סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שיעורי בחירה ברוח חברה לתלמידי אדריכלות
שיעורי בחירה בביה"ס ללימודי הסביבה
א'0910100101מקורות החדשנות בישראל וחדשנות סביבתיתד"ר אלכס גולברג
שיעורג14:0016:00101פורטר
א'0910150001פרקים נבחרים באקולוגיהשיעורג16:0018:00013Bפורטר
א'0910110001מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתיתד"ר מישורי דניאל
שיעורב08:0010:00013Bפורטר
ב'0910122201העולם סביבנו - נושאים נבחריםד"ר ניר נפתלי
שיעורב16:0018:00101פורטר
שיעורי בחירה ברפואה
א'0111271201ספרות ורפואהד"ר שרייבמן-שריר לימור
ה14:0016:00לולהסאקלר
שיעורי בחירה בסוציולוגיה
א'1041260801ארגונים וחברהפרופ' קלב אלכסנדרה
שו"תה16:0019:00004נפתלי
ב'1041260501יסודות הפסיכולוגיה החברתיתד"ר קריכלי-כץ תמר
שו"תג08:3011:00003 אולם זאב סגלנפתלי
ב'1041310201חברה בישראלפרופ' שנהב יהודה
שיעורה16:0019:00101נפתלי
א'1041260401משפחה וחברהפרופ' שטייר חיה
שו"תג10:0013:00210נפתלי
ב'1041260201פוליטיקה וחברהד"ר קמפ אדריאנה
שו"תג14:0017:00003 אולם זאב סגלנפתלי
שיעורי בחירה בחוג לגיאוגרפיה
א'0691229201גיאוגרפיה של המזרח התיכוןד"ר אמנון קרטין
שו"תא10:0012:00120יד אבנר 0
א'0691140701מרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדםפרופ' יובל פורטוגלי
מר גיא רוס-משה
שו"תב10:0014:00120יד אבנר 0
א'0691225001אתיקה סביבתיתד"ר מישורי דניאל
שו"תא12:0014:00232יד אבנר
שיעורי בחירה בחוג ללימודים קלאסיים
א'0672110201מבוא לספרות היוונית הקלאסיתמר אייל ניסני
שיעורג14:0018:00207דן-דוד0
ב'0672154201חוק וסדר בעולם הרומיד"ר עידו יזרעלוביץ
שיעורה12:0014:00281גילמן0
ב'0672153901רפואה בעולם העתיקד"ר עידו יזרעלוביץ
שיעורא10:0012:00277גילמן0
שיעורי בחירה בלימודי נשים ומגדר
א'0608100301תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרניתד"ר טל דקל
שיעורה10:0012:00001ווב0
א'0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותד"ר להד כנרת
שיעורה18:0020:00001ווב0
א'0608340101כשפסיכואנליזה פוגשת מגדרד"ר אפי זיו
שיעורג12:0014:00282גילמן0
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר מירי רוזמרין
שיעורה08:0010:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0608112201פמיניזמים, משפט וחברה בישראלד"ר דפנה הקר
שיעורה14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
שיעורי בחירה בחוג להסטוריה כללית
א'0621198701מבוא לתולדות ארצות הבריתפרופ' אייל נווה
שיעורב16:0018:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0621118501היסטוריה אינטלקטואלית של אירופה 1900-1500פרופ' יוסף מאלי
שיעורג14:0016:00326גילמן
א'0621119401אמריקה הלטינית במאה ה-20ד"ר חררדו לייבנר
שיעורב10:0012:00144 (אולם אתינגר)גילמן
ב'0621118601הדמוקרטיה האתונאית במאה החמישית ובמאה הרביעיתד"ר סילבי הוניגמן
שיעורב16:0018:00282גילמן0
ב'0621110201עולמה של האשה ברומא העתיקהד"ר איילת פאר
שיעורג16:0018:00281גילמן0
ב'0621118301היסטוריה חברתית של ימי הבינייםפרופ' גדי אלגזי
שיעורג14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
ב'0621118401זהות ולאומיות: לדמיין עמים, לייסד אומותפרופ' שלמה זנד
שיעורג10:0012:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
ב'0621117301רפובליקת ויימארד"ר אמיר טייכר
