סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
סמינרים מתואר ראשון
א'0851506001נשים ומיתוסים בקולנועפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0016:00א117מכסיקו4
א'0851507301סירק, פאסבינדר, אלמודובר: מלודרמה, תיאוריה, קולנועד"ר יוסף רז
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
•ניתן ללמוד עד 4 ש"ס מקורסי תואר ראשון ולהגיש עבודת רפראט
קורסי ליבה פקולטטיים (חובה)
א'0810600401תחנות יסוד במפה האינטלקטואלית של המאה העשריםד"ר אונגר הנריך
שיעורא16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0810600301סוגיות נבחרות באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנותד"ר שכטר מדלן
שיעורב16:0018:00א206מכסיקו2
א'0810600101מודלים ומתודולוגיות של המאה העשריםד"ר אונגר הנריך
שיעור 2
•קורס מקוןן. ניתן לבחור קורס זה במקום קורס מס'
•0810-6004.
•תלמיד שלמד בעבר את הקורס "מודלים ומתודולוגיות" לא רשאי
•לאף אחד משני הקורסים הנ"ל. (0810-6001, 0810-6004)
סמינרים מהחוג לספרות
א'0680511201הרולד פינטר: עקרונות פואטיים ודימוי ביקורתיפרופ' יעל לבוא
סמינרג12:0014:00 0
ב'0680505401פסיכואנאליזה וספרות: ייצוגי המאוייםד"ר איריס מילנר
סמינרב14:0018:00
סמינרים מהחוג ללימודי מגדר
ב'0607540601לבן זה לא הכלד"ר אורלי לובין
סמינרג14:0016:00320גילמן
סמינריונים מהתכנית הבינתחומית באומנויות
א'0810503501פסיכואנליזה באמנויות: משייקספיר ועד הוליוודדר' אלפנדרי עידית
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
א'0810504601עולמות אפשריים באמנותד"ר רז-דגני אירית
סמינרד10:0014:00203דן-דוד4
א'0810505501מוזיאונים - מאלכסנדריה לבילבאוד"ר שוש רותם
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
א'0810505601קול - זהות - נוכחות: אמני קולד"ר רותי אבליוביץ
סמינרא14:0016:00211מכסיקו2
א'0810505901אמנות חיים: החיים כמדיום ליצירהד"ר רועי ברנד
סמינרב14:0018:00213מכסיקו4
ב'0810505701סמיוטיקה של השדה האמנותי ורטוריקה של פתיחותד"ר אונגר הנריך
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
ב'0810501601דנטה, פטררקה: אלוהים, העצמי והיצירה האמנותיתפרופ' טנאי דורית
סמינרב14:0016:00200מכסיקו2
ב'0810506201אמנות, מדע וטכנולוגיהד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרה10:0014:00203דן-דוד4
ב'0810505801מלנכוליהד"ר מיכל בן-נפתלי
סמינרב10:0014:00208מכסיקו4
ב'0810506301סוגיות בצילום ובקומפוזיציה של הפרייםד"ר ויגודר מאיר
סמינרה14:0018:00212מכסיקו4
סמינרים מהחוג לתולדות האמנות
א'0821541901על חפצים, על אנשים ועל אנושיותם של חפצים באמנות המוסלמית בימפרופ' טרגן חנה
סמינרה16:0020:00200מכסיקו
א'0821568001דימיון צילומיד"ר מיימון ורד
סמינרה12:0016:00200מכסיקו4
ב'0821512801אדריכלות רומית אימפריאליתד"ר מיכאלי טלילה
סמינרג12:0016:00200מכסיקו
א'0821534501גותיקה: דימוי, צלם, סימולקרום (מאות 12-13)ד"ר פינקוס אסף
סמינרג16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821558501דברים שלא רואים מכאן: אוטופיה ודיסטופיה ברנסנס ובבארוקד"ר צולקמן תמר
סמינרג16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821558201הפרא המוזר וחביבו של המלך הצרפתי: מבט חדש על יאקופו פונטורמוד"ר ספי הנדלר
סמינרד16:0020:00210מכסיקו
ב'0821569701המפגש בין אסתטיקה ופוליטיקהד"ר ארונוב איגור
סמינרד14:0018:0002קיקואין4
ב'0821580001היסטוריה קטנה של הצילום ביפן: טכנולוגיה מיובאת, דימויים מקומד"ר זהר אילת
סמינרד10:0014:00203דן-דוד
• ניתן להרשם לסמינרים של תולדות האמנות על בסיס מקום פנוי
•בשבוע השינויים. הרישום מותנה בכך שהנרשם השתתף ונבחן במבוא
•התקופתי הרלוונטי ו/או כתב עבודה סמינריונית בתולדות האמנות.
סמינריונים מהחוג לתיאטרון
א'0811453401הדמיון הפוליטי של התיאטרון העברי: מיתוסים של גאולה ושל חורבןד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרד14:0018:0002קיקואין4
א'0811453601פרדוקס הטרגדיהד"ר שכטר מדלן
סמינרא14:0018:00209מכסיקו4
ב'0811453301יוצרות בקדמת הבמה:תאטרון פמניסטי בישראלפרופ' לב אלג'ם שולי
סמינרד14:0018:00200מכסיקו4
ב'0811453701קריאות באדיפוס המלך מאת סופוקלספרופ' יערי נורית
סמינרא14:0018:00212מכסיקו4
ב'0811453201מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורדד"ר רז-דגני אירית
סמינרד10:0014:00א119מכסיקו4
לימודי הכשרה בקולנוע וטלוויזיה
סדנאות מקצועיות חובה
א'0851001202בטיחות כללית וחשמלסדנה