סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שנה א'***
12 ש"ס סמינר/מעבדה; 2 ש"ס שעור מבוא; 2 ש"ס קולוקויום
שנה ב'***
8 ש"ס מעבדה; 2 ש"ס קולוקוים;
•* השלמת שעות הלימוד בשיעורי החוג ועל פי ייעוץ לכל תלמיד.
שנה א'
א'0811614701גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים - שלב א'פרופ' יערי נורית
פרופ' קנר רות
סמינרא11:0014:00ב206מכסיקו3
א'0811614701גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים- שלב א'פרופ' יערי נורית
פרופ' קנר רות
סמינרד16:0019:00ב206מכסיקו3
ב'0811614801גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים- שלב ב'פרופ' יערי נורית
פרופ' קנר רות
סמינרא11:0014:00ב206מכסיקו3
ב'0811614801גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים-שלב ב'פרופ' יערי נורית
פרופ' קנר רות
סמינרד16:0019:00ב206מכסיקו3
ב'0811614901גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים-שלב ג'פרופ' יערי נורית
פרופ' קנר רות
סמינרא11:00
ב'0811614901גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים-שלב ג'פרופ' יערי נורית
פרופ' קנר רות
סמינרד16:00
א'0811614301פילוסופיה, היסטוריה ומופעפרופ' יערי נורית
שיעורד14:0016:00200מכסיקו2
ב'0811614401קולוקויום שנה א' ***ד"ר בן - שאול דפנה
קולוק'א09:0011:0002קיקואין2
שנה ב'
א'0811615001פרפורמנס: אני/אתרד"ר בן - שאול דפנה
ד"ר הררי דרור
סמינרא16:0018:00210מכסיקו2
א'0811615001פרפורמנס: אני/אתרד"ר בן - שאול דפנה
ד"ר הררי דרור
סמינרד10:0012:00210מכסיקו2
ב'0811615101פרפורמנס: אני/אתרד"ר בן - שאול דפנה
ד"ר הררי דרור
סמינרא16:0018:00210מכסיקו2
ב'0811615101פרפורמנס: אני/אתרד"ר בן - שאול דפנה
ד"ר הררי דרור
סמינרד14:0016:00210מכסיקו2
אב0811614601קולוקוויום שנה ב'***פרופ' יערי נורית
קולוק'א14:0016:00210מכסיקו4
===========================