סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שיעורי בחירה - תואר ראשון (שנתונים ג' ד' יכולים לבחור
גם משיעורי הבחירה של תואר שני)
א'0845411701Experimental Forms in Literature, Music and Filmפרופ' פריגיסי יהודית
סמינרד08:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
א'0845411401מוזיקה אמנותית, מוזיקה פופולארית, מה ביניהן - כאן ועכשיו?מר אסף עודד
שיעורג12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה0
א'0845214001מוזיקה ורגש: מחקרים אמפירייםפרופ' איתן זהר
שיעורה16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה0
•ניתן להירשם לסמסטר א' בלבד
ב'0845214101מוזיקה ורגש: מחקרים אמפירייםפרופ' איתן זהר
סמינרה16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה0
•ההרשמה לקורס זה בכפוף לעמידה בהצלחה בקורס בסמסטר א'
•או באישור מיוחד של המרצה
אב0845211901בטהובן - התקופה האמצעיתפרופ' איתן זהר
שו"תה12:0014:00מ014ביה"ס למוזיקה
•שנה א' באישור המרצה
אב0845512201מוזיקה והשיח הביקורתיפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
סמינרד16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה
אב0845213801Music.textפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
סמינרד14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה0
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
ב'0845213901מאופרה לתיאטרון מוזיקהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורב14:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה0
ב'0845214301סוגיות מלודיות והרמוניות במוזיקת הרוק על סוגיהד"ר פלטי ארנון
סמינרה10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה
ב'0845214201מהראשונה עד התשיעית: עיון בעשייתו הסימפונית של בטהובןד"ר שוחט-רוזנולד יפעת
שיעורב12:0014:00מ001ביה"ס למוזיקה
ב'0845214401ה(דה)קומפוזיציה של שלסי: סוגיות בכתיבתו המאוחרתגב' טמיר אוסטרובר הילה
סמינרב10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה
•שנה א' באישור המרצה
ב'0845214501מונטוורדי - שירת הברבור: מבטים על ספר המדריגלים השמיני ו"היעד"ר בנימיני רז
שיעורג10:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה
ב'0842133501מוזיקה לעוגב במאה ה-19פרופ' גורין אלכסנדר
שיעורב10:0012:00015ביה"ס למוזיקה0
אב0842354601מבוא לבס המסופררד"ר קליינר בוריס
שו"תג16:0018:00015ביה"ס למוזיקה0
•דרישות מוקדמות לקורס מפורטות בסילבוס
אב0842346301Mozart - in conflict between "music for every taste" and artד"ר רום אורי
סמינרה10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
אב0842126201וויולה משנה לכנריםדר' לבנון לילך
שו"תב12:0014:00030ביה"ס למוזיקה0
•באישור המורה האישי לכינור
אב0842343301American Composers of the 20th Centuryגב' קופר קריסטינה
שיעורה14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
אב0842245801אנליזה בעקבות רפרטואר שינוגן בתזמורת הסימפוניתמר שרון ישראל
שו"תא12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•ניתן לקחת קורס זה פעמיים בלבד במהלך התואר
אב0842245802Analysis of Orchestral Repertoireמר שרון ישראל
שו"תא14:0016:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
אב0842345401יסודות הניצוח לאינסטרומנטליסטיםמר פפיאן ואגן
שו"תד11:0012:00017ביה"ס למוזיקה2
אב0842321801פרקטיקום בליווימורים שונים
תרגיל 4
•לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
א'0842138501פונטיקה - IPAגב' טלר-בלום פרידל
שו"תד10:0012:00030ביה"ס למוזיקה
•קורס זה מיועד לזמרים ומנצחי מקהלה בלבד
קורסי חובה לתואר ראשון הפתוחים גם כקורסי בחירה
•ניתן לקחת קורסי בחירה אלו פעם אחת בלבד במהלך התוא
אב0843139501יסודות ניצוח מקהלהמר בורשבסקי רונן
שו"תא12:0014:00014ביה"ס למוזיקה4
•באישור המורה
אב0842321101ליווי ווקאליפרופ' זק יהונתן
שו"תב14:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
אב0842338801אורטוריה - רפרטואר סולו ווקאליפרופ' זכאי מירה
שו"תג12:0014:00סטודיו ווקאליביה"ס למוזיקה4
א'0842128201סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128301סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
•ההשתפות בסדנא מותנית באישור המורה
אב0842239101מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
