00208מכסיקו2
קריאה וכתיבה מודרכת
ב'0851654601קריאה וכתיבה מודרכתגב' דן ענת
תרגילא14:0016:00211מכסיקו2
ב'0851654602קריאה וכתיבה מודרכתמר פלדמן אופיר
תרגילא10:0012:00209מכסיקו2
ב'0851654603קריאה וכתיבה מודרכתמר נהלוני מתן
תרגילד16:0018:00210מכסיקו2
ב'0851654604קריאה וכתיבה מודרכתגב' דן ענת
תרגילא10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851654605קריאה וכתיבה מודרכתגב' לנציאנו אדוה
תרגילג14:0016:00א117מכסיקו2
תרגיל במבע קולנועי 1
א'0851655101תרגיל במבע קולנועי 1מר רוזן עידו
תרגילא10:0012:00208מכסיקו2
א'0851655102תרגיל במבע קולנועי 1מר ליברגל עופר
תרגילא10:0012:00211מכסיקו2
א'0851655103תרגיל במבע קולנועי 1גב' שגיא דנה
תרגילא16:0018:00119מכסיקו2
א'0851655104תרגיל במבע קולנועי 1מר קרבלניק משה
תרגילה14:0016:00209מכסיקו2
א'0851655105תרגיל במבע קולנועי 1מר קרבלניק משה
תרגילא16:0018:00213מכסיקו2
תרגיל בלימודי טלוויזיה
•תרגיל "בלימודי טלוויזיה" יינתן אחת לשבועיים
ב'0851655401תרגיל בלימודי טלוויזיהמר ברוך ירון
תרגילה16:0018:00209מכסיקו1
ב'0851655402תרגיל בלימודי טלוויזיהמר ברוך ירון
תרגילה16:0018:00209מכסיקו1
ב'0851655403תרגיל בלימודי טלוויזיהמר רוגל אבנר
תרגילג14:0016:00212מכסיקו1
ב'0851655404תרגיל בלימודי טלוויזיהמר רוגל אבנר
תרגילג14:0016:00212מכסיקו1
ב'0851655405תרגיל בלימודי טלוויזיהגב' לנציאנו אדוה
תרגילה16:0018:00120מכסיקו1
ב'0851655406תרגיל בלימודי טלוויזיהגב' לנציאנו אדוה
תרגילה16:0018:00120מכסיקו1
תרגיל בכתיבת תסריט
ב'0851151601כתיבת תסריטגב' גפני ענת
תרגילא14:0016:00ג206מכסיקו2
ב'0851151602כתיבת תסריטגב' גפני ענת
תרגילא16:0018:00א117מכסיקו2
ב'0851151603כתיבת תסריטמר רונן ארז
תרגילה16:0018:00210מכסיקו2
ב'0851151604כתיבת תסריטמר לרון עומרי
תרגילא14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851151605כתיבת תסריטמר רוב אייל
תרגילא10:0012:00208מכסיקו2
סדנאות - שנה א'
•לתשומת לב תלמידי חד חוגי - יש להרשם לאותה קבוצת סרט וידיאו
א'0851659101סרט וידאו - א'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהג14:0016:00209מכסיקו2
ב'0851658801סרט וידאו - ב'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד16:0018:00119מכסיקו2
א'0851659102סרט וידאו - א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד16:0018:00117מכסיקו2
ב'0851658802סרט וידאו - ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד16:0018:00208מכסיקו2
א'0851659103סרט וידאו - א'מר הקר ראובן
סדנהד16:0018:00א119מכסיקו2
ב'0851658803סרט וידאו - ב'מר הקר ראובן
סדנהד16:0018:00211מכסיקו2
א'0851659104סרט וידאו - א'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:00213מכסיקו2
ב'0851658804סרט וידאו - ב'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:00א119מכסיקו2
א'0851659105סרט וידאו - א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד18:0020:00209מכסיקו2
ב'0851658805סרט וידאו - ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד18:0020:00119מכסיקו2
• סרט וידאו ב' פתוח לתלמידי הדו חוגי
• כקורס בחירה עיוני שנים ב' ג'
•קורס זה יוכר במסגרת מכסת השעות המעשיות
•שניתן לקחת בתכנית הדו חוגית
אב0851151101מבוא ליצירה בטלוויזיהמר שפירא ערן
סדנהב08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151102מבוא ליצירה בטלוויזיהמר שפירא ערן
סדנהב08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151103מבוא ליצירה בטלוויזיהגב' בנאי סיגלית
סדנהה08:0014:00א122מכסיקו4
אב0851151104מבוא ליצירה בטלוויזיהמר נחמיאס משה
סדנהא14:0020:00א122מכסיקו4
אב0851151105מבוא ליצירה בטלוויזיהמר נחמיאס משה
סדנהא14:0020:00א122מכסיקו4
