-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
תשעד
שנה א'
מבואות - שנה א'
א'0851652901מבוא לתולדות הקולנוע-א'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
• אסיסטנט עופר ליברגל
ב'0851653001מבוא לתולדות הקולנוע-ב'מר אינגבר נחמן
שיעורג10:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
• אסיסטנט עופר ליברגל
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר יוסף רז
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851652401מבוא לתיאוריות קולנועיותד"ר יוסף רז
שיעורג16:0018:00120מכסיקו0
א'0851654801מבע קולנועימר אינגבר נחמן
שיעורד12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• אסיסטנט עופר ליברגל
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851649901מבוא לנרטולוגיהד"ר אונגר הנריך
שיעורד14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• מבוא לנרטולוגיה אינו חובה לתלמידי הדו חוגי
• יכול לשמש כקורס בחירה משנים ב' ג'
אב0851000501בקיאות בסרטיםמר ליברגל עופר
קולוק'ה18:0021:00115 פאסטליכטמכסיקו1
א'0851653801מבוא לתסריטאות לקולנועמר ניב יעקב
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851653901מבוא לתסריטאות לטלוויזיהמר צפור אסף
שיעורד10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
•מבואות תסריטאות - תלמידי דו חוגי יבחרו מבוא אחד
•מבין שני המבואות
מבואות חובה מחוץ לחוג
אב0861121001פרקים בתולדות תרבות המערבד"ר אונגר הנריך
שיעורא12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו4
סדנאות מקצועיות
א'0851001201בטיחות כללית וחשמלסדנה
• להלן תאריכי סדנאות הבטיחות לתלמידי שנה א'
• חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
• הסדנאות יתקיימו שבוע לפני תחילת הלימודים
•7.10.2013
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - בטיחות כללית , בטיחות אש
•10:45-12:15 - הרמה נכונה ומניעת כאבי גב
•13:00-14:30 - עזרה ראשונה והחייאה
•14:45-16:15 - המשך עזרה ראשונה והחייאה
•8.10.2013
•08:45-09:00 - התכנסות ורישום
•09:00-10:30 - בטיחות בחשמל
• 10:40-11:30 המשך בטיחות בחשמל
•11:45-13:15 - בטיחות בעבודה בגובה (סולמות ובמות)
•14:00-15:00 - מבחן
•מועד ב' לסדנת הבטיחות יתקיים :
•החלק הראשון ביום ו' ה - 20.12.2013
•החלק השני ביום ו' ה- 27.12.13
• מבחן מועד ב' יתקיים ב 27.12.2013 בשעה-13:00 12:00
תרגילים - שנה א'
תרגיל בתיאוריות קולנועיות
א'0851652701תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' עוזרי יערה
תרגילא10:0012:00119מכסיקו2
א'0851652702תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר לויט עידו
תרגילב12:0014:00א119מכסיקו2
א'0851652703תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' דן ענת
תרגילג14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851652704תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' דן ענת
תרגילד16:0018:00119מכסיקו2
א'0851652705תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר אבישר אריאל
תרגילג14:0016:00210מכסיקו2
א'0851652706תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר סמורזיק אלעד
תרגילה16:0018:00119מכסיקו2
א'0851652707תרגיל בתיאוריות קולנועיותגב' עוזרי יערה
תרגילא14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851652708תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר לויט עידו
תרגילב14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851652709תרגיל בתיאוריות קולנועיותמר סמורזיק אלעד
תרגילה14:0016:00209מכסיקו2
קריאה וכתיבה מודרכת
ב'0851654601קריאה וכתיבה מודרכתגב' דן ענת
תרגילה12:0014:00213מכסיקו2
ב'0851654602קריאה וכתיבה מודרכתגב' שגיא דנה
תרגילד16:0018:00120מכסיקו2
ב'0851654605קריאה וכתיבה מודרכתמר לויט עידו
תרגילג14:0016:00א117מכסיקו2
ב'0851654603קריאה וכתיבה מודרכתגב' לנציאנו אדוה
תרגילג08:0010:00119מכסיקו2
ב'0851654604קריאה וכתיבה מודרכתגב' דן ענת
תרגילא10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851654606קריאה וכתיבה מודרכתמר לויט עידו
תרגילא10:0012:00א119מכסיקו2
ב'0851654607קריאה וכתיבה מודרכתמר אוריון רעי
תרגילב14:0016:00119מכסיקו2
תרגיל במבע קולנועי 1
א'0851655101תרגיל במבע קולנועי 1מר אלכסנדרוני גיל
תרגילא10:0012:00208מכסיקו2
