-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תשע"ד
שנה א' 38 ש"ס
תכנית חד-חוגית
24ש"ס שעורי יסוד-חובה; 2 ש"ס שעור הפקה; ;
12ש"ס מעבדה
התכנית הדו-חוגית - 20 ש"ס
12 ש"ס שעורי יסוד- חובה; 2 שעור הפקה;6 ש"ס מעבדה
שיעורי יסוד - חובה (מסגרת 104)
א'0811120001תולדות הדרמה והתאטרון:יוון ורומא***ד"ר שלגו שלומית
שיעורב10:0012:0001קיקואין2
א'0811132301תרגיל חובה בתולדות התאטרון יוון ורומא***גב' חבין עדי
תרגילא10:0012:00209מכסיקו2
א'0811132302תרגיל חובה בתולדות התאטרון יוון ורומא***גב' גור חמוטל
תרגילב12:0014:00213מכסיקו2
•*השיעור והתרגיל -חובה לחד חוגי ולדו חוגי
ב'0811119501תולדות התאטרון: ימי הביניים והרנסנס***ד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0811132401תרגיל חובה בתולדות התאטרון ימי הביניים והרנסאנס***גב' חבין עדי
תרגילא16:0018:00208מכסיקו2
ב'0811132403תרגיל חובה בתולדות התאטרון ימי הביניים והרנסאנס***גב' גור חמוטל
תרגילב10:0012:00210מכסיקו2
•*השיעור והתרגיל -חובה לחד חוגי ולדו חוגי
ב'0821100901המיתולוגיה באמנות (קורס חתך)ד"ר מיכאלי טלילה
שיעורא10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•*השיעור יתקיים בחוג לתולדות האמנות
•*חובה לחד חוגי
ב'0811107101מחשבת התאטרון***ד"ר שכטר מדלן
שיעורב12:0014:00209מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי
א'0811220201מבוא לתאטרון יהודי עברי***ד"ר ירושלמי דורית
שיעורג12:0014:00213מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי
ב'0811113401מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיני***ד"ר ירושלמי דורית
שיעורג12:0014:00208מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי
א'0811119301שיטות מחקר של האירוע התאטרוני***ד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא12:0014:00א206מכסיקו2
•*צפייה בהצגות + כתיבה
•*חובה לחד חוגי
ב'0811121501תאטרון, חברה,קהילה***פרופ' לב אלג'ם שולי
שיעורא12:0014:00213מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי
אב0811114901קריאת מחזות**ד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
•אחת לשבועיים
א'0811119401תרגיל בקריאת מחזות**מר שאולוף ניר
תרגילד10:0012:00200מכסיקו1
ב'0811119401תרגיל בקריאת מחזות**מר שאולוף ניר
תרגילד10:0012:00211מכסיקו1
א'0811119402תרגיל בקריאת מחזות***מר שאולוף ניר
תרגילג10:0012:00200מכסיקו1
ב'0811119402תרגיל בקריאת מחזות**מר שאולוף ניר
תרגילא14:0016:00208מכסיקו1
•*שיעור ותרגיל חובה לחד חוגי ולדו חוגי
•*אחת לשבועיים
שעורי הפקה (מסגרת 450)
א'0811176101שעור הפקה 1 א'- הפקות מסטר ב'***מר ברעוז גד
שיעורה16:0018:00208מכסיקו2
ב'0811176301שעור הפקה 2 א'- הפקות מסטר ב'***פרופ' גורצקי מרים
שיעורה16:0018:00213מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי, יש לבחור סמ' א' או ב'
תלמידי שנה א' ילמדו 2 ש"ס מתוך שיעור ההפקה שבחרו
בין השעות 16:00-18:00,שהן שעות הוראה פרונטליות.
מעבר לכך, מחוייבים תלמידי שנה א' להשתתף בעבודה מעשית בהפקה
הצמודה לשיעור ההפקה שבחרו בהתאם לדרישות לוח הזמנים של ההפקה.
