-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
ב'0851352802תסריט לסרט גמר 1גב' דרייפוס מיה
סדנהה14:0016:00א119מכסיקו2
ב'0851358001פוסט פרודקשן לבימאים 1 ( סאונד)גב' דרור רותם
סדנהד10:0012:00א014מכסיקו2
ב'0851358001פוסט פרודקשן לבימאים 1 ( סאונד)סדנהד10:0012:00210מכסיקו2
•הקורס מתקיים בשני החדרים בתיאום עם המרצה
ב'0851354301בין סטילס לקולנוע 2מר גלוטמן שוקה
סדנהד12:0014:00210מכסיקו2
ב'0851358201פיתוח סדרת אינטרנט להפקהמר צפור אסף
סדנהה10:0012:00208מכסיקו2
ב'0851363002חונכות לסרט גמרפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד18:0020:00117מכסיקו2
ב'0851366901בימוי קולנועי 4 חונכות אישיתמר פיצ'חדזה יוסף
הדרכה אישיתה10:0012:00ב020מכסיקו2
ב'0851136801פרוייקט תיעודי חברתימר טאוזינגר אמיר
סדנהד18:0020:00209מכסיקו2
ב'0851115201פרויקט ספורטגב' פרלוב יעל
סדנה 2
ב'0851355101פוסט פרודקשן לבימאים 2 ( תמונה)מר רז גיא
סדנהא10:0012:00ב122מכסיקו2
ב'0851354401עריכה ממוחשבת למתקדמיםמר גשרי משה
סדנהא14:0016:00213מכסיקו2
• דרישת קדם : הקורס עריכה ממוחשבת AVID
•הקורס עריכה ממוחשבת למתקדמים הינו ללא קרדיט אקדמי
•שיעורי הבחירה בקולנוע פתוחים גם לטלוויזיה ולהיפך.
סמסטר ב' - טלוויזיה חובה
ב'0851359501הפקה 2 לטלוויזיה, אינטרנט, וקולנועמר עצמור לירן
שיעורב18:0020:00א119מכסיקו2
ב'0851359901בימוי פורמטים לטלוויזיה 4מר סער רן
סדנהא09:0012:00א122מכסיקו3
לימודי תואר שני MFA
• שיעורי השלמה עיוניים (לתלמידים ללא רקע בתחום)
• יש לסיים את שיעורי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים
א'0851652901מבוא לתולדות הקולנוע-א'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
ב'0851653001מבוא לתולדות הקולנוע-ב'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר יוסף רז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר יוסף רז
שיעורג16:0018:00120מכסיקו0
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנוע **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
אב0851001501קולנוע אמצע היוםמר אוטין פבלו
קולוק'ב18:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו0
•בנוסף שיעור מתקדם משנים ב'/ג':
לימודי תואר שני (MFA)
מסלול בימוי/הפקה
•ניתן ללמוד עד 25% מהשעות בתואר שני משעורי תואר ראשון
חטיבת שיעורים מעשית (מסגרת שיעורים מעשיים)
הדרכות חובה/ סדנאות מקצועיות
א'0851001202בטיחות כללית וחשמלסדנה
• חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
•להלן תאריכי סדנת הבטיחות
07.10.2013
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - בטיחות כללית בטיחות אש , בטיחות צבע
•10:45-12:15 - הרמה נכונה ומניעת כאבי גב
•13:00-14:30 - עזרה ראשונה והחייאה
•14:45-16:15 - המשך עזרה ראשונה והחייאה
08.10.2013
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - בטיחות בחשמל
•14:45-11:30- המשך בטיחות בחשמל
•11:45-13:15 - בטיחות בעבודה בגובה (סולמות ובמות)
•14:00-15:00 - מבחן
•מועד ב' לסדנת הבטיחות יתקיים :
•החלק הראשון ביום ו' ה - 20.12.2013
•החלק השני ביום ו' ה- 27.12.2013
• מבחן מועד ב' יתקיים ב 27.12.2013 בשעה 12:00