שיעורה10:0012:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
ב'0621107901ארה"ב ממלחמת האזרחים עד המלחמה הקרהפרופ' אייל נווה
שיעורא14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
שיעורי בחירה בתוכנית הרב תחומית במדעי הרוח
א'0662118601אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - דת, עיר, מדינהד"ר נועה גדי
שיעורא12:0014:00326גילמן0
א'0662119001תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית: בירור מושגיד"ר נועה גדי
שיעורא14:0016:00326גילמן
א'0662176101מבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייברד"ר משה אלחנתי
שיעורג14:0016:00277גילמן0
א'0662208401תרבות פופולרית ותקשורת המונים באמריקה הלטיניתד"ר נאואל ריבקה
שיעורא14:0016:00279גילמן
א'0662116501רוסיה הצארית של אמצע המאה ה-19 ביצירותיו של נ. גוגולד"ר מרינה ניזניק
שו"תב14:0016:00449גילמן
א'0662196201תרבות וקוגניציהד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורב10:0012:00326גילמן
א'0662111501מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראליתד"ר יובל גוז'נסקי
שיעורג08:0010:00326גילמן0
א'0662141601ארגנטינה במאה ה-20: כלכלה, חברה ופוליטיקהד"ר אפריים דוידי
שיעורה14:0016:00305גילמן
ב'0662141801החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננוד"ר גד בן שפר
שיעורא10:0012:00281גילמן
ב'0662205401אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - חברה, כלכלה, מדעד"ר נועה גדי
שיעורא12:0014:00326גילמן0
א'0662115601מבוא לפילוסופיה של המאה ה20: מודרניזם ופוסט מודרניםד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעורב12:0014:00326גילמן0
ב'0662116301לצלם בחברת הרשת: הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעורב12:0014:00326גילמן
ב'0662208501מרכז אמריקה והקאריבים: אנשים, מקום ותרבותד"ר עתליה שרגאי
שיעורב14:0016:00326גילמן
ב'0662116801מבוא לעיר ועירוניותד"ר רוני רצ'קובסקי
שו"תב16:0018:00277גילמן0
ב'0662310301שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשיםד"ר וייסמן כרמל
שיעורה10:0012:00326גילמן0
שיעורי בחירה בחוג לאנגלית
ב'0626233601ספרות אמריקנית בת זמננו Contemporary American Fictionד"ר יעל מאורר
שיעורג12:0014:00002רוזנברג
שיעורי בחירה בחוג לצרפתית
א'0625625201יצירות מופת של צרפת הקלאסיתפרופ' נדין קופרטי-צור
שו"תה12:0014:00104רוזנברג
א'0625625001ויקטור הוגו 1: סופר, הוגה דעות וסמל לאומימר עמנואל הלפרין
שיעורג16:0018:00001ווב
ב'0625625101ויקטור הוגו 2 :סופר, הוגה דעות וסמל לאומימר עמנואל הלפרין
שיעורג10:0012:00001ווב
שיעורי בחירה בהסטוריה של עם ישראל
א'0677110101העיר והקהילה בספרד בימי הבינייםפרופ' אליעזר גוטווירט
שיעורג14:0016:00107רוזנברג
ב'0677106201יהודים בעולם הנוצרי של ימה"ב (ממסע הצלב הראשון)פרופ' שמחה גולדין
שיעורב10:0012:00280גילמן0
א'0677106101יהודים ונוצרים בימה"ב(עד מסעי הצלב 1096) (קורס חובה)פרופ' שמחה גולדין
שיעורב10:0012:00205רוזנברג0
א'0677114801המאבק להקמת המדינה, 1947-1939ד"ר מאיר חזן
שיעורה10:0012:00001רוזנברג0
ב'0677125401היסטוריה בעין המצלמה: יהודי גליציה בין מזרח למערבד"ר נתן שיפריס
שיעורא14:0016:00280גילמן
ב'0677125201תגובת התנועה הציונית והיישוב לשואה-ניסיונות הצלה(1945-1941ד"ר רוני שטאובר
