���� ��� ����� - ����� �����-�����
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שיעורי בחירה מהחוג לאמנות התאטרון
ב'0811119501תולדות התאטרון: ימי הביניים והרנסנס***ד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811120001תולדות הדרמה והתאטרון:יוון ורומא***ד"ר שלגו שלומית
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
ב'0811107101מחשבת התאטרון***ד"ר שכטר מדלן
שיעורב12:0014:00209מכסיקו2
א'0811220201מבוא לתאטרון יהודי עברי***ד"ר ירושלמי דורית
שיעורג12:0014:00213מכסיקו2
ב'0811113401מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיני***ד"ר ירושלמי דורית
שיעורג12:0014:00208מכסיקו2
ב'0811121501תאטרון, חברה,קהילה***פרופ' לב אלג'ם שולי
שיעורא12:0014:00213מכסיקו2
א'0811213601תולדות הדרמה והתאטרון במאה ה 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
א'0811213801תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להןד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0811210001תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיותד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811213701מבוא לתאטרון המודרניד"ר שכטר מדלן
שיעורב10:0012:00210מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתאטרון הפוסט מודרניד"ר הררי דרור
שיעורב10:0012:00209מכסיקו2
ב'0811174601תאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
שיעורא12:0014:00212מכסיקו2
א'0811229001תאטרון קהילתי-אמנות ואקטיביזםד"ר הריס פיטר
שיעורה08:0010:00210מכסיקו2
א'0811229201המילה כמקום: קריאה רב מימדית במחזאות חדשהמר ליפשיץ עודד
שיעורא12:0014:00120מכסיקו2
ב'0811453501השפה הבימתית של איבסןפרופ' קינר גד
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811135801אנטרפרטציות מודרניות למחזות קלאסייםמר עירא אבנרי
שיעורב16:0018:00210מכסיקו2
ב'0811228901להיות עד הלא להיות:אתיקה רפואית, מודעות גוף-נפש,ד"ר רוקוטניץ נעמי
שיעורא10:0012:00210מכסיקו2
א'0811107301קריאה ביצירות מופתד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורג16:0018:00212מכסיקו2
אב0811114901קריאת מחזות**ד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התאטרוני***ד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא12:0014:00א206מכסיקו2
שיעורי בחירה מהחוג לתולדות האמנות
א'0821190001אמנות על ציר הזמן א'מורי החוג
שיעורא16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821190201אמנות על ציר הזמן ב'מורי החוג
שיעורא16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו
א'0821100501מבוא לאמנות קלאסית: אמנות יוונית ואמנות הלניסטיתד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821113101מבוא לאמנות קלאסית: האימפריה הרומית והפרובינקיה יהודה: מרכזד"ר פישר מתי
שיעורב14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821100901המיתולוגיה באמנות (קורס חתך)ד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821130601מבוא לאמנות ימי הביניים המוקדמים: דימויי פולחןד"ר פינקוס אסף
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821131201מבוא לאמנות ימי הביניים בשיאם: אמנות בזמן האלף; רומנסק וגותיד"ר פינקוס אסף
שיעורד14:0016:00002דן-דוד2
ב'0821131401הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי (קורס חתך)ד"ר פישהוף גיל
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
א'0821133101מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בהתגבשותהפרופ' טרגן חנה
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821134001מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בתפארתה, דימוי מילה, זהופרופ' טרגן חנה
שיעורג16:0018:0001קיקואין2
ב'0821134101תולדות הדימוי באסלאם: מהנביא מוחמד ועד הטליבאן (שיעור חתך)ד"ר אריה קפיטיקין
שיעורב16:0018:0001קיקואין2
א'0821140401מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור- אמנות ותאוריה ברנסנסד"ר צולקמן תמר
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821143001מרד הנפילים: תגובה ודחיה באמנות האיטלקית מהרנסנס הגבוה לבארוד"ר ספי הנדלר
שיעורג14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821143101אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הריאליזם ברנסנס הצפוניד"ר צולקמן תמר
שיעורא14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821150901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-20ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821162001מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראליתד"ר שבי אורלי
שיעורב12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0821162201מבוא לאמנות עכשוויתד"ר מיימון ורד
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0821172001מבוא לאמנות גלובאלית: עיון ביקורתי באמנות לא מערביתד"ר זהר אילת
שיעורד14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0821615301האמנות הקלטית בעולם העתיקד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא12:0014:00120מכסיקו
א'0821615401השתקפויות: מימד האשליה בציור הרומיד"ר שדה נאוה