•הקורס " מבוא ליצירה בטלוויזיה" יינתן פעם בשבועיים
א'0851151801יסודות בצילוםמר גולדווסר תום
סדנהה16:0018:00א117מכסיקו1
א'0851151802יסודות בצילוםמר גולדווסר תום
סדנהג14:0016:00117מכסיקו1
א'0851151803יסודות בצילוםמר גולדווסר תום
סדנהג14:0016:00117מכסיקו1
א'0851151804יסודות בצילוםמר גולדווסר תום
סדנהה16:0018:00א117מכסיקו1
•הקבוצות בקורס יסודות הצילום יתקיימו אחת לשבועיים
א'0851151901יסודות בעריכהמר גשרי משה
סדנהד18:0020:00213מכסיקו1
א'0851151902יסודות בעריכהמר גשרי משה
סדנהא14:0016:00120מכסיקו1
ב'0851151903יסודות בעריכהמר גשרי משה
סדנהה14:0016:00213מכסיקו1
אנגלית מתקדמים
א'0809000201אנגליתיפורסם
שו"תב08:0010:00213מכסיקו
א'0809000201אנגליתיפורסם
שו"תד08:0010:00213מכסיקו
ב'0809000401אנגליתיפורסם
שו"תב16:0018:00
ב'0809000401אנגליתיפורסם
שו"תה14:0016:00203דן-דוד0
ב'0809000501אנגליתיפורסם
שו"תב08:0010:00213מכסיקו0
ב'0809000501אנגליתיפורסם
שו"תה08:0010:00213מכסיקו0
א'0809000601אנגליתיפורסם
שו"תג08:0010:00212מכסיקו
א'0809000601אנגליתיפורסם
שו"תה14:0016:00212מכסיקו
א'0809000201אנגליתיפורסם
שו"תד08:0010:00213מכסיקו
אב0851001501קולנוע אמצע היוםד"ר אוטין פבלו
קולוק'ה16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו0
מבואות חובה שנה ב'
א'0851661601מבוא לקולנוע בן זמננו א'מר אינגבר נחמן
שיעורד16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• אסיסטנט עופר ליברגל
ב'0851664801מבוא לקולנוע בן זמננו ב'מר אינגבר נחמן
שיעורד16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• אסיסטנט עופר ליברגל
אב0851000601בקיאות בסרטיםמר ליברגל עופר
קולוק'ה18:0021:00120מכסיקו1
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליפרופ' יוסף רז
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
תרגיל בקולנוע ישראלי
ב'0851655301תרגיל בקולנוע ישראליתרגילה08:0010:00 2
• קבוצה 01 מבוטלת בס' ב'
ב'0851655302תרגיל בקולנוע ישראלימר אוריון רעי
תרגילב08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851655303תרגיל בקולנוע ישראלימר אבישר אריאל
תרגילב08:0010:00209מכסיקו2
ב'0851655304תרגיל בקולנוע ישראלימר אבישר אריאל
תרגילה08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851655305תרגיל בקולנוע ישראלימר אוריון רעי
תרגילב16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851655306תרגיל בקולנוע ישראלימר אבישר אריאל
תרגילג08:0010:00117מכסיקו2
תיאוריות קולנועיות עכשוויות
•ריכוז: פרופ' ענת זנגר
א'0851400001תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוין אורי
פרו"סג10:0014:00209מכסיקו4
א'0851400002תיאוריות קולנועיות עכשוויותד"ר בן דוד בני
פרו"סג16:0020:00119מכסיקו4
א'0851400003תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר פרבר ניר
פרו"סב16:0020:00211מכסיקו4
א'0851400004תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' קוגלר תרזה
פרו"סד12:0016:00120מכסיקו4
א'0851400005תיאוריות קולנועיות עכשוויותד"ר חגין בועז
פרו"סה14:0018:00120מכסיקו4
א'0851400006תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר דבורה ארז
פרו"סה10:0014:0002קיקואין4
ב'0851400007תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' גרינברג סלבה
פרו"סד10:0014:00213מכסיקו4
ב'0851400008תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' עוזרי יערה
פרו"סה14:0018:00208מכסיקו4
ב'0851400009תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר חרמוני גל
פרו"סה10:0014:00209מכסיקו4
שנה ב'
אב0851001501קולנוע אמצע היוםד"ר אוטין פבלו
קולוק'ה16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו0
הקבץ התמחות בתחום העיוני
