סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
שיעורי בחירה ברוח חברה לתלמידי אדריכלות
שיעורי בחירה בביה"ס ללימודי הסביבה
א'0910100101מקורות החדשנות בישראל וחדשנות סביבתיתד"ר דיסני אשל דפנה
שיעורג10:0012:00
ב'0910150001פרקים נבחרים באקולוגיהד"ר גפני שריג
שיעורב10:0012:00
שיעורי בחירה ברפואה
א'0111271201ספרות ורפואהד"ר שרייבמן-שריר לימור
ה14:0016:00
שיעורי בחירה בסוציולוגיה
א'1041260801ארגונים וחברהד"ר קלב אלכסנדרה
שו"תה16:0019:00004נפתלי
א'1041260501יסודות הפסיכולוגיה החברתיתד"ר כץ-קריכלי תמר
שו"תג08:3011:00210נפתלי
ב'1041310201חברה בישראלפרופ' שנהב יהודה
שיעורה16:0019:00101נפתלי
שיעורי בחירה בחוג לגיאוגרפיה
א'0691229201גיאוגרפיה של המזרח התיכוןד"ר אמנון קרטין
שו"תא10:0012:00120יד אבנר 0
א'0691140701מרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדםפרופ' יובל פורטוגלי
מר גיא רוס-משה
שו"תב10:0014:00120יד אבנר 0
א'0691223401מבוא לגיאוגרפיה היסטוריתמר ירון בלסלב
שו"תג14:0016:00104יד אבנר 0
א'0691225001מבוא לאתיקה סביבתיתד"ר מישורי דניאל
שו"תא08:0010:00232יד אבנר
שיעורי בחירה בחוג ללימודים קלאסיים
א'0672110201מבוא לספרות היוונית הקלאסיתמר אייל ניסני
שיעורג14:0018:00281גילמן0
ב'0672154201חוק וסדר בעולם הרומיד"ר עידו יזרעלוביץ
שיעורא10:0012:00306גילמן0
א'0672153901רפואה בעולם העתיקד"ר עידו יזרעלוביץ
שיעורא14:0016:00281גילמן0
שיעורי בחירה בלימודי נשים ומגדר
א'0608100301תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרניתד"ר טל דקל
שיעורה14:0016:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0608100501ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיותד"ר להד כנרת
שיעורה16:0018:00001ווב0
א'0608340101כשפסיכואנליזה פוגשת מגדרד"ר אפי זיו
שיעורג12:0014:00001רוזנברג0
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםד"ר מירי רוזמרין
שיעורה08:0010:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0608420001היסטוריה, מגדר ופסיכולוגיהד"ר מיכל שפירא
סמינרג10:0012:00212רוזנברג
שיעורי בחירה בחוג להסטוריה כללית
ב'0621115201היסטוריה והיסטוריונים: מהרנסנס ועד ימינופרופ' יוסף מאלי
שיעורא12:0014:00223 (אולם ברגר)גילמן0
א'0621125201היסטוריה והיסטוריונים: מהרודוטוס עד סוף ימי הבינייםפרופ' יונתן פרייס
שיעורא12:0014:00279גילמן0
ב'0621154201תולדות הנצרות 2014-1350פרופ' דוד כ"ץ
שיעורה16:0018:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0621117601העולם היווני לפני ואחרי אלכסנדר הגדולד"ר סילבי הוניגמן
שיעורה16:0018:00220גילמן0
א'0621117901יוליוס קיסר: כרוניקה של רצח ידוע מראשפרופ' רחל פייג וישניא
שיעורב10:0012:00223 (אולם ברגר)גילמן0
א'0621117801היסטוריה, מיתוס, מדע או רומן בהמשכיםפרופ' שלמה זנד
שיעורג10:0012:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
ב'0621118001אימפריות: "מערב" ו"מזרח" מהמאה ה-18 ועד המאה העשרים ואחתפרופ' בלהה מלמן
שיעורא10:0012:00144 (אולם אתינגר)גילמן
ב'0621118101חקר הנאציזם כיוםד"ר בעז נוימן
