-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
לימודי התואר הראשון
----------------------------------------------------
שיעורים פנוראמיים
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א'מורי החוג
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב'מורי החוג
שיעורא16:0018:0001קיקואין
שיעורי ליבה (מבוא)
**אין להרשם לקורס שמספרו זהה למספר קורס שכבר נלמד בעבר
א'0821100501מבוא לאמנות קלאסית: אמנות יוונית ואמנות הלניסטיתד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821113101מבוא לאמנות קלאסית: האימפריה הרומית והפרובינקיה יהודה: מרכזד"ר פישר מתי
שיעורב14:0016:00120מכסיקו2
א'0821100901המיתולוגיה באמנות (קורס חתך)ד"ר מיכאלי טלילה
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
א'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים המוקדמים: דימויי פולחןד"ר פינקוס אסף
שיעורב12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821131201מבוא לאמנות ימי הביניים בשיאם: אמנות בזמן האלף; רומנסק וגותיד"ר פינקוס אסף
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0821131401הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי (קורס חתך)ד"ר פישהוף גיל
שיעורד12:0014:0001קיקואין2
א'0821133101מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בהתגבשותהפרופ' טרגן חנה
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821134001מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בתפארתה, דימוי מילה, זהופרופ' טרגן חנה
שיעורג16:0018:0001קיקואין2
ב'0821134101תולדות הדימוי באסלאם: מהנביא מוחמד ועד הטליבאן (שיעור חתך)ד"ר אריה קפיטיקין
שיעורב12:0014:00120מכסיקו2
א'0821143001מבוא לאמנות הרנסנס: מרד הנפילים: תגובה ודחיה באמנות האיטלקיתד"ר ספי הנדלר
שיעורג16:0018:0001קיקואין2
ב'0821143101אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הריאליזם ברנסנס הצפוניד"ר צ'ולקמן תמר
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821150901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-20ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821162201***מבוא לאמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•תנאי קדם: מבוא למודרנית המאה ה-20 08211528
א'0821172001מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציהד"ר זהר אילת
שיעורד14:0016:00א206מכסיקו2
תרגיל בשפת האמנות (4 קבוצות מקבילות)
ב'0821171001שפת האמנות החזותית-התבוננות וניתוחגב' שלום גילי
תרגילג08:0010:00200מכסיקו
ב'0821171002שפת האמנות החזותית-התבוננות וניתוחגב' שולמן נעמה
תרגילה12:0014:00212מכסיקו
א'0821171003שפת האמנות החזותית - התבוננות וניתוחד"ר שדה נאוה
שיעורד18:0020:00120מכסיקו
ב'0821171004שפת האמנות החזותית - התבוננות וניתוחד"ר ספי הנדלר
תרגילג12:0014:00212מכסיקו
תרגיל ביסודות הכתיבה האקדמית (3 קבוצות מקבילות)
א'0821171101שיעור טלילהד"ר מיכאלי טלילה
תרגילא12:0014:00213מכסיקו
א'0821171102יסודות הכתיבה האקדמיתד"ר מיכאלי טלילה
תרגילב10:0012:00200מכסיקו
א'0821171104תרגיל טלילהד"ר מיכאלי טלילה
תרגילג12:0014:00208מכסיקו
א'0821171103יסודות הכתיבה האקדמיתפרופ' טרגן חנה
תרגילג16:0018:00ג206מכסיקו
תרגילי קריאה העת העתיקה***
•*אחת לשבועיים לסירוגין
א'0821180101תרגיל קריאה / העת העתיקהגב' שלום גילי
תרגילד08:0010:00ג206מכסיקו2
א'0821180102תרגיל קריאה/העת העתיקהגב' שלום גילי
תרגילג08:0010:00ג206מכסיקו
א'0821180103תרגיל קריאה/העת העתיקהגב' שולמן נעמה
תרגילב16:0018:00120מכסיקו
א'0821180104תרגיל קריאה/העת העתיקהגב' שולמן נעמה
תרגילב16:0018:00120מכסיקו
תרגילי קריאה/ העת החדשה***
•*אחת לשבועיים לסירוגין
ב'0821180201תרגיל קריאה עת חדשהד"ר לוריא-חיון עדי
תרגילה14:0016:00120מכסיקו
ב'0821180202תרגיל קריאה עת חדשהד"ר לוריא-חיון עדי
תרגילה14:0016:00120מכסיקו
ב'0821180203תרגיל קריאה העת החדשהד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורד16:0018:00120מכסיקו
0821180204תרגיל קריאה העת החדשהד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורד16:0018:0001קיקואין
שיעורים
א'0821616001על הרצפה ועל הקירות: היבטים איקונוגרפיים וסגנוניים בפסיפס בעד"ר מיכאלי טלילה
שיעורג10:0012:00208מכסיקו
ב'0821616301האמנות האטרוסקית ויחסי הגומלין שלה עם התרבויות בנות הזמןד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא12:0014:00120מכסיקו