• קורסים יעודים בעדיפות לתלמידי המגמות :
• החד חוגי עיוני, והדו חוגי, ולסטודנטים מצטיינים
• ממוצע 90 ומעלה בשיעורים העיוניים
שיעורי בחירה מתקדמים
א'0851753201ביקורת קולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורא10:0012:00209מכסיקו2
ב'0851617701קולנוע ואתיקהד"ר בידרמן שי
שיעורג10:0012:00209מכסיקו2
א'0851620401"המוח הוא המסך": ז'יל דלז וקולנועמר ניר קדם
שיעורא16:0020:00211מכסיקו2
סמינר מצטיינים -( שנה ג' ) רישום באישור ראש התכנית העיונית /
• מותנה בממוצע 90 ומעלה בתחום העיוני
אב0851510701לא באנו להנות: גועל,עצב ושעמום בקולנועד"ר חגין בועז
סמינרא12:0014:00209מכסיקו4
הקבץ ללימודי קולנוע ומדיה דיגיטליים ואינטראקטיביים
מרכז: פרופ' בן שאול ניצן
שיעורים
א'0851617601האישה הדיגיטלית בקולנוע ובמשחקי מחשבד"ר פוספלד כהן אורית
שיעורג16:0018:00209מכסיקו2
ב'0851620501נרטיב קולנועי ואופן תפיסתו:מצופה קולנועי למשתמש אינטראקטיבימר בן אריה אהוד
שיעורא12:0014:00213מכסיקו2
סמינרים
א'0851510501קולנוע דוקומנטרי וטכנולוגיות חדשותד"ר לנדסמן אוהד
סמינרב10:0016:0002קיקואין4
א'0851507501היפר נרטיביות,אינטראקציה וקולנועפרופ' בן שאול ניצן
סמינרה10:0014:00208מכסיקו4
קורסים מעשיים
א'0851269501מבוא למדיה דיגיטליתמר בן אריה אהוד
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851268801מבוא למדיה דיגיטלית ב'מר שפירא ערן
סדנהג16:0018:00ג206מכסיקו2
אב0851359701הפקה לפלטפורמות דיגיטליותמר בן אריה אהוד
סדנהא14:0016:00200מכסיקו4
•הקורסים המעשיים בהקבץ יוכרו במסגרת מכסת השעות
•המעשיות המותרות במסגרת התכנית העיונית:
•לתלמידי המסלול החד-חוגי עד 8 שס
•תלמידי המסלול הדו-חוגי עד 2 ש"ס
•הרישום לקורסים אלו הוא ידני באישור ודרך ראש מגמת הפקה
חטיבת לימודים עיוניים - שנים ב' ג'
ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
שיעורים
ב'0851761501פילם נוארד"ר כהן רז אודיה
שיעורד12:0016:00211מכסיקו2
א'0851861201היצ'קוקד"ר כהן רז אודיה
שיעורא14:0018:00208מכסיקו2
ב'0851619901קולנוע ברזילאיד"ר אוטין פבלו
שיעורא12:0016:00212מכסיקו2
ב'0851616801כביש אבוד: האסתטיקה והפוליטיקה של סרט הדרךמר פרבר ניר
שיעורג16:0020:00212מכסיקו2
א'0851619701קולנוע מזרח אירופאי חדשד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב10:0014:00212מכסיקו2
ב'0851619601קולנוע פאן סינימר דבורה ארז
שיעורב16:0020:00120מכסיקו2
ב'0851616701קולנוע אמריקאי עכשווימר דבורה ארז
שיעורג16:0020:00210מכסיקו2
ב'0851618001טלוויזיה אירופאיתד"ר ערב דן
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
ב'0851668201הדרמה האיכותית בטלוויזיה האמריקניתד"ר חרל"פ איתי
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
א'0851617401סיטקום טלוויזיוני: צורה, היסטוריה ופוליטיקהד"ר יורן נועם
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0851619501אנטוניונימר אינגבר נחמן
שיעורד12:0016:00א206מכסיקו2
ב'0851619301פרספקטיבות קולנועיות על דקונסטרוקציה של הסובייקטד"ר אונגר הנריך
שיעורה12:0014:00א206מכסיקו2
• אסיסטנטית ענבל כהן
ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
סמינריונים
א'0851510001ז'אנרים טלוויזיונייםד"ר חרל"פ איתי
סמינרג10:0014:00211מכסיקו4
ב'0851905401סרטי יומנים ותיעוד עצמי: הפואטיקה של חיי היום יוםד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0016:00211מכסיקו4
א'0851905601חלף עם הסיקסטיז:שנות ה-60 בקולנועפרופ' נאמן יהודה
סמינרד14:0020:00ג206מכסיקו4
ב'0851505601קולנוע אירני חדשגב' קוגלר תרזה
סמינרד14:0020:00ג206מכסיקו4
א'0851509201קולנוע צרפתי מודרני :מהגל החדש לקולנוע המיליטנטיד"ר שוייצר אריאל
סמינרב16:0020:00209מכסיקו4
א'0851905701סדרות דרמה בטלוויזיהד"ר ברנשטיין עלינא