א'0851001002סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנה
•תאריכי הסדנה יפורסמו בהמשך
ב'0851001102סדנה למקצועות הסטיפורסם
סדנה
ב'0851268601סדנת תאורהיפורסם
סדנה 0
• תאריכים יפורסמו בהמשך
שנה א'
שיעור חובה בשנה א'
סדנאות בימוי- יש להרשם לשתי סדנאות מתוך שלוש סדנאות בימוי
א'0851911901בימוי דוקומנטרי א' לשנה א'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד12:0014:00200מכסיקו2
ב'0851913901בימוי דוקומנטרי ב' לתלמידי שנה א'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד10:0012:00117מכסיקו2
א'0851932401סוגיות בימוי בקולנוע דוקומנטרימר הקר ראובן
סדנהה16:0018:00117מכסיקו2
• שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי דוקומנטרי
א'0851911801תסריט ובימוי עלילתי א'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0851912201תסריט ובימוי עלילתי ב'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה12:0014:00212מכסיקו2
א'0851953601חונכות בימוי עלילתי תשע"דמר הקר ראובן
הדרכה אישיתד18:0020:00 2
ב'0851953701חונכות בימוי עלילתי תשע"דמר הקר ראובן
הדרכה אישיתד18:0020:00 2
אב0851916001תסריט לדרמה קצרהמר בלוך ירון
סדנהה10:0012:00א117מכסיקו4
•שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי עלילתי
ב'0851912901עבודה עם שחקניםמר מזרחי משה
סדנהה14:0018:00א122מכסיקו4
•שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי עלילתי
א'0851916201בימוי קולנוע נסיונימר מוגרבי אברהם
סדנהא10:0014:00212מכסיקו4
•תלמידים הרשומים לסדנאות הבימוי חייבים להרשם ל:
•סדנת צילום אחת, סדנת עריכה אחת וסדנת הקלטה אחת
א'0851911401סגנונות בעריכה אמר שטויר דב בוריס
סדנהא16:0018:00א119מכסיקו2
ב'0851932201סגנונות בעריכה במר גרינפלד יוסף
סדנהד08:0010:00119מכסיקו2
א'0851932001סגנונות בצילום אמר כצנלסון רוני
סדנהא14:0016:00א119מכסיקו2
ב'0851266801הקלטת שטח עיצוב הצליל 2מר חן נפתלי
סדנהו09:0012:00117מכסיקו2
ב'0851931801פסקול פוסט פרודקשןגב' דרור רותם
סדנהד12:0014:00א014מכסיקו1
ב'0851931801פסקול פוסט פרודקשןסדנהד12:0014:00117מכסיקו1
•הקורס מתקיים בשני החדרים בתיאום עם המרצה
סדנאות מקצועיות: יש לבחור סדנאות בהיקף 6 ש"ס
א'0851362101צילום דוקומנטרי 1מר כצנלסון רוני
סדנהא12:0014:00א119מכסיקו2
ב'0851353001צילום דוקומנטרי 2מר כצנלסון רוני
סדנהא12:0014:00א119מכסיקו2
א'0851250901סינמטוגרפיה לבמאימר פיצ'חדזה יוסף
סדנהב12:0016:0001קיקואין2
א'0851250501יסודות בהפקהמר רוזנבאום מארק
סדנהג18:0020:00120מכסיקו2
א'0851260901בדייה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתיפרופ' אביעד מיכל
סדנהד14:0016:00213מכסיקו2
ב'0851258301פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיהגב' בן נתן נעמי
סדנהה16:0018:00119מכסיקו2
שנה ב'
שיעור חובה לשנה ב' - יש להרשם לשני הסמסטרים
א'0851914601ליווי פרוייקט גמר א'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהה18:0020:00117מכסיקו2
•יש להגיש בשיעור הראשון טריטמנט או הצעה דוק' לפרוייקט גמר
ב'0851914701ליווי פרוייקט גמרמר פיצ'חדזה יוסף
סדנהה12:0014:00א117מכסיקו2
