סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תואר שני MA
32 ש"ס מסלול עם עבודת גמר
שנה א':4 ש"ס שעורי חובה כלל פקולטטים ; 8 ש"ס סמינריונים בחוג
כתיבת עבודת סמינ' והגשת רפרט;
שנה ב': 12 ש"ס סמינריונים בחוג
(כתיבת עבודת סמינר והגשת שני רפרטים)
4 ש"ס שיעוריבחירה בפקולטה.; 4 ש"ס קולוקוויום
שעורי ליבה כלל פקולטטיים (מסגרת 420)**
•ניתן ללמוד את שיעורי הליבה בשנה א' או ב'
שעורי ליבה כלל פקולטטיים-מסגרת 420
א'0810600401תחנות יסוד במפה האינטלקטואלית של המאה העשריםד"ר אונגר הנריך
שיעורא16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0810600301סוגיות נבחרות באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנותד"ר שכטר מדלן
שיעורב16:0018:00א206מכסיקו2
א'0810600101מודלים ומתודולוגיות של המאה העשריםד"ר אונגר הנריך
שיעור 2
סמינריונים מסגרת - 602
ב'0811453201מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורדד"ר רז-דגני אירית
סמינרד10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0811453301יוצרות בקדמת הבמה:תאטרון פמניסטי בישראלפרופ' לב אלג'ם שולי
סמינרד14:0018:00200מכסיקו4
א'0811453401הדמיון הפוליטי של התיאטרון העברי: מיתוסים של גאולה ושל חורבןד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרד14:0018:0002קיקואין4
א'0811453801משחק יפני קלאסי ויישומיו המודרניים:עיון וביצוע***פרופ' סרפר צביקה
סמינרא10:0012:00210מכסיקו2
א'0811453801משחק יפני קלאסי ויישומיו המודרניים:עיון וביצוע***פרופ' סרפר צביקה
סמינרא12:0014:00א207מכסיקו2
•*קורס 0811453801 הינו בן 4 שעות
א'0811453601פרדוקס הטרגדיהד"ר שכטר מדלן
סמינרא14:0018:00209מכסיקו4
ב'0811453701קריאות באדיפוס המלך מאת סופוקלספרופ' יערי נורית
סמינרא14:0018:00212מכסיקו4
סמינרים מהתכנית הבינתחומית והחוג לספרות מסגרת- 603***
•*כתיבת רפרט בלבד
א'0810503501פסיכואנליזה באמנויות: משייקספיר ועד הוליוודדר' אלפנדרי עידית
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810505701סמיוטיקה של השדה האמנותי ורטוריקה של פתיחותד"ר אונגר הנריך
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
א'0810504601עולמות אפשריים באמנותד"ר רז-דגני אירית
סמינרד10:0014:00203דן-דוד4
א'0810505501מוזיאונים - מאלכסנדריה לבילבאוד"ר שוש רותם
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0810506201אמנות, מדע וטכנולוגיהד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרה10:0014:00203דן-דוד4
א'0680511201הרולד פינטר: עקרונות פואטיים ודימוי ביקורתיפרופ' יעל לבוא
סמינרג12:0014:00 0
א'0680511201הרולד פינטר: עקרונות פואטיים ודימוי ביקורתיפרופ' יעל לבוא
סמינרב12:0014:00 0
ב'0680507201תיאטרון ופילוסופיהפרופ' גלילי שחר
סמינרד16:0018:00א362גילמן
============================
מסלול MA עם בחינת גמר 36 ש"ס
שנה א':4 ש"ס שעורי ליבה כלל פקולטטיים ;
12 ש"ס סמינריונים בחוג;
כתיבת עבודת סמינריונית והגשת שני רפרטים
2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
שנה ב': 16 ש"ס סמינריונים בחוג**
כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
שעורי ליבה בחוג - מסגרת 420**
•ניתן ללמוד את שיעורי הליבה בשנה א' או ב'
א'0810600401תחנות יסוד במפה האינטלקטואלית של המאה העשריםד"ר אונגר הנריך
שיעורא16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0810600301סוגיות נבחרות באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנותד"ר שכטר מדלן
שיעורב16:0018:00א206מכסיקו2
א'0810600101מודלים ומתודולוגיות של המאה העשריםד"ר אונגר הנריך
שיעור 2
סמינריונים (כתיבת שתי עבודות סמינר-חובה) -מסגרת 602
ב'0811453201מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורדד"ר רז-דגני אירית
סמינרד10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0811453301יוצרות בקדמת הבמה:תאטרון פמניסטי בישראלפרופ' לב אלג'ם שולי
סמינרד14:0018:00200מכסיקו4
א'0811453401הדמיון הפוליטי של התיאטרון העברי: מיתוסים של גאולה ושל חורבןד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרד14:0018:0002קיקואין4