-שעורי מעבדה-מסגרת 107
אב0811187701מעבדת משחק לחד חוגיפרופ' קנר רות
מעבדהב14:0017:00ב206מכסיקו6
אב0811187701מעבדת משחק לחד חוגיפרופ' קנר רות
מעבדהד12:0015:00ב206מכסיקו6
אב0811135101מעבדת משחק לדו חוגיפרופ' לב אלג'ם שולי
מעבדהב14:0017:00א207מכסיקו6
אב0811140101מעבדת משחק לדו חוגיגב' קרק טלי
מעבדהד12:0015:00א207מכסיקו6
כל אחד משיעורי המשחק יסתיים בפרויקט כיתתי
א'0811100501סדנת הדרכה בתהליכי הפקה***סדנה 0
א'0811100601הדרכת בטיחות***סדנה 0
כל תלמידי שנה א' חייבים להשתתף בסדנה מרוכזת של הדרכה בתהליכי
הפקה וקורס בטיחות. הסדנאות תתקיימנה ימים ספורים לפני פתיחת
שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בסנדאות הם תנאי קדם
להשתתפות בשעורי ההפקה.
=============================
שנה ב'
תכנית חד חוגית 40ש"ס
18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
; 18 ש"ס מעבדה
שנה ב' מסלול דו חוגי סה"כ 20 ש"ס
6 ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4 ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעור הפקה*
6 ש"ס שעורי מעבדה.
שעורי יסוד חובה - מסגרת 105
א'0811213601תולדות הדרמה והתאטרון במאה ה 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא12:0014:00211מכסיקו2
א'0811213801תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להןד"ר בן - שאול דפנה
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0811210001תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיותד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811213701מבוא לתאטרון המודרניד"ר שכטר מדלן
שיעורב10:0012:00210מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתאטרון הפוסט מודרניד"ר הררי דרור
שיעורב10:0012:00209מכסיקו2
ב'0811173701יסודות בחשיבה חזותיתפרופ' גורצקי מרים
שיעורג14:0018:00120מכסיקו4
א'0811107201שעור בכתיבה אקדמית***ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורג14:0016:00212מכסיקו2
•*חובה לחד חוגי ולדו חוגי
א'0811107301קריאה ביצירות מופתד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורג16:0018:00212מכסיקו2
סמינריונים- מסגרת 303
ב'0811107501ביצועי הריטואל היהודי:מהיומיום לבמה ובחזרהד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב12:0016:00ג206מכסיקו4
א'0811174201מכוער, אלים, בוטה - תאטרון לפניםד"ר הררי דרור
סמינרב12:0016:00120מכסיקו4
ב'0811132501ייצוגי מלחמה-טקסט דרמטי בקונטקסט אידיאולוגיד"ר שלגו שלומית
סמינרד10:0014:00202דן-דוד4
א'0811107801שקספיר : דמות, דימוי ופוליטיקה של זהויותד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:00120מכסיקו4
ב'0811107901ייצוגי האחר בתאטרון הישראליד"ר שם-טוב נפתלי
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
4 ש"ס שעורי הפקה -מסגרת 450
על הסטודנטים לבחור בשעור הפקה אחד בשנה
רישום לשעורי הפקה במכרז :-בחר/י קבוצה בסמסטר א' או ב'
יש להרשם לשני חלקי השעור
החלוקה להפקות השונות תתבצע ידנית בתחילת שנת הלימודים
א'0811176101שעור הפקה 1 א'- הפקות מסטר ב'***מר ברעוז גד