א'0851655102תרגיל במבע קולנועי 1מר ליברגל עופר
תרגילא10:0012:00211מכסיקו2
א'0851655103תרגיל במבע קולנועי 1מר סחר ערן
תרגילה14:0016:00208מכסיקו2
א'0851655104תרגיל במבע קולנועי 1מר קרבלניק משה
תרגילה14:0016:00ג206מכסיקו2
א'0851655105תרגיל במבע קולנועי 1מר קרבלניק משה
תרגילא14:0016:00212מכסיקו2
א'0851655106תרגיל במבע קולנועי 1גב' שגיא דנה
תרגילא16:0018:00212מכסיקו2
א'0851655107תרגיל במבע קולנועי 1מר סחר ערן
תרגילה12:0014:00ג206מכסיקו2
תרגיל בלימודי טלוויזיה
•תרגיל "בלימודי טלוויזיה" יינתן אחת לשבועיים
ב'0851655401תרגיל בלימודי טלוויזיהמר אבישר אריאל
תרגילג14:0016:00212מכסיקו1
ב'0851655402תרגיל בלימודי טלוויזיהמר אבישר אריאל
תרגילג14:0016:00212מכסיקו1
ב'0851655403תרגיל בלימודי טלוויזיהמר רוגל אבנר
תרגילג14:0016:00ג206מכסיקו1
ב'0851655404תרגיל בלימודי טלוויזיהמר רוגל אבנר
תרגילג14:0016:00ג206מכסיקו1
ב'0851655405תרגיל בלימודי טלוויזיהגב' לנציאנו אדוה
תרגילה16:0018:00120מכסיקו1
ב'0851655406תרגיל בלימודי טלוויזיהגב' לנציאנו אדוה
תרגילה16:0018:00120מכסיקו1
תרגיל בכתיבת תסריט
ב'0851151601כתיבת תסריטגב' גפני ענת
תרגילא14:0016:00ג206מכסיקו2
ב'0851151602כתיבת תסריטגב' גפני ענת
תרגילא16:0018:00א117מכסיקו2
ב'0851151603כתיבת תסריטמר רונן ארז
תרגילה16:0018:00210מכסיקו2
ב'0851151604כתיבת תסריטגב' קומן ים
תרגילא14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851151605כתיבת תסריטמר שקדי יונתן
תרגילא10:0012:00208מכסיקו2
ב'0851151606כתיבת תסריטמר רוב אייל
תרגילד08:0010:00א119מכסיקו2
סדנאות - שנה א'
•לתשומת לב תלמידי חד חוגי - יש להרשם לאותה קבוצת סרט וידיאו
א'0851659101סרט וידאו - א'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהג14:0016:00209מכסיקו2
ב'0851658801סרט וידאו - ב'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד16:0018:00119מכסיקו2
א'0851659102סרט וידאו - א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד16:0018:00117מכסיקו2
ב'0851658802סרט וידאו - ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד16:0018:00117מכסיקו2
א'0851659103סרט וידאו - א'מר שני ירון
סדנהב14:0016:00208מכסיקו2
ב'0851658803סרט וידאו - ב'מר שני ירון
סדנהה12:0014:00117מכסיקו2
א'0851659104סרט וידאו - א'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:00213מכסיקו2
ב'0851658804סרט וידאו - ב'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:00א119מכסיקו2
א'0851659105סרט וידאו - א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד18:0020:00209מכסיקו2
ב'0851658805סרט וידאו - ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד18:0020:00119מכסיקו2
א'0851659106סרט וידאו - א'פרופ' גרין איתן
סדנהב12:0014:00119מכסיקו2
ב'0851658806סרט וידאו - ב'פרופ' גרין איתן
סדנהב12:0014:00119מכסיקו2
א'0851659107סרט וידאו - א'פרופ' גרין איתן
סדנהה12:0014:00119מכסיקו2
ב'0851658807סרט וידאו - ב'פרופ' גרין איתן
סדנהה12:0014:00119מכסיקו2
א'0851659108סרט וידאו - א'פרופ' קנבל אמיל
סדנהא10:0012:00117מכסיקו2
ב'0851658808סרט וידאו - ב'פרופ' קנבל אמיל
סדנהא10:0012:00ג206מכסיקו2
• סרט וידאו ב' פתוח לתלמידי הדו חוגי
• כקורס בחירה עיוני שנים ב' ג'
•קורס זה יוכר במסגרת מכסת השעות המעשיות
•שניתן לקחת בתכנית הדו חוגית
אב0851151101מבוא ליצירה בטלוויזיהמר שפירא ערן
סדנהב08:0014:00ג122מכסיקו4
אב0851151102מבוא ליצירה בטלוויזיהמר שפירא ערן
סדנהב08:0014:00ג122מכסיקו4
אב0851151103מבוא ליצירה בטלוויזיהמר נחמיאס משה
סדנהה08:0014:00ג122מכסיקו4
אב0851151104מבוא ליצירה בטלוויזיהגב' בנאי סיגלית
סדנהא14:0020:00ג122מכסיקו4
אב0851151105מבוא ליצירה בטלוויזיהגב' בנאי סיגלית
סדנהא14:0020:00ג122מכסיקו4
אב0851151106מבוא ליצירה בטלוויזיהמר נחמיאס משה
סדנהה08:0014:00ג122מכסיקו4
•הקורס " מבוא ליצירה בטלוויזיה" יינתן פעם בשבועיים
א'0851151801יסודות בצילוםמר גולדמן אלעד
סדנהה16:0018:00א117מכסיקו1
א'0851151802יסודות בצילוםמר גולדמן אלעד
סדנהג14:0016:00ג206מכסיקו1
א'0851151803יסודות בצילוםמר גולדמן אלעד
סדנהג14:0016:00120מכסיקו1
א'0851151804יסודות בצילוםמר גולדמן אלעד
סדנהה16:0018:00209מכסיקו1
•הקבוצות בקורס יסודות הצילום יתקיימו אחת לשבועיים
ב'0851151901יסודות בעריכהמר גשרי משה