•יש להגיע לשיעור הראשון עם תקציר של פרויקט גמר לעבודה בשעו
סדנאות מקצועיות לשנה ב'
א'0851932701מחקר תסריט הגשה (פילוט)גב' קרפל דליה
סדנהג12:0014:00א117מכסיקו2
א'0851914901בימוי דוקומנטרי 3מר טל רן
סדנהד10:0012:00א117מכסיקו2
א'0851200304תסריט קצר להפקהגב' דרייפוס מיה
שו"תג18:0020:00א119מכסיקו2
ב'0851914101הפקה והפצהמר שחורי כתריאל
סדנה 2
• קורס מרוכז מועדים יפורסמו בהמשך
רשימת החונכויות
•החונכויות מיועדות לתלמידים שעובדים על פרויקט הגמר
ב'0851953201חונכות בימוי תשע"דפרופ' אביעד מיכל
הדרכה אישיתד14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851953401חונכות בימוי עלילתימר מזרחי משה
הדרכה אישיתד14:0016:00 2
א'0851362801חונכות עריכהגב' פרלוב יעל
סדנהה16:0018:00א014מכסיקו2
• באחריות התלמיד לתאם חדר עריכה לפגישה
סדנאות לבחירה ממסלול הפקה תואר ראשון
א'0851269501מבוא למדיה חדשהמר בן אריה אהוד
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
א'0851250501יסודות בהפקהמר רוזנבאום מארק
סדנהג18:0020:00120מכסיקו2
א'0851258401תיאוריה של העריכהמר שטויר דב בוריס
סדנהא18:0020:00209מכסיקו2
א'0851268801יישומי וידאו לאינטרנט*מר שפירא ערן
סדנהב18:0020:00ג206מכסיקו2
א'0851260901בדייה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתיפרופ' אביעד מיכל
סדנהד14:0016:00213מכסיקו2
ב'0851261801סינמטוגרפיה 2מר כצנלסון רוני
סדנהא14:0017:00א119מכסיקו3
ב'0851261802סינמטוגרפיה 2מר לרנר דן
סדנהד10:0013:00120מכסיקו3
ב'0851261803סינמטוגרפיה 2מר רז גיא
סדנהג13:0016:00א119מכסיקו3
אב0851359701סדנת הפקה לאינטרנטמר בן אריה אהוד
סדנהא14:0016:00200מכסיקו4
א'0851358701דרמה סינגולריתמר שני ירון
סדנהב16:0020:00א122מכסיקו4
א'0851352401סינמטוגרפיה 3מר גולדמן שי
סדנה 3
• לצלמים בלבד באישור ראש מגמת הפקה וראש תכנית MFA
א'0851362101צילום דוקומנטרי 1מר כצנלסון רוני
סדנהא12:0014:00א119מכסיקו2
א'0851354201בין סטילס לקולנוע 1מר גלוטמן שוקה
סדנהד12:0014:00210מכסיקו2
א'0851914801תהליכי חשיבה באמנות ובקולנועגב' היימן מיכל
סדנהב16:0018:00212מכסיקו2
א'0851136701פרוייקט תיעודי חברתימר טאוזינגר אמיר
סדנהד18:0020:00א117מכסיקו2
ב'0851136801פרוייקט תיעודי חברתימר טאוזינגר אמיר
סדנהד18:0020:00209מכסיקו2
א'0851114901ניהול וארגון ארועי קולנוע תשע"דמר עצמור לירן
סדנהב16:0018:00א119מכסיקו2
א'0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהד10:0012:00117מכסיקו4
ב'0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהג10:0012:00א119מכסיקו0
אב0851366701סדרה דוקומנטריתגב' זלצר ענת
סדנהא16:0018:00213מכסיקו4
א'0851359101הפקה 1 לטלוויזיה, אינטרנט, וקולנועמר עצמור לירן
סדנהב18:0020:00א119מכסיקו2
א'0851362901עריכת תוכןגב' להט קרמן מאיה
שיעורה18:0020:00א117מכסיקו2
ב'0851352301ייצוגי המרחב הקולנועיפרופ' רובינשטיין דובי
שיעורג14:0016:00117מכסיקו2
ב'0851353001צילום דוקומנטרי 2מר כצנלסון רוני
סדנהא12:0014:00א119מכסיקו2
א'0851922601תחבולות בכתיבה קולנועיתפרופ' גביזון שבתאי
סדנהה14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851922602תחבולות בכתיבה קולנועיתפרופ' גביזון שבתאי
