סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
לימודים לתואר שני
קורסי ליבה/חובה - מסגרת 500
א'0881600001שיטות מחקרד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעורא10:0012:00ג206מכסיקו2
א'0881600101תיאוריות ביקורתיות מתקדמות באדריכלותד"ר נוימן ערן
שיעורא08:0010:00ג206מכסיקו2
ב'0881600401חשיבה מדעית והנדסית באדריכלות ובאמנות בעידן טכנולוגיה מתקדמתד"ר מוסרי אברהם
שיעורה10:0012:0002קיקואין2
א'0881601901כתיבה אקדמיתד"ר מרגלית טליה
שיעורא12:0014:00ג206מכסיקו2
קורס ליבה/חובה כלל פקולטטי - מסגרת 420
ב'0810600301סוגיות נבחרות באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנותד"ר שכטר מדלן
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
סמינריונים בחירה מחייבת - מסגרת 501 - חובה לבחור 2 מתוך 5
ב'0881602801תיאוריות בתיכנון ועיצוב עירוניפרופ' יובל פורטוגלי
סמינרה16:0020:0002קיקואין4
ב'0881601101פוליטיקה עירונית בישראל מבט תאורטי והסטוריד"ר מרגלית טליה
סמינרה12:0016:0002קיקואין4
א'0881601801משכתבים את התנועה המודרניתד"ר קוזלובסקי רועי
סמינרה16:0020:00ג206מכסיקו4
א'0881602501רשתות מורכבות והעיר-טופולוגיה ומרחבד"ר אפרת ליברטל
סמינרה08:0012:00ג206מכסיקו4