-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
ב'0821380201***פרקטיקות של צפייה באמנות: ביקור בגלריות ומוזיאוניםד"ר צ'ולקמן תמר
ד"ר שבי אורלי
סמינרג16:0020:00200מכסיקו
•*סמינר ייעודי לתמידי חד-חוגי בלבד
לימודי התואר השני
שיעורי ליבה פקולטטיים
א'0810600501מתודולוגיות במאה העשרים - הסטרוקטורליזם ויורשיוד"ר אונגר הנריך
שיעורא16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0810600301סוגיות נבחרות באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנותד"ר שכטר מדלן
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו2
סמינריונים
א'0821513001תחיה והבטחה: אמנות קבורה בארץ ישראלד"ר מיכאלי טלילה
סמינרב12:0016:00210מכסיקו
0821888801טלילה ספורט תשע"וד"ר מיכאלי טלילה
שיעורג12:0014:00210מכסיקו
א'0821534601מדיום-גוף-חומר: טלטלה בפיסול ימה"ב המאוחרים בגרמניה ובצרפתד"ר פינקוס אסף
סמינרג16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821542301עצמות יקרות מפז: פולחן השרידים בתרבות הביזנטיתד"ר קשמן אנסטסיה
סמינרג16:0020:00208מכסיקו2
א'0821542001קהיר-ארכיטקטורה, אמנות וזהות (1800-1952)פרופ' טרגן חנה
סמינרה16:0020:00200מכסיקו
ב'0821558901מפגש העולמות: עולם ישן פוגש עולם חדש, פוגש עולם ישן ברנסנסד"ר צ'ולקמן תמר
סמינרא10:0014:00200מכסיקו
א'0821559101צורף ופסל, עבריין מין וסופר שערורייתי: קריאה ביקורתית באוטובד"ר ספי הנדלר
סמינרד16:0020:0002קיקואין
ב'0821558301נוכחותם של אמנים מהגרים ושוהים זמניים באמנות של מערב אירופה,ד"ר שוסטרמן רבקה
סמינרד10:0014:00201דן-דוד
א'0821558601גופים טכנולוגיים: ייצוג מדעי ותולדות האמנותד"ר לוריא-חיון עדי
סמינרא16:0020:00ג206מכסיקו
א'0821567701תיאוריות ומתודולוגיות בתולדות האמנותד"ר מיימון ורד
סמינרה12:0016:00200מכסיקו
ב'0821557901סוגיות ותיאוריות באמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
סמינרה16:0020:00ג206מכסיקו4
ב'0821567801להראות צילום: על יחסי המדיום והמוזיאוןד"ר גל נעם
סמינרה12:0016:00200מכסיקו4
א'0821568201מחשבות על צילום וזכרוןד"ר שבי אורלי
סמינרב16:0020:00200מכסיקו
ק0821568301פוטו/טקסטפרופ' ג'ון טאג
סמינרא16:0020:00200מכסיקו
ק0821568301פוטו/טקסטפרופ' ג'ון טאג
סמינרב16:0020:00200מכסיקו