סדנהה14:0016:00210מכסיקו2
ב'0851354301בין סטילס לקולנוע 2מר גלוטמן שוקה
סדנהד12:0014:00210מכסיקו2
ב'0851358201פיתוח סדרת אינטרנט להפקהמר צפור אסף
סדנהה10:0012:00208מכסיקו2
ב'0851355101פוסט פרודקשן לבימאים 2 ( תמונה)מר רז גיא
סדנהא10:0012:00ב122מכסיקו2
ב'0851359501הפקה 2 לטלוויזיה, אינטרנט, וקולנועמר עצמור לירן
שיעורב18:0020:00א119מכסיקו2
אב0851352201פוסט פרודקשן - סרט קצרפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהג16:0018:00א117מכסיקו4
חטיבת לימודים עיונית-(מסגרת שיעורים עיוניים) לתלמידי בימוי
שיעור מתודולוגי-חובה לתלמידי שנה א'
א'0851900101נרטיב קולנועי/טלוויזיוניד"ר אבישר אילן
שיעורד14:0018:00210מכסיקו4
פרוס' תיאוריה עכשווית
א'0851400001תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוין אורי
פרו"סג08:0012:0002קיקואין4
א'0851400002תיאוריות קולנועיות עכשוויותד"ר בן דוד בני
פרו"סב10:0014:00208מכסיקו4
א'0851400003תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר פרבר ניר
פרו"סב16:0020:00211מכסיקו4
א'0851400004תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' קוגלר תרזה
פרו"סד12:0016:00120מכסיקו4
א'0851400005תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוין אורי
פרו"סה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851400006תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר חרמוני גל
פרו"סה14:0018:00120מכסיקו4
א'0851400007תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר דבורה ארז
פרו"סה10:0014:0002קיקואין4
ב'0851400008תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' גרינברג סלבה
פרו"סד10:0014:00200מכסיקו4
ב'0851400009תיאוריות קולנועיות עכשוויותד"ר חגין בועז
פרו"סה14:0018:00208מכסיקו4
ב'0851400010תיאוריות קולנועיות עכשוויותד"ר בן דוד בני
פרו"סה10:0014:00209מכסיקו4
סמינר מחלקתי עיוני-חובה לתלמידי שנה ב'
ב'0851900601סמינר מחלקתי עיוניפרופ' בורשטיין יגאל
סמינרה14:0016:00117מכסיקו2
•הקורס יתקיים כפגישות אישיות בתאום מראש
סמינרים
ב'0851905401סרטי יומנים ותיעוד עצמי: הפואטיקה של חיי היום יוםד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0016:00211מכסיקו4
א'0851902301מבני מתח בקולנועפרופ' בן שאול ניצן
סמינרה10:0014:00208מכסיקו4
ב'0851902001השואה בקולנועד"ר אבישר אילן
סמינרד14:0018:00א117מכסיקו4
א'0851904901קולנוע ישראלי עכשוויפרופ' נאמן יהודה
סמינרה14:0020:00210מכסיקו4
ב'0851905501הגיבור והאנטי גיבור בקולנוע הישראליד"ר אבישר אילן
סמינרג14:0018:0002קיקואין4
א'0851506001נשים ומיתוסים בקולנועפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0016:00א117מכסיקו4
א'0851505001נואשות או נועזות ?נשים בסדרות טלוויזיה עכשוויותד"ר רוני הלפרן
סמינרב16:0020:00209מכסיקו4
ב'0851509801מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשוויפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00213מכסיקו4
ב'0851504101סקס אחר: תיאוריות קולנועיות של מגדר ומיניותד"ר יוסף רז
סמינרד10:0016:00213מכסיקו4