סמינרה10:0014:00120מכסיקו4
תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטאלית
שיעורים
א'0851615001קולנוע ופילוסופיה :כל ההקשריםד"ר בידרמן שי
שיעורג10:0012:00212מכסיקו2
א'0851620001נרטיב קולנועי: איך מספרים סיפור בסרטים ?מר לויט עידו
שיעורא10:0012:00120מכסיקו2
א'0851617601האישה הדיגיטלית בקולנוע ובמשחקי מחשבד"ר פוספלד כהן אורית
שיעורג16:0018:00209מכסיקו2
א'0851620101יוצאים מן הכלל: קולנוע ומוגבלויותגב' גרינברג סלבה
שיעורג14:0018:00211מכסיקו2
א'0851610801זיכרון, בידור ומדיה פופולאריתד"ר ערב דן
שיעורב16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0851620301נקמתה של עקרת הבית: נשים ובית בקולנוע ובטלוויזיה האמריקנייםגב' לוי יעל
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
ב'0851620201קולנוע נסיוני אמריקאי: סטן ברקאג',מיה דרן ואנדי וורהולגב' לוין אורי
שיעורב16:0020:00209מכסיקו2
ב'0851620501נרטיב קולנועי ואופן תפיסתו:מצופה קולנועי למשתמש אינטראקטיבימר בן אריה אהוד
שיעורא12:0014:00213מכסיקו2
א'0851619101תמתיקה ורטוריקה בקולנוע המוקדם של מרטין סקורסזהד"ר אונגר הנריך
שיעורה14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851619201תמתיקה ורטוריקה בקולנוע המאוחר של מרטין סקורסזהד"ר אונגר הנריך
שיעורה14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851619401פרנסואה טריפו והפואטיקה של האהבהד"ר אונגר הנריך
שיעורה16:0020:0001קיקואין2
• אסיסטנטית ענבל כהן
תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה
סמינריונים
ב'0851507301סירק, פאסבינדר, אלמודובר: סוגיות במלודרמה קולנועיתפרופ' יוסף רז
סמינרא10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851510901הוליווד: סוגיות ומחלוקות במחקר העכשוויד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00209מכסיקו4
א'0851510101קולנוע ללא נחת:פסיכואנליזה וסרטיםד"ר כהן רז אודיה
סמינרד12:0016:00209מכסיקו2
ב'0851510101קולנוע ללא נחת:פסיכואנליזה וסרטיםד"ר כהן רז אודיה
סמינרד16:0018:00117מכסיקו2
• הסמינר לא יינתן בתשע"ה
ב'0851905801הוליווד ויהדות בקולנועפרופ' אבישר אילן
סמינרד14:0018:00א117מכסיקו4
א'0851506001מפסיכה לביונסה : נשים ומיתוסים בקולנועפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0016:00א117מכסיקו4
א'0851507501היפר נרטיביות,אינטראקציה וקולנועפרופ' בן שאול ניצן
סמינרה10:0014:00208מכסיקו4
ב'0851510301קולנוע ומחאה חברתיתד"ר אלוש לברון מירב
סמינרב14:0020:00211מכסיקו4
א'0851510501קולנוע דוקומנטרי וטכנולוגיות חדשותד"ר לנדסמן אוהד
סמינרב10:0016:0002קיקואין4
קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
שיעורים
א'0851619801קולנוע גבול:הקולנוע הישראלי במפנה האלףד"ר יעל מונק
שיעורג16:0020:00 2
• השיעור קולנוע גבול לא יפתח בסמסטר א'
ב'0851612001קולנוע ישראל עממיד"ר יעל מונק
שיעורג16:0020:00209מכסיקו2
ב'0851617901הפוליטיקה של הרייטינג: פיקוח,אסתטיקה וייצוג בטלוויזיה הישראלד"ר אלוש לברון מירב
שיעורב10:0014:00211מכסיקו2
ב'0851669401מונוגרפיה - דוד פרלובמר הקר ראובן
שיעורא16:0020:00209מכסיקו2
ב'0851668001מאקסלרוד ועד באשיר: פרקים בתולדות הקולנוע התיעודי הישראליד"ר דובדבני שמוליק
שיעורא14:0018:00א206מכסיקו2
קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
סמינריונים
א'0851508801קולנוע בעולם הערביד"ר רינאוי חליל
סמינרד10:0014:00212מכסיקו4
ב'0851904401מנטאליות מצור בקולנוע הישראליפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00213מכסיקו4
ב'0851904701הקולנוע הישראלי והפרובלמטיקה של קולנוע לאומיפרופ' אבישר אילן
סמינרג14:0018:0002קיקואין4
שיעורים מחוץ לחוג - שיעורים מומלצים (מסגרת 100)
מיועד רק לתלמידי חד חוגי