א'0821615001ארוס והפוליס: מגדר באמנות העולם הקלאסיד"ר שדה נאוה
שיעורד16:0018:00120מכסיקו
ב'0821615801מטמורפוזות: מיתוסים ומחשבה קלאסית באמנות ישראלית עכשוויתד"ר שדה נאוה
שיעורד18:0020:00213מכסיקו2
ב'0821620001סימולקרום גותי: זהות ורגש בפיסול בגרמניה במאות ה-13 וה-14ד"ר פינקוס אסף
שיעורד14:0016:00213מכסיקו
ב'0821620701עלילות הקדושים באמנות ימי הביניים: נראטיב, קהל ופטרוןד"ר פישהוף גיל
שיעורד10:0012:00212מכסיקו
א'0821621101מול הבתולה מוולדימיר: האמנות הרוסית בימי הבינייםד"ר קשמן אנסטסיה
שיעורג14:0016:00208מכסיקו
א'0821637901השאהנאמה: סיפורי אהבה וגבורה בספר המלכים הפרסיד"ר הגר נעמי
שיעורב16:0018:00208מכסיקו2
ב'0821638301אמנות וארכיטקטורה בעידןד"ר הגר נעמי
שיעורב16:0018:00208מכסיקו4
ב'0821643001אדריכלות, מרחב ואידיאולוגיה בארץ ישראל (בלאד אל שאם) בימיפרופ' טרגן חנה
שיעורג14:0016:00210מכסיקו
ב'0821639701הארמון והשוק: שעשעועים, משחקים ובידור באמנות האסלאם בימי הביד"ר אריה קפיטיקין
שיעורה10:0012:00213מכסיקו2
א'0821666001***מוזיאולוגיה: הלידה מחדש של האופיצי, מבניין משרדים למוזיאוד"ר ספי הנדלר
שיעורב08:0010:00200מכסיקו
•*תנאי קדם: שיעור ליבה ברנסנס
א'0821665301האמנות בפירנצה 1400-1600: בין רפובליקה לדוכסותד"ר בלס גולדה
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו
ב'0821665601האמנות באיטליה בתקופת הבארוקד"ר בלס גולדה
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו
ב'0821665801פריס, ניו יורק, ולונדון, המרחב העירוני וחווית המודרניותד"ר קלורמן-עראקי נעמה
שיעורה16:0018:00211מכסיקו2
ב'0821667501"על הרוחני באמנות" קנדינסקי ו"הפרש הכחול"ד"ר ארונוב איגור
שיעורד12:0014:00212מכסיקו4
ב'0821666301דמות האדם באמנות הבריטית במאה העשריםד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורג10:0012:00208מכסיקו
ב'0821678901מגדר ויחסים בין קבוצות חברתיות: אמנות בארה"ב באמצע המאה העשרד"ר דקל טל
שיעורג12:0014:00209מכסיקו2
א'0821666901פרצופיות: בין הפנים לדיוקןד"ר אהד זהבי
שיעורג16:0018:00120מכסיקו
ב'0821668101צילום עכשוויד"ר מיימון ורד
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו
א'0821670101תולדות הצילום הישראלי והפלסטיני מסוף שנות ה-40 של המאה העשריד"ר סלע רונה
שיעורג12:0014:00א206מכסיקו
א'0821669801צילום באסיה: קולוניאליזם, אנתרופולוגיה, מלחמה וצילום עכשוויד"ר זהר אילת
שיעורד16:0018:00א206מכסיקו
ב'0821669301מלחמה, זכרון, גוף ומקום: צילום יפני אחרי 1945ד"ר זהר אילת
שיעורג12:0014:00208מכסיקו
ב'0662116301לצלם בחברת הרשת: הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעורב12:0014:00326גילמן
ב'0821680201כתת אמן - דור גזמר גז דור
שיעורא16:0018:00120מכסיקו
א'0821680301***חומרים וטכניקות בציוריפורסם
סדנהג08:0012:00
•קורס ייעודי למסלול מצטיינים חד חוגי
סמינרים מתודולוגיים (פרו"ס) 3 קבוצות מקבילות
א'0821218701אמנות ותאוריהד"ר אריה קפיטיקין
פרו"סג12:0016:00200מכסיקו
ב'0821218702אמנות ותאוריהד"ר לוריא-חיון עדי
פרו"סד10:0014:00200מכסיקו4
ב'0821218703אמנות ותאוריהד"ר שבי אורלי
פרו"סב16:0020:00213מכסיקו
סמינריונים
א'0821312901לייצג את הדרמטי: סצנות, דמויות מסיכות תלבושות ותפאורות מהמחזד"ר פישר מתי
סמינרא16:0020:00120מכסיקו
ב'0821380001***סמינר פריז: מנוטרדאם למוזיאון הלובר, סמינר יישומי בפאריסד"ר פינקוס אסף
ד"ר ספי הנדלר
סמינרב16:0020:00200מכסיקו
•סמינר ייעודי לתלמידי חד-חוגי בלבד
א'0821313101המפלצתי, הגרוטסקי והפנטסטי באמנות הרומנסקיתד"ר פישהוף גיל
סמינרג10:0014:00ג206מכסיקו4
ב'0821342201חיי האלוהי: מיכלאנג'לו בראי התהילה שלו, תהילה ודעיכהד"ר ספי הנדלר
סמינרד16:0020:00200מכסיקו
ב'0821346001"כלים מדברים": על אמנות החפץ בתרבות ובאמנות המוסלמיתפרופ' טרגן חנה
סמינרה16:0020:00200מכסיקו
א'0821373401אקספרסיוניזם: מחקר ופרשנותד"ר ארונוב איגור
סמינרד14:0018:00203דן-דוד4
א'0821374401מורים, בתי ספר, מדרשות, אולפנים (סטודיו) וסדנאות באמנות ישראד"ר שוסטרמן רבקה
סמינרד10:0014:00201דן-דוד
ב'0821374701אמנות מודרנית ביפן 1868-1940, הדפס, ציור שמן וניהונגהד"ר זהר אילת
סמינרג16:0020:00213מכסיקו
א'0821373701מחשבות על צילום:ארכיון, עדות זהותד"ר מיימון ורד
סמינרב12:0016:00200מכסיקו
ב'0821380201***פרקטיקות של צפייה באמנות: ביקור בגלריות ומוזיאוניםד"ר צ'ולקמן תמר
ד"ר שבי אורלי
סמינרג16:0020:00200מכסיקו