א'0851507301סירק, פאסבינדר, אלמודובר: מלודרמה, תיאוריה, קולנועד"ר יוסף רז
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851509701שוברי קופות, קולנוע עצמאי וקולנוע עולם: אסתטיקה,טכנולוגיה ופד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00209מכסיקו4
ב'0851510301קולנוע ומחאה חברתיתד"ר אלוש לברון מירב
סמינרב12:0018:00211מכסיקו4
א'0851510501קולנוע דוקומנטרי וטכנולוגיות חדשותד"ר לנדסמן אוהד
סמינרב10:0016:0002קיקואין4
ב'0851510201מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראליד"ר דובדבני שמוליק
סמינרא12:0018:00117מכסיקו4
א'0851510601טלוויזיה במזרח תיכון: בין גלובלי ללוקאליד"ר רינאוי חליל
סמינרד12:0016:00117מכסיקו4
א'0851510001ז'אנרים טלוויזיונייםד"ר חרל"פ איתי
סמינרג10:0014:00211מכסיקו4
א'0851509401הקולנוע של אורי זוהרד"ר שוייצר אריאל
סמינרד16:0020:00212מכסיקו4
מסלול תסריטאות
•ניתן ללמוד עד 25% מהשעות לתואר משיעורי תואר ראשון
חטיבת שיעורים מעשית:
הדרכות חובה:
א'0851001202בטיחות כללית וחשמלסדנה
• חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
• הסדנאות יתקיימו בשבוע שלפני תחילת הלימודים
• להלן תאריכי הסדנאות
07.10.2013
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - בטיחות כללית , בטיחות אש , בטיחות צבע
•10:45-12:15 - הרמה נכונה ומניעת כאבי גב
•13:00-14:30 - עזרה ראשונה והחייאה
•14:45-16:15 - המשך עזרה ראשונה והחייאה
08.10.2013
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - בטיחות בחשמל
•14:45-11:30- המשך בטיחות בחשמל
•11:45-13:15 - בטיחות בעבודה בגובה (סולמות ובמות)
•14:00-15:00 - מבחן
•מועד ב' לסדנת הבטיחות יתקיים :
•החלק הראשון ביום ו' ה - 20.12.2013
•החלק השני ביום ו' ה- 127.12.2013
• מבחן מועד ב' - 27.12.2013 בשעה 12:00
א'0851001002סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנה
•תאריכי הסדנה יפורסמו בהמשך
שנה א' - שיעורי חובה
סמסטר א' - שיעורי חובה
א'0851932501בימוי לתסריטאיםמר פיצ'חדזה יוסף
שו"תה12:0014:00117מכסיקו2
א'0851940701מבוא לסדרה הטלוויזיוניתמר צפור אסף
שו"תד08:0010:00117מכסיקו2
א'0851920401תסריט ועריכת תסריטפרופ' גרין איתן
שו"תה10:0012:00119מכסיקו2
• יש לבחור שלושה שיעורים נוספים ממאגר שיעורי הבחירה המעשי
סמסטר ב' - שיעורי חובה
ב'0851940401הסדרה הטלוויזיונית א'מר צפור אסף
שו"תה08:0010:00א119מכסיקו2
ב'0851920501תקצירפרופ' גרין איתן
שו"תה10:0012:00119מכסיקו2
•יש לבחור שני שיעורים נוספים ממאגר שיעורי הבחירה המעשיים .
שנה ב'
סמסטר א' - שיעורי חובה
א'0851923001הסדרה הטלוויזיונית ב'מר צפור אסף
שו"תה08:0010:00א119מכסיקו2
א'0851921101פרוייקט גמר - שלב א'מר אלטר נפתלי
שו"תה10:0012:00212מכסיקו2
א'0851921201חונכות תסריטאות - הדרכה אישיתפרופ' גרין איתן
הדרכה אישיתה14:0016:00117מכסיקו2
•יש לבחור שלושה שיעורים נוספים ממאגר שיעורי הבחירה המעשיים
סמסטר ב' - שיעורי חובה
ב'0851921401חונכות תסריטאות - הדרכה אישיתמר אלטר נפתלי
הדרכה אישיתה10:0012:00 2
ב'0851921301פרוייקט גמר - שלב ב'פרופ' גרין איתן
שו"תה14:0016:00119מכסיקו2
• בנוסף להגשת תסריט לפ"ג תוגש עבודה עיונית בהיקף של סמינר.