אב0842239101מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
•הקבלה למקהלה הקאמרית מותנית באודיציות
•הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
אב0842439001מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא09:0012:00042 קלרמונטביה"ס למוזיקה6
•ההשתתפות בקורס מותנית באישור המורה
אב0842431401השיר הארצישראלי האמנותימר כהן שמעון
שו"תג14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה4
אב0843152301תורת הכליםמר כהן שמעון
שיעורא14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה4
אב0842230001מוזיקה קאמריתמר ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
•במגמה הווקאלית לשנים ג', ד' בלבד
•פרט לפסנתרנים
•הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
אב0843153201ניתוח וכתיבה לפי מודלים Iד"ר קליינר בוריס
שו"תג12:0014:00031ביה"ס למוזיקה4
•לתלמידי המגמה למוזיקולוגיה בלבד
אב0843151201אולפן אלקטרוני : אנלוגי ודיגיטלימר מזור יצחק
סדנהה16:0018:00מ013 אולפן הקלטותביה"ס למוזיקה4
•על בסיס מקום פנוי ובאישור המורה
אב0843232301סדנת תוכנה והפקה מוזיקליתמר מזור יצחק
סדנהה14:0016:00מ013 אולפן הקלטותביה"ס למוזיקה4
•על בסיס מקום פנוי ובאישור המורה
קורס חובה בתואר שני במגמות ביצוע במסלול ללא עבודת גמר
למעט המסלול לקומפוזיציה
אב0842543001אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיוםד"ר קליינר בוריס
שו"תג10:0012:00031ביה"ס למוזיקה
•לשנה ב' בלבד. קורס זה יועבר בשפה האנגלית
שיעורי בחירה - תואר שני (פתוחים גם לשנים ג' ד' מתואר ראשון)
אב0842445101הרמנויטיקה אנליטית, אינטרפרטציה וביצועפרופ' סדאי יצחק
שו"תד16:0018:00מ017ביה"ס למוזיקה0
א'0845411701Experimental Forms in Literature, Music and Filmפרופ' פריגיסי יהודית
סמינרד08:0012:00מ014ביה"ס למוזיקה
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
ב'0845411301מוזיקה אקספֶּרימנטלית, שנות ה-60/70: רטרוספקטיבהמר אסף עודד
שיעורג12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה0
א'0845411501גישות לניתוח צורת הסונטה הקלאסיתפרופ' איתן זהר
סמינרב12:0014:00מ014ביה"ס למוזיקה0
אב0845213801Music.textפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
סמינרד14:0016:00מ014ביה"ס למוזיקה0
•הקורס יועבר בשפה האנגלית. פתוח לתלמידי חו"ל בלבד
אב0845411601סטרווינסקי ותקופתודר קרביץ נלי
סמינרד14:0016:00מ017ביה"ס למוזיקה0
א'0842525901לקויות למידהגב' ארבל אורלי
שיעורג10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה2
אב0842525601ניצוח ועיבוד להרכבי כלי קשתמר נבנהויז מנחם
שו"תג12:0014:00מ001ביה"ס למוזיקה4
•לכלי קשת בלבד באישור המרצה
•הקורס יתקיים בין 12:00-13:30
אב0842245801אנליזה בעקבות רפרטואר שינוגן בתזמורת הסימפוניתמר שרון ישראל
שו"תא12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0842245802Analysis of Orchestral Repertoireמר שרון ישראל
שו"תא14:0016:00מ017ביה"ס למוזיקה4
•הקורס יועבר בשפה האנגלית
אב0842239101מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהא16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
אב0842239101מקהלה קאמריתמר בורשבסקי רונן
סדנהה16:0018:00041 טארגביה"ס למוזיקה2
•הקבלה למקהלה מותנית באודיציות
•הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
•הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
אב0842538101אנסמבל האופרהפרופ' רחום תמר
סדנהא12:0016:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•ההשתפות באנסמבל האופרה מותנית באודיציות
אב0842321801פרקטיקום בליווימורים שונים
תרגיל 4
•לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
אב0842321701פרקטיקום בליווי IIמורים שונים
תרגיל 4
•לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
אב0842230001מוזיקה קאמריתמר ארז ארנון
מורים שונים
סדנה 2
•פרט לפסנתרנים
•הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
אב0843355501תיזמור IIמר ברדנשוילי יוסף
שו"תא14:0016:00031ביה"ס למוזיקה4
•מותנה באישור המורה. הקורס פתוח למלחינים ולנגני כלי תזמורת
א'0842128201סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
ב'0842128301סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידיםמר סרוסי ראובן
סדנהג18:0020:00016ביה"ס למוזיקה2
•למעט תלמידי מוזיקולוגיה
•ההשתפות בקורס מותנית באישור המורה