שיעורד16:0018:00120מכסיקו
א'0821655901מלכת השמיים ואם היסורים: הערצה וקינה בדמותה של מריה בימה"בד"ר פישהוף גיל
שיעורג12:0014:00208מכסיקו
ב'0821656001פני האל, מגע האדם: האיקונה בעולם הביזנטיד"ר קשמן אנסטסיה
שיעורג10:0012:00209מכסיקו2
א'0821655801"למות היטב": אמנות המוות בימי הבינייםד"ר סטרומזה-אוזן מרגו
שיעורג10:0012:00213מכסיקו
ב'0821655701אמנות יהודית? אמנות יהודית!ד"ר שריג נעמי
שיעורג16:0018:00211מכסיקו
ב'0821639501הפוליטיקה של המרחב הציבורי בקהיר במאות ה-19 וה-20: אמנות אדרפרופ' טרגן חנה
שיעורג14:0016:00210מכסיקו
ב'0821638201מפגשים מסוכנים: בין אמנות מוסלמית ונוצרית באיטליה וסיציליה בד"ר אריה קפיטיקין
שיעורה10:0012:00213מכסיקו2
א'0821639401ארמונות בעידן האימפריות המוסלמיות: מבט משווהד"ר הגר נעמי
שיעורב18:0020:00213מכסיקו2
א'0821644001ברונזה או שעווה, שיש לבן או חימר צבוע: סוגיות נבחרות בפיסולד"ר ספי הנדלר
שיעורג16:0018:00208מכסיקו
ב'0821643901הארמון והוילה: אדריכלות ועיטור ברנסנס האיטלקיד"ר בלס גולדה
שיעורב10:0012:00120מכסיקו
א'0821669101האמנות ברומא ממיכלאנג'לו עד ברניניד"ר בלס גולדה
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו
א'082166920111 בספטמבר: גלובליזציה וטרור, דימוי ומבטד"ר אהד זהבי
שיעורה08:0010:00א206מכסיקו
א'0821669401אמנות וסאונדד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורה12:0014:00212מכסיקו
א'0821680001מנזרי זן, מדיטציה וציור ביפןד"ר גלית אבימן
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו
ב'0821667801אמניות בישראל - בין המקומי לבין הגלובליד"ר דקל טל
שיעורג12:0014:00120מכסיקו2
ב'0821668201מנשים אמניות לאמנות פמיניסטית במאה ה-20ד"ר קלורמן-עראקי נעמה
שיעורה16:0018:00211מכסיקו2
ב'0821679101מה קרה לז'אנרים האקדמיים במאה ה-20?ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורג10:0012:00212מכסיקו
ב'0821664201אמנות ו(אינ)סוףד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורג18:0020:00213מכסיקו
א'0821669701תולדות הצילום המקומי - היהודי והערביד"ר סלע רונה
שיעורג12:0014:00א206מכסיקו
ב'0821669501ההיסטוריה של הצילום במאה ה-20ד"ר שבי אורלי
שיעורב16:0018:00213מכסיקו
א'0821669601ההיסטוריה של הצילום במאה ה-19ד"ר שבי אורלי
שיעורב14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו
א'0821615701ציור מונומנטלי קלאסי הלניסטי ורומיד"ר מיכאלי טלילה
שיעורג10:0012:00208מכסיקו
שיעורי בחירה מהחוג לקולנוע וטלוויזיה
א'0851654801מבע קולנועימר אינגבר נחמן
שיעורד12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
א'0851653801מבוא לתסריטאות לקולנועמר ניב יעקב
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851653901מבוא לתסריטאות לטלוויזיהמר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
שיעורי בחירה מהתכנית הרב תחומית באמנויות
א'0861130101מבוא לשפת המוזיקהמר אופנהיים רועי
שיעורד16:0020:00א206מכסיקו4
ב'0861158801אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקהד"ר שכטר מדלן
שיעורד10:0014:00212מכסיקו
א'0861158501אמת וייצוג באמנויותד"ר רז-דגני אירית
שיעורג14:0016:00א206מכסיקו2
ב'0861158601זרמים בביקורת המאה העשריםד"ר רז-דגני אירית
שיעורג14:0016:0001קיקואין2
א'0861124101מבוא לתולדות האמנות ולשפתהד"ר שטרן אפרת
שיעורד10:0014:0001קיקואין4
ב'0861110601מבוא לשפת התאטרוןד"ר מלכא ליאורה
שיעורג12:0014:00212מכסיקו2
א'0861158201מבוא לתולדות הקולנוע א'ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861158301מבוא לתולדות הקולנוע ב' **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•דרישת קדם: מבוא לתולדות הקולנוע א'
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנוע **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
אב0861121001פרקים בתולדות תרבות המערבד"ר אונגר הנריך
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
שיעורי בחירה מביה"ס לאדריכלות
א'0881120701תולדות אדריכלות א': העת העתיקהד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג10:0012:0001קיקואין2
ב'0881121701תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוקד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעורג12:0016:00א206מכסיקו4
א'0881121101מבוא לניתוח יצירות אמנותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0881121201מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלותד"ר מאירי-דן נעמי
שיעורה12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0881221201תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19אדר' מרגלית דנה
שיעורא10:0012:0001קיקואין2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורג08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0881320701תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעורה08:0010:00א206מכסיקו2
א'0881421601מבוא לתיאוריות ביקורתיותד"ר נוימן ערן
שיעורא14:0016:00א206מכסיקו2
א'0881350301תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינופרופ' בר-אור אמנון
שיעורא12:0014:0001קיקואין2