סדנהד18:0020:00120מכסיקו1
•עבר לסמ ב בעקבות אילוצים אישיים
ב'0851151902יסודות בעריכהמר גשרי משה
סדנהג16:0018:00213מכסיקו1
ב'0851151903יסודות בעריכהמר גשרי משה
סדנהה14:0016:00213מכסיקו1
אנגלית מתקדמים
א'0809000201אנגליתיפורסם
שו"תב08:0010:00213מכסיקו
א'0809000201אנגליתיפורסם
שו"תד08:0010:00213מכסיקו
א'0809000301אנגליתיפורסם
שו"תא08:0010:00213מכסיקו
א'0809000301אנגליתיפורסם
שו"תג08:0010:00213מכסיקו
ב'0809000401אנגליתיפורסם
שו"תב16:0018:00212מכסיקו
ב'0809000401אנגליתיפורסם
שו"תה14:0016:00203דן-דוד0
ב'0809000501אנגליתיפורסם
שו"תב08:0010:00213מכסיקו0
ב'0809000501אנגליתיפורסם
שו"תה08:0010:00213מכסיקו0
א'0809000601אנגליתיפורסם
שו"תג08:0010:00212מכסיקו
א'0809000601אנגליתיפורסם
שו"תה14:0016:00212מכסיקו
אב0851001501קולנוע אמצע היוםמר אוטין פבלו
קולוק'ב18:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו0
ב'0851001501קולנוע אמצע היוםמר אוטין פבלו
קולוק'ה16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו0
מבואות חובה שנה ב'
א'0851661601מבוא לקולנוע בן זמננו א'מר אינגבר נחמן
שיעורד16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• אסיסטנט עופר ליברגל
ב'0851664801מבוא לקולנוע בן זמננו ב'מר אינגבר נחמן
שיעורד16:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• אסיסטנט עופר ליברגל
אב0851000601בקיאות בסרטיםמר ליברגל עופר
קולוק'ה18:0021:00120מכסיקו1
ב'0851659501מבוא לקולנוע ישראליד"ר יוסף רז
שיעורב12:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
תרגיל בקולנוע ישראלי
ב'0851655301תרגיל בקולנוע ישראליגב' שגיא דנה
תרגילה08:0010:00212מכסיקו2
ב'0851655302תרגיל בקולנוע ישראלימר אוריון רעי
תרגילב08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851655303תרגיל בקולנוע ישראלימר אבישר אריאל
תרגילב08:0010:00א117מכסיקו2
ב'0851655304תרגיל בקולנוע ישראלימר אבישר אריאל
תרגילה08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851655305תרגיל בקולנוע ישראלימר אוריון רעי
תרגילב16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851655306תרגיל בקולנוע ישראליגב' שגיא דנה
תרגילג08:0010:00117מכסיקו2
תיאוריות קולנועיות עכשוויות
•ריכוז: ד"ר ענת זנגר
א'0851400001תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוין אורי
פרו"סג08:0012:0002קיקואין4
א'0851400002תיאוריות קולנועיות עכשוויותד"ר בן דוד בני
פרו"סב10:0014:00208מכסיקו4
א'0851400003תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר פרבר ניר
פרו"סב16:0020:00211מכסיקו4
א'0851400004תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' קוגלר תרזה
פרו"סד12:0016:00120מכסיקו4
א'0851400005תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' לוין אורי
פרו"סה10:0014:00120מכסיקו4
א'0851400006תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר חרמוני גל
פרו"סה14:0018:00120מכסיקו4
א'0851400007תיאוריות קולנועיות עכשוויותמר דבורה ארז
פרו"סה10:0014:0002קיקואין4
ב'0851400008תיאוריות קולנועיות עכשוויותגב' גרינברג סלבה
פרו"סד10:0014:00200מכסיקו4
ב'0851400009תיאוריות קולנועיות עכשוויותד"ר חגין בועז
פרו"סה14:0018:00208מכסיקו4
ב'0851400010תיאוריות קולנועיות עכשוויותד"ר בן דוד בני
פרו"סה10:0014:00209מכסיקו4
שנה ב'
אב0851001501קולנוע אמצע היוםמר אוטין פבלו
קולוק'ב18:0020:00115 פאסטליכטמכסיקו0
הקבץ התמחות בתחום העיוני - לתלמידי מסלול עיוני ודו-חוגי בלבד
• קורסים יעודים בעדיפות לתלמידי המגמות :
• החד חוגי עיוני, והדו חוגי, ולסטודנטים מצטיינים
• ממגמות הפקה ותסריטאות, באישור מיוחד
שיעורי בחירה מתקדמים
א'0851753201ביקורת קולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב14:0016:00211מכסיקו2
ב'0851753202ביקורת קולנועמר אוטין פבלו
שיעורא12:0014:00209מכסיקו2
ב'0851617001פוסט טלוויזיה :תמורות בתרבות הטלוויזיה העכשוויתד"ר חרל"פ איתי
שיעורג18:0020:00117מכסיקו2
• דרישת קדם - הקורס מבוא ללימודי טלוויזיה
ב'0851617101ז'יל דלז וסטנלי קאבל: קולנוע ופילוסופיהד"ר בידרמן שי
שיעורג10:0014:00210מכסיקו2
סמינר מצטיינים -( שנה ג' ) רישום באישור מיוחד
א'0851510101פסיכואנליזה וקולנועד"ר כהן רז אודיה
סמינרד12:0016:00209מכסיקו2
ב'0851510101פסיכואנליזה וקולנועד"ר כהן רז אודיה