שיעורה10:0012:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
ב'0621198701מבוא לתולדות ארצות הבריתפרופ' אייל נווה
שיעורב16:0018:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
שיעורי בחירה בתוכנית הרב תחומית במדעי הרוח
א'0662118601אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - דת, עיר, מדינהד"ר נועה גדי
שיעורב12:0014:00326גילמן0
א'0662205201משמעות בחיים: היבטים פילוסופיים ופסיכולוגייםד"ר תמר אילת-יגורי
שיעורב16:0018:00326גילמן0
א'0662176101מבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייברד"ר משה אלחנתי
שיעורג14:0016:00326גילמן0
ב'0662145701הרטוריקה של הקולנועד"ר מעין מזור
שיעורג10:0012:00279גילמן0
א'0662205201משמעות בחיים: היבטים פילוסופיים ופסיכולוגייםד"ר תמר אילת-יגורי
שיעורב16:0018:00326גילמן0
א'0662196201תרבות וקוגניציהד"ר רונן סלמן צדקה
שיעורא14:0016:00326גילמן
א'0662118701מבוא לספרות הרוסית של המאה ה-19 - חלק א'ד"ר מרינה ניזניק
שו"תב14:0016:00277גילמן0
ב'0662115401צדק חברתי ואי שוויון בישראל? דילמות סוציולוגיות בראי החברה בגב' בנימין שלומית
שיעורא12:0014:00326גילמן
ב'0662118801מבוא לספרות הרוסית של המאה ה-19 - חלק ב' **ד"ר מרינה ניזניק
שו"תב12:0014:00307גילמן0
ב'0662116201התיאוריה והפילוסופיה של הצילום המודרניד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעורג12:0014:00278גילמן
ב'0662117901האימפריה הרוסית בעת החדשה: חברה, משטר ותרבותד"ר אינה שטקסר
שיעורה12:0014:00280גילמן
א'0662133501המדינה הסוציאליסטית הראשונה: רוסיה במאה ה-20ד"ר דינה מויאל
שיעורה12:0014:00278גילמן0
א'0662115601מבוא לפילוסופיה פוסט מודרנית ועכשויתד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעורב12:0014:00277גילמן0
שיעורי בחירה בחוג לאנגלית
א'0626233601ספרות אמריקנית בת זמננו ** Contemporary American Fictionד"ר יעל מאורר
שיעורג14:0016:00001רוזנברג0
א'0626230701ג'ין אוסטין ** Jane Austenד"ר אמי גרנאי
שיעורג10:0012:00002רוזנברג0
א'0626224301דרמה עכשווית Contemporary Dramaגב' לינדה שטרייט
שיעורב12:0014:00102רוזנברג0
א'0626224301דרמה עכשווית Contemporary Dramaגב' לינדה שטרייט
שיעורה12:0014:00102רוזנברג
ב'0626207401ספרות לפני מלחמת האזרחים Antebellum Fictionד"ר מלאת שמיר
שיעורב14:0016:00103ווב0
ב'0626207401ספרות לפני מלחמת האזרחים Antebellum Fictionד"ר מלאת שמיר
שיעורה14:0016:00103ווב0
ב'0626221001פוסטמודרניזם ** Postmodernismד"ר יעל מאורר
שיעורג14:0016:00001רוזנברג
ב'0626234701מיתוסים אמריקנים: גיבור העל מ-1940 עד 2010 American Myths:מר שון עדרי
שיעורג16:0018:00001רוזנברג0
ב'0626234301"Indians in the American Imagination"גב' דלית אלפרוביץ
שיעורג12:0014:00103ווב
ב'0626207101ספרות אפריקנית אמריקנית African-American Literatureד"ר סוניה וינר
שיעורג10:0012:00103ווב0
ב'0626234501ממדינת הזהב לאמריקה - ספרות יידיש מהגרת לעולם החדשמר מתן חרמוני
שיעורא12:0014:00102ווב
שיעורי בחירה בחוג לצרפתית
א'0625123001מבוא לתרבות צרפת א' מימי הביניים ועד המהפכה הצרפתיתפרופ' נדין קופרטי-צור