א'0811453801משחק יפני קלאסי ויישומיו המודרניים:עיון וביצוע***פרופ' סרפר צביקה
סמינרא10:0012:00210מכסיקו2
א'0811453801משחק יפני קלאסי ויישומיו המודרניים:עיון וביצוע***פרופ' סרפר צביקה
סמינרא12:0014:00א207מכסיקו2
•*קורס 0811453801 הינו בן 4 שעות
א'0811453601פרדוקס הטרגדיהד"ר שכטר מדלן
סמינרא14:0018:00209מכסיקו4
ב'0811453701קריאות באדיפוס המלך מאת סופוקלספרופ' יערי נורית
סמינרא14:0018:00212מכסיקו4
סמינרים מהתכנית הבינתחומית והחוג לספרות מסגרת - 603***
•*כתיבת רפרט בלבד
א'0810503501פסיכואנליזה באמנויות: משייקספיר ועד הוליוודדר' אלפנדרי עידית
סמינרה10:0014:00209מכסיקו4
ב'0810505701סמיוטיקה של השדה האמנותי ורטוריקה של פתיחותד"ר אונגר הנריך
סמינרא14:0018:00120מכסיקו4
א'0810504601עולמות אפשריים באמנותד"ר רז-דגני אירית
סמינרד10:0014:00203דן-דוד4
א'0810505501מוזיאונים - מאלכסנדריה לבילבאוד"ר שוש רותם
סמינרא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0810506201אמנות, מדע וטכנולוגיהד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינרה10:0014:00203דן-דוד4
א'0680511201הרולד פינטר: עקרונות פואטיים ודימוי ביקורתיפרופ' יעל לבוא
סמינרג12:0014:00 0
א'0680511201הרולד פינטר: עקרונות פואטיים ודימוי ביקורתיפרופ' יעל לבוא
סמינרב12:0014:00 0
ב'0680507201תיאטרון ופילוסופיהפרופ' גלילי שחר
סמינרד16:0018:00א362גילמן
שעורי בחירה בחוג ובפקולטה -מסגרת 603
=============================
תואר שני MFA
המגמה היישומית המשולבת - 46 ש"ס
שנה א': 8 ש"ס סמינריון בחוג(כתיבת עבודה סמינריונית ורפרט)
4 ש"ס שעור הפקה
12 ש"ס שיעורי התמחות חובה;
שנה ב': 8 ש"ס סמינריון בחוג(כתיבת עבודה סמינריונית ורפראט )
; 4 ש"ס ש' הפקה;10 ש"ס קורסי התמחות חובה;
סמינריונים - כתיבת שתי עבודות חובה - מסגרת 602
ב'0811453201מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורדד"ר רז-דגני אירית
סמינרד10:0014:00א119מכסיקו4
ב'0811453301יוצרות בקדמת הבמה:תאטרון פמניסטי בישראלפרופ' לב אלג'ם שולי
סמינרד14:0018:00200מכסיקו4
א'0811453401הדמיון הפוליטי של התיאטרון העברי: מיתוסים של גאולה ושל חורבןד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרד14:0018:0002קיקואין4
א'0811453801משחק יפני קלאסי ויישומיו המודרניים:עיון וביצוע***פרופ' סרפר צביקה
סמינרא10:0012:00210מכסיקו2
א'0811453801משחק יפני קלאסי ויישומיו המודרניים:עיון וביצוע***פרופ' סרפר צביקה
סמינרא12:0014:00א207מכסיקו2
•*קורס 0811453801 הינו בן 4 שעות
א'0811453601פרדוקס הטרגדיהד"ר שכטר מדלן
סמינרא14:0018:00209מכסיקו4
ב'0811453701קריאות באדיפוס המלך מאת סופוקלספרופ' יערי נורית
סמינרא14:0018:00212מכסיקו4
שיעורי הפקה 4 ש"ס**
מסגרות: בימוי כתיבה 613; שחקן יוצר 614;
בימוי קהילתי 615;עיצוב 623
•*בהתאם להפקה בה משתתף התלמיד
•על הסטודנטים לבחור בשעור הפקה אחד בשנה
•*רישום לשעורי הפקה במכרז :-בחר/י קבוצה בסמסטר א' או ב'
•*יש להרשם לשני חלקי השעור סה"כ 4 ש"ס
א'0811176101שעור הפקה 1 א'- הפקות מסטר ב'***מר ברעוז גד
שיעורה16:0018:00208מכסיקו2
א'0811176201שעור הפקה 1ב ' -הפקות מסטר ב'**מר ברעוז גד
שיעורה18:0020:00208מכסיקו2
ב'0811176301שעור הפקה 2 א'- הפקות מסטר ב'***פרופ' גורצקי מרים
שיעורה16:0018:00213מכסיקו2
ב'0811176401שעור הפקה 2 ב'-הפקות מסטר ב'***פרופ' גורצקי מרים
שיעורה18:0020:00208מכסיקו2
א'0811176501שעור הפקה 3 א'- מסטר ב'***פרופ' גורצקי מרים
שיעורה16:0018:00213מכסיקו2
א'0811176601שעור הפקה 3ב' -הפקות מסטר ב'***פרופ' גורצקי מרים
שיעורה18:0020:00213מכסיקו2
ב'0811176701שעור הפקה 4 א'- הפקות מסטר ב' ושחקן יוצר***מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0811176801שעור הפקה 4 ב' -הפקות מסטר ב' ושחקן יוצר***מר פרידמן במבי עודד
שיעורה18:0020:00213מכסיקו2
שעורי התמחות
מסגרות: שחקן יוצר 614;בימוי קהילתי 615;
בימוי כתיבה ודרמטורגיה 613
שיעורים משולבים לתלמידי בימוי, כתיבה, דרמטורגיה, בימוי קהלת
א'0811100601הדרכת בטיחות***סדנה 0
•*חובה על כל הסטודנטים בתואר MFA שלא עברו את ההשתלמות בתואר
•*ההדרכה תתקיים שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים
שחקן יוצר שנה א.