סמינרד16:0018:00211מכסיקו2
•פתוח לסטודנטים מכל המסלולים כהקבץ או כשיעור/סמינר בודד
הקבץ קולנוע דיגיטלי ואינטראקטיבי - קורסים עיוניים - שנים ב-ג
א'0851617601האישה הדיגיטלית בקולנוע ובמשחקי מחשבד"ר פוספלד כהן אורית
שיעורג16:0020:00209מכסיקו2
ב'0851613201קולנוע בעידן הדיגיטליד"ר לנדסמן אוהד
שיעורג12:0016:00211מכסיקו2
הקבץ קולנוע דיגיטלי ואינטראקטיבי - סמינריון:
א'0851510501קולנוע דוקומנטרי וטכנולוגיות חדשותד"ר לנדסמן אוהד
סמינרב10:0016:0002קיקואין4
קורסים מעשיים
א'0851269501מבוא למדיה חדשהמר בן אריה אהוד
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
א'0851268801יישומי וידאו לאינטרנט*מר שפירא ערן
סדנהב18:0020:00ג206מכסיקו2
אב0851359701סדנת הפקה לאינטרנטמר בן אריה אהוד
סדנהא14:0016:00200מכסיקו4
ב'0851359501הפקה 2 לטלוויזיה, אינטרנט, וקולנועמר עצמור לירן
שיעורב18:0020:00א119מכסיקו2
•הקורסים המעשיים בהקבץ יוכרו במסגרת מכסת השעות
•המעשיות המותרות במסגרת התכנית העיונית:
•לתלמידי המסלול החד-חוגי עד 8 שס
•תלמידי המסלול הדו-חוגי עד 2 ש"ס
•הרישום לקורסים אלו הוא ידני באישור ודרך ראש מגמת הפקה
הקבץ קולנוע וקוגניציה - שיעורים
א'0851617801תיאוריות קוגניטיביות קולנועיותמר רז גל
שיעורא16:0018:00208מכסיקו2
ב'0851615501נוירו-אסתטיקה וקולנועמר רז גל
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
הקבץ קולנוע וקוגניציה - סמינרים
א'0851902301מבני מתח בקולנועפרופ' בן שאול ניצן
סמינרה10:0014:00208מכסיקו4
ב'0851509801מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשוויפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00213מכסיקו4
חטיבת לימודים עיוניים - שנים ב' ג'
ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
שיעורים
ב'0851618601להאזין לסרטים :יחסי סאונד-תמונה בקולנועמר חרמוני גל
שיעורא12:0016:00א206מכסיקו2
א'0851617301קולנוע הונגרי ורומני עכשוויד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב10:0014:00212מכסיקו2
א'0851664701פרקים בתולדות הקולנוע התיעודיד"ר דובדבני שמוליק
שיעורה10:0014:00א206מכסיקו2
ב'0851616501אוטופיה /דיסאוטופיה: סוגיות במדע בדיוני קולנועי וטלוויזיונימר דבורה ארז
שיעורב16:0020:00120מכסיקו2
ב'0851614801קולנוע אמריקאי בשנות ה- 70: מארתור פן עד סטיבן ספילברגמר דבורה ארז
שיעורג16:0020:00210מכסיקו2
ב'0851618001טלוויזיה אירופאיתד"ר ערב דן
שיעורא12:0014:0001קיקואין2
ב'0851668201הדרמה האיכותית בטלוויזיה האמריקניתד"ר חרל"פ איתי
שיעורד14:0016:0001קיקואין2
א'0851617401סיטקום טלוויזיוני: צורה, היסטוריה ופוליטיקהד"ר יורן נועם
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0851618801זרמים בולטים בקולנוע בן תקופתינומר אינגבר נחמן
שיעורד12:0016:00א206מכסיקו2
• הקורס פתוח לתלמידי שנה ג' ואילך.
ב'0851618101הקולנוע של רוברט אלטמןד"ר אונגר הנריך
שיעורה14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0851618501האחים כהן: מסע שני אל גבולות האבסורדד"ר אונגר הנריך
שיעורה16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0851618201קובריק המאוחר: עיניים פקוחות של פרפקציוניסטד"ר אונגר הנריך
שיעורה12:0014:00א206מכסיקו2
ב'0851618401זרים לעצמנו: הגירה וגלות בקולנוע ובטלוויזיהד"ר יעל מונק
שיעורג12:0016:00209מכסיקו2
ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
סמינריונים
א'0851510001ז'אנרים טלוויזיונייםד"ר חרל"פ איתי
סמינרג10:0014:00211מכסיקו4
ב'0851905401סרטי יומנים ותיעוד עצמי: הפואטיקה של חיי היום יוםד"ר דובדבני שמוליק
סמינרה10:0016:00211מכסיקו4
ב'0851902001השואה בקולנועד"ר אבישר אילן
סמינרד14:0018:00א117מכסיקו4
א'0687335501הקולנוע היפניפרופ' סרפר צביקה
סמינרה10:0014:00262גילמן4
תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטאלית
שיעורים
א'0851617601האישה הדיגיטלית בקולנוע ובמשחקי מחשבד"ר פוספלד כהן אורית
שיעורג16:0020:00209מכסיקו2
א'0851617701קולנוע ואתיקהד"ר בידרמן שי
שיעורג10:0014:00212מכסיקו2
א'0851616601הגוף בקולנועגב' גרינברג סלבה
שיעורג14:0018:00211מכסיקו2
א'0851613301טלוויזיה, אקטיביזם ושינוי חברתיד"ר ערב דן
שיעורא16:0018:0001קיקואין2
ב'0851613201קולנוע בעידן הדיגיטליד"ר לנדסמן אוהד
שיעורג12:0016:00211מכסיקו2
ב'0851615501נוירו-אסתטיקה וקולנועמר רז גל