א'0608100301תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרניתד"ר טל דקל
שיעורה10:0012:00001ווב0
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר מירי רוזמרין
שיעורה08:0010:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותד"ר להד כנרת
שיעורה18:0020:00001ווב0
ב'0607540201חיות בסרטד"ר רוני הלפרן
שיעורה18:0020:00220גילמן0
ב'0608320001גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער**ד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורב16:0018:00001רוזנברג0
א'0608330201קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?**ד"ר משעלי יעל
שיעורב16:0018:00205רוזנברג0
א'0608304001פאם פאטאל- הפתיינית הקטלנית בפולקלור ובספרותד"ר יעל רנן
שיעורד14:0016:00281גילמן
ב'0608311901בנות ואבות במיתוס ובאגדהד"ר יעל רנן
שיעורד14:0016:00326גילמן
א'0662115601מבוא לפילוסופיה של המאה ה20: מודרניזם ופוסט מודרניםד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעורב12:0014:00326גילמן0
א'0662111501מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראליתד"ר יובל גוז'נסקי
שיעורג08:0010:00326גילמן0
א'0662116001כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח למערבד"ר אביב לבנת
שיעורד10:0012:00326גילמן0
א'0662196201תרבות וקוגניציהד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורב10:0012:00326גילמן
א'0662118601אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - דת, עיר, מדינהד"ר נועה גדי
שיעורא12:0014:00326גילמן0
א'0662176101מבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייברד"ר משה אלחנתי
שיעורג14:0016:00277גילמן0
א'0662141601ארגנטינה במאה ה-20: כלכלה, חברה ופוליטיקהד"ר אפריים דוידי
שיעורה14:0016:00305גילמן
ב'0662116301לצלם בחברת הרשת: הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעורב12:0014:00326גילמן
ב'0662208901"ספרד שבלב": מלחמת האזרחים הספרדית והדיה משני עברי האטלנטיד"ר בן-דוד ליאור
שיעורד18:0020:00278גילמן
א'0680130201בעיות יסוד בתורת הספרות מפרספקטיבה קוגניטיביתפרופ' ישעיהו שן
שיעורג12:0016:00456גילמן0
ב'0680312901החוויה הנאראטיביתד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורה14:0016:00307גילמן
שיעורי תסריטאות - שנה ב'
שיעורי חובה
א'0851205601יסודות מתקדמים בכתיבת תסריטמר בלוך ירון
שו"תב10:0012:00119מכסיקו2
א'0851212201מספור לסרט - פרוזה מול דרמהמר כץ יואב
שו"תא18:0020:00119מכסיקו2
א'0851200501הרגע הדרמטי 1מר צפור אסף
שו"תג08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851206001מרעיון לתקציר בסרט קולנועמר בלוך ירון
שו"תב10:0012:00117מכסיקו2
ב'0851212101הרגע הדרמטי 2מר צפור אסף
שו"תא18:0020:00119מכסיקו2
ב'0851212301רעיון לסדרת טלוויזיהגב' נמדר אסתר
שיעורג10:0012:00117מכסיקו2
שיעורי תסריטאות - שנה ג'
שיעורי חובה
א'0851300101מתקציר לטריטמנט בסרט קולנועמר צפור אסף
שו"תה10:0012:00119מכסיקו2
א'0851300501פיתוח סדרת טלוויזיהגב' נמדר אסתר
שו"תג12:0014:00א119מכסיקו2
ב'0851300601מטריטמנט לתסריט באורך מלאגב' מרום תמר
שו"תב16:0018:00א117מכסיקו2
ב'0851300301פרק בסדרת טלוויזיהגב' נמדר אסתר
שו"תג12:0014:00117מכסיקו2
ב'0851301101פורמטים אלטרנטיבים לסדרת טלוויזיה ואינטרנטמר צפור אסף
שו"תא16:0018:00119מכסיקו2
שיעורי בחירה לשנים ב' ג'
ב'0851211301נתוח תסריטים בקולנוע הישראלי-מתסריט לסרטמר ניב יעקב
שו"תד12:0014:00א117מכסיקו2
א'0851922601תחבולו ת בכתיבה קולנועיתגב' דרייפוס מיה
שו"תב14:0016:00119מכסיקו2
א'0851211601כתיבה קומיתגב' מרום תמר
שו"תא10:0012:00א117מכסיקו2
ב'0851211401פרקטיקות של עבודת התסריטאיגב' הפנר מאיה