שיעור הפקה 450
ב'0811401801ניתוח טקסט לביצועפרופ' קינר גד
מעבדהד08:0010:00200מכסיקו2
א'0811401801ניתוח טקסט לביצועמר תבורי דורון
מעבדהה10:0012:00ב206מכסיקו2
התמחויות
שחקן יוצר מסגרת 614,
א'0811133801עבודת במאי שחקןמר תבורי דורון
מעבדהה12:0016:00ב206מכסיקו4
א'0811403801מכאניזם של מופעגב' קרמסקי יעל
מעבדהג10:0014:00ב206מכסיקו4
ב'0811135001אני במהפרופ' לוי שמעון
מעבדהד10:0014:00121מכסיקו4
שחקן יוצר שנה ב'
שיעור הפקה 450***
•*בהתאם להפקה בה משובץ התלמיד
התמחויות
שחקן יוצר 614
א'0811431301פרויקטים מתקדמים במשחק***ד"ר אלון חן
ד"ר אלון חן
מעבדהד12:0014:00121מכסיקו2
ב'0811431301פרויקטים מתקדמים במשחק***גב' קרמסקי יעל
מעבדהג17:0019:00121מכסיקו2
•*חובה למאסטר שחקן יוצר ב'+ועוזרי הבמאים
אב0811422801עיצוב ליוצרי תאטרוןפרופ' גורצקי מרים
מעבדהג09:0012:00א117מכסיקו6
כתיבה ודרמטורגיה שנה א'
שיעור הפקה מסגרת 450
ב'0811401801ניתוח טקסט לביצועפרופ' קינר גד
מעבדהד08:0010:00200מכסיקו2
א'0811401801ניתוח טקסט לביצועמר תבורי דורון
מעבדהה10:0012:00ב206מכסיקו2
שיעורי התמחויות מסגרת613
א'0811133801עבודת במאי שחקןמר תבורי דורון
מעבדהה12:0016:00ב206מכסיקו4
א'0811431401עבודת הבמאי - שלב אפרופ' הניג אופירה
מעבדהג14:0018:00121מכסיקו4
ב'0811431401עבודת הבמאי - שלב א'פרופ' הניג אופירה
מעבדהג14:0018:00א207מכסיקו4
כתיבה ודרמטורגיה שנה ב'
שיעור הפקה*** מסגרת 613
•*בהתאם להפקה בה משובץ התלמיד
ב'0811453001פרויקטים בכתיבהפרופ' קינר גד
מעבדהא10:0014:00200מכסיקו4
ב'0851653901מבוא לתסריטאות לטלוויזיהמר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
קורס התמחות לפי ייעוץ
בימוי שנה א'
שעור הפקה מסגרת 450
ב'0811401801ניתוח טקסט לביצועפרופ' קינר גד
מעבדהד08:0010:00200מכסיקו2
א'0811401801ניתוח טקסט לביצועמר תבורי דורון
מעבדהה10:0012:00ב206מכסיקו2
התמחויות מסגרת 613
א'0811133801עבודת במאי שחקןמר תבורי דורון
מעבדהה12:0016:00ב206מכסיקו4
א'0811431401עבודת הבמאי - שלב אפרופ' הניג אופירה
מעבדהג14:0018:00121מכסיקו4
ב'0811431401עבודת הבמאי - שלב א'פרופ' הניג אופירה
מעבדהג14:0018:00א207מכסיקו4
בימוי שנה ב'
שיעור הפקה***מסגרת 450
א'0811420901פרויקטים מתקדמים בבימוי***מר תבורי דורון
מר גדי רול
מעבדהג14:0016:00א207מכסיקו2
ב'0811420901פרויקטים מתקדמים בבימוי***מר תבורי דורון
מר גדי רול
מעבדהג14:0016:00ב206מכסיקו2
אב0811432001עבודת הבמאי - שלב ב'פרופ' הניג אופירה
מעבדהג12:0014:00121מכסיקו4
•*חובה לבמאי מאסטר ב', + ועוזרי הבמאים
א'0811431401עבודת הבמאי - שלב אפרופ' הניג אופירה
מעבדהג14:0018:00121מכסיקו4
ב'0811431401עבודת הבמאי - שלב א'פרופ' הניג אופירה
מעבדהג14:0018:00א207מכסיקו4
התמחויות 613