•ניתן לבחור שיעור אחד נוסף ממאגר שיעורי הבחירה המעשיים
שעורי בחירה תסריטאות לשנים א' ב'
א'0851211301נתוח תסריטים בקולנוע הישראלי-מתסריט לסרטמר ניב יעקב
שו"תד12:0014:00211מכסיקו2
א'0851922601תחבולות בכתיבה קולנועיתפרופ' גביזון שבתאי
סדנהה14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851922401כתיבת דיאלוגיםמר ניב יעקב
שו"תד10:0012:00119מכסיקו2
ב'0851922602תחבולות בכתיבה קולנועיתפרופ' גביזון שבתאי
סדנהה14:0016:00210מכסיקו2
ב'0851922901קונפליקט ודרמהמר קו אל ארז
שו"תג16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851922701מפגש בין הטקסט הקולנועי לשחקןמר נוי מנשה
שו"תה18:0020:00א122מכסיקו2
ב'0851922101אדפטציהמר קוסושווילי דובר
שו"תג18:0020:00119מכסיקו2
ב'0851212001הסדרה הקומית לטלוויזיה ולאינטרנטגב' מרום תמר
שו"תב18:0020:00א117מכסיקו2
ב'0851211401פרקטיקות של עבודת התסריטאיגב' הפנר מאיה
שו"תא12:0014:00א117מכסיקו2
א'0851211601כתיבה קומיתגב' מרום תמר
שו"תא10:0012:00120מכסיקו2
ב'0851211801סצינה סיפור בתמונותגב' הפנר מאיה
שו"תא10:0012:00א117מכסיקו2
א'0851211901כתיבה לאינטרנטמר צפור אסף
שו"תד10:0012:00119מכסיקו2
ב'0851209501משחק לתסריטאיםמר נוי מנשה
שו"תה16:0018:00ב122מכסיקו2
•פתוח לתלמידי שנה ב' בלבד
שיעורי בחירה ממסלול הפקה תואר ראשון
א'0851268801יישומי וידאו לאינטרנט*מר שפירא ערן
סדנהב18:0020:00ג206מכסיקו2
א'0851932701מחקר תסריט הגשה (פילוט)גב' קרפל דליה
סדנהג12:0014:00א117מכסיקו2
• הקבלה על סמך הגשת תסריט ובאישור המרצה
א'0851354801סדנת במאי דמות שחקןפרופ' לוי רם
סדנהד14:0020:00א122מכסיקו4
א'0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהד10:0012:00117מכסיקו4
ב'0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהג10:0012:00א119מכסיקו0
שעורי בחירה ממסלול הפקה תואר שני
א'0851911901בימוי דוקומנטרי א' לשנה א'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד12:0014:00200מכסיקו2
ב'0851913901בימוי דוקומנטרי ב' לתלמידי שנה א'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד10:0012:00117מכסיקו2
א'0851911801תסריט ובימוי עלילתי א'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0851912201תסריט ובימוי עלילתי ב'פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה12:0014:00212מכסיקו2
א'0851914801תהליכי חשיבה באמנות ובקולנועגב' היימן מיכל
סדנהב16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851914101הפקה והפצהמר שחורי כתריאל
סדנה 2
אב0851916001תסריט לדרמה קצרהמר בלוך ירון
סדנהה10:0012:00א117מכסיקו4
חטיבת לימודים עיונית - מסגרת שיעורים עיוניים
שיעור מתודולוגי-חובה לתלמידי שנה א'
א'0851900101נרטיב קולנועי/טלוויזיוניד"ר אבישר אילן
שיעורד14:0018:00210מכסיקו4
פרוס תיאוריה עכשווית
א'0851400001תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוין אורי
פרו"סג08:0012:0002קיקואין4
א'0851400002תיאוריות קולנועיות עכשוויותד"ר בן דוד בני
פרו"סב10:0014:00208מכסיקו4
א'0851400003תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר פרבר ניר
פרו"סב16:0020:00211מכסיקו4
א'0851400004תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' קוגלר תרזה
פרו"סד12:0016:00120מכסיקו4
א'0851400005תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוין אורי
פרו"סה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851400006תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר חרמוני גל
פרו"סה14:0018:00120מכסיקו4
ב'0851400008תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' גרינברג סלבה
פרו"סד10:0014:00200מכסיקו4
ב'0851400009תיאוריות קולנועיות עכשוויותד"ר חגין בועז
פרו"סה14:0018:00208מכסיקו4
ב'0851400010תיאוריות קולנועיות עכשוויותד"ר בן דוד בני
פרו"סה10:0014:00209מכסיקו4
סמינר מחלקתי עיוני-חובה לתלמידי שנה ב'