שיעורג14:0016:00220גילמן
א'0625620401צרפת במאה העשרים א'מר עמנואל הלפרין
שיעורג16:0018:00001ווב0
ב'0625621001צרפת במאה העשרים ב'מר עמנואל הלפרין
שיעורג16:0018:00001ווב0
שיעורי בחירה בהסטוריה של עם ישראל
א'0677109001היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה(1099-634)פרופ' יורם ארדר
שיעורב14:0016:00279גילמן0
ב'0677109301היישוב היהודי בבבל מהכיבוש המוסלמי עד נפילת בגדאד(1258-638)פרופ' יורם ארדר
שיעורב14:0016:00106רוזנברג0
א'0677106101יהודים ונוצרים בימה"ב (עד מסעי הצלב) (קורס חובה)פרופ' ג'רמי כהן
שיעורא10:0012:00307גילמן0
א'0677109101מיהודה הלוי ועד דון יצחק אברבנאל, יהודים ונוצרים בספרדפרופ' אליעזר גוטווירט
שיעורג14:0016:00106רוזנברג
א'0677109101מיהודה הלוי ועד דון יצחק אברבנאל, יהודים ונוצרים בספרדפרופ' אליעזר גוטווירט
שיעורא14:0016:00106רוזנברג
א'0677124501בין ישראליות וחרדיות: קונפליקטים וצמתי מפגשד"ר מעוז כהנא
שיעורב18:0020:00278גילמן
א'0677111101ישראל בעשור הראשוןד"ר אורית רוזין
שיעורה12:0014:00326גילמן0
א'0677112001אוכל, שתיה, גבר אשה - הישראלים הראשונים כבני תרבותד"ר אורית רוזין
שיעורה14:0016:00280גילמן0
ב'0677124301הנהגה יהודית בשואהד"ר חוי דרייפוס
שיעורג10:0012:00280גילמן
ב'0677114501פולין ויהודיה 1939-1918ד"ר חוי דרייפוס
שיעורג12:0014:00280גילמן
ב'0677124701בין שיתוף פעולה להצלה - התגובה במערב אירופה לרדיפות היהודיםד"ר רוני שטאובר
שיעורה10:0012:00002רוזנברג
ב'0677118701היישוב בין שתי מלחמות העולםד"ר מאיר חזן
שיעורה14:0016:00220גילמן0
ב'0677207101מוסדות הקהילה בספרד בימי הבינייםפרופ' אליעזר גוטווירט
שו"תג16:0018:00105ווב0
ב'0677207101מוסדות הקהילה בספרד בימי הבינייםפרופ' אליעזר גוטווירט
שו"תג14:0016:00104ווב0
א'0677115101השואה - קווי יסוד ומושגי מפתחד"ר חוי דרייפוס
שו"תג10:0014:00203קרטר0
א'0677113401עולמות יהודים בין כורש למוחמד (קורס חובה)ד"ר יובל רוטמן
שו"תב12:0014:00209רוזנברג0
א'0677113401עולמות יהודים בין כורש למוחמד (קורס חובה)ד"ר יובל רוטמן
שו"תה12:0014:00209רוזנברג0
שיעורי בחירה החוג לארכיאולוגיה
א'0671100101הארכיאולוגיה מהי?ד"ר בן-יוסף ארז
שיעורג10:0012:00220גילמן0
א'0671104301מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתבפרופ' יורם כהן
שיעורא12:0014:00280גילמן0
א'0671103101מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליהד"ר אמיר גילן
שיעורה12:0014:00207/8דן-דוד0
א'0671103301מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף השלישי והאלף השני לפנה"ספרופ' יורם כהן
שיעורג16:0018:00220גילמן0
א'0671104501מבוא למצרים העתיקהד"ר דבורה סוויני
שיעורה10:0012:00207/8דן-דוד
א'0671123801טקסט וממצא: מוסד המלוכה במזה"ק וייצוגיוד"ר אמיר גילן
שיעורג08:0010:00207/8דן-דוד0
א'0671242301קבורה וחברה במצרים העתיקה**ד"ר דבורה סוויני
שיעורג10:0012:00207/8דן-דוד
א'0671104701מבוא לארכיאולוגיה אגאית קדם-קלאסית: מינואים ומיקניםפרופ' שלמה בונימוביץ
שיעורא10:0012:00144 (אולם אתינגר)גילמן
שיעורי בחירה בחוג לספרות