שיעורד10:0012:0001קיקואין2
א'0851617801תיאוריות קוגניטיביות קולנועיותמר רז גל
שיעורא16:0018:00208מכסיקו2
ב'0851615701מדיום בהפרעה: מקולנוע אוונגרדי לוידאו ארטגב' לוין אורי
שיעורב16:0020:00209מכסיקו2
א'0851618301פואטיקה ורטוריקה של המותחן הפסיכולוגיד"ר אונגר הנריך
שיעורה14:0016:00115 פאסטליכטמכסיקו2
תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה
סמינריונים
ב'0851504101סקס אחר: תיאוריות קולנועיות של מגדר ומיניותד"ר יוסף רז
סמינרד10:0016:00213מכסיקו4
א'0851507301סירק, פאסבינדר, אלמודובר: מלודרמה, תיאוריה, קולנועד"ר יוסף רז
סמינרב10:0016:00117מכסיקו4
ב'0851509701שוברי קופות, קולנוע עצמאי וקולנוע עולם: אסתטיקה,טכנולוגיה ופד"ר חגין בועז
סמינרד14:0018:00209מכסיקו4
א'0851506001נשים ומיתוסים בקולנועפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0016:00א117מכסיקו4
א'0851505001נואשות או נועזות ?נשים בסדרות טלוויזיה עכשוויותד"ר רוני הלפרן
סמינרב16:0020:00209מכסיקו4
ב'0851506301קולנוע רפלקסיבי- מהקלאסי למודרני ולפוסט- מודרניגב' קוגלר תרזה
סמינרד14:0020:00ג206מכסיקו4
• הסמינריון לא יפתח בסמסטר ב'
ב'0851509801מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשוויפרופ' בן שאול ניצן
סמינרב10:0014:00213מכסיקו4
א'0851902301מבני מתח בקולנועפרופ' בן שאול ניצן
סמינרה10:0014:00208מכסיקו4
ב'0851510301קולנוע ומחאה חברתיתד"ר אלוש לברון מירב
סמינרב12:0018:00211מכסיקו4
א'0851510501קולנוע דוקומנטרי וטכנולוגיות חדשותד"ר לנדסמן אוהד
סמינרב10:0016:0002קיקואין4
קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
שיעורים
ב'0851615401קולנוע ישראלי של נשים: קול, גוף, מקוםד"ר יעל מונק
שיעורג16:0020:00209מכסיקו2
ב'0851618701זהות יהודית בקולנוע הישראלי והאמריקאיד"ר כהן רז אודיה
שיעורד12:0016:00211מכסיקו2
א'0851669201דרמה ישראלית בטלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורג18:0020:00א206מכסיקו2
ב'0851617901הפוליטיקה של הרייטינג: פיקוח,אסתטיקה וייצוג בטלוויזיה הישראלד"ר אלוש לברון מירב
שיעורד10:0014:00209מכסיקו2
ב'0851669401מונוגרפיה - דוד פרלובמר הקר ראובן
שיעורא16:0020:00209מכסיקו2
קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
סמינריונים
א'0851904901קולנוע ישראלי עכשוויפרופ' נאמן יהודה
סמינרה14:0020:00210מכסיקו4
ב'0851510201מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראליד"ר דובדבני שמוליק
סמינרא12:0018:00117מכסיקו4
א'0851510601טלוויזיה במזרח תיכון: בין גלובלי ללוקאליד"ר רינאוי חליל
סמינרד12:0016:00117מכסיקו4
ב'0851905501הגיבור והאנטי גיבור בקולנוע הישראליד"ר אבישר אילן
סמינרג14:0018:0002קיקואין4
א'0851509401הקולנוע של אורי זוהרד"ר שוייצר אריאל
סמינרד16:0020:00212מכסיקו4
ב'0851983501מסעות בזמן ובמרחב הקולנועי הישראליפרופ' זנגר ענת
סמינרב10:0016:00א117מכסיקו4
• סמינר של תואר שני. פתוח לתלמידי ב"א רק באישור המרצה
• ועל בסיס מקום פנוי
• הסמינר ילווה במעבדת כתיבה והפקה של כתב עת
• עליה יהיה אחראי מר ניר פרבר
שיעורים מחוץ לחוג - שיעורים מומלצים (מסגרת 100)
•מיועד רק לתלמידי חד חוגי
א'0608100301תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרניתד"ר טל דקל
שיעורה14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר מירי רוזמרין
שיעורה08:0010:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותד"ר להד כנרת
שיעורה16:0018:00001ווב0
א'0607540201חיות בסרטד"ר רוני הלפרן
שיעורד14:0016:00281גילמן0
ב'0608320001גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער**ד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעורב16:0018:00223 (אולם ברגר)גילמן0
א'0608330201קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?**ד"ר משעלי יעל
שיעורב16:0018:00105רוזנברג0
א'0662115601מבוא לפילוסופיה פוסט מודרנית ועכשויתד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעורב12:0014:00277גילמן0
א'0662111501מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראליתד"ר יובל גוז'נסקי
שיעורג08:0010:00326גילמן0
א'0662116001כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח למערבד"ר אביב לבנת
שיעורד10:0012:00456גילמן0
ב'0662145701הרטוריקה של הקולנועד"ר מעין מזור
שיעורג10:0012:00279גילמן0
