סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
לימודי התואר השני
שיעורי ליבה פקולטטיים
א'0810600401תחנות יסוד במפה האינטלקטואלית של המאה העשריםד"ר אונגר הנריך
שיעורא16:0018:00א206מכסיקו2
ב'0810600301סוגיות נבחרות באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנותד"ר שכטר מדלן
שיעורב16:0018:00א206מכסיקו2
א'0810600101מודלים ומתודולוגיות של המאה העשריםד"ר אונגר הנריך
שיעור 2
סמינריונים
ב'0821512801אדריכלות רומית אימפריאליתד"ר מיכאלי טלילה
סמינרג12:0016:00200מכסיקו
א'0821534501גותיקה: דימוי, צלם, סימולקרום (מאות 12-13)ד"ר פינקוס אסף
סמינרג16:0020:00200מכסיקו4
א'0821541901על חפצים, על אנשים ועל אנושיותם של חפצים באמנות המוסלמית בימפרופ' טרגן חנה
סמינרה16:0020:00200מכסיקו
א'0821542101כנסיית הקבר בין עבר הווה ונצחד"ר קשמן אנסטסיה
סמינרג12:0016:0002קיקואין
ב'0821558501דברים שלא רואים מכאן: אוטופיה ודיסטופיה ברנסנס ובבארוקד"ר צולקמן תמר
סמינרג16:0020:00200מכסיקו4
ב'0821558201הפרא המוזר וחביבו של המלך הצרפתי: מבט חדש על יאקופו פונטורמוד"ר ספי הנדלר
סמינרד16:0020:00210מכסיקו
ב'0821569701המפגש בין אסתטיקה ופוליטיקהד"ר ארונוב איגור
סמינרד14:0018:0002קיקואין4
א'0821570101אותיות ומספרים באמנות המאה ה-20ד"ר שוסטרמן רבקה
סמינרד10:0014:00201דן-דוד4
א'0821568001דימיון צילומיד"ר מיימון ורד
סמינרה12:0016:00200מכסיקו4
א'0821567701תאוריות ומתודות בתולדות האמנותד"ר מיימון ורד
סמינרב12:0016:00ג206מכסיקו
ב'0821569901"להיות במקום" ייצוגי גוף ומרחב באמנות הישראלית במבט היסטורימר צלמונה יגאל
סמינרא16:0020:0002קיקואין
ב'0821580001היסטוריה קטנה של הצילום ביפן: טכנולוגיה מיובאת, דימויים מקומד"ר זהר אילת
סמינרד10:0014:00203דן-דוד