אב0811422801עיצוב ליוצרי תאטרוןפרופ' גורצקי מרים
מעבדהג09:0012:00א117מכסיקו6
קהילתי שנה א'
שיעור הפקה 450
ב'0811401801ניתוח טקסט לביצועפרופ' קינר גד
מעבדהד08:0010:00200מכסיקו2
א'0811401801ניתוח טקסט לביצועמר תבורי דורון
מעבדהה10:0012:00ב206מכסיקו2
התמחויות - מסגרת 615
אב0811177201תאטרון קהילתי- מפגש יוצר בין סטודנטים/יות לתאטרון וחבריד"ר הריס פיטר
מעבדהה10:0013:00א207מכסיקו6
•*קהילת הגיל השלישי
ב'0851653901מבוא לתסריטאות לטלוויזיהמר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
קורס התמחות לפי בחירה 4 ש"ס
קהילתי שנה ב'
שיעור הפקה- מסגרת 450
אב0811177201תאטרון קהילתי- מפגש יוצר בין סטודנטים/יות לתאטרון וחבריד"ר הריס פיטר
מעבדהה10:0013:00א207מכסיקו6
•*קהילת הגיל השלישי
שעור התמחות - מסגרת 615
א'0811133801עבודת במאי שחקןמר תבורי דורון
מעבדהה12:0016:00ב206מכסיקו4
===========================
חקר הביצוע באמנויות המופע
שנה א'***
12 ש"ס סמינר/מעבדה; 2 ש"ס שעור מבוא; 2 ש"ס קולוקויום
שנה ב'***
8 ש"ס מעבדה; 2 ש"ס קולוקוים;
•* השלמת שעות הלימוד בשיעורי החוג ועל פי ייעוץ לכל תלמיד.
שנה א'
א'0811614701גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים - שלב א'פרופ' יערי נורית
פרופ' קנר רות
סמינרא11:0014:00ב206מכסיקו3
א'0811614701גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים- שלב א'פרופ' יערי נורית
פרופ' קנר רות
סמינרד16:0019:00ב206מכסיקו3
ב'0811614801גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים- שלב ב'פרופ' יערי נורית
פרופ' קנר רות
סמינרא11:0014:00ב206מכסיקו3
ב'0811614801גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים-שלב ב'פרופ' יערי נורית
פרופ' קנר רות
סמינרד16:0019:00ב206מכסיקו3
ב'0811614901גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים-שלב ג'פרופ' יערי נורית
פרופ' קנר רות
סמינרא11:00
ב'0811614901גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים-שלב ג'פרופ' יערי נורית
פרופ' קנר רות
סמינרד16:00
א'0811614301פילוסופיה, היסטוריה ומופעפרופ' יערי נורית
שיעורד14:0016:00200מכסיקו2
ב'0811614401קולוקויום שנה א' ***ד"ר בן - שאול דפנה
קולוק'א09:0011:0002קיקואין2
שנה ב'
א'0811615001פרפורמנס: אני/אתרד"ר בן - שאול דפנה
ד"ר הררי דרור
סמינרא16:0018:00210מכסיקו2
א'0811615001פרפורמנס: אני/אתרד"ר בן - שאול דפנה
ד"ר הררי דרור
סמינרד10:0012:00210מכסיקו2
ב'0811615101פרפורמנס: אני/אתרד"ר בן - שאול דפנה
ד"ר הררי דרור
סמינרא16:0018:00210מכסיקו2
ב'0811615101פרפורמנס: אני/אתרד"ר בן - שאול דפנה
ד"ר הררי דרור
סמינרד14:0016:00210מכסיקו2
אב0811614601קולוקוויום שנה ב'***פרופ' יערי נורית
קולוק'א14:0016:00210מכסיקו4
===========================