ב'0662116201התיאוריה והפילוסופיה של הצילום המודרניד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעורג12:0014:00278גילמן
• שיעורי מומלצים מתחום קוגניציה
א'0662196201תרבות וקוגניציהד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורא14:0016:00326גילמן
א'0680130201בעיות יסוד בתורת הספרות מפרספקטיבה קוגניטיביתפרופ' ישעיהו שן
שיעורג12:0014:00277גילמן0
ב'0680312901החוויה הנאראטיביתד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורה14:0016:00306גילמן
שיעורי תסריטאות - שנה ב'
שיעורי חובה
א'0851205601יסודות מתקדמים בכתיבת תסריטפרופ' גרין איתן
שו"תב10:0012:00119מכסיקו2
א'0851212201מספור לסרט - פרוזה מול דרמהמר כץ יואב
שו"תא18:0020:00119מכסיקו2
א'0851200501תסריט לסרט קצרמר צפור אסף
שו"תא16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851206001מרעיון לתקציר בסרט קולנועפרופ' גרין איתן
שו"תב10:0012:00117מכסיקו2
ב'0851212101הרגע הדרמתימר צפור אסף
שו"תא18:0020:00119מכסיקו2
ב'0851212301רעיון לסדרת טלוויזיהגב' נמדר אסתר
שיעורג10:0012:00117מכסיקו2
שיעורי תסריטאות - שנה ג'
שיעורי חובה
א'0851300101מתקציר לטריטמנט בסרט קולנועפרופ' גרין איתן
שו"תב14:0016:00119מכסיקו2
א'0851300501תקציר לסדרת טלוויזיהגב' נמדר אסתר
שו"תג12:0014:00א119מכסיקו2
ב'0851300601מטריטמנט לתסריט באורך מלאפרופ' גרין איתן
שו"תב14:0016:00117מכסיקו2
ב'0851300301פרק בסדרת טלוויזיהגב' נמדר אסתר
שו"תג12:0014:00117מכסיקו2
ב'0851301101פורמטים אלטרנטיבים לסדרת טלוויזיה ואינטרנטמר צפור אסף
שו"תא16:0018:00119מכסיקו2
שיעורי בחירה לשנים ב' ג'
א'0851211301נתוח תסריטים בקולנוע הישראלי-מתסריט לסרטמר ניב יעקב
שו"תד12:0014:00211מכסיקו2
א'0851211601כתיבה קומיתגב' מרום תמר
שו"תא10:0012:00120מכסיקו2
ב'0851211401פרקטיקות של עבודת התסריטאיגב' הפנר מאיה
שו"תא12:0014:00א117מכסיקו2
ב'0851211801סצינה סיפור בתמונותגב' הפנר מאיה
שו"תא10:0012:00א117מכסיקו2
א'0851211901כתיבה לאינטרנטמר צפור אסף
שו"תד10:0012:00119מכסיקו2
ב'0851209501משחק לתסריטאיםמר נוי מנשה
שו"תה16:0018:00ב122מכסיקו2
ב'0851922901קונפליקט ודרמהמר קו אל ארז
שו"תג16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851922401כתיבת דיאלוגיםמר ניב יעקב
שו"תד10:0012:00119מכסיקו2
א'0851922601תחבולות בכתיבה קולנועיתפרופ' גביזון שבתאי
סדנהה14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851922602תחבולות בכתיבה קולנועיתפרופ' גביזון שבתאי
סדנהה14:0016:00210מכסיקו2
ב'0851212001הסדרה הקומית לטלוויזיה ולאינטרנטגב' מרום תמר
שו"תב18:0020:00א117מכסיקו2
ב'0851922101אדפטציהמר קוסושווילי דובר
שו"תג18:0020:00119מכסיקו2
• חנכות אישית לשנה ג' בלבד
ב'0851302201חונכות אישית לפרוייקט הגמר קולנועמר קו אל ארז
שו"תג14:0016:00213מכסיקו2
• או
ב'0851302401חונכות אישית לפרוייקט הגמר טלוויזיהמר ניב יעקב
שו"תד12:0014:00 2
קורסי בחירה מומלצים מתיאטרון
ב'0811174601תאטרון משנה מציאותד"ר הררי דרור
שיעורא12:0014:00212מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתאטרון הפוסט מודרניד"ר הררי דרור
שיעורב10:0012:00209מכסיקו2
קורסי בחירה מספרות
א'0680304401הבלש: ביוגרפיה של דמות ספרותיתמר דרור משעני
שיעורה14:0016:00278גילמן
ב'0680310701יצירתו של יהושע קנזד"ר איריס מילנר
שיעורג10:0012:00278גילמן
א'0680300101ספרות, כלכלה וכיבוש: הפרוזה הישראלית מאז אוסלוד"ר דנה אולמרט
שיעורא12:0014:00277גילמן0
•ניתן להרשם לשני קורסים מספרות או תיאטרון
•במקום שני שעורי בחירה מתסריטאות
•ניתן לבחור במקום שעורי הבחירה בתסריטאות,קורסים מהקבץ הפקה
•באישור ראש מגמת ,הפקה בלבד
א'0851268801יישומי וידאו לאינטרנט*מר שפירא ערן
סדנהב18:0020:00ג206מכסיקו2
א'0851269501מבוא למדיה חדשהמר בן אריה אהוד
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
אב0851359701סדנת הפקה לאינטרנטמר בן אריה אהוד
סדנהא14:0016:00200מכסיקו4
•הרישום לקורסים אלו הוא ידני על בסיס מקום פנוי
•ודרך ראש מגמת הפקה
הפקה
הקבץ הפקה 1 - שנה ב'
•סמסטר א' - סה"כ 16 ש"ס
שיעורי חובה קולנוע וטלוויזיה
סדנאות מקצועיות
א'0851001001סדנה לשימוש בציודמר גולדווסר תום
סדנה 0
• תאריכי הסדנה יפורסמו בהמשך
ב'0851001101סדנה למקצועות הסטיפורסם
סדנה 0
ב'0851268601סדנת תאורהיפורסם
סדנה 0
• ללא קרדיט אקדמי