שיעורה16:0018:00208מכסיקו2
א'0811176201שעור הפקה 1ב ' -הפקות מסטר ב'**מר ברעוז גד
שיעורה18:0020:00208מכסיקו2
•*תלמידי ב'+ג' ילמדו את שני החלקים של שעור ההפקה סה"כ 4 ש"ס
ב'0811176301שעור הפקה 2 א'- הפקות מסטר ב'***פרופ' גורצקי מרים
שיעורה16:0018:00213מכסיקו2
ב'0811176401שעור הפקה 2 ב'-הפקות מסטר ב'***פרופ' גורצקי מרים
שיעורה18:0020:00208מכסיקו2
•*תלמידי ב'+ג' ילמדו את שני החלקים של שעור ההפקה סה"כ 4 ש"
א'0811176501שעור הפקה 3 א'- מסטר ב'***פרופ' גורצקי מרים
שיעורה16:0018:00213מכסיקו2
א'0811176601שעור הפקה 3ב' -הפקות מסטר ב'***פרופ' גורצקי מרים
שיעורה18:0020:00213מכסיקו2
•*תלמידי ב'+ג' ילמדו את שני החלקים של השעור ההפקה סה"כ 4 ש"
ב'0811176701שעור הפקה 4 א'- הפקות מסטר ב' ושחקן יוצר***מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0811176801שעור הפקה 4 ב' -הפקות מסטר ב' ושחקן יוצר***מר פרידמן במבי עודד
שיעורה18:0020:00213מכסיקו2
•*תלמידי ב'+ג' ילמדו את שני החלקים של השעור ההפקה סה"כ 4 ש"
שעורי מעבדה* - מסגרת 107
אב0811108201משחק למתקדמים***גב' קרמסקי יעל
מעבדהה13:0016:00א207מכסיקו6
•*מיועד לתלמידי חד חוגי
אב0811176901משחק לשחקנים וללא-שחקנים***ד"ר אלון חן
מעבדהד14:0017:00121מכסיקו6
•*לתלמידים דו חוגיים
אב0811177001דיבור ופיתוח קולגב' רייזמן שושנה
מעבדהא14:0017:00א207מכסיקו6
אב0811108101תאורה***מר פרידמן במבי עודד
מעבדהה13:0016:00ב207מכסיקו6
•*מיועד לתואר ראשון ושני
ב'0811229401פרויקט כתיבה ומשחק***גב' ברון דדי
פרופ' קינר גד
מעבדהב16:0019:00121מכסיקו3
ב'0811229401פרויקט כתיבה ומשחק***גב' ברון דדי
פרופ' קינר גד
מעבדהא14:0017:00121מכסיקו3
•*פתוח לכולם,חובה למתעתדים להתמחות במסלול בימוי משחק כתיבה
אב0811177201תאטרון קהילתי- מפגש יוצר בין סטודנטים/יות לתאטרון וחבריד"ר הריס פיטר
מעבדהה10:0013:00א207מכסיקו6
•*קהילת הגיל השלישי
==============================
שנה ג'
מסלול חד חוגי - סה"כ 40 ש"ס
8 ש"ס סמינרים ; 4 ש"ס שעורי הפקה ;
12 ש"ס שעורי בחירה בחוג;4 ש"ס בחירה מחוץ לחוג; 12 ש"ס מעבדה
דו-חוגי 20 ש"ס
4 ש"ס סמינר ;4 ש"ס שעורי הפקה* ; 6 ש"ס שעורי בחירה בחוג ;
6 ש"ס מעבדה
תלמידי דו חוגי- חייבים בהגשת סמינר אחד
•תלמידי דו חוגי יכולים להמיר שעות שעור הפקה בשיעורי בחירה
• או מעבדה
סמינרים- מסגרת 303
ב'0811107501ביצועי הריטואל היהודי:מהיומיום לבמה ובחזרהד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרב12:0016:00ג206מכסיקו4
א'0811174201מכוער, אלים, בוטה - תאטרון לפניםד"ר הררי דרור
סמינרב12:0016:00120מכסיקו4
ב'0811132501ייצוגי מלחמה-טקסט דרמטי בקונטקסט אידיאולוגיד"ר שלגו שלומית
סמינרד10:0014:00202דן-דוד4
א'0811107801שקספיר : דמות, דימוי ופוליטיקה של זהויותד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:00120מכסיקו4
ב'0811107901ייצוגי האחר בתאטרון הישראליד"ר שם-טוב נפתלי
סמינרג10:0014:00213מכסיקו4
שעורי הפקה - מסגרת 450
רישום לשעורי הפקה במכרז :-בחר/י קבוצה בסמסטר א' או ב'
יש להרשם לשני חלקי השעור
החלוקה להפקות השונות תתבצע ידנית בתחילת שנת הלימודים