ב'0680209201אגדה של מקום: המרחב וסיפורו בסיפור העממיפרופ' עלי יסיף
שיעורב14:0016:00209רוזנברג
ב'0680314601ביאליק וטשרניחובסקי: דימוי וממשותפרופ' אבנר הולצמן
שיעורב16:0018:00306גילמן
ב'0680316201הגמוניה וקאנון בשירהפרופ' יוחאי אופנהיימר
שיעורב10:0012:00102רוזנברג
ב'0680310701יצירתו של יהושע קנזד"ר איריס מילנר
שיעורג10:0012:00278גילמן
ב'0680209601הכוח החזק? ויזלטיר, הורוביץ, וולךד"ר שאול סתר
שיעורב10:0012:00279גילמן
אב0680100101הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטוריד"ר מיכל ארבל
שיעורג12:0014:00144 (אולם אתינגר)גילמן0
א'0680209101מאליהו הנביא ועד הבבא סאלי: מיתוס "הקדוש" בתרבות העבריתפרופ' עלי יסיף
שיעורב14:0016:00209רוזנברג0
א'0680204601נארטיבים של נוודות ופזורהד"ר איריס מילנר
שיעורג14:0016:00279גילמן
א'0680203901מבוא לפסיכואנליזה וספרותד"ר איריס מילנר
שיעורג10:0012:00326גילמן0
ב'0680131001תיאטרון:בין היסטוריה לפואטיקהפרופ' יעל לבוא
שיעורב12:0014:00455גילמן
ב'0680131001תיאטרון:בין היסטוריה לפואטיקהפרופ' יעל לבוא
שיעורג12:0014:00455גילמן
א'0680302601טוני מוריסון: מונוגרפיהד"ר סמדר שיפמן
שיעורב14:0016:00306גילמן
ב'0680312701גותיות של הפרבריםד"ר סמדר שיפמן
שיעורב14:0016:00307גילמן
שיעורי בחירה בחוג לבלשנות
א'0627101001מבוא לבלשנותדר' מלצר -אשר איה
שיעורא10:0012:00001ווב0
א'0627215201פונולוגיה של מילים שאולותד"ר אוון גרי כהן
שיעורב16:0018:00002רוזנברג
שיעורי בחירה בחוג למזרח אסיה
א'0687242301פוליטיקה ביפןפרופ' אהוד הררי
שיעורה10:0012:00279גילמן0
א'0687242001נשים מגדר ומיניות בסיןד"ר סמדר וינטר
שיעורה14:0016:00279גילמן0
ב'0687206901להרוג את הבודהה להרוג את הפטריארכים: זן בודהיזם מבט ביקורתיד"ר ארז יוסקוביץ
שיעורא12:0014:00281גילמן0
ב'0687208901ספרות סינית בהקשר עולמיד"ר מרק גמזה
שיעורב10:0012:00277גילמן
ב'0687241601תרבות ומוסיקה עכשווית בסיןמר עדיאל פורטוגלי
שיעורב10:0012:00280גילמן0
ב'0687243801מוות ואלמוות בהודו הקדומהד"ר צחי פרידמן
שיעורב10:0012:00220גילמן0
ב'0687243901חיים בין תרבויותד"ר מרק גמזה
שיעורב12:0014:00281גילמן
ב'0687240201נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדהד"ר איילה קלמפרר
שיעורב12:0014:00279גילמן0
ב'0687219301כשהאלים משחקים: תיאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסיוגב' אסנת אלכביר
שיעורב14:0016:00281גילמן
ב'0687210101יפן בתקופה המודרנית המוקדמת: סוגיות בחברה ובתרבותד"ר שלמית בג'רנו
שיעורג16:0018:00277גילמן0
ב'0687243101לבנות את הכפרים: סוגיות פוליטיות, חברתיות וכלכליות בסיןד"ר ליאור רוזנברג
שיעורה16:0018:00305גילמן0
אב0687100201מבוא לתולדות יפן ותרבותהד"ר רחל שאול
שיעורב14:0016:00223 (אולם ברגר)גילמן0
אב0687100301מבוא לתולדות הודו ותרבותהד"ר רוני פרצ'ק
שיעורג14:0016:00223 (אולם ברגר)גילמן0
א'0687215601סין ואירופה: הסטוריה תרבותית וחברתיתד"ר מרק גמזה
שיעורב10:0012:00282גילמן
א'0687218901זהויות אזוריות בסין המודרניתד"ר מרק גמזה
שיעורב12:0014:00255רקנאטי
א'0687218501חברה ומשפחה ביפןד"ר דלית בלוך
שיעורג18:0020:00277גילמן0