ב'0851900601סמינר מחלקתי עיוניפרופ' בורשטיין יגאל
סמינרה14:0016:00117מכסיקו2
•הקורס יתקיים כפגישות אישיות בתאום מראש
סמינרים
ב'0851905401סרטי יומנים ותיעוד עצמי: הפואטיקה של חיי היום יוםד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0016:00211מכסיקו4
א'0851902301מבני מתח בקולנועפרופ' בן שאול ניצן
סמינרה10:0014:00208מכסיקו4
ב'0851902001השואה בקולנועד"ר אבישר אילן
סמינרד14:0018:00א117מכסיקו4
א'0851904901קולנוע ישראלי עכשוויפרופ' נאמן יהודה
סמינרה14:0020:00210מכסיקו4
ב'0851905501הגיבור והאנטי גיבור בקולנוע הישראליד"ר אבישר אילן
סמינרג14:0018:0002קיקואין4
א'0851506001נשים ומיתוסים בקולנועפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0016:00א117מכסיקו4
א'0851505001נואשות או נועזות ?נשים בסדרות טלוויזיה עכשוויותד"ר רוני הלפרן
סמינרב16:0020:00209מכסיקו4
ב'0851509801מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשוויפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00213מכסיקו4
ב'0851504101סקס אחר: תיאוריות קולנועיות של מגדר ומיניותד"ר יוסף רז
סמינרד10:0016:00213מכסיקו4
א'0851507301סירק, פאסבינדר, אלמודובר: מלודרמה, תיאוריה, קולנועד"ר יוסף רז
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851509701שוברי קופות, קולנוע עצמאי וקולנוע עולם: אסתטיקה,טכנולוגיה ופד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00209מכסיקו4
ב'0851510301קולנוע ומחאה חברתיתד"ר אלוש לברון מירב
סמינרב12:0018:00211מכסיקו4
א'0851510501קולנוע דוקומנטרי וטכנולוגיות חדשותד"ר לנדסמן אוהד
סמינרב10:0016:0002קיקואין4
ב'0851510201מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראליד"ר דובדבני שמוליק
סמינרא12:0018:00117מכסיקו4
א'0851510601טלוויזיה במזרח תיכון: בין גלובלי ללוקאליד"ר רינאוי חליל
סמינרד12:0016:00117מכסיקו4
א'0851510001ז'אנרים טלוויזיונייםד"ר חרל"פ איתי
סמינרג10:0014:00211מכסיקו4
א'0851509401הקולנוע של אורי זוהרד"ר שוייצר אריאל
סמינרד16:0020:00212מכסיקו4
לימודי MA קולנוע וטלוויזיה
• סמינר מתולודוגי
א'0851981001סמינריון מחקריפרופ' זנגר ענת
סמינרה10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0851983001המוח כמתווך בחוויה הקולנועיתפרופ' בן שאול ניצן
פרופ' הנדלר תלמה
סמינרג16:0020:00א119מכסיקו4
• נחשב גם כסמינר מתודולוגי לתלמידי המסלול
סמינריוני בחירה יחודיים
•פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים בעלי ציון ממוצע מעל 85
•באישור המרצה ועל בסיס מקום פנוי
• דרישת קדם מבע קולנועי ופרו"ס תיאוריות קולנועית עכשווית
א'0851984201דימוי היהודי בקולנועד"ר אבישר אילן
סמינרג14:0020:00213מכסיקו4
ב'0851984701מיתו-היסטוריה וסרטי מלחמהפרופ' נאמן יהודה
סמינרה14:0020:00א117מכסיקו4
א'0851984601האתיקה של הנראה, החזותי והפרפורמטיביפרופ' דיין דניאל
סמינרב12:0016:00200מכסיקו4
א'0851984601האתיקה של הנראה, החזותי והפרפורמטיביפרופ' דיין דניאל
סמינרה14:0018:00א119מכסיקו
•הסמינר ינתן באנגלית, ניתן להגיש עבודות בעברית
•הסמינר יתקיים באופן מרוכז פעמיים בשבוע במשך כחודש
•בין התאריכים 28/10/13 - 01/12/13
•אסיסטנטית יערה עוזרי
ב'0851984501יש טקסט בכיתה הזו ?- גישות פרשניות לטקסט הקולנועיפרופ' זנגר ענת
סמינרה10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0851983501מסעות בזמן ובמרחב הקולנועי הישראליפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0016:00א117מכסיקו4
•הסמינר ילווה במעבדת כתיבה והפקה של כתב עת
• עליה יהיה אחראי מר ניר פרבר
ב'0851984301מה שמסרב למות: כנס אקדמי על קולנוע, טלוויזיה ומדיה חדשהד"ר חגין בועז
סמינרב12:0016:00א119מכסיקו4
א'0851984401האחר הפוסט קולוניאליד"ר יוסף רז
סמינרד10:0016:00212מכסיקו4
ב'0680505001הפוליטיקה של המבטד"ר אורלי לובין
סמינרה16:0020:00304גילמן