•סדנה מרוכזת - תאריכים יפורסמו בהמשך
ב'0851266801הקלטת שטח עיצוב הצליל 2מר חן נפתלי
סדנהו09:0012:00117מכסיקו2
• תאריכי הסדנה יפורסמו בהמשך
• שיעורי חובה קולנוע
א'0851256001בימוי קולנועי 1מר פיצ'חדזה יוסף
סדנהא10:0012:00א117מכסיקו2
א'0851256002בימוי קולנועי 1מר שני ירון
סדנהד10:0012:00א119מכסיקו2
א'0851256003בימוי קולנועי 1מר פיצ'חדזה יוסף
סדנהב10:0012:00א119מכסיקו2
א'0851256004בימוי קולנועי 1מר קוסושווילי דובר
סדנהג16:0018:00א119מכסיקו2
א'0851200301תסריט קצר להפקהמר בלוך ירון
שו"תג12:0014:00119מכסיקו2
א'0851200302תסריט קצר להפקהמר בלוך ירון
שו"תד14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851200303תסריט קצר להפקהגב' ויניק מיכל
שו"תב18:0020:00119מכסיקו2
א'0851200304תסריט קצר להפקהגב' דרייפוס מיה
שו"תג18:0020:00א119מכסיקו2
א'0851250901סינמטוגרפיה לבמאימר פיצ'חדזה יוסף
סדנהב12:0016:0001קיקואין2
א'0851256201משחק קולנועי 1גב' בת אדם מיכל
סדנהא14:0016:00א122מכסיקו2
א'0851256202משחק קולנועי 1גב' בת אדם מיכל
סדנהא16:0018:00א122מכסיקו2
א'0851256203משחק קולנועי 1מר נוי מנשה
סדנהה16:0018:00ג122מכסיקו2
א'0851255801עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה10:0012:00213מכסיקו2
א'0851255802עריכה 1גב' פרלוב יעל
סדנהה14:0016:00213מכסיקו2
א'0851255803עריכה 1מר גרינפלד יוסף
סדנהג10:0012:00119מכסיקו2
שיעורי חובה טלוויזיה
א'0851261501כתיבה לטלוויזיה 1מר צפור אסף
סדנהא18:0020:00א117מכסיקו2
א'0851268701בימוי פורמטים לטלוויזיה 1מר לרר יהושע
סדנהג09:0012:00א122מכסיקו3
א'0851258901ביצוע וכתיבת תחקיר*גב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00א119מכסיקו2
א'0851269501מבוא למדיה חדשהמר בן אריה אהוד
שיעורב10:0012:00213מכסיקו2
שיעורי בחירה קולנוע וטלוויזיה
א'0851252101מבוא לסרט דוקומנטרימר הקר ראובן
שיעורד10:0012:00211מכסיקו2
א'0851250501יסודות בהפקהמר רוזנבאום מארק
סדנהג18:0020:00120מכסיקו2
א'0851266701עיצוב הצליל 1מר רשף אורי
סדנהג14:0016:00117מכסיקו2
א'0851263701מבוא לקולנוע נסיוני מתחיליםגב' טל דנה
סדנהא12:0014:00119מכסיקו2
א'0851258401תיאוריה של העריכהמר שטויר דב בוריס
סדנהא18:0020:00209מכסיקו2
א'0851268801יישומי וידאו לאינטרנט*מר שפירא ערן
סדנהב18:0020:00ג206מכסיקו2
א'0851269801בימוי על נייר ( סטורי בורד)פרופ' קמינסקי חנן
סדנהא16:0018:00200מכסיקו2
א'0851260901בדייה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתיפרופ' אביעד מיכל
סדנהד14:0016:00213מכסיקו2
א'0851462101תרגיל לשיעורי צילוםמר פרידמן סרגיי
הדרכה אישיתא09:0013:00א122מכסיקו0
•תרגיל לשיעורי צילום הוא ללא קרדיט אקדמי
א'0851254601עריכה ממוחשבת - AVIDמר גשרי משה
סדנהד12:0014:00א119מכסיקו0
•השיעור עריכה ממוחשבת AVID הוא ללא קרדיט אקדמי
•כל שיעורי הקולנוע פתוחים לתלמידי טלוויזיה.
הקבץ הפקה 2 - שנה ב'
•סמסטר ב' - סה"כ 16 ש"ס
•קולנוע
ב'0851256301בימוי קולנועי 2מר פיצ'חדזה יוסף
סדנהא10:0012:00117מכסיקו2
ב'0851256302בימוי קולנועי 2מר שני ירון
סדנהה10:0012:00212מכסיקו2
ב'0851256303בימוי קולנועי 2מר פיצ'חדזה יוסף
סדנהב10:0012:00א119מכסיקו2
ב'0851256304בימוי קולנועי 2מר קוסושווילי דובר
סדנהג16:0018:00117מכסיקו2
ב'0851261801סינמטוגרפיה 2מר כצנלסון רוני
סדנהא14:0017:00א119מכסיקו3
ב'0851261802סינמטוגרפיה 2מר לרנר דן
סדנהד10:0013:00120מכסיקו3
ב'0851261803סינמטוגרפיה 2מר רז גיא
סדנהג13:0016:00א119מכסיקו3
ב'0851255901עריכה 2גב' פרלוב יעל
סדנהה10:0012:00ג206מכסיקו2
ב'0851255902עריכה 2גב' פרלוב יעל
סדנהה14:0016:00ג206מכסיקו2
ב'0851255903עריכה 2מר גרינפלד יוסף
סדנהג10:0012:00120מכסיקו2
ב'0851256401הדרכת שחקניםגב' בת אדם מיכל
סדנהב16:0019:00א122מכסיקו3
ב'0851256402הדרכת שחקניםמר קוסושווילי דובר
סדנהה11:0014:00א122מכסיקו3
ב'0851252901תסריט לסרט קיץגב' דרייפוס מיה
סדנהה16:0018:00117מכסיקו2
ב'0851252902תסריט לסרט קיץמר בלוך ירון
סדנהד14:0016:00א119מכסיקו2
ב'0851252903תסריט לסרט קיץגב' ויניק מיכל
סדנהב18:0020:00117מכסיקו2
ב'0851252601ניתוח תסריטים לבימויפרופ' רובינשטיין דובי
שו"תה14:0016:00209מכסיקו2
ב'0851252401הפקת סרט קצר: חונכות תסריטפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהה16:0018:00116מכסיקו2
ב'0851258001בימוי דוקומנטרי 1פרופ' אביעד מיכל