שו"תא12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0851211801סצינה סיפור בתמונותגב' הפנר מאיה
שו"תא10:0012:00א117מכסיקו2
ב'0851211901כתיבה לאינטרנטמר צפור אסף
שו"תד12:0014:00117מכסיקו2
ב'0851209501משחק לתסריטאיםמר נוי מנשה
שו"תה16:0018:00ב122מכסיקו2
ב'0851922901קונפליקט ודרמהמר קו אל ארז
שו"תג16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851922401כתיבת דיאלוגיםמר ניב יעקב
שו"תד10:0012:00119מכסיקו2
ב'0851212001הסדרה הקומית לטלוויזיה ולאינטרנטגב' מרום תמר
שו"תב18:0020:00א117מכסיקו2
ב'0851922101אדפטציהמר קוסושווילי דובר
שו"תג18:0020:00119מכסיקו2
• חנכות אישית לשנה ג' בלבד
א'0851302201חונכות אישית לפרוייקט הגמר קולנועמר קו אל ארז
שו"תג14:0016:00ג122מכסיקו2
• או
א'0851302401חונכות אישית לפרוייקט הגמר טלוויזיהמר ניב יעקב
שו"תד12:0014:00ג122מכסיקו2
•ניתן לבחור במקום שעורי הבחירה בתסריטאות,קורסים מהקבץ הפקה
•באישור ראש מגמת ,הפקה בלבד
ב'0851268801מבוא למדיה דיגיטלית ב'מר שפירא ערן
סדנהג16:0018:00ג206מכסיקו2
א'0851269501מבוא למדיה דיגיטליתמר בן אריה אהוד
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
אב0851359701הפקה לפלטפורמות דיגיטליותמר בן אריה אהוד
סדנהא14:0016:00200מכסיקו4
•הרישום לקורסים אלו הוא ידני על בסיס מקום פנוי
•ודרך ראש מגמת הפקה
הפקה
הקבץ הפקה 1 - שנה ב'
•סמסטר א' - סה"כ 16 ש"ס
סדנאות מקצועיות
• הסדנאות ללא קרדיט אקדמי
א'0851001001סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנה 0
• הסדנה תתקיים בסמוך לתחילת הלימודים
א'0851001101סדנה למקצועות הסטיפורסם
סדנה 0
• הסדנה תתקיים בחופשת סמסטר א'
א'0851268601סדנת תאורהיפורסם
סדנה 0
• הסדנה תתקיים בחופשת סמסטר א'
• שיעורי חובה קולנוע וטלוויזיה
• הקבץ קולנוע
• יש לבחור לפחות 4 שיעורים מתוך 5
א'0851256001בימוי קולנועי 1מר פיצ'חדזה יוסף
סדנהד12:0014:00119מכסיקו2
א'0851256002בימוי קולנועי 1מר שני ירון
סדנהה10:0012:00211מכסיקו2
א'0851256003בימוי קולנועי 1מר קוסושווילי דובר
סדנהג16:0018:00א119מכסיקו2
א'0851200301תסריט קצר להפקהמר בלוך ירון
שו"תג12:0014:00119מכסיקו2
א'0851200302תסריט קצר להפקהמר בלוך ירון
שו"תד14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851200303תסריט קצר להפקהגב' ויניק מיכל
שו"תב18:0020:00119מכסיקו2
א'0851250901סינמטוגרפיה לבמאימר פיצ'חדזה יוסף
סדנהב12:0016:0001קיקואין2
א'0851256201משחק קולנועי 1גב' בת אדם מיכל
סדנהא14:0016:00ב122מכסיקו2
א'0851256202משחק קולנועי 1גב' בת אדם מיכל
סדנהא16:0018:00ב122מכסיקו2
א'0851256203משחק קולנועי 1מר שני ירון
סדנהה16:0018:00א122מכסיקו2
א'0851255801עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה10:0012:00213מכסיקו2
א'0851255802עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה14:0016:00213מכסיקו2
א'0851255803עריכה 1מר שטויר דב בוריס
סדנהא14:0016:00119מכסיקו2
• הקבץ טלוויזיה
• יש לבחור לפחות שיעור אחד מתוך 3
א'0851261501כתיבה לטלוויזיה 1מר צפור אסף
סדנהא10:0012:0002קיקואין2
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקירגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851269501מבוא למדיה דיגיטליתמר בן אריה אהוד
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
שיעורי בחירה קולנוע וטלוויזיה
א'0851252101מבוא לסרט דוקומנטרימר הקר ראובן
שיעורד10:0012:00211מכסיקו2
א'0851250501יסודות בהפקהמר רוזנבאום מארק
סדנהג18:0020:00120מכסיקו2
א'0851266701עיצוב הצליל 1מר חן נפתלי
סדנהו09:0013:00117מכסיקו2
• הקורס מתקיים אחת לשבועיים
א'0851263701מבוא לקולנוע נסיוני 1גב' טל דנה
סדנהא12:0014:00119מכסיקו2
א'0851269801בימוי על נייר ( סטורי בורד)פרופ' קמינסקי חנן
סדנהא16:0018:00200מכסיקו2