א'0811176101שעור הפקה 1 א'- הפקות מסטר ב'***מר ברעוז גד
שיעורה16:0018:00208מכסיקו2
א'0811176201שעור הפקה 1ב ' -הפקות מסטר ב'**מר ברעוז גד
שיעורה18:0020:00208מכסיקו2
•*תלמידי ב'+ג' ילמדו את שני החלקים של שעור ההפקה סה"כ 4 ש"ס
ב'0811176301שעור הפקה 2 א'- הפקות מסטר ב'***פרופ' גורצקי מרים
שיעורה16:0018:00213מכסיקו2
ב'0811176401שעור הפקה 2 ב'-הפקות מסטר ב'***פרופ' גורצקי מרים
שיעורה18:0020:00208מכסיקו2
•*תלמידי ב'+ג' ילמדו את שני החלקים של שעור ההפקה סה"כ 4 ש"ס
א'0811176501שעור הפקה 3 א'- מסטר ב'***פרופ' גורצקי מרים
שיעורה16:0018:00213מכסיקו2
א'0811176601שעור הפקה 3ב' -הפקות מסטר ב'***פרופ' גורצקי מרים
שיעורה18:0020:00213מכסיקו2
•*תלמידי ב'+ג' ילמדו את שני החלקים של שעור ההפקה סה"כ 4 ש"ס
ב'0811176701שעור הפקה 4 א'- הפקות מסטר ב' ושחקן יוצר***מר פרידמן במבי עודד
שיעורה16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0811176801שעור הפקה 4 ב' -הפקות מסטר ב' ושחקן יוצר***מר פרידמן במבי עודד
שיעורה18:0020:00213מכסיקו2
•*תלמידי ב'+ג' ילמדו את שני החלקים של השעור ההפקה סה"כ 4 ש"
שעורי בחירה - מסגרת 301
ב'0811174601תאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
שיעורא12:0014:00212מכסיקו2
א'0811229001תאטרון קהילתי-אמנות ואקטיביזםד"ר הריס פיטר
שיעורה08:0010:00210מכסיקו2
א'0811229201המילה כמקום: קריאה רב מימדית במחזאות חדשהמר ליפשיץ עודד
שיעורא12:0014:00120מכסיקו2
ב'0811453501השפה הבימתית של איבסןפרופ' קינר גד
שיעורב10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811135801אנטרפרטציות מודרניות למחזות קלאסייםמר עירא אבנרי
שיעורב16:0018:00210מכסיקו2
ב'0811228901להיות עד הלא להיות:אתיקה רפואית, מודעות גוף-נפש,ד"ר רוקוטניץ נעמי
שיעורא10:0012:00210מכסיקו2
•ופמניזם בתאטרון העכשוי
שיעורי בחירה מחוץ לחוג- מסגרת 201-
לבחירה משעורי הבחירה בידיעון הפקולטה, לתלמידי החד חוגי בלבד
שעורי מעבדה* - מסגרת 107
אב0811176901משחק לשחקנים וללא-שחקנים***ד"ר אלון חן
מעבדהד14:0017:00121מכסיקו6
אב0811135701פרוייקט משחק בכיתהפרופ' צ'לטון-אורבוך נולה
מעבדהד15:0018:00א207מכסיקו6
אב0811177001דיבור ופיתוח קולגב' רייזמן שושנה
מעבדהא14:0017:00א207מכסיקו6
אב0811108101תאורה***מר פרידמן במבי עודד
מעבדהה13:0016:00ב207מכסיקו6
ב'0811229401פרויקט כתיבה ומשחק***גב' ברון דדי
פרופ' קינר גד
מעבדהב16:0019:00121מכסיקו3
ב'0811229401פרויקט כתיבה ומשחק***גב' ברון דדי
פרופ' קינר גד
מעבדהא14:0017:00121מכסיקו3
•* למתעתדים ללמוד משחק כתיבה ודרמטורגיה
אב0811177201תאטרון קהילתי- מפגש יוצר בין סטודנטים/יות לתאטרון וחבריד"ר הריס פיטר
מעבדהה10:0013:00א207מכסיקו6
•*קהילת הגיל השלישי
אב0811134201מבוא לעיצוב לבימאים***פרופ' גורצקי מרים
מעבדהה10:0013:00210מכסיקו6
•*פתוח לכולם, חובה למתעתדים להתמחות בבימוי
א'0811134001קדם בימוי***גב' קרמסקי יעל
מעבדהג14:0017:00ב206מכסיקו3
ב'0811134001קדם בימוי***גב' קרמסקי יעל
מעבדהג14:0017:00121מכסיקו3
•*חובה למתעתדים להתמחות בבימוי,קהילתי,שחקן יוצר
=============================