סדנהד12:0014:00119מכסיקו2
ב'0851258002בימוי דוקומנטרי 1מר הקר ראובן
סדנהא10:0012:00120מכסיקו2
ב'0851252801חונכות לסרטי קיץמר פיצ'חדזה יוסף
סדנהא14:0016:00116מכסיקו2
ב'0851252802חונכות לסרטי קיץמר בלוך ירון
סדנהא16:0018:00 2
ב'0851252803חונכות לסרטי קיץמר הקר ראובן
סדנהא12:0014:00 2
ב'0851263901מבוא לקולנוע נסיוני מתקדמיםגב' טל דנה
סדנהא12:0014:00119מכסיקו2
ב'0851358201פיתוח סדרת אינטרנט להפקהמר צפור אסף
סדנהה10:0012:00208מכסיקו2
ב'0851254602עריכה ממוחשבת - AVIDמר גשרי משה
סדנהה16:0018:00א119מכסיקו0
•הקורס "עריכה ממוחשבת -AVID" הוא ללא קרדיט אקדמי
הקבץ הפקה 2 טלוויזיה
• יש לבחור לפחות 4 שעורים
ב'0851253201בימוי פורמטים לטלוויזיה 2מר לרר יהושע
סדנהג09:0012:00א122מכסיקו3
ב'0851262701כתיבה דרמטית לטלוויזיה 2גב' מרום תמר
סדנהד08:0010:00117מכסיקו2
ב'0851258301פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיהגב' בן נתן נעמי
סדנהה16:0018:00119מכסיקו2
ב'0851259001מתחקיר לתסריטגב' קרפל דליה
סדנהג14:0016:00119מכסיקו2
ב'0851269701הפקת פרוייקט טלוויזיה : חונכות תסריטפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהג18:0020:00116מכסיקו2
•שיעורי הבחירה בקולנוע פתוחים גם לטלוויזיה
הקבץ הפקה 3 - שנה ג' - סה"כ 20 ש"ס
•שיעורים שנתיים - קולנוע
אב0851351701בימוי קולנועי 3פרופ' גביזון שבתאי
סדנהה10:0012:00117מכסיקו4
אב0851351702בימוי קולנועי 3מר קולירין ערן
סדנהג18:0020:00ג206מכסיקו4
אב0851352201פוסט פרודקשן - סרט קצרפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהג16:0018:00א117מכסיקו4
א'0851366201בימוי דוקומנטרי 2מר הקר ראובן
סדנהד12:0014:00א117מכסיקו4
ב'0851366201בימוי דוקומנטרי 2מר הקר ראובן
סדנהא14:0016:00209מכסיקו4
אב0851359701סדנת הפקה לאינטרנטמר בן אריה אהוד
סדנהא14:0016:00200מכסיקו4
א'0851358701דרמה סינגולריתמר שני ירון
סדנהב16:0020:00א122מכסיקו4
סמסטר א' - קולנוע
א'0851354601סדנת רעיון לסרט גמרמר בלוך ירון
סדנהא16:0020:00117מכסיקו4
א'0851353801סרט גמר- סדנת בימוי מתקדמתפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד18:0020:00117מכסיקו2
א'0851354801סדנת במאי דמות שחקןפרופ' לוי רם
סדנהד14:0020:00א122מכסיקו4
א'0851260901בדייה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתיפרופ' אביעד מיכל
סדנהד14:0016:00213מכסיקו2
א'0851352401סינמטוגרפיה 3מר גולדמן שי
סדנה 3
• אסיסטנט - יפורסם
•סדנה מרוכזת בסוף ינואר 2014
א'0851362101צילום דוקומנטרי 1מר כצנלסון רוני
סדנהא12:0014:00א119מכסיקו2
א'0851352601עריכה 3גב' פרלוב יעל
סדנהה12:0014:00213מכסיקו2
א'0851352602עריכה 3מר גרינפלד יוסף
סדנהג12:0014:00117מכסיקו2
א'0851355001חונכות תסריט לסרט גמרמר בלוך ירון
שו"תג14:0016:00 2
א'0851355002חונכות תסריט לסרט גמרגב' דרייפוס מיה
שו"תב16:0018:00119מכסיקו2
א'0851363001חונכות לסרט גמרפרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד16:0018:00 2
א'0851362801חונכות עריכהגב' פרלוב יעל
סדנהה16:0018:00א014מכסיקו2
א'0851366801בימוי קולנועי 4מר פיצ'חדזה יוסף
סדנהה14:0016:00א117מכסיקו2
א'0851354201בין סטילס לקולנוע 1מר גלוטמן שוקה
סדנהד12:0014:00210מכסיקו2
א'0851914801תהליכי חשיבה באמנות ובקולנועגב' היימן מיכל
סדנהב16:0018:00212מכסיקו2
א'0851136701פרוייקט תיעודי חברתימר טאוזינגר אמיר
סדנהד18:0020:00א117מכסיקו2
א'0851114901ניהול וארגון ארועי קולנוע תשע"דמר עצמור לירן
סדנהב16:0018:00א119מכסיקו2
א'0851115101פרויקט ספורטגב' פרלוב יעל
סדנה 2
סמסטר א' - טלוויזיה
• יש לבחור לפחות 4 שיעורים
א'0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהד10:0012:00117מכסיקו4
ב'0851359001פיתוח סדרת טלוויזיהגב' ויס ברקוביץ רונית
סדנהג10:0012:00א119מכסיקו0
אב0851366701סדרה דוקומנטריתגב' זלצר ענת
סדנהא16:0018:00213מכסיקו4
• הקורס לא ינתן בשנה"ל תשע"ד
א'0851359101הפקה 1 לטלוויזיה, אינטרנט, וקולנועמר עצמור לירן
סדנהב18:0020:00א119מכסיקו2
א'0851359801בימוי פורמטים לטלוויזיה 3מר סער רן
סדנהא09:0012:00ב122מכסיקו3
א'0851362901עריכת תוכןגב' להט קרמן מאיה
שיעורה18:0020:00א117מכסיקו2
סמסטר ב' - קולנוע
ב'0851352301ייצוגי המרחב הקולנועיפרופ' רובינשטיין דובי
שיעורג14:0016:00117מכסיקו2
ב'0851352501סינמטוגרפיה 4מר קלמן פרד
סדנה 3
• אסיסטנט - גיל וינשטיין