א'0851260901בדייה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתיפרופ' אביעד מיכל
סדנהד14:0016:00213מכסיקו2
א'0851462101תרגיל לשיעורי צילוםמר פרידמן סרגיי
הדרכה אישיתא09:0012:00ב122מכסיקו0
•תרגיל לשיעורי צילום הוא ללא קרדיט אקדמי
א'0851254601עריכה ממוחשבת - AVIDמר גשרי משה
סדנהד12:0014:00א119מכסיקו0
•השיעור עריכה ממוחשבת AVID הוא ללא קרדיט אקדמי
הקבץ הפקה 2 - שנה ב'
•סמסטר ב' - סה"כ 16 ש"ס
• הקבץ קולנוע
ב'0851256301בימוי קולנועי 2מר שני ירון
סדנהה10:0012:00212מכסיקו2
ב'0851256302בימוי קולנועי 2מר פיצ'חדזה יוסף
סדנהב10:0012:00א119מכסיקו2
ב'0851256303בימוי קולנועי 2מר קוסושווילי דובר
סדנהג16:0018:00117מכסיקו2
ב'0851261801סינמטוגרפיה 2מר כצנלסון רוני
סדנהא14:0017:00א119מכסיקו3
ב'0851261802סינמטוגרפיה 2מר לרנר דן
סדנהד10:0013:00120מכסיקו3
ב'0851261803סינמטוגרפיה 2מר רז גיא
סדנהג13:0016:00א119מכסיקו3
ב'0851255901עריכה 2גב' פרלוב יעל
סדנהה08:3010:30ג206מכסיקו2
ב'0851255902עריכה 2גב' פרלוב יעל
סדנהה14:0016:00ג206מכסיקו2
ב'0851255903עריכה 2מר שטויר דב בוריס
סדנהג10:0012:00119מכסיקו2
ב'0851256401הדרכת שחקניםגב' בת אדם מיכל
סדנהב16:0019:00א122מכסיקו3
ב'0851256402הדרכת שחקניםמר קוסושווילי דובר
סדנהה11:0014:00ב122מכסיקו3
ב'0851252901תסריט לסרט קיץמר בלוך ירון
סדנהד14:0016:00א119מכסיקו2
ב'0851252902תסריט לסרט קיץגב' ויניק מיכל
סדנהב18:0020:00117מכסיקו2
ב'0851252601ניתוח תסריטים לבימויפרופ' רובינשטיין דובי
שו"תה14:0016:00209מכסיקו2
ב'0851252401הפקת סרט קצר: חונכות תסריטפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהה16:0018:00116מכסיקו2
ב'0851258001בימוי דוקומנטרי 1מר הקר ראובן
סדנהא10:0012:00119מכסיקו2
ב'0851252801חונכות לסרטי קיץמר פיצ'חדזה יוסף
סדנהא14:0016:00116מכסיקו2
ב'0851252802חונכות לסרטי קיץמר בלוך ירון
סדנהא16:0018:00 2
ב'0851263901מבוא לקולנוע נסיוני 2גב' טל דנה
סדנהא10:0012:00ג206מכסיקו2
ב'0851266801עיצוב הצליל 2מר רשף אורי
סדנהג12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0851269101ליהוק שחקניםגב' אזולאי אורית
סדנהד12:0014:00210מכסיקו2
ב'0851254602עריכה ממוחשבת - AVIDמר גשרי משה
סדנהה16:0018:00א119מכסיקו0
•הקורס "עריכה ממוחשבת -AVID" הוא ללא קרדיט אקדמי
הקבץ הפקה 2
• הקבץ טלוויזיה
• יש לבחור לפחות שיעור אחד מתוך 4
ב'0851262701כתיבה דרמטית לטלוויזיה 2גב' מרום תמר
סדנהד08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851258301פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיהגב' בן נתן נעמי
סדנהה16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851268801מבוא למדיה דיגיטלית ב'מר שפירא ערן
סדנהג16:0018:00ג206מכסיקו2
ב'0851269701הפקת פרוייקט טלוויזיה : חונכות תסריטפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהג18:0020:00116מכסיקו2
הקבץ הפקה 3 - שנה ג' - סה"כ 20 ש"ס
•שיעורים שנתיים - קולנוע
אב0851351701בימוי קולנועי 3פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה10:0012:00117מכסיקו4
אב0851351702בימוי קולנועי 3מר קולירין ערן
סדנהג18:0020:00117מכסיקו4
אב0851359701הפקה לפלטפורמות דיגיטליותמר בן אריה אהוד
סדנהא14:0016:00200מכסיקו4
א'0851366201בימוי דוקומנטרי 2מר הקר ראובן
סדנהד12:0014:00א117מכסיקו4
ב'0851366201בימוי דוקומנטרי 2מר הקר ראובן
סדנהא14:0016:00209מכסיקו4
סמסטר א' - קולנוע
א'0851352201פוסט פרודקשן - סרט קצרפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהג16:0018:00117מכסיקו2
א'0851358701דרמה סינגולריתמר שני ירון
סדנהה12:0016:00ב122מכסיקו4
א'0851354801סדנת במאי דמות שחקןפרופ' לוי רם
סדנהד14:0020:00א122מכסיקו4
א'0851367101מסינופסיס לבימוי סרט קצרמר פיצ'חדזה יוסף