שיעורב14:0016:00281גילמן
ב'0677111901ישראל בעשור השניד"ר אורית רוזין
שיעורג12:0014:00281גילמן0
ב'0677112601נשים ביישוב ובישראל הצעירהד"ר אורית רוזין
שיעורה12:0014:00282גילמן0
ב'0677208301העליות לארץ ישראל, 1947-1881ד"ר מאיר חזן
שיעורה14:0016:00001רוזנברג0
שיעורי בחירה החוג לארכיאולוגיה
א'0671100101הארכיאולוגיה מהי?פרופ' יובל גורן
שיעורג10:0012:00223 (אולם ברגר)גילמן0
א'0671104301מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתבפרופ' יורם כהן
שיעורא14:0016:00282גילמן0
א'0671103301מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף השלישי והאלף השני לפנה"ספרופ' יורם כהן
שיעורג14:0016:00282גילמן0
א'0671104501מבוא למצרים העתיקהד"ר דבורה סוויני
שיעורב12:0014:00002דן-דוד
ב'0671100102הארכיאולוגיה מהי?דר' יובל גדות
שיעורב12:0014:00220גילמן0
א'0671103401דת ומיתולוגיה של מסופוטמיהפרופ' יורם כהן
שיעורג16:0018:00220גילמן
ב'0671238301מבוא לתרבויות מסופוטמיה: האלף הראשון לפנה"ספרופ' יורם כהן
שיעורג14:0016:00282גילמן
א'0671231501בראשית - תהליכים ואירועים מכוננים בתקופת הברונזה הקדומהפרופ' רפאל גרינברג
שיעורג14:0016:00220גילמן
א'0671103401דת ומיתולוגיה של מסופוטמיהפרופ' יורם כהן
שיעורג16:0018:00220גילמן
שיעורי בחירה בחוג לבלשנות
א'0627101001מבוא לבלשנותד"ר אוון גרי כהן
שיעורב14:0016:00001ווב0
שיעורי בחירה בחוג למזרח אסיה
אב0687100101מבוא לתולדות סין ותרבותהד"ר אורי סלע
שיעורא14:0016:00223 (אולם ברגר)גילמן0
א'0687206901להרוג את הבודהה להרוג את הפטריארכים: זן בודהיזם מבט ביקורתיד"ר ארז יוסקוביץ
שיעורא10:0012:00281גילמן0
א'0687244001אלימות וזיכרון היסטורי: חלוקתה של הודו ב- 1947גב' רותם גבע
שיעורא12:0014:00281גילמן0
א'0687241601תרבות ומוסיקה עכשווית בסיןמר עדיאל פורטוגלי
שיעורב14:0016:00277גילמן0
א'0687243701הדרקון האמיתי: אומנותו ואמנותו של מורה הזן דוגן זנג'ימר איתן בולוקן
שיעורא12:0014:00282גילמן
ב'0687243901חיים בין תרבויותד"ר מרק גמזה
שיעורב12:0014:00א317גילמן
ב'0687240201נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדהד"ר איילה קלמפרר
שיעורב12:0014:00280גילמן0
ב'0687219301כשהאלים משחקים: תיאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסיוגב' אסנת אלכביר
שיעורב14:0016:00305גילמן
א'0687242501חברה ודת ביפן המודרניתד"ר ארז יוסקוביץ
שיעורא14:0016:00280גילמן
א'0687244101יפן בזירה הבינלאומיתד"ר רחל שאול
שיעורב10:0012:00207דן-דוד
אב0687100201מבוא לתולדות יפן ותרבותהד"ר רחל שאול
שיעורב14:0016:00223 (אולם ברגר)גילמן0
א'0687216001בעקבות הבודהה: פילוסופיה, פסיכולוגיה ופרקטיקה בבודהיזם המוקדד"ר קרן ארבל
שיעורב14:0016:00305גילמן0
א'0687215601סין ואירופה: הסטוריה תרבותית וחברתיתד"ר מרק גמזה
שיעורב10:0012:00281גילמן
א'0687218901זהויות אזוריות בסין המודרניתד"ר מרק גמזה
שיעורב12:0014:00281גילמן
ב'0687216801"על מנת להתקדם עליך לעבור למקום אחר": משמעויות של הגירה בסיןגב' בינה- פולק אביטל
שיעורג10:0012:00277גילמן
ב'0687243401כלכלת יפןד"ר אופיר ברנע
שיעורג18:0020:00281גילמן0
ב'0687243501מדינה וחברה בסין הקומוניסטיתמר ליאור רוזנברג
שיעורה12:0014:00306גילמן
ב'0687216801"על מנת להתקדם עליך לעבור למקום אחר": משמעויות של הגירה בסיןגב' בינה- פולק אביטל
שיעורג10:0012:00277גילמן