סדנהה10:0012:00200מכסיקו2
•תנאי לרישום: רישום במקביל ל"בימוי קולנועי 3"
א'0851260901בדייה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתיפרופ' אביעד מיכל
סדנהד14:0016:00213מכסיקו2
א'0851352401סינמטוגרפיה 3מר יעקב בועז יהונתן
סדנה 3
• אסיסטנט - שי סקיף
•סדנה מרוכזת בסוף סמסטר א'
א'0851352601עריכה 3גב' פרלוב יעל
סדנהה12:0014:00213מכסיקו2
א'0851352602עריכה 3מר טבקמן חיים
סדנהג12:0014:00117מכסיקו2
א'0851911401סגנונות בעריכה אמר שטויר דב בוריס
סדנהא16:0018:00א119מכסיקו2
א'0851362801חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמרגב' פרלוב יעל
סדנהה16:0018:00א014מכסיקו2
א'0851362802חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמרמר שטויר דב בוריס
סדנהא18:0020:00117מכסיקו2
א'0851914801תהליכי חשיבה באמנות ובקולנועגב' היימן מיכל
סדנהב16:0018:00212מכסיקו2
א'0851114901ניהול וארגון ארועי קולנוע תשע"המר עצמור לירן
סדנהב16:0018:00א119מכסיקו2
א'0851355101תמונה - פוסט פרודקשןמר רז גיא
סדנהד10:0012:00א122מכסיקו2
א'0851931801פסקול פוסט פרודקשןגב' דרור רותם
סדנהה14:0016:00119מכסיקו2
א'0851931801פסקול פוסט פרודקשןסדנה 2
•הקורס מתקיים בשני החדרים בתיאום עם המרצה
א'0851353801סרט גמר- סדנת בימוי מתקדמתפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד18:0020:00117מכסיקו2
סמסטר א' - טלוויזיה
• יש לבחור לפחות 3 מתוך 4 שיעורים
א'0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהד10:0012:00117מכסיקו4
ב'0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהג10:0012:00א119מכסיקו0
א'0851359801בימוי דרמה לטלוויזיה 3מר סער רן
סדנהא10:0014:00א122מכסיקו4
א'0851362901עריכת תוכןגב' להט קרמן מאיה
שיעורה18:0020:00א117מכסיקו2
סמסטר ב' - קולנוע
ב'0851352301ייצוגי המרחב הקולנועיפרופ' רובינשטיין דובי
שיעורג14:0016:00117מכסיקו2
ב'0851352501סינמטוגרפיה 4יפורסם
סדנה 3
• אסיסטנט -שי סקיף
•סדנה מרוכזת בסוף סמסטר ב'
ב'0851370001מיזנסצנהגב' דרייפוס מיה
סדנהה16:0018:00117מכסיקו2
ב'0851352701עריכה 4גב' פרלוב יעל
סדנהה12:0014:00ג206מכסיקו2
ב'0851932201סגנונות בעריכה במר טבקמן חיים
סדנהג14:0016:00209מכסיקו2
ב'0851362101צילום דוקומנטרימר כצנלסון רוני
סדנהא12:0014:00א119מכסיקו2
ב'0851352801תסריט לסרט גמר 1מר בלוך ירון
שו"תב16:0018:00ג206מכסיקו2
ב'0851352802תסריט לסרט גמר 1גב' דרייפוס מיה
סדנהה14:0016:00א119מכסיקו2
ב'0851370401פרוייקט תיעודי חברתימר טאוזינגר אמיר
סדנהד18:0020:00209מכסיקו2
ב'0851354401עריכה ממוחשבת למתקדמיםמר גשרי משה
סדנהא14:0016:00213מכסיקו2
• דרישת קדם : הקורס עריכה ממוחשבת AVID
•הקורס עריכה ממוחשבת למתקדמים הינו ללא קרדיט אקדמי
•שיעורי הבחירה בקולנוע פתוחים גם לטלוויזיה ולהיפך.
סמסטר ב' - טלוויזיה חובה
ב'0851359901בימוי דרמה לטלוויזיה 4מר סער רן
סדנהא10:0014:00א122מכסיקו4
ב'0851359101הפקה לטלוויזיה, אינטרנט, וקולנועמר עצמור לירן
סדנהב12:0015:00119מכסיקו3
סרטי גמר טלוויזיה וקולנוע
א'0851355001חונכות תסריט לסרט גמרמר בלוך ירון
שו"תג14:0016:00 2
א'0851355002חונכות תסריט לסרט גמרגב' דרייפוס מיה
שו"תב16:0018:00119מכסיקו2
א'0851363001חונכות לפרויקט גמרפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד16:0018:00 2
א'0851370301חונכות ליהוק לפרויקט גמרגב' אזולאי אורית
סדנהד14:0016:00212מכסיקו2
א'0851367001חונכות בימוי לפרוייקט גמר אמר פיצ'חדזה יוסף
סדנהה14:0016:00ג122מכסיקו2
ב'0851363002חונכות לפרויקט גמרפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד18:0020:00117מכסיקו2
ב'0851366901חונכות בימוי לפרוייקט גמר במר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתה10:0012:00ב020מכסיקו2